Про визнання сертифікатів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
         І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2005 N 428
 
 
          Про визнання сертифікатів
 
 
   Відповідно до Порядку проведення сертифікації виробництва
лікарських засобів {із змінами), затвердженого наказом МОЗ України
від 30.10.2002 N 391 ( z0908-02 ), зареєстрованого у Мін'юсті
України від 22.11.2002 за N 908/7196, Н А К А З У Ю:
 
   1. Визнати ліцензію на виробництво (в частині відповідності
виробництва та контролю якості лікарських засобів вимогам GMP)
N 5373/1-Schering/2 від 28.07.2004, видану Державним відомством з
охорони праці, охорони здоров'я і технічної безпеки, м. Берлін
(Berlin Office for Labor Inspection, Protection of Health and
Technical Safety), Шерінг АГ (Schering AG), 13353 Berlin-Wedding,
Muellerstrasse 170-178, Germany.
 
   2. Установити термін дії цього Рішення - 5 років.
 
   3. Управлінню Інспекторат систем якості, контролю дотримання
ліцензійних умов:
 
   3.1. У встановлені терміни оформити та видати  Заявнику
Рішення та Перелік лікарських засобів до нього.
 
   3.2. Забезпечити контроль за дотриманням Шерінг АГ правил
належної виробничої практики протягом терміну дії Рішення про
визнання сертифіката відповідно до Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів ( z0908-02 ).
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Державної служби Підпружникова Ю.В.
 
 Перший заступник голови
 Державної служби                   І.Б.Демченко
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1999