LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро результати проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             30.09.2005 N 93
 
 
       Про результати проведення комплексного
   контрольного заходу фінансово-господарської діяльності
      Державного підприємства "Науково-дослідний
        і проектний інститут містобудування"
 
 
   Заслухавши інформацію  начальника  Фінансово-економічного
управління Комітету Т.Щавінської про результати проведення з 1 до
19 серпня поточного року  комплексного  контрольного  заходу
фінансово-господарської  діяльності  Державного  підприємства
"Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" (далі - ДП
"НДПІмістобудування")  за період з 01.01.2003 до 01.08.2005,
колегія відзначає, що за результатами проведеного контрольного
заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування"
виявлено:
   - ряд порушень законодавства з фінансових питань, що призвели
до збитків загальною сумою 61711,05 грн., в т.ч. за період
керівництва Є.Клюшниченка  -  44461,43  грн. та В.Онищенка -
17249,62 грн.;
   - ряд  інших  порушень  фінансової  дисципліни  на суму
216644,78 грн., в т.ч. за період керівництва Є.Клюшниченка -
180200,0 грн. та В.Онищенка - 36444,78 грн.
   В ході  проведення  контрольного  заходу  усунено  інших
фінансових порушень на суму 203644,78 грн.
   Мають місце такі основні порушення:
   - нарахування  та  виплата  додаткової  заробітної плати
керівництву та працівникам ДП "НДПІмістобудування" без належним
чином оформлених документів;
   - витрати за авансовими звітами та звітами про використання
коштів, наданих на відрядження або під звіт, без документів, що
підтверджують здійснення цих витрат, та без наказів директора на
вибуття у відрядження, що призвело до безпідставного відшкодування
підзвітних коштів;
   - безпідставне    списання    та    неоприбуткування
товарно-матеріальних цінностей;
   - невідображення в бухгалтерському обліку дебіторської та
кредиторської заборгованості;
   - невідповідність даних фінансової звітності даним первинних
документів, регістрам бухгалтерського обліку;
   - порушення чинних нормативно-правових актів щодо організації
та ведення бухгалтерського обліку касових операцій, придбання та
списання товарно-матеріальних цінностей, запасних частин; ведення
штатної документації та кадрового діловодства; щодо організації та
проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних
цінностей та інших статей балансу тощо.
   Такі порушення  при  здійсненні  фінансово-господарської
діяльності  ДП  "НДПІмістобудування"  зумовлені  неналежною
організацією та  веденням  бухгалтерського  обліку,  недбалим
ставленням  до  збереження  державного майна та використання
державних коштів, відсутністю контролю з боку керівництва ДП
"НДПІмістобудування",  а  саме:  директора  Є.Клюшниченка  до
25.08.2004, в.о. директора В.Онищенка з 26.08.2004 до 30.10.2004,
директора  В.Онищенка  з  01.11.2004;  головного  бухгалтера,
начальника виробничо-фінансового відділу А.Юсупової до 19.09.2003,
в.о.  головного  бухгалтера,  начальника виробничо-фінансового
відділу Т.Меркушевої з 20.09.2003 до  19.12.2003,  головного
бухгалтера, начальника виробничо-фінансового відділу Т.Меркушевої
з 20.12.2003.
   На виконання п. 4 Порядку здійснення міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового
контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
22.05.2002 N 685 ( 685-2002-п ), п.п. 3.22, 3.30 Інструкції про
організацію та  проведення  комплексних  контрольних  заходів
фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і
організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України,
затвердженої наказом  Держбуду  України  від 29.04.2004 N 91
( va091509-04 ) (зі змінами та доповненнями), Держбудом України
видано наказ від 20.09.2005 N 162, яким зобов'язано директора ДП
"НДПІмістобудування" вжити невідкладних та дієвих заходів щодо
усунення порушень та недоліків, виявлених у ході проведення
контрольного заходу, та притягнути до відповідальності осіб,
винних у правопорушеннях.
   Враховуючи значні порушення, які виявлені під час проведення
комплексного  контрольного  заходу   фінансово-господарської
діяльності ДП "НДПІмістобудування", та з метою усунення причин та
умов, що сприяють виникненню фінансових порушень при здійсненні
фінансово-господарської  діяльності  ДП  "НДПІмістобудування",
колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію начальника Фінансово-економічного управління
Комітету  Т.Щавінської про результати проведення контрольного
заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування"
за період з 01.01.2003 до 01.08.2005 взяти до відома.
 
   2. За наслідками проведеного комплексного контрольного заходу
фінансово-господарської  діяльності  ДП  "НДПІмістобудування"
рекомендувати  керівництву  Комітету  притягнути директора ДП
"НДПІмістобудування"   В.Онищенка    до    дисциплінарної
відповідальності.
 
   3. Взяти   до   відома   інформацію   директора  ДП
"НДПІмістобудування" В.Онищенка щодо усунення правопорушень, що
викладені в акті проведення комплексного контрольного заходу
фінансово-господарської  діяльності  ДП  "НДПІмістобудування",
протягом двомісячного терміну - до 30.11.2005.
 
   4. Директорові ДП "НДПІмістобудування" В.Онищенку притягнути
до дисциплінарної або матеріальної відповідальності осіб, винних у
правопорушеннях, що викладені в акті проведення комплексного
контрольного  заходу  фінансово-господарської  діяльності  ДП
"НДПІмістобудування".
 
   5. З метою усунення причин фінансових порушень при здійсненні
фінансово-господарської діяльності та умов, що  сприяють  їх
виникненню,  керівникам підприємств, установ, організацій, що
належать до сфери управління Держбуду України, взяти під особистий
контроль питання щодо:
 
   5.1. Організації  та  ведення  бухгалтерського обліку на
підприємствах, в установах і організаціях;
 
   5.2. Нарахування та виплати основної і додаткової заробітної
плати працівникам підприємств, установ, організацій;
 
   5.3. Закупівлі, оприбуткування, списання товарно-матеріальних
цінностей.
 
   6. Заборонити керівникам підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління Держбуду України, нарахування та
виплату  заробітної  плати,  що  не  передбачена  вимогами
нормативно-правових актів України та відомчими наказами Держбуду
України з питань оплати праці керівників державних підприємств.
 
   7. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській
довести до відома керівників структурних підрозділів апарату
Комітету, підприємств, установ, організацій сфери  управління
Держбуду України рішення колегії Держбуду України.
 
 Член Колегії,
 головуючий на засіданні                 А.Беркута
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2006
Партнеры


Правовые ресурсы