LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.09.2005 N 50/362
 
 
          Про застосування спеціальної
         санкції - тимчасового зупинення
         зовнішньоекономічної діяльності
         до суб'єкта зовнішньоекономічної
            діяльності України
 
 
   За порушення  Закону  України  "Про  зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1, 7 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) за  проведення дій, які можуть
зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно
до  Положення  про  порядок  застосування  до  суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52
( z0260-00 ) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481),
із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України
від 01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр. Мін'юсту від
17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та
від 22.09.2003 р. N 260 ( z0843-03 )  (реєстр.  в  Мін'юсті
25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подання Управління СБУ у
м. Києві, вих. від 30.08.2005 р. N 51/2/1-44047-дск, вх. від
02.09.2005 р. N 83/1054-дск, Н А К А З У Ю:
 
   1. Відповідно  до  ст.  37  Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність"  (  959-12  ),  починаючи  з
13 жовтня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення  зовнішньоекономічної  діяльності  до   суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до
цього наказу.
 
   2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Кривенко Л.І.)   в установленому порядку довести цей наказ до
Державної  митної  служби  України,  Державної  податкової
адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ
у м. Києві, Головного управління економіки та інвестицій Київської
міської    державної   адміністрації   та   Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків.
 
   3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків  (Кліточенко Т.М.)    забезпечити
розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до
суб'єкта  зовнішньоекономічної  діяльності  на  WEB-сторінці
комп'ютерної мережі Internet.
 
   4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської
міської державної адміністрації (Борисов В.Д.)  довести цей наказ
до  зазначеного в додатку N 1 суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі,   торговельних   обмежень   та   контролю   за
зовнішньоекономічною діяльністю Ф.Вербу.
 
 Заступник Міністра                   А.Березний
 
 
                   Додаток N 1
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   30.09.2005 N 50/362
 
 
               ПЕРЕЛІК
      суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
       України, до яких застосовано спеціальну
         санкцію - тимчасове зупинення
         зовнішньоекономічної діяльності
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва |Область|  Адреса   |  Код  |Донарахова-| Зменшено | Назва | Адреса  |   Тип   |
| |резидента|    |  резидента  | ЄДРПОУ | на сума |заявлену |нерези-|нерезидента| порушення |
| |     |    |        |     |податку на |до відшко-| дента |      |       |
| |     |    |        |     | додану  | дування |    |      |       |
| |     |    |        |     |вартість у |суму ПДВ |    |      |       |
| |     |    |        |     | зв'язку з |у зв'язку |    |      |       |
| |     |    |        |     |встановлен-|з встано- |    |      |       |
| |     |    |        |     |  ням   | вленням |    |      |       |
| |     |    |        |     |псевдоекс- | псевдо- |    |      |       |
| |     |    |        |     |порту (тис.|експорту |    |      |       |
| |     |    |        |     |  грн.)  |(тис.грн.)|    |      |       |
|-+---------+-------+---------------+----------+-----------+----------+-------+-----------+-------------|
|1|ТОВ   |М. КИЇВ|М. КИЇВ,    |0021468990|   0   | 2776,67 |"NORCA |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1, 7   |
| |"САНТАНА"|    |ВУЛ. АРТЕМА,  |     |      |     |GMBH" |D-40545,  |Закону    |
| |     |    |59,      |     |      |     |    |DUSSELDORF,|України "Про |
| |     |    |Р/Р      |     |      |     |    |LUEGALLEE, |податок на  |
| |     |    |260083001011108|     |      |     |    |108    |додану    |
| |     |    |В АКБ     |     |      |     |    |      |вартість"  |
| |     |    |"СХІДНО-ЄВРО  |     |      |     |    |      |( 168/97-ВР )|
| |     |    |ПЕЙСЬКИЙ    |     |      |     |    |      |       |
| |     |    |БАНК", МФО   |     |      |     |    |      |       |
| |     |    |322658     |     |      |     |    |      |       |
| |     |    |ДИРЕКТОР -   |     |      |     |    |      |       |
| |     |    |ЛЯЩЕНКО А.Й.  |     |      |     |    |      |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю за
 зовнішньоекономічною
 діяльністю - начальник
 відділу                        Л.Кривенко
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы