LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
              Н А К А З
 
             30.09.2005 N 88
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 жовтня 2005 р.
                   за N 1245/11525
 
 
     Про затвердження Ліцензійних умов провадження
      господарської діяльності з транспортування
        нафти магістральними трубопроводами
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Положення про Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року
N 721 ( 721/2000 ) (із змінами), та постанови Кабінету Міністрів
України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" (із змінами) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження  господарської
діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами,
що додаються.
 
   2. Департаменту реєстрації та ліцензування (Барбелюк О.Б.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Іголкіна С.М.
 
 Голова                        А.В.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   30.09.2005 N 88
 
                   Постанова Національної
                   комісії регулювання
                   електроенергетики України
                   30.09.2005 N 857
                   ( za245-05 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 жовтня 2005 р.
                   за N 1245/11525
 
 
             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
        провадження господарської діяльності
           з транспортування нафти
         магістральними трубопроводами
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ), "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 )
та "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ).
 
   1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на  суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами.
 
   1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні:
   Замовник - фізична особа, фізична особа-підприємець  або
юридична особа, яка на підставі договору замовляє послуги з
транспортування нафти магістральними трубопроводами ліцензіата.
   Засіб вимірювальної  техніки  -  технічний  засіб,  який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні
характеристики.
   Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження  господарської діяльності з транспортування нафти
магістральними трубопроводами.
   Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата  на  провадження  господарської  діяльності  з
транспортування  нафти  магістральними трубопроводами протягом
визначеного строку за умови виконання Ліцензійних умов.
   Магістральний нафтопровід  (магістральний  трубопровід для
транспортування нафти) - нафтопровід, запроектований та збудований
згідно  з державними будівельними нормами щодо магістральних
трубопроводів,  із  станціями  катодного  захисту,  насосними
перекачувальними станціями з резервуарними ємностями або без них,
пунктами   контролю   та   управління   нафтопроводом,
виробничо-технологічним зв'язком та лініями електропостачання для
обслуговування нафтопроводів, ремонтно-експлуатаційними пунктами,
пунктами зливу, наливу та інфраструктурою, що забезпечує безпечну
експлуатацію нафтопроводу.
   Нормативно-технічні документи  -  міжнародні,  державні,
галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти.
   Перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат,
доходів  у  межах  однієї  компанії  або  між  спорідненими
підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або
виду діяльності за рахунок іншого.
   Споріднене підприємство:
   1. Будь-яке підприємство, яке прямо або  опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 35%):
   володіє частками (акціями,  паями)  у  статутному  фонді
ліцензіата;
   управляє частками  (акціями,  паями)  статутного  фонду
ліцензіата;
   користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата.
   2. Будь-яке підприємство:
   частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають у власності ліцензіата;
   частки (акції, паї) статутного фонду  якого  прямо  або
опосередковано,  повністю  або  частково (не менше ніж 35%)
перебувають в управлінні ліцензіата;
   активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 35%) перебувають у користуванні на правах
оренди в ліцензіата.
   3. Будь-яке  підприємство,  пов'язане  хоча  б  з одним
ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах 1, 2
цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
   Тариф на транспортування нафти магістральними трубопроводами
- установлений НКРЕ розмір оплати послуг з транспортування 1 тонни
нафти магістральними трубопроводами.
   Транспортування нафти магістральними трубопроводами - вид
господарської діяльності з надання послуг з транспортування нафти
магістральними  трубопроводами,  що  провадиться  ліцензіатом
відповідно до Ліцензійних умов за встановленими законодавством
України правилами ціноутворення.
 
   2. Умови  провадження  господарської   діяльності   з
транспортування нафти магістральними трубопроводами
 
   2.1. Провадження господарської діяльності з транспортування
нафти магістральними трубопроводами можливе при виконанні таких
умов:
   2.1.1. Наявності в ліцензіата магістральних нафтопроводів,
які перебувають у його власності чи користуванні.
   2.1.2. Наявності в ліцензіата договорів із замовниками про
транспортування нафти магістральними трубопроводами.
   2.1.3. Провадження господарської діяльності з транспортування
нафти лише магістральними трубопроводами, які перебувають у його
власності чи користуванні, згідно з переліком  магістральних
нафтопроводів, затвердженим НКРЕ.
   2.1.4. Провадження господарської діяльності з транспортування
нафти  магістральними трубопроводами за принципом економічної
доцільності,  забезпечення  надійності  транспортування  та
безаварійності експлуатації магістральних нафтопроводів.
   2.1.5. Забезпечення  рівних  прав  доступу  до  системи
магістральних  нафтопроводів  для  всіх  замовників послуг з
транспортування нафти магістральними трубопроводами, а в разі
недостатності пропускної потужності магістрального трубопроводу
(нафтотранспортних  потужностей)  -  дотримання  установленого
механізму її розподілу.
   2.1.6. Забезпеченні обліку протранспортованої магістральними
трубопроводами нафти спільно із замовниками.
 
   2.2. Ліцензіат не має права:
   2.2.1. Припиняти свою діяльність або  зменшувати  обсяги
транспортування нафти з метою штучного створення її дефіциту, якщо
необхідність такого обмеження не  встановлена  законодавством
України.
   2.2.2. Надавати перехресні субсидії за рахунок господарської
діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами.
   2.2.3. Прямо або опосередковано заважати або  протидіяти
розвитку конкуренції або зловживати своїм монопольним становищем,
як це визначено в антимонопольному законодавстві.
   2.2.4. Займатися іншими видами господарської діяльності, якщо
вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню
господарської діяльності з транспортування нафти магістральними
трубопроводами.
   Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повинен повідомити НКРЕ
про наміри здійснення нового виду діяльності.
   2.2.5. Передоручати будь-кому отримання плати від замовників
послуг з транспортування нафти магістральними трубопроводами.
   2.2.6. Надавати перевагу будь-якому замовнику при укладанні
договорів про транспортування нафти магістральними трубопроводами.
 
   3. Вимоги  до  провадження  господарської  діяльності  з
транспортування нафти магістральними трубопроводами
 
   3.1. При   провадженні   господарської  діяльності  з
транспортування нафти магістральними трубопроводами  ліцензіат
повинен дотримуватися таких вимог:
   3.1.1 Надавати звітність з  господарської  діяльності  з
транспортування   нафти  магістральними  трубопроводами  в
установленому НКРЕ порядку.
   3.1.2 Надавати  на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську)
звітність  за  результатами  господарської  діяльності  з
транспортування нафти магістральними трубопроводами.
   3.1.3 Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження
господарської діяльності з транспортування нафти магістральними
трубопроводами.
   3.1.4. Вести бухгалтерський облік з господарської діяльності
з транспортування нафти магістральними трубопроводами окремо від
обліків та звітів з інших видів діяльності.
   Ліцензіат має  обґрунтовано  розподіляти  витрати  між
господарською діяльністю з транспортування нафти магістральними
трубопроводами та іншими видами господарської діяльності  та
надсилати  за запитом НКРЕ пояснення щодо розподілу витрат,
супроводжуючи їх необхідною документацією.
   3.1.5. Повідомляти НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у
заяві про видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви. У
разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати до НКРЕ відповідне повідомлення в письмовій
формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями,
які підтверджують зазначені зміни.
 
   3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права
використовувати наявну в ліцензіата інформацію для отримання
необґрунтованої конкурентної переваги, а також не розголошувати цю
інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання
будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
 
   3.3. Ліцензіат здійснює транспортування нафти магістральними
трубопроводами на договірних засадах та за встановленими НКРЕ
тарифами.
 
   3.4. Ліцензіат зобов'язаний:
   3.4.1. Забезпечувати  доступ  до використання потужностей
магістральних трубопроводів замовникам, які мають намір отримувати
послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами, на
недискримінаційних засадах.
   3.4.2. Утримувати обладнання та устаткування у відповідності
до технічних характеристик та вимог діючих технічних норм та умов
екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших
нормативних актів.
   3.4.3. Розробляти заходи щодо підвищення технічного рівня
магістральних нафтопроводів з урахуванням оптимізації витрат на їх
утримання при дотриманні вимог нормативної документації.
   3.4.4. Здійснювати контроль  фізико-хімічних  властивостей
нафти відповідно до нормативних документів і на письмовий запит
видавати замовникам паспорти якості нафти.
   3.4.5. Передбачати  в договорах на транспортування нафти
магістральними трубопроводами умови, за яких замовник має право
доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що
встановлені на комерційних вузлах обліку нафти ліцензіата.
   3.4.6. Зберігати  договори,  пов'язані  з  господарською
діяльністю, з транспортування нафти магістральними трубопроводами
протягом трьох років після завершення строку їх дії.
   3.4.7. Здійснювати облік нафти, що надходить до магістральних
нафтопроводів,  які  знаходяться у власності чи користуванні
ліцензіата та  транспортується  магістральними  нафтопроводами
ліцензіата відповідно до укладених договорів. Засоби вимірювальної
техніки повинні бути повірені органами з  уповноваження  на
проведення державних випробувань та повірки засобів вимірювальної
техніки.
   3.4.8. Здійснювати контроль за режимами роботи магістральних
нафтопроводів.
   3.4.9. Протягом  одного  року з моменту видачі ліцензії
розробити і погодити з Мінпаливенерго України та НКРЕ порядок
розподілу  нафтотранспортних потужностей, якими встановлюється
механізм їх розподілу.
   3.4.10. Протягом  одного року з моменту видачі ліцензії
розробити та затвердити план перспективного розвитку системи
магістрального нафтопроводу на наступні 5 років за погодженням з
місцевими органами виконавчої влади або  органами  місцевого
самоврядування, на території яких проводитиметься будівництво
магістрального нафтопроводу, Мінпаливенерго України та НКРЕ.
   План перспективного  розвитку  щорічно  переглядається та
уточнюється, зміни та доповнення погоджуються з місцевими органами
виконавчої  влади  або органами місцевого самоврядування, на
території  яких  проводитиметься  будівництво  магістрального
нафтопроводу, Мінпаливенерго України та НКРЕ.
   3.4.11. На  письмовий  обґрунтований  запит  суб'єктів
господарювання, які замовляють послуги з транспортування нафти
магістральними трубопроводами або планують замовляти такі послуги,
надавати  план  перспективного розвитку системи магістральних
нафтопроводів.
   3.4.12. Проводити  природоохоронні  заходи,  які сприяють
зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.
   3.4.13. Відшкодовувати витрати за заподіяну шкоду за рахунок
власних коштів.
   3.4.14. Дотримуватись  вимог  законодавства  України  та
нормативно-технічних документів щодо  надійності  та  безпеки
транспортування нафти магістральними трубопроводами та якості
наданих послуг.
 
   3.5. Ліцензіат має право:
   3.5.1. Вимагати  від  замовника  документи,  що  мають
безпосереднє відношення до отримання послуг з транспортування
нафти магістральними трубопроводами, у тому числі документи, що
засвідчують право власності на нафту або право розпорядження нею
за  дорученням  власника,  документи, що підтверджують згоду
вантажоприймальника прийняти нафту.
   3.5.2. Відмовити замовнику послуг у транспортуванні нафти у
разі:
   а) неоплати послуг з транспортування нафти магістральними
трубопроводами;
   б) відсутності в замовника документів, що підтверджують право
власності на нафту або право на розпорядження нею за дорученням
власника,  а  також  документів,  що  засвідчують  згоду
вантажоприймальника прийняти нафту;
   в) невідповідності  якості  нафти  вимогам  нормативних
документів та стандартів.
   3.5.3. Ліцензіат має право здійснювати закупівлю нафти лише з
метою заповнення системи магістральних нафтопроводів.
 
   3.6. Ліцензіат одержує плату від  замовників  послуг  з
транспортування  нафти  магістральними  трубопроводами  за
встановленим НКРЕ тарифом.
   Тариф на транспортування нафти магістральними трубопроводами
розраховується ліцензіатом  на  наступний  (плановий)  період
відповідно до постанови НКРЕ від 30.07.99 N 993 ( v0993227-99 )
"Про затвердження Методики розрахунку тарифів за надані послуги з
транспортування  нафти  територією  України  магістральними
нафтопроводами, перевалки та наливу нафти" та затверджується НКРЕ.
   Тариф установлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату
відшкодування його обґрунтованих витрат та отримання прибутку, а
також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення
рентабельності його діяльності.
 
   3.6.1. Ліцензіат має право:
   а) у будь-який час звернутись до НКРЕ щодо перегляду тарифу
на транспортування нафти магістральними трубопроводами,  якщо
ліцензіат може обґрунтовано довести необхідність такого перегляду;
   б) отримувати додатковий прибуток шляхом виконання додаткових
робіт, що пов'язані з провадженням господарської діяльності з
транспортування нафти магістральними трубопроводами,  але  не
враховані в тарифі.
   Плата за  виконання  додаткових  робіт  установлюється
ліцензіатом  таким чином, щоб забезпечити відшкодування його
виправданих витрат та отримання обґрунтованого прибутку  при
здійсненні цих робіт.
   3.6.2. Ліцензіат зобов'язаний:
   а) на  вимогу НКРЕ обґрунтувати відповідність тарифу на
транспортування нафти магістральними трубопроводами  фактичним
складовим його витрат та прибутку;
   б) використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг
з транспортування нафти магістральними трубопроводами, за цільовим
призначенням;
   в) опублікувати  в  засобах  масової інформації детальну
інформацію про:
   - тариф   на   транспортування  нафти  магістральними
трубопроводами - за п'ять днів до введення його в дію;
   - перелік послуг, які надаються споживачу і включені до
тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами - за
п'ять днів до введення тарифу в дію;
   - розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з
провадженням господарської діяльності з транспортування нафти
магістральними трубопроводами - за п'ять днів до введення її в
дію.
 
   3.7. У  разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом та
замовником питання, не вирішені шляхом  переговорів,  можуть
передаватися на розгляд НКРЕ та/або до суду.
 
   4. Контроль за провадженням господарської діяльності
   Контроль за  додержанням  ліцензіатом  Ліцензійних  умов
здійснюють  НКРЕ та спеціально вповноважений орган з питань
ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових
та позапланових перевірок у порядку, установленому спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування та НКРЕ.
 
 Директор Департаменту реєстрації
 та ліцензування Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.Барбелюк
 
 Начальник Управління регулювання
 та цінової політики нафтогазового
 комплексу Національної комісії
 регулювання електроенергетики України           С.Волос
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы