LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження та введення в дію положень про зони митного контролю митного поста "Нетішин" Хмельницької митниці

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року            ХМЕЛЬНИЦЬКА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            30.09.2005 N 347
 
                   Зареєстровано
                   в Хмельницькому обласному
                   управлінні юстиції
                   13 жовтня 2005 р.
                   за N 97/961
 
 
      Про затвердження та введення в дію положень
    про зони митного контролю митного поста "Нетішин"
            Хмельницької митниці
 
 
   Відповідно до Порядку створення зон митного контролю та їх
функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах
митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать
іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль
під час переміщення товарів через  митний  кордон  України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України 25.12.2002 р.
N 1947 ( 1947-2002-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію Положення про зону митного
контролю митного поста "Нетішин" (додаток 1), Положення про зону
митного контролю митного поста в м. Полонному (додаток 2) та
Положення про зону митного контролю вантажного відділу у м.
Шепетівка митного поста (додаток 3).
 
   2. Начальнику митного поста "Нетішин" Мінку Є.В.:
   - довести вимоги положень до відома зацікавлених суб'єктів
ЗЕД та фізичних осіб;
   - забезпечити чітке виконання представниками організацій,
установ, громадянами вимог положень.
 
   3. Начальнику відділу організації митного контролю (Лазунін
О.О.)  та  начальнику  юридичного  сектору  (Ільященко Н.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію  до
Хмельницького обласного управління юстиції.
 
   4. Наказ Подільської регіональної митниці від 19.05.2005 N
334 "Про затвердження та введення в дію положень про зони митного
контролю  митного  поста "Шепетівка" Подільської регіональної
митниці" вважати таким, що втратив чинність.
 
   5. Начальнику загального відділу (Смолюк Л.А.) наказ довести
до осіб, яких він стосується.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника Хмельницької митниці Шадловського А.І.
 
 Т. в. о. начальника
 Хмельницької митниці                 Б.І.Ковбасюк
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Хмельницької митниці
                   30.09.2005 N 347
 
                   Зареєстровано
                   в Хмельницькому обласному
                   управлінні юстиції
                   13 жовтня 2005 р.
                   за N 97/961
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про зону митного контролю митного поста "Нетішин"
            Хмельницької митниці
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про зону митного контролю митного  поста
"Нетішин" Хмельницької митниці (далі - Положення) розроблено на
підставі статей 48-52 Митного кодексу України ( 92-15 ), Порядку
створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку
надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та
об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам
державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення
товарів через митний кордон України, затверджених постановою
Кабінету  Міністрів  України  від   25.12.2002 р. N 1947
( 1947-2002-п ), та наказу  Державної митної служби України від
15.11.99 р. N 721 ( z0839-99 ), і інших нормативно-правових актів.
 
   1.2. Дане Положення розроблено з метою забезпечення належного
митного контролю та митного оформлення митного поста "Нетішин"
Хмельницької митниці товарів, які переміщуються через митний
кордон України, проведення заходів пов'язаних із виявленням,
запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
 
   1.3. Місцем здійснення митного контролю  автотранспортних
засобів та вантажів, що надходять на митну територію України на
адреси  суб'єктів  зовнішньоекономічної   діяльності   або
відправляються ними за межі митної території України, є зона
митного контролю. Зоною митного контролю є огороджений відкритий
майданчик, що знаходиться на території TOB "ЕПАС" LTD за адресою:
Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 10, в межах якого
митний пост "Нетішин " Хмельницької митниці здійснює митний
контроль зовнішньоекономічних вантажів.
   Даний майданчик  є також: місцем прибуття автотранспорту
митного поста "Нетішин" Хмельницької митниці.
 
   1.4. У разі неможливості проведення митного огляду товарів у
зоні митного контролю митного поста "Нетішин" Хмельницької митниці
(далі  -  Підрозділу)  (ввезених  залізничним  транспортом,
великогабаритних вантажів тощо) огляд вантажів проводиться у
тимчасових зонах митного контролю, положення про які затверджене
наказом по Хмельницькій митниці. Такі зони можуть створюватися за
умови виконання підприємством вимог, що забезпечують здійснення
митного контролю в повному обсязі і дотримання режиму зони митного
контролю.
 
   1.5. У зоні  митного  контролю  підрозділу  розміщуються
оглядовий майданчик і приміщення для розташування посадових осіб
підрозділу.
 
   1.6. У випадках, коли товари підлягають контролю з боку інших
державних органів, за рішенням начальника підрозділу представники
відповідних органів можуть бути присутні при проведенні певних
митних процедур у зоні митного контролю.
 
         2. Режим зони митного контролю
           митного поста "Нетішин"
 
   2.1. З метою заборони доступу в зону митного контролю осіб не
причетних до здійснення митного контролю, створення умов для
роботи та захисту особового складу митних органів, забезпечується
її режимність. Режимність зони митного контролю здійснюється
відповідно до Митного кодексу України, а вимоги щодо підтримання
режиму митного контролю є обов'язковими для виконання.
 
   2.2. Відповідно  до  наказу ДМСУ від 26.08.2005 р. N 790
( v0790342-05 ) у зоні митного контролю забороняється:
 
   1. Перебування у зонах митного контролю автотранспортних
засобів особистого користування, які належать працівникам митних
органів.
 
   2. Користування мобільними телефонами  у  зонах  митного
контролю та пунктах пропуску через державний кордон України
працівникам митних органів під час виконання ними службових
обов'язків.
 
   3. Працівникам митних органів під час виконання службових
обов'язків у межах зон митного контролю мати при собі готівкові
кошти:
 
   3.1. в іноземній валюті;
 
   3.2. у валюті України понад 100 грн.
 
   2.3. Перебування у зоні митного контролю посадових осіб
Хмельницької митниці та посадових осіб контрольних органів (служб)
проводиться за наявності у них представницьких карток (спеціальних
тимчасових карток для тимчасового перебування),  форму  яких
затверджено  спільним  наказом  Державної прикордонної служби
України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту
та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України, Міністерства  охорони  здоров'я  України,
Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної
політики   України    від   16  травня   2005   року
N 370/396/208/173/219/294/205 ( z0567-05 ).
   Перебування працівників підрозділу у зоні митного контролю
проводиться  за  наявності  у них представницьких карток та
нагрудного знаку.
 
   2.4. Під час здійснення митного контролю вантажів, доступ у
зону митного контролю дозволяється:
   - службовим особам  митних  органів,  які  безпосередньо
приймають участь в процесі митного контролю та митного оформлення;
   - представникам підприємств, що безпосередньо  здійснюють
декларування вантажів  відповідно до Митного кодексу України
( 92-15 );
   - представникам підприємств, які  переміщують  товари  і
транспортні засоби або зберігають їх під митним контролем.
   Крім того, доступ у зону митного контролю та перебування у
ній посадових осіб правоохоронних органів та органів прокуратури,
дозволяється у випадках та у порядку передбачених законом.
   Доступ в зону митного контролю представників вищезазначених
контролюючих органів здійснюється лише у присутності посадової
особи підрозділу.
 
   2.5. Доступ у зону митного контролю особам, не причетним до
здійснення митного контролю забороняється.
 
   2.6. Доступ у зону митного контролю в  інших  випадках
(будівельні, ремонтні роботи тощо), допускається лише з дозволу
начальника або заступника начальника Хмельницької митниці.
 
   2.7. Службові особи, що мають доступ у зону митного контролю,
а  також  особи  допущені  до  здійснення  робіт  із
зовнішньоекономічними вантажами можуть пересуватися тільки  в
межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків
та робіт на здійснення яких вони мають відповідні повноваження.
Такі особи не повинні мати при собі цінності та предмети,
вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено
чи обмежено законодавством України.
 
        3. Митне оформлення товарів в зоні
       митного контролю митного поста "Нетішин"
 
   3.1. Підставою розміщення вантажів та транспортних засобів,
на яких вони знаходяться, в зоні митного контролю є подані у
підрозділу для митного оформлення документи (вантажні  митні
декларації, провізні відомості, тощо).
 
   3.2. Митний контроль товарів здійснюється посадовими особами
підрозділу у відповідності з вимогами Митного кодексу України
( 92-15 ), наказів Держмитслужби щодо Порядку здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із
застосуванням вантажної митної декларації, наказів Хмельницької
митниці, інших нормативно-правових актів.
 
   3.3. Митний огляд  вантажів  в  зоні  митного  контролю
проводиться в присутності власника вантажу або уповноваженого ним
представника та особи, яка здійснює декларування. Проведення
митного огляду вантажів та транспортних засобів, на яких вони
переміщуються, здійснюється за наступною схемою:
   - перевірка  реєстраційних документів та номерних знаків
транспортного засобу;
   - перевірка документів на придатність транспортного засобу до
міжнародних перевезень під митними печатками та пломбами;
   зовнішній огляд транспортного засобу, перевірка цілісності
митного забезпечення, виявлення слідів пошкодження, тайників у
вантажному відсіку;
   - огляд вантажу перевірка його відповідності даним, заявленим
у ВМД ( 574-97-п ) і товаросупровідних документах;
   - перевірка наявності сторонніх вкладень.
   За результатами  митного  огляду, при необхідності та у
випадках  передбачених  чинним  законодавством,  інспектором
складається  відповідний  Акт,  форма  якого  затверджена
Держмитслужбою.
   Випуск вантажу із зони митного контролю здійснюється на
підставі оформленої працівником вантажного відділу  вантажної
митної декларації, іншого документа, що засвідчує оформлення
товарів у митному відношенні або за дозволом та під контролем
працівника митного органу (при розміщенні на МЛС, СТЗ, склад
митниці тощо).
 
     4. Перебування вантажів в зоні митного контролю
         (місці прибуття автотранспорту)
 
   4.1. В разі доставки вантажу до місця прибуття автотранспорту
у визначений, в документі контролю за доставкою  термін  і
неможливості здійснення повного митного оформлення вантажу та в
інших випадках передбачених законодавством України, транспортний
засіб  разом  з  вантажем  розміщується  у  місці  прибуття
автотранспорту (зоні митного контролю).
 
   4.2. У разі прийняття рішення про розміщення транспортного
засобу у місці прибуття, таке розміщення здійснюється особою, яка
надала зобов'язання про доставку вантажу до митниці в присутності
інспектора підрозділу після перевірки транспортного засобу та
поданих перевізником товаросупровідних  документів.  Інспектор
підрозділу перевіряє наявність транспортного засобу та оформляє
реєстр документів прийнятих митницею. Після цього, для подальшого
митного  оформлення  вантажу  інспектор  підрозділу  повертає
перевізнику по одному примірнику товаросупровідних документів
разом  з другим примірником реєстру. Решта товаросупровідних
документів до моменту митного оформлення товарів, згідно з обраним
митним режимом, зберігаються виключно митницею.
 
    5. Обов'язки посадових осіб митного поста "Нетішин"
         при здійсненні митного контролю
           в зоні митного контролю
 
   5.1. Основними обов'язками посадових осіб є:
   - здійснення  належного  митного  контролю  товарів,  що
переміщуються через митний кордон України;
   - забезпечення необхідного контролю за  режимністю  зони
митного контролю;
   - сприяння підрозділам по боротьбі зі  злочинністю  при
проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю
(за умови погодження з керівництвом Хмельницької митниці).
 
           6. Заключні положення
 
   6.1. В разі виявлення факту порушення митних правил або ознак
контрабанди інспектор, що здійснює митний огляд, повідомляє про
виявлені факти начальника підрозділу, бере пояснення у причетних
осіб, складає протокол про порушення митних правил.
   При цьому вантаж залишається в зоні митного контролю або
передається на склад митниці.
 
   6.2. У випадку неможливості здійснити митне оформлення у
повному обсязі інспектор складає картку відмови  у  митному
оформленні  відповідно  до  порядку,  затвердженого  наказом
Держмитслужби України.
 
 Начальник МП "Нетішин"
 Хмельницької митниці                  Є.В.Мінко
 
 
                   Додаток
                   до положення про зону
                   митного контролю м/п Нетішин
 
 
               СХЕМА
        зони митного контролю м/п "Нетішин"
 
          м. Нетішин, вул. Лісова, 10
 
 
------------------------------------------------------------------
|                                |
|                                |
|   --------------                       |
|   |      |   ----------------------------      |
|   |  ЗОНА   |   |             |      |
|   |      |   | Адміністративний будинок |      |
|   | МИТНОГО  |   |             |      |
|   |      |   | відділу митного поста  |      |
|   | КОНТРОЛЮ |   |             |  --------|
|   |      |   ----------------------------  |будинок|
|   |      |                   |охорони|
--------- в'їзд ----------------- вхід -------------------------
          вул. Лісова
------------------------------------------------------------------
 
 Погоджено:             Затверджено:
 директор ТОВ "ЕПАС" LND      Начальник м/п "Нетішин"
 _________________ С.Б.Галамага   _________________ Є.В.Мінко
 (підпис, печатка)         (підпис, печатка)
 
   (Додатки 2 та 3 не наводяться)
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы