LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Положення про порядок ведення обліку голографічних захисних елементів та надання звітності у сфері голографічного захисту

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року           СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.09.2005 N 522
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 жовтня 2005 р.
                   за N 1225/11505
 
 
     Про затвердження Положення про порядок ведення
    обліку голографічних захисних елементів та надання
       звітності у сфері голографічного захисту
 
       { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом
                    Служби безпеки
        N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
 
   Відповідно до Положення про порядок голографічного захисту
документів і товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2001 р. N 171 ( 171-2001-п ), з метою
забезпечення механізму обліку голографічних захисних елементів та
надання звітності у сфері голографічного захисту Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  порядок  ведення  обліку
голографічних захисних елементів та надання звітності у сфері
голографічного захисту, що додається.
 
   2. Заступнику    начальника   Головного   управління
контррозвідувального захисту економіки 3 Департаменту  Служби
безпеки України в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови  Служби  безпеки  України  відповідно  до  визначеної
компетенції.
 
 Голова Служби                     I.Дрижчаний
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Служби безпеки України
                   29.09.2005 N 522
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 жовтня 2005 р.
                   за N 1225/11505
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок ведення обліку голографічних
       захисних елементів та надання звітності
         у сфері голографічного захисту
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає єдиний порядок ведення обліку
голографічних захисних елементів (далі - ГЗЕ) та подання звітності
у сфері голографічного захисту. Дія Положення поширюється на
суб'єктів господарювання всіх форм власності, які впроваджують,
ввозять та вивозять ГЗЕ. { Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   1.2.  Положення  розроблено відповідно до Положення про
порядок голографічного захисту документів і товарів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2001  N  171
( 171-2001-п ),  Ліцензійних  умов провадження господарської
діяльності з впровадження, ввезення, вивезення  голографічних
захисних  елементів, затверджених наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва, Служби
безпеки  України  від  08.04.2003  N  42/132 ( z0323-03 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  23.04.2003  за
N 323/7644 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови). { Пункт 1.2 в
редакції Наказу Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   2. Організація  та ведення обліку голографічних захисних
елементів
 
   2.1. Відповідальність за організацію,  достовірність   та
правильність  ведення  обліку  ГЗЕ  несе  керівник  суб'єкта
господарювання, а також особи, які призначені наказом керівника
цього суб'єкта господарювання. До таких осіб відносяться головний
бухгалтер,  керівники  відділів,  лабораторій,  цехів,  інших
структурних підрозділів, а також особи, з якими укладено письмові
договори про матеріальну відповідальність відповідно до діючого
законодавства.
   Обов'язки та права осіб, що здійснюють облік, визначаються
нормативними актами суб'єкта господарювання.
 
   2.2. Обліку підлягають:
   договори (контракти, заяви) про виконання відповідних робіт,
у т.ч. ввезення та вивезення ГЗЕ, а також документи, що визначають
кінцевого споживача ГЗЕ;
   технічна і технологічна документація, спеціальне програмне
забезпечення, згідно з яким проводяться впровадження ГЗЕ; { Абзац
третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби
безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац четвертий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац п'ятий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац шостий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац сьомий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац восьмий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац дев'ятий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац десятий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац одинадцятий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац дванадцятий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   кількість отриманих замовником або організацією, яка здійснює
впровадження ГЗЕ;
   кількість впроваджених ГЗЕ;
   кількість ввезених та вивезених ГЗЕ;
   сировина, матеріали та напівфабрикати, які застосовуються для
розроблення та виготовлення ГЗЕ;
   брак та відходи виробництва ГЗЕ, кількість бракованих ГЗЕ, що
з'явилися за результатами робіт з їх впровадження;
   акти прийняття-передання, інші акти, що складаються на всіх
етапах виконання робіт;
   документи, які підтверджують  повернення  бракованих  ГЗЕ
виробнику (постачальнику) ГЗЕ, повернення ГЗЕ з метою проведення
додаткового тестування або досліджень.
 
   { Пункт 2.3 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 809
( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   { Пункт 2.4 виключено на підставі Наказу Служби безпеки N 809
( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   2.3.  При  впровадженні  ГЗЕ обліку підлягають об'єкти,
передбачені абзацами другим, третім, четвертим, п'ятим, восьмим -
дев'ятим  пункту  2.2  Положення.  Облік  ведеться суб'єктом
господарювання, що проводить впровадження ГЗЕ. { Пункт 2.3 із
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Служби безпеки N 809
( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   2.4. При ввезенні на територію України та вивезенні за її
межі обліку підлягають об'єкти, передбачені абзацами другим,
шостим та десятим пункту 2.2 Положення. Облік ведеться суб'єктом
господарювання, який здійснює таке ввезення або вивезення. { Пункт
2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки N 809
( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   2.5. При  залученні  виконавцем  до  виконання  робіт
співвиконавців облік  створених  співвиконавцями  ГЗЕ  ведуть
співвиконавці, а виконавець робить про це відмітку у своїх
облікових документах.
 
   2.6. Про запровадження обліку, визначення його порядку та
відповідальних  осіб  видається  відповідний  нормативний акт
організації, що впроваджує, ввозить або вивозить ГЗЕ. { Пункт 2.6
із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки N 809
( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   2.7. Обліку в Службі безпеки України підлягають усі об'єкти,
передбачені  пунктом  2.2  Положення,  ліцензії,  сертифікати
відповідності  та  експертні  висновки, які видано суб'єктам
господарювання, акти  перевірок  додержання  Ліцензійних  умов
( z0323-03  ) провадження господарської діяльності суб'єктами
господарювання.
 
   3. Форми ведення обліку
 
   3.1. Для ведення обліку суб'єктами підприємницької діяльності
у сфері голографічного захисту як основна форма використовуються
окремі журнали обліку. Як  допоміжні  форми  обліку  можуть
застосовуватись облікові картки. У журналах обліку здійснюється
облік об'єктів, визначених пунктом 2.2 Положення.
   У  разі  застосування  облікових  карток,  у  них може
здійснюватися облік об'єктів, передбачених абзацами четвертим -
восьмим пункту 2.2 Положення. За умови обліку даних облікових
карток  у  журналі  обліку  зазначені  об'єкти  можуть  не
обліковуватися. Картки заводяться на кожний тип (найменування)
ГЗЕ. { Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   Усі  сторінки журналів обліку мають бути пронумеровані,
прошиті,  скріплені печаткою і підписані керівником суб'єкта
господарювання  або вповноваженою ним особою. Журнали обліку
реєструються  в  бухгалтерії і зберігаються в особи (осіб),
відповідальної за облік.
 
   3.2. Форми журналів обліку й облікових карток визначаються
суб'єктом господарювання і затверджуються його керівником. Для
суб'єктів  підприємницької  діяльності - фізичних осіб форми
журналів обліку і облікових карток визначаються суб'єктом шляхом
видання відповідного нормативного акта.
 
   3.3. Журнал обліку повинен містити:
   порядковий номер запису;
   номер та дату укладання договору (контракту);
   найменування замовника об'єкта;
   умовну назву ГЗЕ;
   { Абзац шостий пункту 3.3 виключено на підставі Наказу Служби
безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   { Абзац сьомий пункту 3.3 виключено на підставі Наказу Служби
безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   дату реєстрації  та  номер  свідоцтва  про  реєстрацію
виготовленого ГЗЕ у Єдиному реєстрі виготовлення голографічних
захисних елементів (для організацій, що здійснюють впровадження
ГЗЕ, - власників свідоцтва); { Абзац шостий пункту 3.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від
09.11.2007 }
   дату та номер замовлення на отримання партії ГЗЕ та їх
кількість у замовленні; { Абзац сьомий пункту 3.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від
09.11.2007 }
   дату отримання партії ГЗЕ (для організацій, що здійснюють
впровадження ГЗЕ, та імпортерів ГЗЕ), реквізити переданих або
отриманих партій ГЗЕ та кількість ГЗЕ в цих партіях; { Абзац
восьмий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби
безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   дату, назву, номери (за наявності), кількість впроваджених
ГЗЕ;
   { Абзац дванадцятий пункту 3.3 виключено на підставі Наказу
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   назву та  номери  актів, що складаються на всіх етапах
виконання робіт.
   Журнал обліку може включати й інші відомості.
 
   3.4. Облікові картки повинні містити:
   дату запису;
   номер об'єкта обліку;
   назву та коротку характеристику об'єкта обліку;
   кількість та позначення одиниці виміру;
   від кого одержано об'єкт обліку;
   місцезнаходження (зберігання) об'єкта;
   кому передано об'єкт обліку;
   інформацію про документ, який є підставою для передачі або
знищення об'єкта обліку;
   підпис відповідальної особи.
 
   4. Облік та знищення бракованої продукції
   { Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   4.1.  Порядок  ведення  обліку  та  знищення бракованої
продукції, яка з'явилася за результатами робіт з впровадження ГЗЕ,
визначається окремим нормативним актом суб'єкта господарювання.
{ Пункт 4.1 в редакції Наказу Служби безпеки N 809 ( z1309-07 )
від 09.11.2007 }
 
   4.2. Облік браку ГЗЕ, який з'явився за результатами робіт з
впровадження ГЗЕ, та облік знищених ГЗЕ забезпечуються шляхом
ведення  відповідних  записів  у  журналі обліку. При цьому
обов'язково вказуються такі відомості:
   умовна назва ГЗЕ, що відбраковані;
   кількість та маркування (назва, номери за наявності) ГЗЕ, що
відбраковані;
   номер та дата складання акта про відбракування ГЗЕ;
   номер та  дата  складання  документа  про  повернення
відбракованих ГЗЕ виробнику;
   умовна назва ГЗЕ, що знищені;
   дата та підстави знищення ГЗЕ;
   кількість та маркування (назва, номери за наявності) знищених
ГЗЕ;
   номер та дата складання акта про знищення ГЗЕ.
{ Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   4.3. У разі виявлення браку ГЗЕ на етапі впровадження і
повернення цього браку виробнику (постачальнику) сторона, яка
повертає брак, повинна у десятиденний термін повідомити про це
Службу безпеки України з  наданням  копій  документів,  які
підтверджують відбракування ГЗЕ та факт їх передачі виробнику.
 
   4.4. Знищення  ГЗЕ  проводиться методами, що гарантовано
унеможливлюють відтворення графічного образу ГЗЕ та відповідають
вимогам екологічного законодавства України.
 
   4.5. Знищення браку ГЗЕ здійснюється комісією в присутності
представника Служби безпеки України, про що складається акт
відповідної форми (додаток 1), копія якого надсилається до Служби
безпеки України.
 
   5. Звітність про виконані роботи в сфері голографічного
захисту
 
   5.1. Звітність надають суб'єкти господарської діяльності всіх
форм власності, що впроваджують, ввозять та вивозять ГЗЕ. { Абзац
перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби
безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
   Суб'єкти  господарювання,  які, крім діяльності в сфері
голографічного захисту, ведуть діяльність, пов'язану з ввезенням,
вивезенням голографічних елементів (далі - ГЕ), також надають про
це інформацію. { Абзац другий пункту 5.1 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом Служби безпеки N 809 ( z1309-07 ) від
09.11.2007 }
   Звітність про виконані роботи у сфері голографічного захисту
та інформація про роботи з ввезення на територію України та
вивезення за її межі ГЕ надаються Службі безпеки України. { Абзац
третій пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби
безпеки N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
   5.2. Звітність про виконані роботи у сфері голографічного
захисту подається суб'єктами господарювання до 1-го лютого року,
наступного за звітним.
 
   5.3. Суб'єкти  господарювання,  що  здійснюють  ввезення
(вивезення) ГЗЕ (ГЕ), крім того, повинні надавати Службі безпеки
України інформацію щодо ввезених (вивезених) ГЗЕ (ГЕ) протягом
п'яти календарних днів з моменту їх фактичного переміщення через
митний кордон України. При цьому додаються копії документів, які
підтверджують переміщення ГЗЕ (ГЕ) через митний кордон України.
 
   5.4. Відомості про виконання робіт з голографічного захисту
визначені у додатку 2 до цього Положення.
 
   5.5. Звіт та інформація надаються в друкованому вигляді,
підписуються керівником суб'єкта господарської  діяльності  і
завіряються печаткою.
 
 Начальник Головного управління            С.Бухаленков
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 4.5 Положення
                   про порядок ведення обліку
                   голографічних захисних
                   елементів та надання
                   звітності у сфері
                   голографічного захисту
 
 
                       ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                   ----------------------------
                    (посада, прізвище, ім'я,
 
                   ----------------------------
                    по батькові відповідальної
                         особи)
 
 
              АКТ N _____
 
     знищення _______________________________________
         (назва голографічного захисного елемента
               (далі - ГЗЕ)
 
 
 м. _________________         "___" ______________ 20__ р.
 
   Комісія у складі: ___________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я, по батькові
                 відповідальних осіб)
 
склали акт про те, що ____________________________________________
            (назва піприємства або прізвище, ім'я, по
 
__________________________________________________________________
      батькові суб'єкта піприємницької діяльності)
 
в присутності представника Служби безпеки України ________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
 
знищила ГЗЕ ______________________ у кількості _____________ штук,
         (назва ГЗЕ)
а саме:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦     Назва твору     ¦   N ГЗЕ    ¦Кількість¦
¦з/п¦                ¦(у разі наявності)¦     ¦
¦---+-------------------------------+------------------+---------¦
¦  ¦                ¦         ¦     ¦
¦---+-------------------------------+------------------+---------¦
¦  ¦                ¦         ¦     ¦
¦---+-------------------------------+------------------+---------¦
¦  ¦УСЬОГО             ¦         ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
Члени комісії: ____________________      ____________________
           (підпис)         (прізвище, ініціали)
 
        ____________________      ____________________
           (підпис)         (прізвище, ініціали)
 
Представник Служби безпеки України
 
        ____________________      ____________________
           (підпис)         (прізвище, ініціали)
 
 Начальник Головного управління            С.Бухаленков
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 5.4 Положення
                   про порядок ведення обліку
                   голографічних захисних
                   елементів та надання
                   звітності у сфері
                   голографічного захисту
 
 
              ВIДОМОСТI
      про виконання робіт з голографічного захисту
 
         за ліцензією від ______ N ______
 
     Ліцензіат _____________________________________
          (повне найменування, місцезнаходження
 
         _______________________________
         юридичної особи, телефон, факс)
 
         з 01.01.20__ до __.12.20__ року
 
 
   Розділ 1. Голографічні захисні елементи (далі - ГЗЕ)
 
   1.1. Договори (контракти)
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Найменування, ¦ Номер ¦  Зміст проведених робіт   ¦
¦з/п¦ місцезнаходження ¦договору,¦                ¦
¦  ¦ замовника, номер ¦ дата  ¦                ¦
¦  ¦   телефону   ¦     ¦                ¦
¦---+------------------+---------+-------------------------------¦
¦ 1 ¦    2     ¦  3  ¦        4        ¦
¦---+------------------+---------+-------------------------------¦
¦  ¦         ¦     ¦                ¦
¦---+------------------+---------+-------------------------------¦
¦  ¦         ¦     ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
   1.2. Обсяги замовлення, впровадження (заповнюється тим, хто
впроваджує ГЗЕ)
 
-----------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Суб'єкт ¦Умов-¦Одини-¦Зали-¦Замов-¦Отри-¦Впро-¦Зни-¦Зали- ¦Об'єкт¦
¦з/п¦    ¦ на ¦ ця ¦шок ¦лено ¦мано ¦вад- ¦щено¦шок на¦захис-¦
¦  ¦    ¦назва¦вимі- ¦ на ¦ ГЗЕ ¦ ГЕЗ ¦жено ¦ГЗЕ ¦кінець¦ ту ¦
¦  ¦    ¦ ГЗЕ ¦рюван-¦поча-¦   ¦   ¦ ГЗЕ ¦  ¦звіт- ¦   ¦
¦  ¦    ¦   ¦ ня ¦ток ¦   ¦   ¦   ¦  ¦ного ¦   ¦
¦  ¦    ¦   ¦   ¦звіт-¦   ¦   ¦   ¦  ¦періо-¦   ¦
¦  ¦    ¦   ¦   ¦ного ¦   ¦   ¦   ¦  ¦ ду  ¦   ¦
¦  ¦    ¦   ¦   ¦пері-¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦  ¦    ¦   ¦   ¦оду ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦---+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+------+------¦
¦1 ¦  2  ¦ 3 ¦  4 ¦ 5 ¦  6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 12 ¦
¦---+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+------+------¦
¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦---+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+------+------¦
¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
¦---+--------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+------+------¦
¦  ¦Загалом ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦
-----------------------------------------------------------------------
 
   1.3. Обсяги замовлення, ввезення та вивезення
 
--------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування ¦Оди- ¦ Кількість голографічних ¦  Найменування  ¦
¦з/п ¦ замовника, ¦ниця ¦  захисних елементів   ¦ об'єктів, на які ¦
¦  ¦ умовна назва ¦вимі-¦--------------------------¦буде наноситись ГЗЕ¦
¦  ¦голографічного¦рю- ¦замов-¦вве- ¦виве-¦реалі- ¦          ¦
¦  ¦  захисного ¦вання¦лених ¦зених¦зених¦зованих¦          ¦
¦  ¦  елемента, ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦          ¦
¦  ¦  виробник, ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦          ¦
¦  ¦ постачальник ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦          ¦
¦----+--------------+-----+------+-----+-----+-------+-------------------¦
¦ 1 ¦    2   ¦ 3 ¦ 4  ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8  ¦     9     ¦
¦----+--------------+-----+------+-----+-----+-------+-------------------¦
¦  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦          ¦
¦----+--------------+-----+------+-----+-----+-------+-------------------¦
¦  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦          ¦
--------------------------------------------------------------------------
 
   Розділ 2. Голографічні елементи
 
 
   2.1. Обсяги замовлення, виробництва та реалізації
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Найменування  ¦ Одиниця¦  Кількість голографічних  ¦
¦з/п ¦ замовника, назва ¦ вимірю-¦      елементів      ¦
¦  ¦ голографічного ¦ вання ¦-------------------------------¦
¦  ¦   елемента   ¦    ¦замовлених¦ виготов-¦реалізова-¦
¦  ¦         ¦    ¦     ¦ лених ¦  них  ¦
¦----+------------------+--------+----------+---------+----------¦
¦ 1 ¦    2     ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦  6   ¦
¦----+------------------+--------+----------+---------+----------¦
¦  ¦         ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦----+------------------+--------+----------+---------+----------¦
¦  ¦         ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2.2. Обсяги замовлення, ввезення, вивезення та реалізації
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування ¦Одиниця¦ Кількість голографічних елементів ¦
¦з/п¦ замовника,  ¦вимірю-¦------------------------------------¦
¦  ¦   назва   ¦вання ¦ замовле-¦ввезених¦ вивезе-¦реалізо-¦
¦  ¦голографічного ¦    ¦  них  ¦    ¦  них ¦ ваних ¦
¦  ¦  елемента,  ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦  виробник,  ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦ постачальник ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦---+---------------+-------+---------+--------+--------+--------¦
¦ 1 ¦    2    ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦
¦---+---------------+-------+---------+--------+--------+--------¦
¦  ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦---+---------------+-------+---------+--------+--------+--------¦
¦  ¦Загалом    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
   (посада)       (підпис)      (прізвище)
 
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
N 809 ( z1309-07 ) від 09.11.2007 }
 
 Начальник Головного управління            С.Бухаленков
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы