LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з лісового та мисливського господарства

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.09.2005 N 290
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 жовтня 2005 р.
                   за N 1198/11478
 
 
      Про затвердження інструкцій щодо заповнення
       форм державних статистичних спостережень
       з лісового та мисливського господарства
 
 
   Відповідно до  статті  14  Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних
статистичних спостережень з лісового господарства Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року:
 
   1.1. Iнструкцію щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень N 3-лг (квартальна) та N 3-лг (річна) "Звіт про
лісогосподарську діяльність" (додається).
 
   1.2. Iнструкцію   щодо  заповнення  форми  державного
статистичного спостереження N 2-тп (мисливство) "Звіт про ведення
мисливського господарства" (додається ( z1199-05 ).
 
   2. Поширити дію інструкцій, затверджених:
 
   2.1. Підпунктом 1.1 пункту 1 цього наказу - на підприємства
та організації, інші юридичні особи, яким надані в користування
або  власність  землі  лісового  фонду для ведення лісового
господарства.
 
   2.2. Підпунктом 1.2 пункту 1 цього наказу - на підприємства
та організації, інші юридичні особи, яким надані в користування
мисливські угіддя.
 
   3. Скасувати:
 
   3.1. Наказ  Мінстату  України  від  23.07.93  N  163
( v0163207-93 ) "Про затвердження форми державної статистичної
звітності N 2-тп (мисливство) (річна)".
 
   3.2. Наказ Мінстату України від 26.07.94  N  174  "Про
затвердження  інструкцій до форм по лісовому та заповідному
господарству".
 
   4. Визнати таким, втратив чинність,  наказ  Держкомстату
України від 30.12.2004 N 673 ( z0082-05 ) "Про затвердження
інструкцій  щодо  заповнення  форм  державних  статистичних
спостережень  з  лісового  господарства",  зареєстрований  в
Міністерстві юстиції України 24.01.2005 за N 82/10362, N 83/10363
( z0083-05 ), N 84/10364 ( z0084-05 ).
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України
                   28.09.2005 N 290
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 жовтня 2005 р.
                   за N 1198/11478
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
      щодо заповнення форм державних статистичних
      спостережень N 3-лг (квартальна) та N 3-лг
     (річна) "Звіт про лісогосподарську діяльність"
 
 
            1.Загальні положення
 
   Iнструкція встановлює  порядок   складання   державного
статистичного  спостереження  за  формою N 3-лг (квартальна)
(  va159202-05  )  та  формою  N  3-лг  (річна) "Звіт про
лісогосподарську діяльність" (далі - форма) ( vc159202-05 ).
   Форми N 3-лг (квартальна) ( va159202-05 ) та N 3-лг (річна)
( vc159202-05 ) подають підприємства та організації, інші юридичні
особи, яким надані в користування або власність землі лісового
фонду для ведення лісового господарства (далі - лісогосподарські
підприємства).
   Форма N 3-лг (квартальна) ( va159202-05 ) подається 20-го
числа наступного після звітного періоду місяця, річна N 3-лг
(річна) ( vc159202-05 ) - 3-го лютого наступного за звітним року.
Дані у формі відображаються наростаючим підсумком з початку року.
   Форми N 3-лг (квартальна) ( va159202-05 ) та N 3-лг (річна)
( vc159202-05 ) заповнюються на підставі даних первинної облікової
документації, зокрема:
   розділи I-III, V - лісорубних квитків (ордерів), лісових
квитків, актів огляду місць рубок, інших продуктів лісу та
використання корисних властивостей лісів тощо;
   розділ IV - технічного приймання лісових культур. Ділянки
лісопосадок, закладені з відхиленнями від проекту за асортиментом
порід, густотою, технологією та агротехнікою створення лісових
культур не включаються у звіт. Такі ділянки підлягають виправленню
та повторному технічному прийманню;
   розділи VI, VIII  та  рядки  10100,  10200  довідки  -
лісопатологічних і санітарних обстежень насаджень, актів-нарядів
виконаних робіт, відомостей інвентаризації осередків шкідників і
хвороб лісу, книг обліку осередків шкідників, хвороб лісу і
лісозахисних  заходів,  а  також  матеріалів  детального  та
рекогносцирувального  нагляду, лісовпорядкування і спеціальних
обстежень;
   розділ VII - книг обліку лісових пожеж та порушень правил
пожежної безпеки в лісах;
   рядки 10300-10500 довідки - книг обліку лісопорушень, або
безпосередньо за фактами порушень лісового законодавства, що
оформлені протоколами про правопорушення.
 
        2.Порядок заповнення статистичного
      спостереження за формою N 3-лг (квартальна)
 
   2.1. До рядка 100 "Обсяги продукції, робіт та послуг лісового
господарства без ПДВ, гривень" включаються продукція, роботи,
послуги, обраховані у фактичних оптових цінах (тарифах) звітного
періоду, без урахування ПДВ, зокрема:
   2.1.1. Обсяги  заготівлі  лісових  ресурсів  (продукція
лісозаготівель, лісові продукти (жолуді, каштани, мох), деревні
соки, живиця, природні  смоли,  матеріали  для  плетіння  і
декоративного використання, насіння, сіянці та саджанці дерев і
чагарників тощо).
   Для визначення вартості лісозаготівель застосовуються оптові
ціни залежно від місця їх розміщення чи реалізації у звітному
періоді, тобто за оптовими цінами франко-верхнього складу чи
франко-нижнього складу. До ціни лісопродукції франко-верхнього
складу  включаються  спилювання, розкряжування, трелювання та
укладання деревини. У цінах на лісопродукцію франко-нижнього
складу,  крім  вищенаведених витрат, ураховуються витрати на
навантаження деревини в лісі, перевезення на нижній склад чи до
вагона, розвантаження на нижньому складі або навантаження у
вагони.
   До обсягів продукції лісозаготівель не включаються вартість
нетоварних нерозкряжованих хлистів (крім реалізованих споживачам)
на всіх пунктах (франко), а також вартість ліквідної деревини,
заготовленої іншими лісозаготівельниками, у порядку  відпуску
деревини на пні.
   2.1.2 Витрати на роботи та послуги, пов'язані з лісовим
господарством (лісокультурні роботи в державному лісовому фонді,
охорона лісу від пожеж, боротьба зі шкідниками та хворобами лісу,
створення  захисних  лісових  насаджень,  лісовпорядкування,
проектно-вишукувальні роботи тощо).
   Витрати на  послуги,  пов'язані з лісовим господарством,
розрізняються за джерелами фінансування на:
   а) профінансовані державою та виконані за рахунок спеціальних
коштів чи з інших джерел;
   б) виконані за рахунок власних коштів підприємств.
   Якщо витрати на послуги, пов'язані з лісовим господарством, у
звітному періоді були профінансовані державою або виконувались за
рахунок спеціальних коштів чи з інших джерел, то їх обсяги
відображаються лише в рядку 100.
   Витрати на аналогічні лісогосподарські послуги, виконані за
рахунок  власних коштів підприємств, покриваються за рахунок
виробничої собівартості лісозаготівель.
   2.1.3. Надання послуг, пов'язаних з лісовим господарством,
іншим користувачам.
 
   2.2. У рядку 110 відображаються тільки обсяги продукції
лісозаготівель, обраховані в оптових цінах без ПДВ.
 
   2.3. У рядку 200 відображається запас заготовленої ліквідної
деревини, включаючи дострокові рубки.
   У рядку 210 "Рубки головного користування" відображається
вирубування стиглих деревостанів з метою заготівлі деревини.
   У рядку 220 наводяться рубки, пов'язані з веденням лісового
господарства (рубки догляду, санітарні рубки, рубки, пов'язані з
реконструкцією молодняків і похідних деревостанів, прокладання
просік, створення протипожежних розривів, лісовідновні  рубки
тощо).
   У рядку 230 відображаються інші рубки (розчищення земельних
ділянок лісового фонду, укритих лісовою рослинністю, у зв'язку з
будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів,  видобуванням
корисних  копалин, прокладанням кабелю та інших комунікацій,
здійснення інших робіт, не пов'язаних з  веденням  лісового
господарства).
   Очистка лісу від захаращеності відображається в рядку 240.
 
   2.4. У рядку 300  "Лісоматеріали  круглі"  йдеться  про
лісоматеріали круглі різних порід, призначень, сортиментів.
   У рядку 310 наводяться та частина лісоматеріалів круглих, яка
відповідно  до  державного  стандарту  використовується  для
виробництва пиломатеріалів і заготовок.
   У рядках 311-314 відображаються відповідні дані за породами
дерев.
   У рядку 320 наводяться об'єми заготовлених лісоматеріалів
круглих, які призначені для виробництва клеєної фанери і шпони.
   До них належать:
   а) лісоматеріали для виробництва струганої шпони;
   б) лісоматеріали для лущіння.
   У рядках 321-323 відображаються відповідні дані за породами
дерев, а в рядку 324 - лісоматеріали для виробництва струганої
шпони.
   У рядку 330 відображаються об'єми заготовлених лісоматеріалів
круглих, які за державним стандартом віднесені для будівництва.
   У рядку 340 відображається заготівля лісоматеріалів круглих
для виробництва целюлози і деревної маси (баланси), з яких
виділяються лісоматеріали хвойних порід (рядок 341).
 
   2.5. У  рядках 400 та 500 наводяться відповідно об'єми
заготовленої дров'яної деревини для технологічних потреб та об'єми
заготовлених дров для опалення.
 
   2.6. Сума даних рядків 300, 400, 500 повинна бути меншою або
дорівнювати сумі даних рядка 200 за рахунок заготівлі ліквідного
хворосту та хлистів, які не відображаються в сортиментній частині
звіту.
 
   2.7. Показники  довідки  заповнюються  у  звіті  за
січень-вересень.
   У рядку 600 відображається загальна кількість невивезеної
деревини, яка підлягає реалізації, незалежно від строків її
заготівлі.
   У рядку 601 відображається кількість невивезеної деревини від
рубок головного користування, а також від рубок, пов'язаних з
веденням лісового господарства, та інших рубок, які зараховані до
ліміту лісосічного фонду.
   У рядках 700-701 відображається весь залишок неочищених площ
на 1 травня поточного року, у тому числі від суцільних рубок, до
яких зарахований останній прийом поступових рубок.
 
        3. Порядок заповнення статистичного
       спостереження за формою N 3-лг (річна)
 
   3.1. Обсяги продукції лісового господарства
   Показники розділу I форми N 3-лг (річна) ( vc159202-05 )
збігаються  з   показниками  форми  N  3-лг  (квартальна)
( va159202-05 ). Тому для їх заповнення необхідно керуватися
порядком заповнення статистичного спостереження за формою N 3-лг
(квартальна).
 
   3.2. Фактична рубка
   3.2.1. У графах 1, 2, 7, 8 розділу II наводяться площа
фактичної рубки, а в графах 3, 4, 9, 10 - загальний запас
заготовленої деревини. При цьому показники граф 1, 2, 3, 4
дострокові рубки не включають.
   До ліквідної деревини (графи 5, 11) належить деревина, яка
може бути використана з господарською метою.
   До ділової деревини (графи 6, 12) належать усі лісоматеріали
круглі, крім дров для опалення та дров'яної  деревини  для
технологічних потреб.
   3.2.2. У рядку 1110 відображаються дані за всіма видами
поступових і вибіркових рубок головного користування, а в рядку
1111 - тільки кінцевий прийом поступових рубок.
   3.2.3. У рядку 1200 наводяться рубки, пов'язані з веденням
лісового господарства (рубки догляду та  інші  види  рубок,
пов'язаних з веденням лісового господарства).
   У рядку 1210 відображаються дані про освітлення, прочищення,
проріджування, прохідні рубки.
   До інших видів рубок, пов'язаних  з  веденням  лісового
господарства (рядок 1220), включаються вибіркові санітарні (рядок
1221), суцільні санітарні  (1222),  лісовідновні  (1223)  та
реконструктивні рубки (1224) тощо.
   3.2.4. У рядку 1300 відображають інші рубки (розчищення
земельних ділянок лісового фонду, укритих лісовою рослинністю, у
зв'язку з будівництвом  гідровузлів,  трубопроводів,  шляхів,
видобуванням  корисних копалин, прокладанням кабелю та інших
комунікацій, здійсненням інших робіт, не пов'язаних з веденням
лісового господарства).
   3.2.5. Очистка від захаращеності відображається у рядку 1400.
   3.2.6. У рядку 1500 наводиться інформація про заготівлю
деревини в рахунок виділеного ліміту лісосічного фонду, яка
розраховується з рядків 1200 і 1300, а показники рядків 1510,
1511, 1512, 1513, 1520 - відповідно з рядків 1200, 1222, 1223,
1224, 1300.
   Сума граф 5 і 11 рядка 1000 розділу II повинна дорівнювати
обсягам  деревини,  заготовленої  постійними  і  тимчасовими
лісокористувачами, відображеним у рядку 200 (графа 1 + графа 2)
розділу I, а сума граф 5 і 11 у рядках 1100, 1200, 1300, 1400
розділу II - відповідно сумі граф 1 і 2 рядків 210, 220, 230, 240
розділу I.
 
        4. Відпуск деревини в порядку рубок
       головного користування за господарствами
 
   Лісогосподарські підприємства,  які  займаються  відпуском
деревини в порядку рубок головного користування, заповнюють розділ
у розрізі груп лісів, господарств і господарських секцій.
   4.1. У  рядках  3000,  3100,  3200  заповнюються  дані
розрахункової лісосіки - усього, у тому числі за групами лісів, у
розрізі господарств і господарських секцій. Розрахункова лісосіка
затверджується  в  установленому  порядку  і  доводиться  до
лісогосподарських підприємств.
 
   4.2. У рядках 4000, 4100, 4200 відображається встановлений
ліміт лісосічного фонду, затверджений Кабінетом Міністрів України.
 
   4.3. У рядках 5000, 5100, 5200 відображаються обсяги освоєння
виділеного ліміту лісосічного фонду на звітний рік, з урахуванням
достроково освоєного ліміту в попередньому році, а в рядках 5110 і
5210 - тільки достроково освоєний ліміт лісосічного фонду в
попередньому році. У разі, якщо ділянки, на які виписані лісорубні
квитки (ордери), зрубані повністю, у рядках 5000, 5100, 5110, 5200
і 5210 повинні враховуватись обсяги деревини,  зазначені  в
лісорубних квитках (ордерах), незалежно від обсягів фактичної
заготівлі деревини.
 
   Приклад 1. Виписано лісорубних квитків (ордерів) на звітний
рік - 1000 куб.м, усі ділянки зрубані; фактично заготовлено
950 куб.м, у відповідних рядках освоєння  лісосічного  фонду
проставляється 1000 куб.м.
 
   Приклад 2.  Виписано  лісорубних  квитків  (ордерів)  на
1000 куб.м, усі ділянки зрубані, фактично заготовлено 1050 куб.м,
у відповідних рядках освоєння лісосічного фонду проставляється
1000 куб.м.
 
   У разі, якщо ділянки, на які виписані лісорубні квитки
(ордери), не зрубані на всій площі, у відповідних рядках освоєння
лісосічного фонду проставляється запас деревини без урахування
недорубів на незакінчених рубками лісосіках.
 
   Приклад 3.  Виписано  лісорубних  квитків  (ордерів)  на
1000 куб.м, фактично заготовлено 800 куб.м, при освідченні місць
заготівлі  виявлені  недоруби  250 куб.м, у рядку "освоєння
лісосічного фонду" проставляється - 750 куб.м.
 
   4.4. У рядках 6000, 6100, 6200 наводяться обсяги фактично
заготовленої деревини в порядку рубок головного користування, з
урахуванням достроково заготовленої в попередньому році з ліміту
лісосічного фонду, виділеного на звітний період. У рядках 6110 та
6210 відображаються обсяги достроково заготовленої деревини від
рубок головного користування в попередньому році.
 
        5. Проведення лісокультурних робіт
 
   5.1. У рядку 6300 відображаються роботи щодо відтворення
лісів на землях лісового фонду, які включають посадку і посів лісу
(рядок 6310) та його природне поновлення (рядок 6320). До посадки
і посіву лісу належить також суцільна реконструкція малоцінних
насаджень. Посадка шелюги та інші попередні заходи для наступної
посадки сюди не включаються.
   У рядку 6320 наводиться площа, на якій природне поновлення
лісу відбувається за наявності цінних  деревних  порід  або
гарантована його поява при проведенні лісогосподарських заходів.
Сюди відносяться також зруби, на яких створення лісових культур не
можливе або не доцільне з технічних або економічних причин.
 
   5.2. У рядках 6400 та 6500 наводяться площі, які згідно з
галузевим стандартом переведені у вкриті лісовою рослинністю землі
в лісовому фонді.
 
      6. Заготівля другорядних лісових матеріалів
      та продукції побічного лісового користування
 
   У розділі вказуються обсяги заготівлі другорядних лісових
матеріалів та продукції побічного лісового користування (уключаючи
спеціально створені для цього насадження), які здійснюються для
потреб виробничої та комерційної діяльності в порядку спеціального
використання і проводяться за плату на підставі спеціального
дозволу - лісового квитка в межах відведених ділянок лісового
фонду. У розділі не відображаються заготівля другорядних лісових
ресурсів  (лікарської  сировини,  ягід  тощо)  та здійснення
користувань  (заготівля  сіна,  випасання  худоби  тощо)  на
сільськогосподарських  угіддях,  наданих  для потреб лісового
господарства.
 
         7. Загибель лісових насаджень
 
   У рядку 8000  "Загинуло  лісових  насаджень  -  усього"
зазначається в гектарах загальна площа загиблих за звітний рік
насаджень, уключаючи лісові культури. До  загиблих  належать
насадження, які підлягають за своїм станом суцільній санітарній
рубці.
   У рядку 8030 наводиться площа насаджень, які загинули від
впливу несприятливих погодних умов (засуха, морози, зміна рівня
ґрунтових вод, бурелом, вітровал, сніголам тощо).
   За наявності декількох причин загибелі  насаджень  площа
наводиться за тією, унаслідок якої загинула найбільша кількість
насаджень.
 
             8. Лісові пожежі
 
   У розділі відображаються всі пожежі, які сталися у звітному
році у лісовому фонді, незалежно від виду, категорії, розміру
площі та причин виникнення.
   8.1. У рядках 9100, 9110, 9120, 9130 наводяться площі пожеж
на лісових землях, що мали різні види розповсюдження.
   Якщо при тій чи іншій пожежі мали різні види розповсюдження
вогню, то площа, пройдена пожежами кожного виду, ураховується
окремо і заноситься у відповідний рядок звіту.
 
   8.2. У рядку 9200 наводяться площі пожеж, що виникли на
нелісових землях.
 
   8.3. У рядках 9300, 9310 відображається кількість згорілого
лісу на пні та заготовленої лісової продукції.
 
   8.4. У рядках 9400, 9410, 9420 зазначається сума збитку,
заподіяного пожежами лісовому господарству.
 
     9. Наявність осередків шкідників і хвороб лісу
 
   9.1. У графі 1 відображається загальна площа насаджень,
лісових культур і розсадників у гектарах, яка вражена шкідниками і
хворобами на початок року.
 
   9.2. У графі 2 наводиться площа насаджень, які були вражені
шкідниками і хворобами протягом звітного року.
 
   9.3. У графі 3 відображається площа насаджень, на якій у
звітному році ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу в
результаті проведених заходів боротьби.
 
   9.4. У графі 4 відображається площа осередків шкідників і
хвороб лісу на кінець звітного року.
 
   9.5. У графі 5 відображається площа осередків шкідників і
хвороб лісу, які потребують негайних заходів боротьби (площа
повинна бути меншою або дорівнювати площі, що зазначена в графі
4).
   Баланс графи 4 = графа 1 + графа 2 - графа 3 може не
дотримуватися за рахунок площі осередків шкідників і хвороб лісу,
що затухли під впливом природних факторів.
   У тих випадках, якщо одні й ті самі насадження заселені
 
декількома видами шкідників чи уражені декількома видами хвороб,
їх площа наводиться тільки один раз - за переважним видом шкідника
(хвороби).
   У довідці, рядок 10100 "Проведено робіт із захисту лісів від
шкідників і хвороб лісу біологічним методом", зазначається обсяг
робіт, спрямованих на боротьбу із шкідниками і хворобами лісу, які
здійснюються шляхом використання хижих комах та комах-паразитів
(ентомофагів), застосування грибних, бактеріальних і вірусних
препаратів наземним  та  авіаційним  методом,  створення  та
розвішування штучних гнізд птахів, розселення і огороджування
мурашників, створення реміз.
   У рядку 10200 "Захист лісів від шкідників і хвороб хімічним
методом - усього" наводиться площа земель  лісового  фонду,
оброблених хімічними препаратами. До хімічної обробки належать:
обробка лісових насаджень наземною апаратурою та апаратурою із
застосуванням авіації, профілактичні обприскування в розсадниках,
боротьба з шкідниками лісу, що заселяють ґрунт, та інші види
робіт.
   У рядках 10300, 10400, 10500 відображаються відповідно дані
про кількість лісопорушень, масу деревини, завдану шкоду, що
оформлені документально і матеріали щодо них передані до органів
внутрішніх справ та прокуратури.
   Усі показники  форми  заповнюються  цілим  числом.  При
відсутності явища ставиться прочерк у відповідній графі.
 
   Форму підписує керівник підприємства (організації).
 
 Директор департаменту статистики
 сільського господарства
 та навколишнього середовища
 Держкомстату України                О.М.Прокопенко
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2003
Партнеры


Правовые ресурсы