LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruЩодо вилучення ідентифікаційного номера з Державного реєстру - фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         30.05.2005 N 10612/7/31-0017
 
                   Державним податковим
                   адміністраціям в АР Крим,
                   областях, містах Києві
                   та Севастополі
 
 
       Щодо вилучення ідентифікаційного номера
        з Державного реєстру - фізичних осіб
          платників податків та інших
           обов'язкових платежів
 
 
   У зв'язку з надходженням численних звернень від платників
податків щодо вилучення ідентифікаційного номера з Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів (далі - ДРФО) Державна податкова адміністрація України
повідомляє наступне.
   Згідно зі статтею 124 Конституції  України ( 254к/96-ВР )
судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими
до виконання на всій території України.
   Якщо судом прийнято рішення з питання відмови громадянина від
ідентифікаційного номера, копія або оригінал виконавчого листа
суду чи рішення суду, які надсилаються до органів державної
податкової служби, мають бути належним чином засвідчені.
   Згідно з підпунктом 4.6.1 пункту 4.6 статті 4 Примірної
інструкції з діловодства у міністерствах, інших  центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року N 1153
( 1153-97-п ), передбачено, що засвідчення документів здійснюється
шляхом їх підписання, затвердження та проставлення печатки.
   Якщо надсилається документ одночасно кільком організаціям, що
належать до сфери управління установи,  підписується  тільки
оригінал, який залишається у справі установи-автора, а на місця
розсилаються засвідчені кан целярією примірники.
   Незасвідчена належним чином ксерокопія виконавчого листа суду
або рішення суду, не є підставою для вилучення ідентифікаційного
номера платника податків з ДРФО та без виконання повертається
відправнику або пересилається адресатові для належного оформлення.
   Якщо рішенням  суду  щодо  відмови  громадянина  від
ідентифікаційного   номера   не   передбачено   вилучення
ідентифікаційного номера, присвоєного громадянину, або у випадку,
коли органу державної податкової служби не  надано  належно
оформлене рішення для вилучення ідентифікаційного номера платника
податків з ДРФО, громадянин може звернутися до органу державної
податкової служби за своїм місцем проживання, подати заяву за
формою | В2 згідно з Порядком унесення відмітки до паспорта
громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи -
платника податків та інших обов'язкових платежів, який затверджено
спільним наказом Державної податкової адміністрації України та
Міністерства внутрішніх справ України від 19 жовтня 2004 року
N 602/1226 ( z1345-04 ) та зареєстровано в Міністерстві  юстиції
України 20 жовтня 2004 року за N 1345/9944 (далі - Порядок).
   Крім заяви за ф. N В2, громадянин надає відповідний комплект
документів, а саме, свідоцтво про народження, паспорт громадянина
України, свідоцтво про шлюб (свідоцтво про розірвання шлюбу),
свідоцтво  про  зміну імені, копію документа про присвоєння
ідентифікаційного номера.
   У разі відсутності розбіжностей  між  даними  заяви  та
пред'явленими документами орган державної податкової служби формує
особову справу і у термін до 30 календарних днів з дня прийняття
заяви надає відповідну довідку за ф. N ВЗ або відмовляє в наданні
такої довідки із зазначенням причин відмови. Термін дії довідки -
30 календарних днів.
   Із зазначеною довідкою особа звертається до органу внутрішніх
справ за місцем реєстрації щодо внесення відмітки до паспорта.
   Посадова особа  органу  внутрішніх  справ  на  підставі
відповідної довідки за умови дотримання вимог, визначених Порядком
( z1345-04 ), та відсутності невідповідностей вносить до паспорта
громадянина таку відмітку: "Має право здійснювати будь-які платежі
без ідентифікаційного номера".
   Після отримання в органі внутрішніх справ відмітки про право
здійснювати платежі без ідентифікаційного номера і передачі до
органу державної податкової служби відривного корінця до довідки
за ф. N ВЗ, що є свідченням наявності у паспорті такої відмітки,
облік платників податків в органах державної податкової служби
здійснюється за номером і серією їх паспорта, а ідентифікаційний
номер з ДРФО вилучається.
   Про це повинні роз'яснювати громадянам  фахівці  органів
державної податкової служби під  час  видачі  ними  довідок
за ф. N ВЗ.
 
 Заступник голови
 ДПА України                        В.Ревун
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы