LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження національних стандартів та скасування нормативних документів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            30.05.2005 N 133
 
 
       Про затвердження національних стандартів
        та скасування нормативних документів
 
  { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
     з питань технічного регулювання та споживчої політики
   N 190 ( v0190609-06 ) від 04.07.2006 }
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  стандартизацію"
від 17 травня 2001 р. N 2408 ( 2408-14 ) і на виконання планів
державної стандартизації на 2001 - 2004 роки Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити національні стандарти України  з  наданням
чинності:
   а) з 1 жовтня 2005 р.
 
------------------------------------------------------------------
|ДСТУ ISO |Інформація та документація. Міжнародний стандартний  |
|3901:2005|код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT)        |
|     |- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимі-|
|4403:2005|рювання об'ємної та масової витрати рідини й об'єму та|
|     |маси рідини, що протікає по трубопроводу       |
|     |- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.510-84 (у частині лі- |
|     |чильників води) ГОСТ 8.142-75, ГОСТ 8.145-75,     |
|     |ГОСТ 8.374-80)                    |
------------------------------------------------------------------
 
   б) з 1 липня 2006 р.
 
------------------------------------------------------------------
|ДСТУ   |Гірчиця харчова. Загальні технічні умови       |
|1052:2005|- На заміну ДСТУ 1052-91               |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Якість грунту. Визначання рухомих сполук фосфору і ка-|
|4405:2005|і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА  |
|     |- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 26207-91)        |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Шини пневматичні. Загальні технічні вимоги безпеки  |
|4406:2005|- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Вітроенергетика. Установки вітронасосні.       |
|4407:2005|Загальні технічні вимоги               |
|     |- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Юхта термостійка. Технічні умови           |
|4408:2005|- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Взуття профілактичне. Технічні умови         |
|4409:2005|- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Обрізь хромова. Технічні умови            |
|4410:2005|- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Куски і шматки шкіряні. Технічні умови        |
|4411:2005|- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Стружка шкіряна. Технічні умови            |
|4412:2005|- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Вирубка шкіряна. Технічні умови            |
|4413:2005|- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Меблі за індивідуальними замовленнями. Загальні тех- |
|4414:2005|нічні умови                      |
|     |- На заміну РСТ УРСР 1950-84             |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Риби Азовського, Чорного морів та внутрішніх водоймищ |
|4415:2005|України. Номенклатура біологічна і товарна      |
|     |- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Риби океанів і прибережних морів. Номенклатура біоло- |
|4416:2005|гічна                         |
|     |- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. |
|4419:2005|Терміни та визначення понять             |
|     |- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Молочна промисловість. Виробництво сиру.       |
|4420:2005|Терміни та визначення понять             |
|     |- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Молочна промисловість. Виробництво масла.       |
|4422:2005|Терміни та визначення понять             |
|     |- Вперше                       |
------------------------------------------------------------------
 
   з 1 жовтня 2006 р.
 
------------------------------------------------------------------
|ДСТУ   |Консерви молочні. Молоко згущене стерилізоване в бан- |
|4404:2005|ках. Загальні технічні умови             |
|     |- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 1923-78)        |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Кефір. Технічні умови                 |
|4417:2005|- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Сметана. Технічні умови                |
|4418:2005|- Вперше                       |
|---------+------------------------------------------------------|
|ДСТУ   |Сири тверді (український асортимент). Технічні умови |
|4421:2005|(CODEX STAN C-1-1966 - C-35-1978, NEQ)        |
|     |- Вперше (зі скасуванням РСТ УРСР 1799-83)      |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 190 ( v0190609-06 ) від 04.07.2006 }
 
   2. Затвердити зміни до національних стандартів України з
1 вересня 2005 р.:
 
------------------------------------------------------------------
|зміна N 1   |Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови  |
|ДСТУ 4179-2003|(ГОСТ 7502-98, MOD)               |
|--------------+-------------------------------------------------|
|зміна N 1   |Бланки цінних паперів і документів суворого облі-|
|ДСТУ 4010-2001|ку та звітності. Загальні технічні вимоги    |
------------------------------------------------------------------
 
   3. Затвердити зміну до національного класифікатора України з
наданням чинності з 1 вересня 2005 р.:
 
------------------------------------------------------
|зміна N 1 |Класифікація організаційно-правових форм|
|ДК 002:2004|господарювання (КОПФГ) ( v0097609-04 ) |
------------------------------------------------------
 
   4. Надати чинності в  Україні  міждержавному  стандарту,
розробленому Україною і прийнятому на 26 засіданні Міждержавної
Ради, з 1 січня 2006 р.:
 
------------------------------------------------------------------
|ДСТУ ISO  |Шини для рушійних (ведучих) коліс сільськогоспо-  |
|11795:2004/|дарських тракторів. Метод вимірювання обводу кочення|
|ГОСТ ИСО  |шини (ISO 11795:1997, IDT)             |
|11795-2004 |- Вперше                      |
|      |(зі зміною позначення ДСТУ ISO 11795:2004 на ДСТУ  |
|      |ISO 11795:2004 / ГОСТ ИСО 11795-2004)        |
------------------------------------------------------------------
 
   5. Скасувати в Україні чинність нормативних документів:
   а) з 1 жовтня 2005 р.
 
------------------------------------------------------------------
|ГОСТ  |ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-|
|8.142-75|поверочная схема для средств измерений массового расхо-|
|    |да жидкости в диапазоне 1 х 10 (в ступ. - 3) - 2 х 10 |
|    |(в ступ. 3) кг/с                    |
|--------+-------------------------------------------------------|
|ГОСТ  |ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-|
|8.145-75|поверочная схема для средств измерений объемного расхо-|
|    |жидкости в диапазоне 3 х 10 (в ступ. - 6) - 10 м (в  |
|    |ступ. 3) /с                      |
|--------+-------------------------------------------------------|
|ГОСТ  |ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная |
|8.374-80|поверочная схема для средств измерений объемного расхо-|
|    |да воды в диапазоне 2,8 х 10 (в ступ. - 8) - 2,8 х 10 |
|    |(в ступ. - 2) м (в ступ. 3) /с             |
|--------+-------------------------------------------------------|
|ГОСТ  |ГСИ. Государственная поверочная схема для средств изме-|
|8.510-84|рений (счетчиков) объема жидкости у частині лічильників|
|    |води                          |
------------------------------------------------------------------
 
   б) з 1 липня 2006 р.
 
---------------------------------------------------------
|ДСТУ 1052-91|Гірчиця харчова. Технічні умови      |
|------------+------------------------------------------|
|РСТ УРСР  |Сири сичужні тверді (український асор-  |
|1799-83   |тимент). Загальні технічні умови     |
|------------+------------------------------------------|
|РСТ УССР  |Меблі побутові за індивідуальними     |
|1950-84   |замовленнями. Загальні технічні умови   |
|------------+------------------------------------------|
|ГОСТ    |Консервы молочные. Молоко сгущенное сте- |
|1923-78   |рилизованное в банках. Технические условия|
|------------+------------------------------------------|
|ГОСТ    |Почвы. Определение подвижных соединений  |
|26207-91  |фосфора и калия по методу Кирсанова    |
|      |в модификации ЦИНАО.           |
---------------------------------------------------------
 
   6. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Жарков  Ю.В.)  забезпечити  опублікування  інформації  щодо
затверджених  національних стандартів, зміни до національного
стандарту України, зміни до національного класифікатора України,
надання чинності в Україні міждержавному стандарту і скасування
нормативних  документів  у  черговому  виданні  щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти".
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                          М.Негрич
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы