Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 квітня 2005 р. N 291
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 52
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 квітня 2005 р. N 291
 
               ЗМІНИ,
           що вносяться до постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У Положенні про Українську частину Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом), затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 1998 р. N 1074 ( 1074-98-п ), із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2001 р. N 1664 ( 1664-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 51, ст. 2278), від 26 квітня 2003 р. N 601 ( 601-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 820), від
29 квітня 2004 р. N 557 ( 557-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 17, ст. 1187) та від 3 березня 2005 р. N 174 (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 9, ст. 475):
 
   1) доповнити пункт 6 після абзацу тринадцятого абзацами
такого змісту:
 
   "директор Державного  департаменту  з  питань  адаптації
законодавства;
 
   перший заступник (заступник) Голови Національного банку (за
згодою);
 
   перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції (за згодою)".
 
   У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами сімнадцятим - двадцятим;
 
   2) в абзаці сімнадцятому слова "Голова Секретаріату" замінити
словами "завідуючий секретаріатом".
 
   2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 березня
2005 р. N 174 ( 174-2005-п ) "Деякі питання координації діяльності
органів  виконавчої  влади  у сфері європейської інтеграції"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 9, ст. 475);
 
   1) доповнити пункт 3 абзацом такого змісту:
 
   "Установити, що фінансування діяльності Української частини
Ради  та Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом), у тому числі
витрат  на  проведення  засідань  та закордонні відрядження,
здійснюється за рахунок Господарсько-фінансового  департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України";
 
   2) увести  до  складу  Міжвідомчої групи з інформування
громадськості та підготовки фахівців з питань європейської та
євроатлантичної  інтеграції,  утвореної зазначеною постановою,
першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції та голову підкомітету з питань адаптації
законодавства зазначеного Комітету (за їх згодою).
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005