Щодо деяких питань з бухгалтерського обліку

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


          МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
      Управління методології бухгалтерського обліку
 
               Л И С Т
 
        12.04.2005 N 31-04200-20-16/6313
 
 
      Щодо деяких питань з бухгалтерського обліку
 
 
   Управління методології бухгалтерського обліку на запит щодо
деяких питань з бухгалтерського обліку повідомляє.
 
   Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27 квітня 2000 року N 92 ( z0288-00 ), і Методичних
рекомендацій  з  бухгалтерського  обліку  основних  засобів,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня
2003 року N 561 ( v0561201-03 ), витрати на будівництво об'єкта
основних засобів з початку і до закінчення робіт та введення його
в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями
(незавершеним будівництвом). Фактичні витрати на встановлення
тимчасового складу при будівництві об'єкта виробничого призначення
включаються до складу інших капітальних робіт і затрат за цим
об'єктом. Належна плата за користування об'єктом операційної
оренди, а також витрати, пов'язані з монтажем і демонтажем цього
об'єкта, що використовується для зберігання будівельних матеріалів
при будівництві об'єкта виробничого призначення, також включаються
до складу капітальних інвестицій цього об'єкта будівництва.
 
 Начальник Управління методології
 бухгалтерського обліку               В.М.Пархоменко
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2004