Про визнання недійсним наказу Голови Комісії від 15.10.04 р. N 1179 "Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2004 N 1556
 
 
      Про визнання недійсним наказу Голови Комісії
      від 15.10.04 р. N 1179 "Про видачу ліцензії
        на здійснення професійної діяльності
           на ринку цінних паперів"
 
 
   На підставі  частини  третьої  статті 14 Закону України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Визнати недійсним наказ Голови Комісії від 15.10.04 р.
N 1179 ( v1179312-04 ) "Про видачу ліцензії на  здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів" ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ДНІПРОВСЬКА  ФОНДОВА  КОМПАНІЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи 24123196, місцезнаходження:
73026, м. Херсон, вул. Кулика, 29, кв. 144) на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по
випуску та обігу цінних паперів, у зв'язку з ненаданням в
установлений термін документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії.
 
   2. Т.в.о.  Виконавчого  секретаря  В.Прядку  забезпечити:
повідомлення в засобах масової інформації про визнання недійсною
відповідної ліцензії вказаному суб'єкту господарської діяльності;
внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників ринку цінних паперів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на т.в.о.
Виконавчого секретаря В.Прядка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1998