Про надання додаткової інформації

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         02.11.2004 N 25/7-09-18/13158
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць
                   Начальникам митниць
 
 
        Про надання додаткової інформації
 
 
   В доповнення  до  листа  Держмитслужби  від  04.10.04
N 25/7-9-18/12030-ЕП ( v1203342-04 ) повідомляємо що, перелік
спеціальних технічних засобів наводиться:
   у пункті  1.3  Ліцензійних  умов,  затверджених  наказом
Державного  комітету  з  питань  регуляторної  політики  та
підприємництва і Служби безпеки України від 29.01.01 N 17/17
( z0122-01 ), зареєстрованим  Міністерством  юстиції  України
08.02.02 за N 1225313;
   у позиції 5.А.3 розділу 5 (частина 3)  Списку  товарів
подвійного використання, що можуть бути використані у створенні
звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, що
є додатком 1  до  порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами  товарів  подвійного   використання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.04
N 86 ( 86-2004-п ).
 
   Крім цього, надсилаємо таблицю щодо ознак належності товару
до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації (СТЗ),
доведену до Держмитслужби листом Служби безпеки України від
06.10.04 N 36/6294.
 
 
                   Додаток N 2
 
 
               ОЗНАКИ
    належності товару до спеціальних технічних засобів
       для зняття інформації з каналів зв'язку,
    інших засобів негласного отримання інформації (СТЗ)
 
 
------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Визначення  | Орієнтовний перелік СТЗ |   Ознаки СТЗ   |
|   | класу СТЗ*  |             |           |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 1. |СТЗ для    |1. Радіо закладний    |1. Малогабаритне   |
|   |негласного   |пристрій прослуховування |(мініатюрне) виконання|
|   |отримання та  |(далі - РЗПП):      |конструкції      |
|   |реєстрації   |- радіомікрофон;     |мікрофона/вібродатчика|
|   |аудіо     |- вібродатчик для зняття |чи модуля, що їх   |
|   |інформації   |акустичної інформації з |містить.       |
|   |        |інтегрованим       |2. Малогабаритне   |
|   |        |радіопередавачем     |(мініатюрне) виконання|
|   |        |(акселерометр, остеоскоп |конструкції      |
|   |        |з радіоканалом, геофон та|радіопередавача чи  |
|   |        |інш.)          |модуля, що їх містить.|
|   |        |2. Радіоприймальний засіб|3. Конструктивне   |
|   |        |сигналів РЗПП.      |виконання виробу, що |
|   |        |3. Ретранслятор сигналів |передбачає його    |
|   |        |РЗПП.          |подальше використання |
|   |        |4. Спеціалізований пульт |у закамуфльованому  |
|   |        |дистанційного управління.|вигляді (у тому числі |
|   |        |5. Направлений мікрофон. |для вмурування під  |
|   |        |6. Комплект апаратури для|звичайні побутові   |
|   |        |дистанційного зняття   |предмети).      |
|   |        |мовної інформації за   |4. Вузька діаграма  |
|   |        |допомогою лазера.    |направленості та   |
|   |        |8. Оповіщувач охоронної |висока чутливість   |
|   |        |сигналізації (у тому   |направленого     |
|   |        |числі пожежної      |мікрофона.      |
|   |        |сигналізації), оснащений |5. Належність типу  |
|   |        |вбудованим мікрофоном.  |антенної системи   |
|   |        |9. Оптоволоконний    |направленого мікрофону|
|   |        |мікрофон.        |до пласкої акустичної |
|   |        |             |фазованої решітки.  |
|   |        |             |6. Наявність ф-ції  |
|   |        |             |накопичення (запису) |
|   |        |             |інформації з наступною|
|   |        |             |її передачею по    |
|   |        |             |радіоканалу або інших |
|   |        |             |технічних каналах.  |
|   |        |             |7. Цифровий      |
|   |        |             |накопичувач акустичної|
|   |        |             |інформації,      |
|   |        |             |конструктивно     |
|   |        |             |виконаний у вигляді  |
|   |        |             |мініатюрного модуля  |
|   |        |             |та/або спроектований з|
|   |        |             |використання технічних|
|   |        |             |рішень щодо протидії |
|   |        |             |пошуковим       |
|   |        |             |радіоелектронним   |
|   |        |             |засобам.       |
|   |        |             |8. Закриття та    |
|   |        |             |маскування інформації,|
|   |        |             |що передається    |
|   |        |             |радіоелектронними   |
|   |        |             |засобами, у тому числі|
|   |        |             |шляхом використання  |
|   |        |             |складних сигналів.  |
|   |        |             |9. Оснащеність    |
|   |        |             |оповіщувача охоронної |
|   |        |             |сигналізації (у тому |
|   |        |             |числі, пожежної)   |
|   |        |             |вбудованим мікрофоном.|
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 2. |СТЗ для    |1. Мініатюрна фото-,   |1. Мініатюрність фото-|
|   |негласного   |теле-, відеокамера,   |теле-, відеокамер,  |
|   |візуального  |замаскована під різні  |радіопередавачів   |
|   |спостереження |предмети.        |відеоінформації.   |
|   |та       |2. Об'єктив, обладнаний |2. Відсутність у   |
|   |документування |винесеною вхідною зіницею|фотокамери візиру або |
|   |        |типу "Pinhole".     |наявність винесених  |
|   |        |3. Мініатюрні теле-,   |органів управління (у |
|   |        |відеокамери:       |тому числі, наявність |
|   |        |а) обладнані об'єктивом з|пульту дистанційного |
|   |        |винесеною вхідною зіницею|керування).      |
|   |        |типу "Pinhole";     |2. Наявність у    |
|   |        |б) з високою чутливістю, |оптичного пристрою  |
|   |        |а саме, здатні працювати |об'єктиву, обладнаного|
|   |        |при низькій освітленості |винесеною вхідною   |
|   |        |об'єкта (0,01 лк і менше)|зіницею типу     |
|   |        |або при освітленні на  |"Pinhole".      |
|   |        |приймальному елементі  |3. Висока чутливість |
|   |        |0,001 лк і менше;    |теле-, відеокамер:  |
|   |        |в) оснащені       |- 0,01 лк і вище на  |
|   |        |радіопередавачем (у тому |об'єкті зйомки;    |
|   |        |числі міні комплекти:  |- 0,0001 лк і вище на |
|   |        |камера-передавач).    |приймальному елементі.|
|   |        |4. Малогабаритний теле-, |4. Прилад нічного   |
|   |        |відео передавач.     |бачення з можливістю |
|   |        |5. Жорсткі та гнучкі   |реєстрації зображення.|
|   |        |ендоскопи (у тому числі |Можливість оптичного |
|   |        |бароскопи, отоскопи та  |приладу працювати у  |
|   |        |ін.) з каналом освітлення|темряві (вночі) без  |
|   |        |і діаметром менше ніж  |застосування     |
|   |        |10мм.          |інфрачервоного    |
|   |        |6. Мініатюрна зорова   |освітлення об'єкту  |
|   |        |труба.          |зйомки (за виключенням|
|   |        |7. Прилад спостереження з|фотоапаратів).    |
|   |        |гідростабілізацією    |5. Наявність у    |
|   |        |зображення та можливістю |ендоскопа, що має   |
|   |        |реєстрації зображення.  |діаметр менш ніж 10мм,|
|   |        |8. Прилад нічного бачення|каналу освітлення.  |
|   |        |з можливістю реєстрації |6. Оснащення     |
|   |        |зображення.       |оповіщувача охоронної |
|   |        |9. Нічні окуляри.    |сигналізації (у тому |
|   |        |10. Нічний візир.    |числі пожежної    |
|   |        |11. Малогабаритні нічні |сигналізації)     |
|   |        |теле-, відеокамери, що  |вбудованою теле-,   |
|   |        |забезпечують нічний режим|відеокамерою.     |
|   |        |роботи без інфрачервоного|7. Оснащеність    |
|   |        |освітлення об'єкту    |оптичного приладу   |
|   |        |зйомки.         |спостереження (за   |
|   |        |12. Оповіщувач охоронної |виключенням      |
|   |        |сигналізації (у тому   |стаціонарних зразків) |
|   |        |числі пожежної      |пристроєм       |
|   |        |сигналізації), оснащений |гідростабілізації   |
|   |        |вбудованою теле-,    |зображення.      |
|   |        |відеокамерою.      |           |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 3. |СТЗ для    |1. Малогабаритний    |1. Конструктивне   |
|   |негласного   |реєстратор телефонних  |виконання реєстратора |
|   |прослуховування|переговорів:       |телефонних переговорів|
|   |телефонних   |- з передачею отриманої |у вигляді       |
|   |переговорів.  |інформації по радіолінії;|малогабаритного    |
|   |        |- з передачею отриманої |(мініатюрного) модуля |
|   |        |інформації по телефонній |(звичайно, з двома  |
|   |        |або іншій лінії передачі;|виводами та камуфляжем|
|   |        |- з накопиченням     |під дискретний    |
|   |        |інформації, без передачі.|радіоелемент -    |
|   |        |2. Реєстратори телефонних|наприклад, конденсатор|
|   |        |переговорів з можливістю |реле, фільтр або   |
|   |        |дешифрації цифрових   |інший стандартний   |
|   |        |потоків.         |елемент чи вузол, що |
|   |        |             |входить до складу   |
|   |        |             |телефонного апарату). |
|   |        |             |2. Можливість роботи |
|   |        |             |реєстратора телефонних|
|   |        |             |переговорів з     |
|   |        |             |цифровими потоками  |
|   |        |             |(наприклад: Б1).   |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 4. |СТЗ для    |1. Комплекс засобів   |1. Комплекси     |
|   |негласного   |радіомоніторингу або   |(комплекти), які   |
|   |перехоплення та|окремі вироби: скануючі |містять професійні  |
|   |реєстрації   |або спеціалізовані    |радіосканери або   |
|   |інформації з  |(адаптовані під конкретні|скануючі радіоприймачі|
|   |технічних   |системи радіозв'язку)  |з високою чутливістю |
|   |каналів    |приймачі, засоби     |та конструктивним   |
|   |зв'язку.    |демодуляції радіосигналів|виконанням, що    |
|   |        |спеціалізоване програмне |передбачає можливість |
|   |        |забезпечення отримання  |їх носіння або    |
|   |        |негласного доступу до  |перевезення (мобільне |
|   |        |аудіо-, відео-, текстової|виконання).      |
|   |        |інформації аудіоканалами.|           |
|   |        |2. Комплекс або окремі  |           |
|   |        |засоби моніторингу    |           |
|   |        |оптичних, кабельних і  |           |
|   |        |проводових ліній зв'язку:|           |
|   |        |спеціалізовані пристрої |           |
|   |        |зняття інформації з   |           |
|   |        |оптичних, кабельних і  |           |
|   |        |проводових ліній зв'язку,|           |
|   |        |засоби демодуляції    |           |
|   |        |електро- та оптичних   |           |
|   |        |сигналів, спеціалізоване |           |
|   |        |програмне забезпечення  |           |
|   |        |отримання негласного   |           |
|   |        |доступу до аудіо-, відео-|           |
|   |        |текстової інформації, а |           |
|   |        |також даних, які     |           |
|   |        |передаються оптичними,  |           |
|   |        |кабельними та      |           |
|   |        |проводовими лініями   |           |
|   |        |зв'язку.         |           |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 5. |СТЗ для    |Переносна (у тому числі |Малі габарити     |
|   |негласного   |портативна) малогабаритна|ренгеноскопічної або |
|   |контролю    |ренгеноскопічна або   |ренгенотелевізійної  |
|   |поштових    |ренгенотелевізійна    |апаратури.      |
|   |повідомлень і |апаратура.        |           |
|   |відправлень.  |             |           |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 6. |СТЗ для    |Переносна (у тому числі |Малі габарити     |
|   |негласного   |портативна) малогабаритна|ренгеноскопічної або |
|   |обстеження   |ренгеноскопічна або   |ренгенотелевізійної  |
|   |предметів і  |ренгенотелевізійна    |апаратури.      |
|   |документів.  |апаратура.        |           |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 7. |СТЗ для    |1. Набори відмичок та  |1. Універсальність  |
|   |негласного   |інструментів       |інструментів, відмичок|
|   |проникнення у |(навантажувачів,     |ключів (чи інших   |
|   |приміщення,  |екстракторів та ін.),  |відмикаючих пристроїв)|
|   |транспортні  |для негласного відкриття |для відкриття     |
|   |засоби, інші  |приміщень, транспортних |приміщень,      |
|   |об'єкти та їх |засобів, інших об'єктів |транспортних засобів, |
|   |обстеження.  |чи їх обстеження.    |інших об'єктів чи їх |
|   |        |2. Універсальні ключі.  |обстеження.      |
|   |        |3. Універсальні     |2. Пристрої для    |
|   |        |відмикаючі пристрої.   |негласного обстеження |
|   |        |4. Механічна вібраційна |запираючих пристроїв. |
|   |        |відмичка.        |3. наявність у    |
|   |        |5. Електровідмичка.   |ендоскопу, що має   |
|   |        |6. Жорсткі та гнучкі   |діаметр менше ніж 10 |
|   |        |ендоскопи з каналом   |мм каналу освітлення. |
|   |        |освітлення і діаметром  |           |
|   |        |менше ніж 10 мм.     |           |
|   |        |7. Переносна (у тому   |           |
|   |        |числі портативна)    |           |
|   |        |малогабаритна      |           |
|   |        |рентгеноскопічна або   |           |
|   |        |ренгенотелевізійна    |           |
|   |        |апаратура.        |           |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 8. |СТЗ для    |1. Малогабаритний    |1. Малі габарити   |
|   |негласного   |(мініатюрний) радіомаяк |радіомаяка      |
|   |контролю за  |(маркерний        |(радіопередавача),  |
|   |переміщенням  |радіопередавач).     |камуфляж.       |
|   |транспортних  |2. Малогабаритний    |2. Малогабаритний   |
|   |засобів та   |(мініатюрний)      |(мініатюрний) GPS-  |
|   |інших об'єктів.|радіоелектронний пристрій|приймач, що містить  |
|   |        |навігації з можливістю  |модуль радіопередавача|
|   |        |передачі інформації   |під камуфлювання або |
|   |        |інформації по      |закамуфльований.   |
|   |        |радіоканалу.       |           |
|   |        |3. Радіопеленгаційні   |           |
|   |        |(радіопеленгаторні)   |           |
|   |        |комплекси або окремі   |           |
|   |        |засоби.         |           |
|   |        |4. Мініатюрні датчики  |           |
|   |        |охоронної сигналізації  |           |
|   |        |для прихованого контролю |           |
|   |        |переміщення об'єкта.   |           |
|-----+---------------+-------------------------+----------------------|
| 9. |СТЗ для    |1. Радіоелектронне    |1. Комплекси     |
|   |негласного   |обладнання (комплекси)  |(комплекти), які   |
|   |отримання   |для прийому та      |містять професійні  |
|   |(зміни,    |декодуванню побічного  |радіосканери або   |
|   |знищення)   |електромагнітного    |скануючі радіоприймачі|
|   |інформації з  |випромінювання      |з високою чутливістю |
|   |технічних   |електронно-обчислювальної|та конструктивним   |
|   |засобів її   |техніки, іншого     |виконанням, що    |
|   |зберігання,  |радіоелектронного    |передбачає можливість |
|   |обробки та   |обладнання.       |їх носіння або    |
|   |передачі.   |(... для зняття     |перевезення (мобільне |
|   |        |інформації з джерел   |виконання).      |
|   |        |ПЕМВ).          |           |
|   |        |2. Спеціалізовані радіо |           |
|   |        |сканери (скануючі    |           |
|   |        |радіоприймачі).     |           |
|   |        |3. Апаратні закладні   |           |
|   |        |пристрої.        |           |
------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * -  Відповідно до визначення СТЗ, що наведено вп 1.3
Ліцензійних  умов  провадження  господарської  діяльності  з
розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання
інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття
інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання
інформації,  затверджених наказом Держпідприємництва і Служби
безпеки України від 29 січня 2001 року N 17/17 ( z0122-01 ),
зареєстрованим Міністерством юстиції України 8 лютого 2001 р. за
N 122/5313.
 
   Примітки:
   1. Ознаками належності виробів до СТЗ, спільними для усіх
груп є:
   - мініатюрне виконання виробу в цілому або відокремленого
модулю (наприклад, модулю датчика);
   - конструктивне виконання виробів у вигляді безкорпусних
мініатюрних модулів;
   - використання  при проектуванні радіоелектронних виробів
схемотехнічних або конструкторських рішень, що направлені на
протидію пошуковим радіоелектронним засобам.
   2. Безумовною ознакою належності виробів, орієнтовний перелік
яких наведений у таблиці, до СТЗ є їх конструктивне виконання у
закамуфльованому вигляді або у вигляді, яке  передбачає  їх
камуфлювання.
 
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1998