Протокол про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації від 16 січня 1997 року

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


               Протокол
     про внесення змін до Угоди між Урядом України і
    Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки
       громадян України і Російської Федерації
           від 16 січня 1997 року
 
      ( Протокол затверджено Постановою КМ
       N 1794 ( 1794-2004-п ) від 31.12.2004 )
 
 
 
   Уряд України та Уряд Російської Федерації, далі - "Сторони",
   з метою спрощення правового режиму, передбаченого Угодою між
Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки
громадян  України і Російської Федерації від 16 січня 1997 року
( 643_083 ), далі - "Угода",
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Виключити зі статті 1 Угоди ( 643_083 )  слова  "...і
реєстрації...".
 
               Стаття 2
 
   Доповнити статтю 1 Угоди ( 643_083 ) другим та третім
абзацами такого змісту:
 
   "Громадяни держави  однієї  Сторони на основі взаємності
звільняються від реєстрації у компетентних органах за місцем
їхнього перебування на території держави іншої Сторони, якщо
термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в'їзду на
територію  держави  цієї іншої Сторони, за наявності у них
міграційної картки з позначкою органів прикордонного контролю,
проставленої при в'їзді на територію держави перебування.
   За домовленістю між Урядом України та Урядом Російської
Федерації можуть вноситись зміни до переліку документів, наведених
у додатках 1 і 2 до цієї Угоди. Така домовленість оформлюється
шляхом обміну дипломатичними нотами".
 
               Стаття 3
 
   Цей Протокол тимчасово застосовується з 1 листопада 2004 року
та набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення про
виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набуття ним чинності.
   Цей  Протокол  припиняє  чинність  одночасно з Угодою
( 643_083 ).
 
   Вчинено у м. Києві 30 жовтня 2004 року у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Російської Федерації
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1994