Про ліквідацію державної виробничої фірми технологічного зв'язку "Укрнафтозв'язок"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.10.2004 N 665
 
 
      Про ліквідацію державної виробничої фірми
       технологічного зв'язку "Укрнафтозв'язок"
 
 
   Відповідно до  Цивільного  кодексу  України  ( 435-15 ),
Господарського  кодексу  України ( 436-15 ), Декрету Кабінету
Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про
управління майном, що є у загальнодержавній власності",  на
підставі пункту 7 протоколу N 11 від 29 липня 2004 року засідання
комісії з питань розгляду підприємств ПЕК, робота яких визнана
неефективною, Н А К А З У Ю:
 
   1. Ліквідувати  державну  виробничу  фірму технологічного
зв'язку "Укрнафтозв'язок" (код ЄДРПОУ 05509375), розташовану за
адресою: 03094, м. Київ, бул. Верховної Ради, 34.
 
   2. Призначити  головою  ліквідаційної  комісії  державної
виробничої  фірми  технологічного  зв'язку "Укрнафтозв'язок"
Куцеконя О.І. за його згодою.
 
   3. Директору  державної  виробничої  фірми технологічного
зв'язку "Укрнафтозв'язок" Сушкову О.С.:
 
   3.1. У 3-денний термін передати, а голові ліквідаційної
комісії  державної  виробничої  фірми  технологічного зв'язку
"Укрнафтозв'язок" Куцеконю О.І. прийняти печатку, штампи  та
документацію державної виробничої фірми технологічного зв'язку
"Укрнафтозв'язок",   що   оформити   відповідними   актами
прийманняпередачі.
 
   3.2. Узяти до уваги, що він буде звільнений з посади згідно з
п. 1 статті 40 КЗпП ( 322-08 ) України в установленому порядку.
 
   4. Голові ліквідаційної комісії Куцеконю О.І.:
 
   4.1. У тижневий  термін  повідомити  Мінпаливенерго  про
персональний склад ліквідаційної комісії.
 
   4.2. Персонально ознайомити директора державної виробничої
фірми  технологічного зв'язку "Укрнафтозв'язок" Сушкова О.С. з п.
3.2. цього наказу.
 
   4.3. Працівників підприємства, які не зайняті у проведенні
робіт з ліквідації, звільнити за п. 1 статті 40 КЗпП ( 322-08 )
України  із  забезпеченням  додержання їх прав та інтересів
відповідно до чинного законодавства України.
 
   4.4. У триденний термін повідомити відповідного державного
реєстратора про прийняте рішення щодо ліквідації юридичної особи
та подати йому в установленому законодавством порядку необхідні
документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних
записів.
 
   4.5. Не пізніше двох робочих днів з дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної
особи  щодо її ліквідації, погодити з відповідним державним
реєстратором персональний склад ліквідаційної комісії.
 
   4.6. Відповідно до чинного законодавства опублікувати  в
спеціальному  додатку  до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого  самоврядування  за місцем знаходження підприємства
інформацію про його ліквідацію, порядок та термін заяви претензій
кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
 
   4.7. У встановленому порядку провести інвентаризацію  та
оцінку наявного майна підприємства.
 
   4.8. У встановленому порядку і терміни вжити необхідних
заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості підприємства та
виявлення вимог кредиторів.
 
   4.9. Здійснити  інші  передбачені  законодавством заходи,
пов'язані з ліквідацією підприємства.
 
   4.10. Скласти ліквідаційний баланс та з висновками комісії
подати  його  Міністерству  палива та енергетики України на
затвердження.
 
   4.11. Якщо вартості майна підприємства, що ліквідується,
недостатньо для задоволення вимог кредиторів, у місячний термін
звернутися до Господарського суду із заявою щодо порушення справи
про банкрутство підприємства відповідно до ст. 51 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити Мінпаливенерго.
 
   4.12. Надати Департаменту майнових відносин Мінпаливенерго
інформацію про вилучення державної виробничої фірми технологічного
зв'язку "Укрнафтозв'язок" з Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України.
 
   4.13. Ліквідацію підприємства здійснити у термін до 1 вересня
2005 року.
 
   5. Управлінню  кадрової політики (Яковлев В.С.) підготувати
та надати керівництву Мінпаливенерго відповідні матеріали щодо
розірвання контракту з директором державної виробничої фірми
технологічного зв'язку "Укрнафтозв'язок".
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Клюка Б.О.
 
 Міністр                          С.Тулуб
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2003