Про підсумки роботи суб"єктів господарювання області за 9 місяців 2004 року, заходи щодо забезпечення виконання у повному обсязі програмних завдань на 2004 рік, хід реалізації пріоритетних напрямків діяльності облдержадміністрації та плану дій щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.10.2004 р. N 621

Про підсумки роботи суб'єктів господарювання області за 9 місяців 2004 року, заходи щодо забезпечення виконання у повному обсязі програмних завдань на 2004 рік, хід реалізації пріоритетних напрямків діяльності облдержадміністрації та плану дій щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Реалізуючи завдання, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та пріоритетними напрямками діяльності обласної державної адміністрації на 2004 рік, протягом 9 місяців у сфері матеріального виробництва вироблено валового сукупного продукту на 2,8 млрд. грн., що на 4,2 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Програма економічного і соціального розвитку з промислового виробництва виконана на 116,8 %. Більшість районів області збільшили обсяги виробництва. Продовжують скорочуватись обсяги бартеру, який склав 0,7 % проти 1,9 % за відповідний період минулого року (в середньому по Україні 1,0 %).

Проте шість районів області: Борщівський, Бучацький, Збаразький, Зборівський, Кременецький та Лановецький зменшили обсяги виробництва в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, три: Борщівський, Бучацький і Зборівський не виконали завдань програми.

Нижчий на 9,3 % від минулорічного рівень виробництва у провідній галузі області - харчовій промисловості.

Повільно скорочуються залишки нереалізованої продукції в сумі 52,7 млн. грн., а у Бережанському, Борщівському, Зборівському, Козівському, Шумському районах у порівнянні з січнем - вереснем 2003 року вони значно зросли.

В області на завершенні комплекс робіт із збирання зернових культур. Станом на 1 жовтня цього року всіма категоріями господарств намолочено 1005 тис. тонн зерна, при урожайності 27,1 ц з 1 га, що на 5,8 ц більше, ніж минулого року. Для забезпечення потреб населення області в продовольчому зерні на 2004 - 2005 маркетинговий рік заготовлено 124,4 тис. тонн або 81,8 відсотків до потреби.

Поряд з цим недостатньо реалізується пріоритетний напрямок діяльності облдержадміністрації щодо нарощування продукції тваринництва. Всіма категоріями господарств вироблено 42,9 тис. тонн м'яса (в живій вазі), 388,9 тис. тонн молока, 251,6 млн. шт. яєць, що становить, відповідно, 98,6 %, 98,3 % та 98,2 % до рівня минулого року. Прогнозні завдання програми за 9 місяців з виробництва м'яса виконано на 97 %, молока - на 95 %. На 1 жовтня поточного року чисельність поголів'я великої рогатої худоби у всіх категоріях господарств в порівнянні з минулим роком зменшилось на 19 %. Найбільший спад в Борщівському - 31 %, Тернопільському - 27 %, Монастирському - 24 % районах. В середньому по області на 20 % зменшилось поголів'я свиней, а в Борщівському районі - на 34 %, Підволочиському - на 30 %, Кременецькому і Чортківському - на 23 %.

Здійснено заходи щодо реалізації визначеного Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та пріоритетними напрямками діяльності облдержадміністрації курсу на покращання інвестиційного клімату, нарощування внутрішніх і зовнішніх інвестицій в економіку області.

За попередніми розрахунками протягом січня - вересня в економіку області суб'єктами господарювання за рахунок всіх джерел фінансування інвестовано понад 330 млн. грн., що майже на третину більше, ніж за цей же період 2003 року.

За 9 місяців 2004 року досягнуто економію 38,9 тис. тонн умовного палива, що складає 88 % до розробленого згідно з пріоритетними напрямками річного завдання. Заощаджено паливно-енергетичних ресурсів на суму 21 млн. грн.

Зовнішньоторговельний оборот області за 8 місяців 2004 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 24 % і склав 108 млн. дол. США. При цьому експорт збільшився на 48 % і склав 66 млн. дол. США, імпорт зменшився на 2 % і склав 41 млн. дол. США. Таким чином, отримано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі у сумі 25 млн. дол. США.

Упродовж 9-ти місяців 2004 року в області зареєстровано 38 іноземних інвестицій на загальну суму 2,8 млн. дол. США, що на 19 інвестицій або вдвічі більше, ніж за січень - вересень 2003 року.

В рамках реалізації пріоритетних напрямків діяльності облдержадміністрації у 2004 році створено спільне українсько-словацьке підприємство з виробництва продукції птахівництва - товариство з обмеженою відповідальністю "Агропромислова компанія "Гідіна ЗК Україна". За серпень - вересень словацькою стороною інвестовано 303,5 тис. дол. США.

В області здійснюють свою діяльність близько 4,5 тис. суб'єктів малого бізнесу, що становить 78 % до зареєстрованих. Кількість підприємницьких структур на 10 тис. населення складає 39 одиниць. Частка працюючих в малому бізнесі складає 11 відсотків від усього зайнятого населення по області.

Підприємницькими структурами області протягом 9 місяців поточного року створено 5,3 тисячі додаткових робочих місць.

Товарообіг роздрібної торгівлі за 9 місяців 2004 року склав 1,1 млрд. грн., темп росту - 120,2 %. Досягнуто росту роздрібного товарообігу у всіх районах області. Населенню області надано побутових послуг на суму 20,0 млн. грн., що на 30 % більше, ніж за відповідний минулорічний період.

Реалізується визначений Програмою діяльності Уряду та пріоритетами облдержадміністрації один із основних напрямків - збільшення реальних доходів населення: середньомісячна заробітна плата у січні - вересні становила 369 грн. і порівняно з відповідним минулорічним періодом зросла на 28 %. У вересні вона підвищилась до 419 грн.

Станом на 1 жовтня 2004 року заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по області становила 5,8 млн. грн., що на 55 % (або 7,2 млн. грн.) менше у порівнянні із станом на 1 січня 2004 року.

До зведеного бюджету області за 9 місяців поточного року підприємствами та організаціями області мобілізовано платежів на суму 376 млн. грн., в тому числі до державного - 230 млн. грн. Прогнозні завдання виконані, відповідно, на 102,8 % та 101 %. Виконання дохідної частини місцевих бюджетів складає 105,4 %. Сума надходжень становить 146,2 млн. грн., а у порівнянні з минулим роком поступило доходів майже на 2,3 млн. грн. більше.

Однак лише на 86 % виконано завдання по акцизному збору з вироблених в Україні товарів, якого недоодержано 5,5 млн. грн., на 75,3 % - ввізного мита або 5,7 млн. грн. менше плану. В Борщівському та Козівському районах допущено відставання у виконанні плану дохідної частини місцевих бюджетів, відповідно, на 140 та 145 тис. грн.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів, без урахування субвенцій, при затвердженому плані на рік 511,1 млн. грн. склали за 9 місяців поточного року 363,7 млн. грн., або 74,2 %.

Із передбачених і затверджених рішеннями сесій районних та Тернопільської міської рад бюджетних коштів на підтримку малого підприємництва в сумі 291 тис. грн. фактично за 9 місяців поточного року використано лише 111,7 тис. грн., що становить 38, 4 %.

В області зберігаються нижчі на 1,3 %, ніж в середньому по Україні, темпи зростання споживчих цін.

З метою забезпечення виконання у повному обсязі завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку області, пріоритетними напрямками діяльності облдержадміністрації та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України на 2004 рік:

1. Визнати недостатньою роботу Борщівської, Бучацької і Зборівської райдержадміністрацій щодо забезпечення виконання завдань програми соціально-економічного розвитку з промислового виробництва, а Збаразької, Кременецької та Лановецької - збереження досягнутих минулого року його обсягів.

2. Районним державним адміністраціям і Тернопільському міськвиконкому:

2.1. Ретельно проаналізувати стан виконання основних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку за 9 місяців 2004 року, визначити шляхи усунення перешкод, які гальмують розвиток відповідних територій та вжити заходів по надолуженню допущеного відставання.

2.2. Забезпечити постійний контроль за здійсненням організаційних заходів щодо завершення збирання пізніх сільськогосподарських культур - до 1 листопада, а оранки зябу - до 15 листопада 2004 року.

2.3. З метою вирівнювання попиту за рахунок диференціації тарифів за утримання торгового місця за видами продукції спільно з суб'єктами господарювання - ринками знизити тарифи на платні послуги при реалізації м'яса, забезпечивши при цьому дотримання вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 4 грудня 2003 року N 582 "Про граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів", зареєстрованого в обласному управлінні юстиції 9 грудня 2003 року за N 42/475.

2.4. Провести роботу щодо реалізації залишків промислової продукції, зменшення обсягів бартеру та сприяти забезпеченню щомісячної реалізації виробленої продукції.

2.5. Підвищити ефективність роботи районних тимчасових комісій із забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів, а також погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2.6. З метою забезпечення виконання програмних завдань стабілізації тваринницької галузі вжити заходів щодо нарощування поголів'я худоби, птиці та свиней, насамперед, у сільськогосподарських підприємствах.

2.7. Активізувати роботу щодо формування інфраструктури аграрного ринку.

2.8. Провести необхідну організаційну роботу щодо визначення та застосування шляхів завершення недобудованих об'єктів, а також відновлення роботи підприємств будівельної індустрії та ремонтно-будівельних організацій. Інформацію подати для узагальнення управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації до 1 січня 2005 року.

2.9. Вжити заходів щодо покращання інвестиційного іміджу районів, створення сприятливого інвестиційного клімату для інвесторів та поетапного переведення економіки районів на інноваційну модель розвитку.

2.10. Активізувати роботу щодо покращання побутового обслуговування населення, особливо у сільській місцевості.

2.11. Здійснити заходи щодо забезпечення організації до 1 січня 2005 року торговельного обслуговування у всіх населених пунктах області.

2.12. Спрямовувати кошти від перевиконання доходної частини місцевих бюджетів і ті, що були заблоковані на рахунках АПБ "Україна" та надходять на рахунки місцевих бюджетів, виключно на забезпечення бюджетних установ фондом оплати праці в повному обсязі і на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв.

2.13. Посилити вимогливість до керівників відділів та спеціалістів апарату, відповідальних за певні напрямки виконання заходів із реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку, пріоритетних напрямків діяльності, доручень голови обласної державної адміністрації.

3. Управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації, районним державним адміністраціям протягом 2004 - 2005 років провести детальне обстеження наявної інфраструктури будівельної індустрії та підготувати конкретні пропозиції про шляхи та етапи відновлення діяльності підприємств по виробництву місцевих будівельних матеріалів.

4. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації при формуванні плану будівництва на 2005 рік забезпечити концентрацію фінансових та матеріальних ресурсів на пускових об'єктах освіти, охорони здоров'я та інженерного забезпечення і передбачити максимальне збереження та захист від атмосферного впливу перехідних будов.

5. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації тримати під постійним контролем реалізацію заходів щодо розширення за державної фінансової підтримки обсягів виготовлення та реалізації бурякозбиральної техніки на ВАТ "Тернопільський комбайновий завод".

6. Управлінням містобудування та архітектури, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Бережанській і Підволочиській райдержадміністраціям активізувати роботу щодо реалізації намічених пріоритетних інвестиційних проектів із застосуванням місцевої сировини.

7. Бережанській, Бучацькій, Кременецькій, Збаразькій, Чортківській районним державним адміністраціям, Тернопільському міськвиконкому передбачити в програмах соціально-економічного розвитку районів та м. Тернополя на 2005 рік заходи щодо покриття потреби в м'ясі.

8. Рекомендувати виконкомам міських, селищних рад, управлінню ветеринарної медицини в області під час проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції не стягувати ринкових зборів та зменшити вартість ветеринарних послуг, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам.

9. Монастириській, Шумській, Зборівській, Бережанській, Чортківській райдержадміністраціям проаналізувати причини високих рівнів цін на м'ясо, м'ясопродукти та встановити контроль за недопущенням необґрунтованого підвищення цін на них.

10. Районним узгоджувальним комісіям з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження розглянути регулювання цінової ситуації на споживчому ринку та визначити рівень закупівельних цін на м'ясо, молоко.

11. Звернути увагу голів районних державних адміністрацій, де незадовільно виконуються заходи програми розвитку малого підприємництва та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2003 року N 563 в частині виділення коштів з місцевих бюджетів та їх використання для фінансової підтримки суб'єктів підприємницької діяльності.

12. З метою забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку підтримати пропозиції дирекції ТОВ "Тернопільський центральний ринок" щодо виділення кожному району окремих місць для організації торгівлі сільгосппродукцією безпосередньо сільгосптоваровиробниками.

13. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації посилити контроль за виконанням райдержадміністраціями і Тернопільським міськвиконкомом розроблених і затверджених заходів щодо погашення підприємствами заборгованості із виплати заробітної плати.

14. Державній податковій адміністрації в області:

14.1. Активізувати роботу щодо вивчення та усунення причин безприбуткової діяльності суб'єктів господарювання.

14.2. Розробити і затвердити у встановленому порядку заходи щодо чіткої взаємодії правоохоронних, контролюючих органів, податкової служби, митниці, служб держстандарту, захисту прав споживачів у питаннях, пов'язаних із збільшенням надходжень платежів до державного бюджету.

15. Зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2003 року N 278 "Про стан соціально-економічного розвитку області та заходи щодо розв'язання гострих проблем, які стримують розвиток регіону" та від 30 січня 2004 року N 46 "Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2003 рік".

16. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
М. М. Цимбалюк 

 

 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000