Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження з авіаційного транспорту N 31-ЦА

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.04.2004 N 259
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 травня 2004 р.
                   за N 656/9255
 
 
          Про затвердження Інструкції
     щодо заповнення форми державного статистичного
     спостереження з авіаційного транспорту N 31-ЦА
 
 
   Відповідно до  статті  14  Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних
статистичних спостережень з авіаційного транспорту Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 31-ЦА ( v0042202-03 ) "Звіт про
роботу авіаційного транспорту" (квартальна), що додається.
 
   2. Поширити  дію  Інструкції  на аеропорти, авіакомпанії
(авіапідприємства) всіх форм власності, які виконують перевезення
пасажирів  (вантажів,  пошти)  власним та орендованим парком
повітряних суден, та авіапідприємства, які застосовують авіацію в
галузях економіки.
 
   3. Державному департаменту авіаційного транспорту України
забезпечити аеропорти, авіакомпанії (авіапідприємства) всіх форм
власності бланками Інструкції.
 
   4. З моменту набрання чинності цим наказом скасувати дію
визначень основних термінів, що додаються до форми державного
статистичного  спостереження  N  31-ЦА,  затвердженої наказом
Держкомстату України від 21 лютого 2003 р. N 42 ( v0042202-03 ).
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови комітету Власенко Н.С.
 
 Голова комітету                   О.Г.Осауленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Директора
 Державного департаменту
 авіаційного транспорту України            М.О.Марченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України
                   30.04.2004 N 259
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 травня 2004 р.
                   за N 656/9255
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми державного статистичного
       спостереження N 31-ЦА ( v0042202-03 )
       "Звіт про роботу авіаційного транспорту"
              (квартальна)
 
 
           1. Загальні положення
 
   Ця Інструкція встановлює порядок обліку роботи аеропортів,
авіакомпаній (авіапідприємств) всіх форм власності, які виконують
перевезення пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим
парком повітряних суден, та авіапідприємств, які застосовують
авіацію в галузях економіки.
 
       2. Порядок заповнення граф форми N 31-ЦА
 
   Графи розділу "Діяльність аеропортів" заповняються у такому
порядку:
   Графа "Кількість відправлених та прибулих повітряних суден,
одиниць": відправлення та прибуття обліковуються окремо, тобто
одне прибуття та одне відправлення необхідно обліковувати як дві
операції.
   У графі  "Кількість  пасажирів,  тис. чол."   підграфа
"Відправлено" заповнюється шляхом зазначення кількості комерційних
та некомерційних пасажирів, що починають свій політ з аеропорту,
щодо якого надаються дані, включаючи кількість прибулих пасажирів,
що продовжують свій політ. Не включаються транзитні пасажири, які
включаються в графу 4.
   Підграфа "Прибуло" заповнюється шляхом зазначення кількості
комерційних та некомерційних пасажирів, що закінчують свій політ в
аеропорту, щодо якого надаються  дані,  включаючи  кількість
пасажирів, які будуть продовжувати свій політ. Не включаються
транзитні пасажири, які включаються в графу 4.
   Підграфа "Транзитні (прямий транзит)" заповнюється шляхом
зазначення кількості пасажирів, що продовжують політ рейсом, що
має той самий номер, що й рейс, яким вони прибули. Цих пасажирів
необхідно обліковувати один раз. Інших транзитних пасажирів та
пасажирів стоп-овера необхідно обліковувати двічі: один раз як
відправлених, другий - як прибулих.
   Графа "Обсяги вантажу, тонн" заповнюється аналогічно графі,
що стосується обліку кількості пасажирів.
   До графи "Інші операції повітряних суден" заносяться усі
операції повітряних суден, за винятком тих, які були виконані під
час виконання комерційних авіаперевезень, а саме пов'язаних з
такими  видами  комерційної   діяльності   авіації,   як
сільськогосподарське обпилювання, аерофотозйомка, навчання пілотів
(у льотних школах), ділові та адміністративні польоти, а також
операції військових суден.
   Графи розділу "Діяльність авіакомпаній" заповнюються у такому
порядку: регулярні та нерегулярні комерційні польоти.
   У рядках, що стосуються "Регулярних комерційних польотів",
надаються дані про польоти: а) що заплановані та виконуються за
винагороду відповідно до опублікованого розкладу; б) регулярні та
часті польоти, які можливо вважати систематичними і місця на які
можуть бути заброньовані в будь-якому агентстві; в) додаткові, які
виконуються в зв'язку з перевантаженням регулярних рейсів.
   У рядках, що стосуються "Нерегулярних комерційних польотів"
надаються дані про чартерні та спеціальні польоти, які виконуються
за винагороду.
   У рядках, що стосуються "Некомерційних польотів", надаються
дані про наліт повітряних суден під час випробувальних, навчальних
та інших видів польотів, у результаті яких не було отримано
будь-яких доходів.
   У рядках 40, 50 "Перевезено пасажирів, тис. чол." вказується
інформація щодо пасажирів, за перевезення яких авіаперевізник
отримує винагороду. Пасажир, що летить конкретним рейсом (тобто
виконує  весь  політ  рейсом  за  одним  номером),  повинен
обліковуватись тільки один раз, а не на кожному етапі польоту.
Виняток: якщо пасажир під час  одного  польоту  летить  на
міжнародному та на внутрішньому етапах, то його обліковують як
внутрішнього, так і міжнародного пасажира. У  ці  дані  не
включаються дані про некомерційних пасажирів.
   У рядках 41, 51, 42, 52 "Перевезено вантажів (пошти), тонн"
вказується  кількість  тонн  перевезених  вантажів  (пошти).
Включається кожна тонна вантажу (пошти), що перевезено конкретним
рейсом (тобто все перевезення якої здійснюється рейсом з одним
номером), і при цьому вона обліковується один раз, а не на кожному
етапі польоту. Виняток: якщо вантаж під час одного польоту
перевозиться як на міжнародному, так і на внутрішньому етапах,
його необхідно обліковувати як внутрішнє, так і  міжнародне
перевезення.
   У рядках 43, 53 "Виконані пасажиро-кілометри, млн. пас. км"
вказується сума добутків, одержаних шляхом множення кількості
комерційних пасажирів, перевезених на кожному етапі польоту, на
довжину відповідного етапу.
   У рядках 44, 54 "Граничні крісло-кілометри, млн. пас. км"
вказується сума добутків, одержаних шляхом множення наявної для
продажу кількості крісел на кожному етапі польоту на довжину
відповідного етапу.
   У рядках 45, 55 "Виконані тонно-кілометри (вантажі + пошта),
тис. ткм" вказується сума добутків, одержаних шляхом множення
перевезених на кожному етапі польоту тонн комерційного вантажу на
довжину відповідного етапу. У комерційний вантаж включається
загальна вага вантажу та пошти.
   У рядках 46, 56 "Виконані тонно-кілометри ( вантажі + пошта +
+ пасажири), тис. ткм" вказується сума добутків, одержаних шляхом
множення перевезених на кожному етапі польоту тонн комерційного
вантажу на довжину відповідного етапу. В комерційний вантаж
включається загальна вага пасажирів, вантажу та пошти. При цьому
розрахунки  щодо пасажирів необхідно виконувати таким чином:
кількість пасажирів необхідно помножити на 90 кг і додати вагу
перевезеного  в межах норми безкоштовного та наднормативного
багажу.
   У рядках 47, 57 "Граничні тонно-кілометри ( вантажі + пошта +
+ пасажири), тис. ткм" вказується сума добутків, одержаних шляхом
множення кількості тонн наявного комерційного завантаження на
кожному етапі польоту на довжину відповідного етапу.
 
 Начальник управління статистики
 послуг та соціальних програм
 Держкомстату України                 І.В.Калачова

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1993