LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження форми державного статистичного спостереження за формою N 1-торги (тендери)

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            05.12.2003 N 383
 
 
     Про затвердження форми державного статистичного
      спостереження за формою N 1-торги (тендери)
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 16 січня 2003 р.
N 434-IV ( 434-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та відповідно
до статті 14 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ),
з метою удосконалення державного статистичного спостереження за
формою N 1-торги (тендери) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму державного статистичного спостереження
N 1-торги (тендери) "Звіт про проведення торгів (тендерів) на
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", піврічну
(додається) та ввести її у дію зі звіту за 2003 рік.
 
   2. Поширити  затверджену  пунктом  1 цього наказу форму
державного статистичного спостереження на головних розпорядників
коштів державного бюджету, Раду міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київську і  Севастопольську  міські  державні
адміністрації, на установи та підприємства, уповноважені Кабінетом
Міністрів України здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг
для державних потреб за рахунок державних коштів, а також на
розпорядників коштів Національного банку  України,  державних
цільових фондів, Пенсійного фонду, фондів соціального страхування,
державних кредитних ресурсів.
 
   3. Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.):
 
   3.1. Здійснювати  методологічне  керівництво  збором  та
розробкою даних  державного  статистичного  спостереження  за
зазначеною формою.
 
   3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати і
узгодити необхідні зміни та доповнення до Плану розробки та
експлуатації  комплексів  електронної  обробки  статистичної
інформації (КЕОІ) на 2003 рік, затвердженого наказом Держкомстату
від 11.02.2003 р. N 27 ( z0160-03 ) "Про розробку та експлуатацію
комплексів електронної обробки статистичної інформації у 2003
році".
 
   4. Фінансово-економічному  управлінню  (Сорокіна  Т.В.)
забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення бланків форми,
затвердженої пунктом 1 цього наказу.
 
   5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за  своєчасним  виготовленням та відправленням бланків форми
державного статистичного спостереження, затвердженої пунктом 1
цього наказу, на адресу розпорядників коштів, вказаних у пункті 2
цього наказу.
 
   6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збирання та
розробку даних за затвердженою цим наказом формою державного
статистичного спостереження.
 
   8. Скасувати з 1 січня 2004 року наказ Держкомстату від
27.08.2002 р. N 317 ( v0317202-02 ) "Про затвердження форм
державних статистичних спостережень зі статистики оптової торгівлі
та товарних ринків".
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Остапчука Ю.М.
 
 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко
 
 
        ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
 
  ---------------------------------------------------------
  |Конфіденційність статистичної інформації забезпечується|
  | статтею 21 Закону України "Про державну статистику" |
  |           ( 2614-12 )           |
  ---------------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------
    | Порушення порядку подання або використання даних |
    |державних статистичних спостережень тягне за собою|
    | відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 |
    |Кодексу України про адміністративні правопорушення|
    |          ( 80731-10 )         |
    ----------------------------------------------------
 
                ЗВІТ
     ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) НА ЗАКУПІВЛЮ
       ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ
 
        за січень - ____________ 200_ року
 
 
----------------------------------------------- Форма N 1-торги
|Подають:           |Термін подання |  (тендери)
|-----------------------------+---------------|
|1) Рада міністрів Автономної |        | ЗАТВЕРДЖЕНО
|Республіки Крим - Головному |        | Наказ Держкомстату
|управлінню статистики в   |        | України
|Автономній Республіці Крим; |        | 05.11.2003 N 383
|обласні, Київська та     |        |
|Севастопольська міські    |        | Піврічна
|державні адміністрації,   |        | Поштова
|установи і підприємства -  |        |
|розпорядники коштів -    |        |
|обласним, Київському та   |        |
|Севастопольському міським  |        |
|управлінням статистики;   |на 10 день   |
|2) головні розпорядники   |після звітного |
|державного бюджету -     |періоду    |
|Головному міжрегіональному  |        |
|управлінню статистики    |        |
|у м. Києві          |        |
-----------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації-складача інформації               |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
|          Коди організації-складача              |
|-------------------------------------------------------------------------|
|за  |території|виду    |форми  |організаційно-|міністерства, |  |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової   |іншого    |  |
|   |     |діяльності |(КФВ)  |форми     |центрального |  |
|   |     |(КВЕД)   |     |господарювання|органу, якому |  |
|   |     |      |     |(КОПФГ)    |підпорядкована|  |
|   |     |      |     |       |організація- |  |
|   |     |      |     |       |складач    |  |
|   |     |      |     |       |інформації  |  |
|   |     |      |     |       |(СПОДУ)    |  |
|------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+----|
|  1 |  2  |   3   |  4  |   5    |    6   | 7 |
|------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+----|
---------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Тільки для підприємств державної форми власності.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|         |Код рядка |Всього   |у тому числі за видами процедур закупівель      |
|         |     |процедур  |------------------------------------------------------|
|         |     |закупівель |відкриті|торги з |двосту-|запит    |закупівлі   |
|         |     |      |торги  |обмеженою|пеневі |цінових   |у одного   |
|         |     |      |    |участю  |торги |пропозицій |постачальника |
|         |     |      |    |     |    |(котирувань)|(виконавця)  |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|    А     |  Б   |  1    | 2   |  3   | 4  |  5    |   6    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  I. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) - штук                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всього проведено |     |      |    |     |    |      |       |
|торгів (тендерів) |     |      |    |     |    |      |       |
|(р. 110 р. >= р. |     |      |    |     |    |      |       |
|112)       | 110   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|з них:      |     |      |    |     |    |      |       |
|- торги відмінені |     |      |    |     |    |      |       |
|чи визнані такими,|     |      |    |     |    |      |       |
|що не відбулися  | 112   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|Кількість     |     |      |    |     |    |      |       |
|учасників, які  |     |      |    |     |    |      |       |
|подали тендерні  |     |      |    |     |    |      |       |
|пропозиції для  |     |      |    |     |    |      |       |
|участі у торгах  |     |      |    |     |    |      |       |
|(тендерах) (р.  |     |      |    |     |    |      |       |
|120 >= р. 130)  | 120   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|з них:      |     |      |    |     |    |      |       |
|- кількість    |     |      |    |     |    |      |       |
|учасників-    |     |      |    |     |    |      |       |
|переможців (р.  |     |      |    |     |    |      |       |
|130 = р. 131 +  |     |      |    |     |    |      |       |
|р. 132)      | 130   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|у тому числі:   |     |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- вітчизняних   | 131   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- іноземних    | 132   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|Кількість     |     |      |    |     |    |      |       |
|укладених     |     |      |    |     |    |      |       |
|договорів (р. 140 |     |      |    |     |    |      |       |
|>= р. 150 + р.  |     |      |    |     |    |      |       |
|160)       | 140   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|з них:      |     |      |    |     |    |      |       |
|- з вітчизняними |     |      |    |     |    |      |       |
|виробниками -   |     |      |    |     |    |      |       |
|переможцями    | 150   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- з іноземними  |     |      |    |     |    |      |       |
|учасниками -   |     |      |    |     |    |      |       |
|переможцями    | 160   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|Всього отримано  |     |      |    |     |    |      |       |
|замовником скарг |     |      |    |     |    |      |       |
|від учасників   |     |      |    |     |    |      |       |
|торгів (тендерів) | 180   |      |    |     |    |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  II. ВАРТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) - тис. гривень                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Загальна річна  |     |      |    |     |    |      |       |
|сума державних  |     |      |    |     |    |      |       |
|коштів,      |     |      |    |     |    |      |       |
|запланованих   |     |      |    |     |    |      |       |
|замовником для  |     |      |    |     |    |      |       |
|закупівлі товарів,|     |      |    |     |    |      |       |
|робіт, послуг   | 200   |      | Х   |  Х   | Х  |  Х    |   Х    |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|Загальна сума   |     |      |    |     |    |      |       |
|державних коштів, |     |      |    |     |    |      |       |
|яку заявили у   |     |      |    |     |    |      |       |
|звітному періоді |     |      |    |     |    |      |       |
|для закупівлі   |     |      |    |     |    |      |       |
|товарів, робіт,  |     |      |    |     |    |      |       |
|послуг      | 210   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|у тому числі за  |     |      |    |     |    |      |       |
|рахунок:     |     |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- державного   |     |      |    |     |    |      |       |
|бюджету      | 211   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- бюджету     |     |      |    |     |    |      |       |
|Автономної    |     |      |    |     |    |      |       |
|Республіки Крим  | 212   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- місцевих    |     |      |    |     |    |      |       |
|бюджетів     | 213   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- коштів     |     |      |    |     |    |      |       |
|Національного   |     |      |    |     |    |      |       |
|банку       | 214   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- коштів     |     |      |    |     |    |      |       |
|Пенсійного фонду | 215   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- коштів фондів  |     |      |    |     |    |      |       |
|соціального    |     |      |    |     |    |      |       |
|страхування    | 216   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- коштів державних|     |      |    |     |    |      |       |
|цільових фондів  | 217   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- державних    |     |      |    |     |    |      |       |
|кредитних ресурсів| 218   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|Загальна сума   |     |      |    |     |    |      |       |
|державних коштів |     |      |    |     |    |      |       |
|за укладеними   |     |      |    |     |    |      |       |
|договорами у   |     |      |    |     |    |      |       |
|звітному періоді |     |      |    |     |    |      |       |
|для закупівлі   |     |      |    |     |    |      |       |
|товарів, робіт,  |     |      |    |     |    |      |       |
|послуг      | 220   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|у тому числі:   |     |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- товарів     | 221   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- робіт      | 222   |      |    |     |    |      |       |
|------------------+----------+-----------+--------+---------+-------+------------+--------------|
|- послуг     | 223   |      |    |     |    |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "__" ____________ 200_ р.   Керівник __________________________
                    підпис, прізвище, ініціали
 _____________________    Головний
 прізвище і N телефону    бухгалтер __________________________
   виконавця             підпис, прізвище, ініціали
 
 
              ПОЯСНЕННЯ
        до форми державного статистичного
        спостереження N 1-торги (тендери)
 
 
   Звіт за  формою  державного  статистичного  спостереження
N 1-торги (тендери) складається два рази на рік (за 1 півріччя і
за рік) наростаючим підсумком з початку року.
 
   У звітності N 1-торги (тендери) відповідно до постанови
Кабінету Міністрів  України  від 27 вересня 2000 р. N 1469
( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо функціонування
системи державних закупівель" відображаються дані про проведені
торги (тендери), які здійснюються згідно із Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого
2000 р. N 1490-III ( 1490-14 ), із змінами, внесеними відповідними
законами України.
 
   Вказані у звітності види процедур закупівель застосовуються
при закупівлях товарів, робіт і послуг за  рахунок  коштів
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів, державних кредитних ресурсів, а також коштів
Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються
на придбання товарів, робіт і послуг, що забезпечують діяльність
цих органів.
 
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
і  Севастопольська  міські державні адміністрації та головні
розпорядники коштів державного бюджету подають зведену інформацію
по організаціях, установах, що входять до їх сфери управління.
 
   Заповнення окремих показників у бланку здійснюється за умов,
що наведені нижче.
 
   Рядок 110 "Всього проведено торгів (тендерів)" - показується
загальна кількість торгів (тендерів). Торги вважаються такими, що
відбулися у разі укладання договору з переможцем торгів (тендера).
 
   Рядок 112 "Торги відмінені чи визнані  такими,  що  не
відбулися"  -  показуються торги, які відповідають наступним
вимогам:
 
   1) на участь у торгах було подано менше двох тендерних
пропозицій; 2) було відхилено усі тендерні пропозиції; 3) ціна
найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену
замовнику на фінансування закупівлі; 4) здійснення закупівлі
перестало відповідати державним потребам  внаслідок  настання
непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили).
Показники рядка 110 можуть бути  більшими  або  дорівнювати
показникам рядка 112.
 
   Показники рядка  130 повинні дорівнювати сумі показників
рядків 131 та 132.
 
   Показник рядка 140  "Кількість  укладених  договорів"  -
показується кількість договорів про закупівлю, укладених між
замовником та учасником - переможцем процедури закупівлі. У разі
намірів замовника дозволити подавати учасникам торгів тендерні
пропозиції стосовно частини товарів, робіт  чи  послуг,  що
закуповуються, то замовник повинен показати загальну кількість
договорів  укладених  за  результатами  проведеної  процедури
закупівлі.
 
   Показник рядка 150 "з них: з вітчизняними виробниками" -
показується  кількість  укладених  договорів  з  вітчизняними
виробниками, які відповідно до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) - суб'єкти
підприємництва - резиденти, які здійснюють виробництво товарів,
виконують роботи чи надають послуги на території України.
 
   Величина показника рядка  140  може  бути  більшою  або
дорівнювати сумі показників рядків 150 та 160.
 
   Рядок 180 "Всього отримано замовником скарг від учасників
торгів (тендерів)" - показується кількість скарг,  отриманих
замовником від учасників торгів (тендера).
 
   Рядок 200 "Загальна річна сума державних коштів, запланованих
замовником для закупівлі товарів, робіт, послуг" - показується
загальна річна сума державних коштів, запланованих замовником для
закупівлі товарів, робіт, послуг відповідно до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   Рядок 210 "Загальна сума державних коштів, яку заявили у
звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг"  -
показується сума державних коштів із запланованих замовником для
закупівлі у звітному періоді та заявлених для проведення процедур
закупівлі. При цьому у показнику рядка 210 не показується сума
державних коштів по торгах, які відмінені чи визнані такими, що не
відбулися.
 
   Величини показника рядка 210 складаються із суми показників
рядків 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 та 218.
 
   Величина показника рядка 220 складається із суми показників
рядків 221, 222 та 223.
 
   Рядок 220 "Загальна сума державних коштів за укладеними
договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і
послуг" - показується вартість укладених договорів у звітному
періоді, кількість яких відображено у рядку 140.
 
   Графа 1 дорівнює сумі граф 2, 3, 4, 5, 6.
 
   Показники розділу I заповнюються у цілих числах, показники
розділу II заповнюються в тис. грн. з одним десятковим знаком
після коми.

 

 

попередній документ наступний документ
архів-1997
Партнеры


Правовые ресурсы