LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро проблеми захисту прав інтелектуальної власності та шляхи їх вирішення

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
           04.12.2003 N 12/2-16
 
 
      Про проблеми захисту прав інтелектуальної
         власності та шляхи їх вирішення
 
 
   Заслухавши та  обговоривши  доповідь  голови  Державного
департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент)
Паладія М.В., розглянувши доповідну записку щодо проблем захисту
прав інтелектуальної власності та шляхів їх вирішення, колегія
відзначає,  що  Держдепартаментом  проведено значну роботу з
виконання заходів, направлених на підвищення рівня захисту прав
інтелектуальної власності і на посилення боротьби з контрафактною
продукцією: створена сучасна нормативно-правова база в сфері
охорони  прав  інтелектуальної власності, а також сформована
дієздатна інфраструктура, яка забезпечує реалізацію державної
політики у цій сфері.
   З цією метою Держдепартаментом  здійснено  ряд  заходів,
зокрема:
 
   1. Участь у розробці актів законодавства, зокрема Цивільного
кодексу України, Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної
власності" ( 850-15 ), яким внесено зміни до чинного законодавства
України з метою підвищення рівня захисту прав інтелектуальної
власності, розробка і забезпечення прийняття низки  постанов
Кабінету Міністрів України, спрямованих на запровадження дієвих
механізмів щодо  недопущення  виробництва  та  розповсюдження
контрафактної продукції.
 
   2. З метою забезпечення контролю за дотриманням законодавства
в сфері інтелектуальної власності та забезпечення механізмів його
реалізації у складі Держдепартаменту створено підрозділ контролю
за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності -
підрозділ  державних  інспекторів  та  державне  підприємство
"Інтелзахист", яке забезпечує видачу контрольних марок та ведення
Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок.
 
   3. Проведено ряд заходів, направлених на координацію зусиль
правоохоронних та контролюючих органів державної  влади  для
забезпечення контролю за дотриманням норм законодавства в сфері
інтелектуальної власності.
 
   4. Постійно проводиться робота по виконанню  міжнародних
зобов'язань України за Угодою про співробітництво по припиненню
правопорушень у сфері інтелектуальної власності ( 997_154 ).
 
   5. Проведено ряд заходів, направлених  на  захист  прав
інтелектуальної власності у судовому порядку та підвищення рівня
експертного  забезпечення  судочинства  при  розгляді  справ,
пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.
 
   6. Проведено інформаційні заходи ("круглі столи", тематичні
семінари, публікації в пресі, виступи на радіо та телебаченні),
направлені на зміну стереотипів, що панують у суспільстві, щодо
порушення прав інтелектуальної власності.
   За результатами обговорення колегія У Х В А Л Ю Є:
 
   1. Визнати  діяльність  Держдепартаменту,  направлену  на
підвищення  рівня  захисту  прав  інтелектуальної  власності,
задовільною.
 
   2. Держдепартаменту  (Паладій М.В.) забезпечити виконання
заходів, спрямованих на реалізацію Концепції розвитку національної
системи охорони інтелектуальної власності ( 321-2002-р ), зокрема:
   розробити проект Закону України щодо  захисту  прав  на
комп'ютерні програми;
   забезпечити функціонування інформаційно-довідкової системи з
питань використання програмного забезпечення при його придбанні та
введенні в обіг;
   здійснювати контроль за дотриманням норм законодавства в
сфері інтелектуальної власності;
   посилити боротьбу з незаконним виробництвом, розповсюдженням
і реалізацією контрафактної продукції.
 
   3. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого
заступника Міністра Гуржія А.М.
 
 Голова колегії, Міністр                В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток
 
 
            ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
      щодо проблем захисту прав інтелектуальної
         власності та шляхів їх вирішення
 
 
   Україна проголосила  одним  із  стратегічних  напрямків
зовнішньоекономічної   політики  інтеграцію  до  Світового
Співтовариства, насамперед вступ до Світової організації торгівлі
(СОТ) та інтеграцію у Європейський Союз. Приєднання до цих
впливових міжнародних організацій неможливе без  забезпечення
захисту прав інтелектуальної власності на рівні, що відповідає
міжнародним стандартам.
   За час незалежності  в  Україні  зроблено  головне  для
забезпечення гарантованих Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав
громадян та юридичних осіб на захист інтелектуальної власності, їх
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають
у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності:
   створена сучасна нормативно-правова база в сфері охорони прав
інтелектуальної  власності,  а  також  сформована  дієздатна
інфраструктура, яка забезпечує реалізацію державної політики у цій
сфері.
   Правовідносини в сфері інтелектуальної власності в Україні
регулюються окремими   положеннями   Конституції   України
( 254к/96-ВР ), нормами Цивільного ( 435-15 ), Кримінального
( 2341-14 ), Митного кодексів України ( 92-15 ), Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та
процесуальних кодексів.
   В Україні  діють  10  спеціальних  законів  у  сфері
інтелектуальної власності. Україна є учасницею 18 багатосторонніх
міжнародних договорів, що діють у цій сфері. Правовідносини,
пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, регулюють
також близько ста підзаконних нормативних актів.
   В Україні захист прав інтелектуальної власності здійснюється
у межах цивільного, адміністративного, кримінального, митного та
антимонопольного законодавства.
   Ефективний захист прав інтелектуальної власності здійснюється
також у рамках антимонопольного законодавства України. Згідно з
нормами  Закону  України  "Про  захист  від  недобросовісної
конкуренції" ( 236/96-ВР ) Антимонопольний комітет України, який
має  розгалужену систему регіональних представництв, здійснює
захист прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку.
   Спеціальним законодавством в сфері інтелектуальної власності
передбачена можливість оскарження рішень щодо набуття прав на
об'єкти інтелектуальної власності до Апеляційної палати Державного
департаменту інтелектуальної власності.
   Власник прав має можливість звернутись за захистом своїх прав
та охоронюваних законом інтересів до суду або до відповідних
правоохоронних та контролюючих органів.
   З метою забезпечення рівня правової охорони, що відповідає
нормам і стандартам СОТ, в Україні постійно здійснюються заходи у
цій сфері, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання прав
інтелектуальної власності, за такими напрямками: удосконалення
чинного законодавства та механізмів реалізації норм законодавства.
 
   Заходи щодо удосконалення чинного законодавства
 
   Законодавство у  сфері інтелектуальної власності постійно
розвивається та удосконалюється. Основним напрямком удосконалення
законодавства  є  забезпечення  гарантованості  захисту  прав
інтелектуальної власності.
   З метою  досягнення  в  Україні  рівня  захисту  прав
інтелектуальної власності на рівні міжнародних стандартів протягом
останнього часу було прийнято низку нормативно-правових актів,
зокрема:
 
   1. У 2003 році Верховною Радою України прийнято Цивільний
кодекс України ( 435-15 ), що містить окрему книгу "Право
інтелектуальної власності", в якій зосереджені загальні норми щодо
набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності в
Україні.
 
   2. Набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної
власності" ( 850-15 ), яким законодавство України у  сфері
інтелектуальної власності приведено у повну відповідність до норм
Угоди ТРІПС ( 981_018 ), яка є основною  угодою  Світової
організації  торгівлі.  Зазначеним  Законом  значно  посилена
відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності,
передбачено положення стосовно запобіжних заходів, які ще до
пред'явлення позовної заяви можуть бути вжиті за ухвалою суду
(стаття 50 Угоди ТРІПС).
 
   3. Для вирішення проблеми "піратства" у сфері авторського
права і суміжних прав у 2002 році прийнято Закон України "Про
особливості  державного  регулювання  діяльності  суб'єктів
господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом
дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ), прийнято низку
постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на запровадження
дієвих механізмів щодо недопущення виробництва та розповсюдження
контрафактної продукції.
 
   4. У липні 2002 року Верховною Радою України прийнято новий
Митний кодекс України ( 92-15 ), який містить розділ щодо контролю
за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять
об'єкти інтелектуальної власності. Положення зазначеного Кодексу
відповідають міжнародним нормам, зокрема положенням Угоди про
торговельні аспекти прав інтелектуальної власності ( 981_018 )
(далі - Угода ТРІПС), яка є однією з найважливіших угод Світової
організації торгівлі.
 
   5. В  Україні  зроблені  перші  кроки  до законодавчого
врегулювання використання об'єктів інтелектуальної власності в
мережі Інтернет. Зокрема, Верховною Радою України в липні 2002
року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів
України з питань інтелектуальної власності" ( 34-15 ), відповідно
до якого внесено зміни до ряду законодавчих актів України щодо
використання об'єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет.
 
   Заходи щодо механізмів реалізації норм законодавства
 
   Державним департаментом інтелектуальної власності, що діє у
складі  Міністерства  освіти  і  науки  України  (далі  -
Держдепартамент), планомірно проводяться заходи, направлені на
реалізацію норм чинного законодавства. Ці заходи спрямовуються на
створення в Україні найбільш сприятливого клімату для захисту прав
інтелектуальної  власності,  боротьби  з  виробництвом  та
розповсюдженням контрафактної продукції.
 
   1. Проведено ряд заходів, направлених на координацію зусиль
правоохоронних та контролюючих органів державної  влади  для
забезпечення контролю за дотриманням норм законодавства в сфері
інтелектуальної власності.
   На виконання  пункту  37  Указу  Президента України від
25.12.2000 N 1376/2000 ( 1376/2000 ) "Про Комплексну програму
профілактики злочинності на 2001-2005 роки" та з метою активізації
боротьби з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією
аудіо-  і  відеопродукції,  компакт-дисків та інших об'єктів
інтелектуальної  власності  Міністерство  освіти  і  науки,
Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, Державна податкова
адміністрація,   Генеральна   прокуратура,   Мінкультури,
Держпідприємництво, Держмитслужба спільним наказом від 21.05.2003
N 10/527/193/240/7/1/2-103 вих. /271/62/343 затвердили Програму
скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів по
боротьбі з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією
аудіо-  і  відеопродукції,  компакт-дисків та інших об'єктів
інтелектуальної власності.
   У Програмі  визначено  основні  напрямки  співробітництва
зазначених органів щодо проведення єдиної політики у боротьбі з
порушеннями прав інтелектуальної власності на всій території нашої
держави.
   З метою  контролю  за  реалізацією  Програми  створена
Координаційна рада. Головою Координаційної ради призначено голову
Держдепартаменту Паладія М.В.
   Основними напрямками  діяльності  Координаційної  ради  є
забезпечення  легального використання об'єктів інтелектуальної
власності; проведення єдиної політики по боротьбі з порушеннями
прав інтелектуальної власності; удосконалення нормативно-правової
бази в означеній сфері.
   З метою реалізації Програми Координаційною радою передбачено
проведення заходів для забезпечення контролю за  правомірним
використанням об'єктів інтелектуальної власності, зокрема:
   - створення мережі регіональних центрів по захисту прав
інтелектуальної власності;
   - проведення  заходів,  направлених   на   припинення
розповсюдження контрафактної продукції;
   - сприяння громадським організаціям, які захищають права
інтелектуальної власності і ведуть боротьбу з "піратством";
   - проведення освітянських заходів  на  підприємствах  та
організаціях,  впровадження  програм з питань інтелектуальної
власності в навчальних закладах.
   На виконання  доручення  Кабінету  Міністрів України від
20.06.2003 N 37056 для реалізації Програми в регіонах були
створені  робочі  групи.  До їх складу увійшли представники
регіональних представництв Міністерства внутрішніх справ України,
Служби  безпеки  України,  Державної податкової адміністрації
України, Генеральної прокуратури України, Міністерства культури і
мистецтв  України,  Державного  комітету  України  з  питань
регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби
України, державні інспектори з питань інтелектуальної власності.
Головами робочих груп призначено заступників голів  місцевих
державних адміністрацій. У рамках виконання Програми здійснюються
перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються
виробництвом,  розповсюдженням  та  реалізацією  примірників
аудіовізуальних творів та фонограм.
   Ведеться планомірна  робота,  направлена  на  виконання
міжнародних зобов'язань України за Угодою про співробітництво по
припиненню правопорушень  у  сфері  інтелектуальної  власності
( 997_154 ). Угода направлена на вироблення узгоджених форм і
реалізації методів взаємодії повноважних органів держав-учасниць з
метою попередження,  виявлення,  припинення  і  розслідування
правопорушень у сфері інтелектуальної власності.
   З метою попередження, виявлення, припинення та розслідування
правопорушень  у  сфері  інтелектуальної  власності  створені
спеціальні підрозділи у Міністерстві внутрішніх справ, Службі
безпеки,  Державній  митній  службі  України. Діяльність цих
підрозділів  направлена  на  недопущення  виробництва  та
розповсюдження  на території України контрафактної продукції,
насамперед дисків для лазерних систем зчитування.
   У складі Державного департаменту інтелектуальної власності
МОН  України  створено  підрозділ  контролю  за  дотриманням
законодавства  у сфері інтелектуальної власності - підрозділ
державних інспекторів. Державні інспектори діють в усіх регіонах
України  і налагодили дієву співпрацю із правоохоронними та
контролюючими органами України. Вони разом із співробітниками МВС,
податкової міліції, прокуратури, митної служби здійснюють планові
і раптові перевірки суб'єктів господарювання, направлені  на
виявлення та припинення правопорушень, пов'язаних з використанням
прав інтелектуальної власності.
   Незважаючи на те, що цей підрозділ працює менше року, вже
сьогодні можна говорити про позитивні результати його діяльності.
Державні інспектори стали по суті повноважними представниками
Держдепартаменту в областях України.
   Для забезпечення реалізації положень законів України "Про
авторське право і суміжні права"  (  3792-12  )  та  "Про
розповсюдження  примірників  аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" ( 1587-14 ) з метою
удосконалення захисту прав на аудіовізуальні твори та фонограми
створено державне підприємство "Інтелзахист", яке  забезпечує
видачу контрольних марок та ведення Єдиного реєстру одержувачів
контрольних марок.
   Трирічна практика  по  маркуванню аудіовізуальних творів,
фонограм в Україні підтвердила ефективність  такого  заходу.
Запровадження  нанесення  контрольних  марок  на  аудіо-,
відеопродукцію  значно  полегшує  роботу  правоохоронним  та
контролюючим органам по виявленню примірників, що реалізуються з
порушенням законодавства у сфері авторського права і суміжних
прав.
   Відповідно до Закону України "Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів та фонограм" ( 1587-14 ) введено також
маркування примірників відеограм, комп'ютерних програм та баз
даних.
 
   2. Важливою проблемою сьогодення є розробка дієвих механізмів
реалізації законодавчих норм щодо захисту прав інтелектуальної
власності у судовому порядку.
   В Указі Президента України від  27.04.2001  N  285/2001
( 285/2001 ) "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в
Україні" надано доручення Кабінету Міністрів України вивчити
питання щодо створення спеціалізованого Патентного суду.
   Питання спеціалізації суддів щодо розгляду справ, пов'язаних
із  захистом  прав  інтелектуальної  власності,  детально
опрацьовувалось  Держдепартаментом  інтелектуальної  власності
спільно з Вищим господарським судом України. З огляду на специфіку
зазначеної категорії справ запровадження такої  спеціалізації
визнано  доцільним.  Така  спеціалізація  надасть  можливість
забезпечити однакове застосування норм чинного законодавства в
сфері інтелектуальної власності і направлена на забезпечення
надійного захисту прав інтелектуальної власності в  судовому
порядку.
   Першим важливим кроком, направленим на спеціалізацію суддів,
які розглядають справи, пов'язані із захистом прав інтелектуальної
власності, можна вважати  утворення  колегії  суддів  Вищого
господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із
захистом прав інтелектуальної власності, згідно з наказом Вищого
господарського суду України від 26.07.2001 N 19. Такі ж колегії
відповідно до зазначеного наказу утворено у складі господарських
судів  Автономної  Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя та апеляційних господарських судів.
   З 1 березня 2003 року у Вищому господарському суді України та
в апеляційних господарських судах почали діяти спеціалізовані
судові палати з розгляду справ у господарських спорах, пов'язаних
із  захистом  прав  на  об'єкти  інтелектуальної  власності.
Запроваджено також відповідну спеціалізацію суддів у місцевих
господарських судах.
   Важливо, що утворені колегії та палати розглядають справи,
пов'язані із спорами як у сфері промислової власності, так і у
сфері авторського права і суміжних прав, але суттєвим обмеженням
діяльності таких колегій є те, що господарські суди, у складі яких
вони  утворені,  розглядають  справи,  пов'язані із спірними
правовідносинами,  що  виникають  тільки  між  суб'єктами
господарювання у цій сфері.
   Розгляд усіх інших справ у сфері інтелектуальної власності
сьогодні  віднесено  до  компетенції  неспеціалізованих судів
загальної юрисдикції. Тому подальші дії мають бути направлені на
забезпечення спеціалізації суддів для розгляду цієї категорії
справ у таких судах.
 
   3. У зв'язку зі зростаючою кількістю справ, пов'язаних із
правами інтелектуальної власності, все більш нагальними стають
питання експертного забезпечення судочинства. Занепокоєння щодо
рівня експертного забезпечення судового процесу висловлюють також
і судді, які розглядають справи, пов'язані із захистом прав
інтелектуальної власності.
   З метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного
розгляду справ про порушення прав інтелектуальної власності від
органів, що мають реалізовувати державну правову політику і
державну  політику  у сфері інтелектуальної власності, тобто
Міністерства юстиції України і Міністерства освіти і  науки
України, вимагається координація зусиль з організації заходів із
розробки  відповідної  наукової   методології   проведення
судово-експертних досліджень із зазначених питань і практичної
підготовки експертів. Така теоретична і практична підготовка
фахівців потребує значного часу і відповідної навчальної бази, а
розробка теоретичних засад проведення таких судово-експертних
досліджень  має  базуватись на поєднанні методології судової
експертизи та загальних принципів проведення експертизи об'єктів
інтелектуальної власності на відповідність умовам надання правової
охорони.
   На цей час з Міністерством юстиції України досягнуто певних
домовленостей щодо взаємодії у напрямку забезпечення розробки
відповідної  наукової методології проведення судово-експертних
досліджень із зазначених питань і практичної підготовки  та
атестації судових експертів.
 
   4. Перехід  України  до  ринкових  відносин,  розширення
міжнародних  контактів,  розвиток  вітчизняного  програмування
зумовлюють необхідність надійного захисту комп'ютерних програм.
При цьому правове регулювання зорієнтовано на захист прав і
законних  інтересів  вітчизняних  і зарубіжних правовласників
комп'ютерних програм, їх виробників.
   Розпорядженням Кабінету  Міністрів України від 15.05.2002
N 247-р ( 247-2002-р ) було затверджено Концепцію легалізації
програмного  забезпечення  та  боротьби  з  нелегальним його
використанням (далі - Концепція), яка визначила основні наукові та
практичні заходи, спрямовані на встановлення ефективної системи
правової  охорони  програмного  забезпечення,  розвиток  і
вдосконалення ринку програмних продуктів.
   На виконання зазначених заходів з метою запобігання поширенню
використання  неліцензійного  програмного  забезпечення  та
оптимізації використання комп'ютерних програм  було  прийнято
постанову Кабінету  Міністрів  України від 10.09.2003 N 1433
( 1433-2003-п  )  "Про  затвердження  Порядку  використання
комп'ютерних  програм в органах виконавчої влади". Зазначена
постанова визначає процедуру використання в органах виконавчої
влади  комп'ютерних  програм  як об'єктів авторського права,
встановлює відповідальних осіб за дотриманням вимог законодавства
з  питань правової охорони комп'ютерних програм під час їх
придбання, встановлення, застосування, обліку та інвентаризації.
Постанова  передбачає:  щорічні  інвентаризації  програмного
забезпечення,  можливість  здійснення  раптових  перевірок
використання комп'ютерних програм у органах виконавчої влади,
обов'язки користувачів комп'ютерів та  інші  механізми,  які
дозволять здійснювати поточний контроль за дотриманням авторських
прав у державних органах.
   У системі Державного департаменту інтелектуальної власності
створено Реєстр виробників  та  розповсюджувачів  програмного
забезпечення  та  інформаційно-довідкову  систему  з  питань
розповсюдження і використання програмного забезпечення. Ведення
Реєстру  надає можливість органам державної влади, бюджетним
установам і організаціям мати достовірні дані про діяльність
суб'єктів  підприємницької діяльності, які пропонують їм для
придбання програмні продукти, та встановити правомірність таких
пропозицій. У разі виникнення питань з приводу використання
комп'ютерних програм при їх придбанні та введенні в обіг можна
звернутись за роз'ясненнями до інформаційно-довідкової системи,
яка  працює  наразі  в  інтерактивному  режимі  на  сайті
Держдепартаменту.
   Найближчим часом  планується  продовжити  удосконалення
нормативно-правової бази з питань охорони прав на комп'ютерні
програми відповідно  до  завдань,  визначених  у  Концепції
( 247-2002-р ).
 
   Найважливіші проблемні питання, що потребують вирішення
 
   1. З огляду на визначені пріоритетні напрямки зовнішньої
політики України, а саме інтеграцію  у  Європейський  Союз,
законодавство України у сфері інтелектуальної власності потребує
подальшого удосконалення з метою забезпечення рівня захисту прав
інтелектуальної  власності,  аналогічного  до  існуючого  в
Європейських Співтовариствах. З цією метою планується розробка
проектів  законодавчих  актів,  спрямованих  на  приведення
законодавства України у відповідність до законодавства ЄС.
 
   2. Потребує удосконалення Закон України "Про особливості
державного  регулювання  діяльності  суб'єктів господарювання,
пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних
систем зчитування" ( 2953-14 ), зокрема внесення змін у частині,
що стосується:
   - уточнення термінів "ліцензійні умови", "ліцензія на експорт
(імпорт) дисків", "транзит дисків";
   - виключення експорту, імпорту дисків, експорту, імпорту
сировини та обладнання для їх виготовлення з видів господарської
діяльності,  що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) (проектом Закону передбачається введення експортної
(імпортної) ліцензії на експорт, імпорт дисків, тобто ліцензія
видаватиметься одноразово на кожну партію товарів);
   - запровадження ліцензування виробництва, експорту, імпорту
матриць для виробництва дисків;
   - виключення відповідальності заявника, який звернувся до
органу ліцензування з письмовим зверненням про порушення прав;
   - уточнення повноважень державних інспекторів  з  питань
інтелектуальної власності.
   Незважаючи на те, що зазначені питання не відносяться до
компетенції Міністерства освіти і науки України, Держдепартаментом
до проекту Закону, який знаходиться на розгляді в Комітеті з
питань економічної політики, управління народним господарством,
власності та інвестицій Верховної Ради  України,  надавалися
відповідні пропозиції та зауваження.
 
   3. Необхідно  визначити єдині методологічні підходи щодо
виявлення правопорушень у сфері інтелектуальної власності та
визначення розміру матеріальної та моральної шкоди від дій, що
порушують права власника об'єкта інтелектуальної власності.
 
   4. У  рамках  реалізації  Програми  скоординованих  дій
правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним
виробництвом,  розповсюдженням  і  реалізацією  аудіо-  і
відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної
власності необхідно забезпечувати проведення спільних заходів
правоохоронних і контролюючих органів, направлених на виявлення,
розслідування та припинення правопорушень у сфері інтелектуальної
власності.
 
   5. У рамках виконання Угоди про співробітництво по припиненню
правопорушень у сфері інтелектуальної власності ( 997_154 )
опрацювати з представниками повноважних органів, відповідальних за
виконання Угоди, питання можливості проведення спільних заходів
правоохоронних органів по виявленню правопорушень в означеній
сфері на територіях держав - учасниць Угоди.
 
   6. Необхідно продовжувати планомірну роботу, направлену на
подальшу спеціалізацію у розгляді судових справ, пов'язаних із
захистом прав інтелектуальної власності у системі судів загальної
юрисдикції.  З  цією метою налагодити ефективну співпрацю з
Верховним Судом України та Вищим господарським судом.
 
   7. З метою  забезпечення  захисту  прав  інтелектуальної
власності та відновлення порушених прав у судовому порядку спільно
з Міністерством юстиції України та іншими зацікавленими органами
виконавчої влади розробити план скоординованих дій, направлених на
підвищення  ефективності  експертного  забезпечення  під  час
адміністративного  та  судового  розгляду  справ  з  питань
інтелектуальної власності.
 
   8. На виконання заходів, передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 10.09.2003 N 1433 ( 1433-2003-п ) "Про
затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах
виконавчої влади", яка набирає чинності з 24 березня 2004 року, з
метою забезпечення дотримання органами виконавчої влади вимог
законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм під
час їх  придбання,  встановлення,  застосування,  обліку  та
інвентаризації необхідно:
   забезпечити організацію взаємодії органів виконавчої влади з
питань використання комп'ютерних програм як об'єктів авторського
права;
   забезпечити розробку форм подання інформації про результати
інвентаризації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади.
 
   9. На виконання заходів, передбачених Концепцією легалізації
програмного  забезпечення  та  боротьби  з  нелегальним його
використанням, затвердженою розпорядженням Кабінету  Міністрів
України від 15.05.2002 N 247-р ( 247-2002-р ), забезпечити
функціонування:
   - Реєстру  виробників  та  розповсюджувачів  програмного
забезпечення;
   - інформаційно-довідкової  системи  з питань використання
програмного забезпечення при його придбанні та введенні в обіг.
 
   10. Для удосконалення системи запобігання, виявлення  та
припинення  несанкціонованого  використання  прав  на об'єкти
інтелектуальної власності необхідно:
   - проводити активну роз'яснювальну роботу, зокрема соціальну
рекламу, тематичні радіо-  та  телепередачі;  підготовку  та
розповсюдження  популярних  видань,  направлених  на  зміну
стереотипів, що панують у суспільстві, щодо порушення  прав
інтелектуальної власності;
   - оприлюднювати інформацію щодо судових рішень, пов'язаних із
захистом прав інтелектуальної власності;
   - забезпечувати виконання подальших заходів, направлених на
підвищення  кваліфікації  з  питань інтелектуальної власності
співробітників правоохоронних та контролюючих органів, суддів.
   Заходи щодо  поступового  вирішення  зазначених  питань
передбачені Планом заходів Держдепартаменту на 2004 рік щодо
реалізації  Концепції  розвитку національної системи правової
охорони інтелектуальної власності ( 321-2002-р ).
 
 Голова Державного департаменту
 інтелектуальної власності               М.В.Паладій

 

 

попередній документ наступний документ
архів-1995
Партнеры


Правовые ресурсы