LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро визначення прав і обов'язків податкових агентів - фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          03.12.2003 N 6098/Т/17-0515
 
 
   ДПАУ розглянула лист з питань визначення прав і обов'язків
податкових агентів - фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 889-IV
( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) і
повідомляє.
 
   Пунктом 1.15 ст. 1 Закону ( 889-15 ) визначено, що податковий
агент  -  це  юридична  особа (її філія, відділення, інший
відокремлений підрозділ) або фізична особа чи нерезидент, які
незалежно  від їх організаційно-правового статусу та способу
оподаткування  іншими  податками  зобов'язані  нараховувати,
утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за
рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати
податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а
також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.
 
   Податковим агентом, зокрема, є фізична особа -  суб'єкт
підприємницької діяльності, яка використовує найману працю інших
фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та
винагород) таким іншим фізичним особам.
 
   Фізична особа  - суб'єкт підприємницької діяльності, яка
використовує найману працю інших фізичних осіб на  підставі
укладених з ними трудових договорів, визнається Законом ( 889-15 )
як працедавець. Згідно з п. 1.17 ст. 1 Закону працедавець несе
обов'язки із сплати найманим працівникам заробітної плати, а також
нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з доходів
фізичних осіб, а також нарахувань на фонд оплати праці, інші
обов'язки, передбачені законами.
 
   Обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних
осіб з нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку
з доходів найманих працівників не є нововведенням, започаткованим
Законом ( 889-15 ). Цей Закон не запроваджує новий вид діяльності
- "агентську", а лише вводить термін "податковий агент" з метою
більш  чіткого розуміння його положень та зручності у його
застосуванні.
 
   Декретом КМУ "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 )
(далі - Декрет), який діє вже понад десять років, для суб'єктів
підприємницької діяльності, незалежно від обраного ними способу
оподаткування  доходів (за спрощеною системою, за фіксованим
податком чи на загальних умовах), визначено той же самий круг
обов'язків  щодо  справляння податку з доходів, виплачуваних
найманим працівникам. Декрет втрачає чинність з 01.01.2004 р.
(крім розділу IV щодо оподаткування доходів фізичних осіб від
зайняття підприємницькою діяльністю), тобто вимоги Декрету щодо
обов'язків суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб
щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку з
доходів найманих працівників продовжуватимуть діяти і в умовах дії
Закону ( 889-15 ),  що підтверджується положеннями пп. 9.12.3
п. 9.12 ст. 9 цього Закону.
 
   Чинним законодавством, у тому числі зазначеним вище, не
передбачено  встановлення  винагороди  (плати)   суб'єктам
підприємницької  діяльності  за справляння податку з доходів
найманих  фізичних  осіб,  оскільки  Закон  України  "Про
підприємництво" ( 698-12 )  визначає,  що підприємництво - це
безпосередня самостійна, систематична на власний ризик діяльність
з метою отримання прибутку.
 
   Разом з тим і Декретом ( 13-92 )  (ст. 21), і Законом
( 889-15 ) (ст. 20)  передбачена  відповідальність  суб'єктів
підприємницької діяльності - фізичних осіб за порушення вимог
законодавства щодо своєчасного та повного нарахування, утримання
та перерахування до бюджету податку з доходів найманих фізичних
осіб.
 
 Заступник Голови                    М.Степанов

 

 

попередній документ наступний документ
архів-1992
Партнеры


Правовые ресурсы