Про погашення заборгованості за виконані у 2001-2002 роках на замовлення управлінь Міністерства науково-дослідні роботи

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
             03.03.2003 N 47
 
       Про погашення заборгованості за виконані
      у 2001-2002 роках на замовлення управлінь
        Міністерства науково-дослідні роботи
 
   На виконання статті 26 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік" ( 380-15 )та з метою погашення заборгованості
Міністерства за  виконані  і  прийняті  у  2001-2002  роках
науково-дослідні роботи та розробки Н А К А З У Ю:
   1. Начальнику управління фінансування, бухгалтерського обліку
та контролю Чубинському А.Ф. провести розрахунки за виконані і
прийняті у 2001-2002 роках науково-дослідні роботи та розробки:
   за бюджетною програмою КПКВ 1201050 "Прикладні розробки у
сфері розвитку економіки і торгівлі" за заборгованістю 2001 року -
543,481 тис. гривень, 2002 року - 37,96 тис. гривень згідно з
додатком;
   за бюджетною   програмою   КПКВ   1201060   "Державні
науково-технічні програми та наукові частини державних цільових
програм загальноекономічного спрямування" за заборгованістю 2001
року - 168,0 тис. гривень, 2002 року - 86,2 тис. гривень згідно з
додатком;
   за бюджетною програмою КПКВ 1201070 "Розробки найважливіших
новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових
кадрів у сфері економіки і торгівлі" за заборгованістю 2002 року -
561,661 тис. гривень згідно з додатком.
   2. Начальнику управління ефективності державного управління
Басовій Н.Є.  та  начальнику  управління  сталого  розвитку
Андрійченку Ю.І.  урахувати  вищезазначені  витрати  під  час
формування плану науково-дослідних робіт Міністерства на 2003 рік
для подальшого  оформлення  відповідних  бюджетних зобов'язань
Міністерства.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного  секретаря  Шумила  І.А.  та  керівника
адміністративного департаменту Дробного В.В.
 
 Міністр                      В.Хорошковський
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   03.03.2003 N 47
 
             ЗАБОРГОВАНІСТЬ
     Міністерства економіки та з питань європейської
       інтеграції за виконані у 2001-2002 роках
           науково-дослідні роботи
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |  Виконавці         |Сума заборгованості     |
|п/п|               |(тис. гривень)        |
|  |               |-----------------------------|
|  |               | Усього |  2001 |   2002|
|---+------------------------------------------------------------|
|  |КПКВ 1201050 "Прикладні розробки у сфері розвитку      |
|  |      економіки і торгівлі"              |
|---+------------------------------------------------------------|
|1 |НДЕІ Мінекономіки       |25,5   |25,5   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|2 |ДНДІІМЕ            |82,466  |82,466  |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|3 |Укр ІНТЕІ           |24,637  |24,637  |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|4 |Інститут геотехнічної     |     |     |     |
|  |механіки НАН         |34,0   |34,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|5 |Київський національний    |     |     |     |
|  |торговельно-економічний    |     |     |     |
|  |університет          |19,928  |19,928  |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|6 |Рада по вивченню       |     |     |     |
|  |продуктивних сил       |91,0   |91,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|7 |Український          |     |     |     |
|  |науково-дослідний і      |     |     |     |
|  |конструкторсько-технологічний |     |     |     |
|  |інститут побутового      |     |     |     |
|  |обслуговування        |26,4   |26,4   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|8 |Київський державний      |     |     |     |
|  |інститут економіки      |     |     |     |
|  |хімічної промисловості    |50,0   |50,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|9 |Інститут           |     |     |     |
|  |географії НАН         |10,0   |10,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|10 |Київський інститут      |     |     |     |
|  |залізничного транспорту    |     |     |     |
|  |Мінтрансу           |20,0   |20,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|11 |ЗАТ "Верді"          |6,0   |6,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|12 |Центр досліджень       |     |     |     |
|  |науково-технічного      |     |     |     |
|  |потенціалу і історії наук   |     |     |     |
|  |ім. Г.М. Доброва НАН     |20,0   |20,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|13 |ТОВ "Міжнародний центр    |     |     |     |
|  |розвитку підприємництва    |     |     |     |
|  |та менеджменту"        |40,0   |40,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|14 |ЗАТ "Мальва"         |53,0   |53,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|15 |ВАТ "Інститут (Центр)     |     |     |     |
|  |комплексних транспортних   |     |     |     |
|  |проблем"           |15,0   |15,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|16 |ТОВ "Юрсервіс"        |25,55  |25,55  |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|17 |Донецький           |     |     |     |
|  |науково-дослідний       |     |     |     |
|  |вугільний інститут      |15,76  |  -  |15,76  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|18 |Галузевий центр        |     |     |     |
|  |економічних досліджень    |     |     |     |
|  |Донецький           |     |     |     |
|  |науково-дослідний       |     |     |     |
|  |вугільний інститут      |22,2   |  -  |22,2   |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|  |Усього за програмою 1201050  |581,441 |543,481 |37,96  |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |  КПКВ 1201060 "Державні науково-технічні програми    |
|  |   та наукові частини державних цільових програм     |
|  |     загальноекономічного спрямування"         |
|---+------------------------------------------------------------|
|19 |НДЕІ Мінекономіки       |126,7  |90,5   |36,2   |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|20 |Український державний     |     |     |     |
|  |університет харчових     |     |     |     |
|  |технологій МОН        |10,0   |10,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|21 |Інститут економіки      |     |     |     |
|  |промисловості НАН       |35,0   |35,0   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|22 |Північно-східний       |     |     |     |
|  |науковий центр        |     |     |     |
|  |НАН та МОН, м. Харків     |32,5   |32,5   |  -  |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|23 |Південний науковий      |     |     |     |
|  |центр НАН та МОН, м. Одеса  |50,0   |  -  |50,0   |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|  |Усього за програмою 1201060  |254,2  |168,0  |86,2   |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |   КПКВ 1201070 "Розробки найважливіших новітніх     |
|  |   технологій та фінансова підтримка підготовки     |
|  |   наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі"     |
|---+------------------------------------------------------------|
|24 |НДЕІ Мінекономіки       |406,461 |  -  |406,461 |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|25 |ДНДІІМЕ            |69,6   |  -  |69,6   |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|26 |ТОВ "Софт плюс 2000"     |60,0   |  -  |60,0   |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|27 |Центр досліджень       |     |     |     |
|  |науково-технічного      |     |     |     |
|  |потенціалу і історії     |     |     |     |
|  |наук ім. Г.М.Доброва НАН   |25,6   |  -  |25,6   |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|  |Усього за програмою 1201070  |561,661 |  -  |561,661 |
|---+------------------------------+---------+---------+---------|
|  |УСЬОГО            |1397,302 |711,481 |685,821 |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та контролю -
 головний бухгалтер                  А.Чубинський
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2001