Щодо питань видачі фізичним особам кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           01.03.2003 N 10-36-2921
 
                   Регіональним відділення
                   ФДМУ, навчальним закладам,
                   які уклали з ФДМУ угоду про
                   співробітництво з
                   професійної підготовки
                   оцінювачів
 
 
        Щодо питань видачі фізичним особам
        кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
 
 
   У зв'язку з численними запитами, що надходять до Фонду
державного майна України (ФДМУ) від фізичних осіб, які склали
кваліфікаційний іспит Екзаменаційній комісії, щодо  отримання
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, ФДМУ інформує.
 
   Відповідно до вимог ст. 15 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в  Україні"
( 2658-14  )  кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається в
двотижневий строк на підставі подання до  ФДМУ  відповідних
документів.
 
   Згідно з Положенням про  порядок  роботи  Екзаменаційної
комісії, затвердженим  наказом  ФДМУ  від  13.11.2002 N 1997
( z0925-02 ) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
28.11.02 за N 925/7213, для видачі кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача  фізичній  особі, яка склала кваліфікаційний іспит
необхідно подати:
 
   заяву про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (форму
заяви наведено в додатку 2 до Положення про порядок роботи
Екзаменаційної комісії ( z0925-02 );
 
   копію першої та другої сторінок паспорта;
 
   копію документа про вишу освіту;
 
   копію платіжного документа про внесення плати у розмірі
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.) на
рахунок навчального закладу, на базі якого проводилася підготовка
оцінювача  (зазначена  плата  спрямовується  на  покриття
організаційних витрат, пов'язаних з видачею  кваліфікаційного
свідоцтва).
 
   Вищезазначені документи подаються за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, кімн. 611, тел./факс (044) 295-17-13.
 
 "Відомості приватизації",
 N 10, 19 березня 2003 р.

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000