Про затвердження комплексних заходів щодо освітнього, інформаційного та кадрового забезпечення підприємницької діяльності на 2003 рік

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 1 березня 2003 р. N 118-р
                Київ
 
      Про затвердження комплексних заходів щодо
       освітнього, інформаційного та кадрового
       забезпечення підприємницької діяльності
              на 2003 рік
 
   Затвердити комплексні заходи щодо освітнього, інформаційного
та кадрового забезпечення підприємницької діяльності на 2003 рік,
що додаються.
   Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським  держадміністраціям  поінформувати до
15 січня 2004 р. Держпідприємництво про стан виконання комплексних
заходів.
   Держпідприємництву подати до 30 січня 2004 р. Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію.
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
   Інд.25
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 1 березня 2003 р. N 118-р
            КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
      щодо освітнього, інформаційного та кадрового
    забезпечення підприємницької діяльності на 2003 рік
 
   Розробити та включити до навчальних планів загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладів спецкурси  "Податкове
право  України",  "Торговельне  право",  "Правове регулювання
інвестиційної діяльності", "Правове забезпечення підприємницької
діяльності".
             МОН, Держпідприємництво.
   Запровадити в закладах післядипломної освіти короткотермінові
курси підвищення кваліфікації  для  підприємців  і  найманих
працівників, які працюють у сфері підприємництва, та осіб, які
бажають започаткувати власну справу, з питань  законодавчого
регулювання підприємницької діяльності, організації і ведення
власного бізнесу тощо.
             МОН, Держпідприємництво.
   Забезпечити проведення експерименту щодо навчання осіб, які
працюють за наймом у суб'єктів малого підприємництва, основам
комп'ютерної грамотності на базі комп'ютерних класів  служби
зайнятості у мм. Броварах, Констянтинівці, Славутичі, Києві,
Рівному, Сімферополі.
             Держпідприємництво, Мінпраці.
   Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації питань
щодо розвитку і підтримки малого підприємництва, зокрема проблем
розвитку   інфраструктури    підтримки    підприємництва,
кредитно-фінансової   підтримки,   оподаткування   суб'єктів
підприємництва та формування позитивного сприйняття діяльності
його представників.
             Держкомінформ,    Держпідприємництво,
             Мінекономіки, Рада міністрів Автономної
             Республіки  Крим, обласні, Київська і
             Севастопольська міські держадміністрації.
   Забезпечити розміщення на веб-сторінках органів виконавчої
влади  інформації  щодо  державної підтримки розвитку малого
підприємництва, державного замовлення на виробництво  товарів
(робіт, послуг), реалізації загальнодержавних програм, спрямованих
на підтримку розвитку малого підприємництва, а також коментарів до
законодавства з питань регулювання підприємницької діяльності.
             Держпідприємництво, центральні   органи
             виконавчої влади.
   Організувати проведення   науково-практичних   семінарів,
засідань "круглих столів" з питань удосконалення професійного
навчання підприємців.
             Держпідприємництво.
   Передбачити у заходах щодо виконання Національної програми
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2004 і
наступні роки освітнє та інформаційне забезпечення підприємницької
діяльності.
             Держпідприємництво, центральні   органи
             виконавчої влади.
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000