Про Заходи щодо реалізації завдань за підсумками Всеукраїнської наради з питань розвитку аграрного сектора

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
             28.02.2003 N 46
 
        Про Заходи щодо реалізації завдань
        за підсумками Всеукраїнської наради
        з питань розвитку аграрного сектора
 
   З метою забезпечення виконання доручення Прем'єр-міністра
України від 25 лютого 2003 року до доручення Президента України
від 21 лютого 2003 року N 1-1/185 за підсумками Всеукраїнської
наради з питань стратегії розвитку аграрного сектора, що відбулася
7 лютого 2003 року Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Заходи щодо реалізації завдань за підсумками
Всеукраїнської наради з питань розвитку аграрного сектора, що
додаються.
   2. Відповідальним за виконання завдань створити робочі групи
із  залученням  представників інших міністерств, відомств та
науковців, забезпечити неухильне виконання зазначених заходів у
встановлені терміни.
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   28.02.2003 N 46
 
               ЗАХОДИ
       щодо реалізації завдань за підсумками
       Всеукраїнської наради з питань стратегії
          розвитку аграрного сектора
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Зміст заходу     |   Термін   |  Виконавці  |
|               |  виконання  |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 1. Забезпечити подання до  |        |         |
| Кабінету Міністрів     |        |         |
| України законопроектів   |        |         |
| щодо:            |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 1.1. Продовження дії та   | березень    | Лузан Ю.Я.   |
| вдосконалення існуючих   | 2003 р.    | Зуб Г.І.    |
| умов оподаткування     |        | Меньківська В.А.|
| сільськогосподарських    |        | Чернік В.Г.   |
| підприємств на період    |        |         |
| до 2010 року.        |        |         |
| (Мінагрополітики - скл.,  |        |         |
| Мінфін,           |        |         |
| Мінекономіки,        |        |         |
| ДПА, Мін'юст).       |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 1.2. Звільнення від     | березень    | Яковенко В.П.  |
| справляння податку на    | 2003 р.    | Зуб Г.І.    |
| додану вартість операцій  |        | Гайдар М.В.   |
| сільськогосподарських    |        | Меньківська В.А.|
| підприємств         |        |         |
| з безоплатної передачі   |        |         |
| у комунальну власність   |        |         |
| об'єктів соціальної та   |        |         |
| обслуговуючої сфери, а   |        |         |
| також з викупу майнових   |        |         |
| паїв у селян.        |        |         |
| (Мінагрополітики -     |        |         |
| скл., Мінфін,        |        |         |
| Мінекономіки, ДПА,     |        |         |
| Мін'юст).          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 1.3. Подати Кабінету    | березень    | Лузан Ю.Я.   |
| Міністрів України в     | 2003 р.    | Зуб Г.І.    |
| установленому порядку    |        | Меньківська В.А.|
| узгоджені пропозиції    |        | Гайдар М.В.   |
| щодо вирішення питань    |        | Куць О.І.    |
| розширення можливостей   |        | Розгон А.В.   |
| місцевих бюджетів щодо   |        |         |
| фінансової підтримки    |        |         |
| розвитку сільського     |        |         |
| господарства та       |        |         |
| соціальної сфери      |        |         |
| села.            |        |         |
| (Мінфін - скл.,       |        |         |
| Мінекономіки,        |        |         |
| Мінагрополітики,      |        |         |
| Мін'юст).          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 1.4. Внести на розгляд   | березень    | Лузан Ю.Я.   |
| Кабінету Міністрів     | 2003 р.    | Лавріненко Л.І. |
| України відповідні зміни  |        | Куць О.І.    |
| до законодавства щодо    |        | Мінка А.П.   |
| забезпечення цільового   |        |         |
| використання        |        |         |
| амортизаційних       |        |         |
| відрахувань         |        |         |
| сільськогосподарських    |        |         |
| підприємств на       |        |         |
| оновлення їх        |        |         |
| основних засобів.      |        |         |
| (Мінекономіки - скл.,    |        |         |
| Мінфін,           |        |         |
| Мінагрополітики,      |        |         |
| Мін'юст).          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 1.5. Забезпечити      | березень    | Дробот В.І.   |
| підготовку за участю    | 2003 р.    | Шмідт Р.М.   |
| Української аграрної    |        | Бочковська С.М. |
| конфедерації,        |        | Куць О.І.    |
| Всеукраїнського союзу    |        | Розгон А.В.   |
| сільськогосподарських    |        | Шейко П.В.   |
| підприємств, Асоціації   |        |         |
| фермерів та приватних    |        |         |
| землевласників,       |        |         |
| Селянської спілки та    |        |         |
| Національної спілки     |        |         |
| сільськогосподарських    |        |         |
| кооперативів та подання   |        |         |
| Кабінетові Міністрів    |        |         |
| України пропозицій щодо   |        |         |
| організації і підтримки   |        |         |
| діяльності самоврядних   |        |         |
| професійних та       |        |         |
| міжпрофесійних об'єднань  |        |         |
| в аграрному секторі,    |        |         |
| залучення їх до       |        |         |
| формування і реалізації   |        |         |
| аграрної політики, участі  |        |         |
| в управлінні та       |        |         |
| регулюванні аграрного    |        |         |
| ринку. (Мінагронолітики -  |        |         |
| скл., Мінекономіки,     |        |         |
| Мінфін,           |        |         |
| Держпідприємництво,     |        |         |
| УААН,            |        |         |
| Укоопспілка, Мін'юст).   |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 2. Врахувати при розробці  | червень    |         |
| проектів Державного     | 2003 р.    |         |
| 2003 р.           |        |         |
| (Мінфін - скл.,       |        |         |
| Мінекономіки,        |        |         |
| Мінагрополітики,      |        |         |
| Держспоживстандарт,     |        |         |
| Мінпромполітики,      |        |         |
| Держкомзем)         |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 2.1. Спрямування коштів   |        | Шмідт Р.М.   |
| від плати за землю     |        | Зуб Г.І.    |
| виключно за цільовим    |        | Куць О.І.    |
| призначенням відповідно   |        | Сорока В.І.   |
| до статті 22 Закону     |        |         |
| України "Про плату за    |        |         |
| землю" ( 2535-12 ).     |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 2.2. Компенсацію      |        | Яковенко В.П.  |
| сільськогосподарським    |        | Зуб Г.І.    |
| підприємствам витрат    |        | Гайдар М.В.   |
| минулих років на      |        |         |
| будівництво         |        |         |
| об'єктів          |        |         |
| соціальної сфери.      |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 2.3 Фінансування      |        | Шмідт Р.М.   |
| підготовки та        |        | Зуб Г.І.    |
| гармонізації з       |        | Розгон А.В.   |
| міжнародними вимогами    |        | Алимов С.І.   |
| стандартів на        |        |         |
| сільськогосподарську    |        |         |
| та рибну продукцію,     |        |         |
| продовольчі товари та    |        |         |
| сільськогосподарську    |        |         |
| техніку.          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 2.4. Спрямування      |        | Яковенко В.П.  |
| бюджетних коштів на     |        | Гайдар М.В.   |
| будівництво об'єктів    |        | Зуб Г.І.    |
| соціальної сфери на     |        |         |
| селі через Міністерство   |        |         |
| аграрної політики      |        |         |
| України як координатора   |        |         |
| виконання Державної     |        |         |
| програми розвитку      |        |         |
| соціальної сфери села    |        |         |
| на період до 2005 року   |        |         |
| ( 640/2002 ).        |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 2.5. Фінансування      |        | Яковенко В.П.  |
| технічного переоснащення  |        | Саченко В.І.  |
| виробництва вітчизняної   |        | Зуб Г.І.    |
| сільськогосподарської    |        |         |
| техніки та двигунів     |        |         |
| до неї.           |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 3. Забезпечити прийняття  | березень    | Шмідт Р.М.   |
| Кабінетом Міністрів     | 2003 р.    | Розгон А.В.   |
| України Комплексної     |        | Сорока В.І.   |
| програми розвитку      |        | Микитюк Д.М.  |
| аграрного ринку на     |        | Жихарєв Ю.В.  |
| 2003-2005 роки.       |        | Алимов С.І.   |
| (Мінагрополітики -     |        |         |
| скл., Мінекономіки,     |        |         |
| Мінфін, Мінпромполітики,  |        |         |
| Мін'юст).          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 4. Забезпечити проведення  | до 15     | Мельник С.І.  |
| конкурсного визначення   | березня    | Сорока В.І.   |
| державних агентів із    | 2003 р.    | Розгон А.В.   |
| заставних закупок,     |        | Зуб Г.І.    |
| експорту та імпорту     |        |         |
| зерна і продуктів його   |        |         |
| переробки, вжити заходів  |        |         |
| до здешевлення       |        |         |
| маркетингових витрат    |        |         |
| під час здійснення     |        |         |
| експорту          |        |         |
| сільськогосподарської    |        |         |
| продукції.         |        |         |
| (Мінагронолітики - скл.,  |        |         |
| Мінекономіки, Мінфін,    |        |         |
| Мінтранс, Держмитслужба,  |        |         |
| Антимонопольний       |        |         |
| комітет).          |        |         |
| Про результат        |        |         |
| поінформувати        |        |         |
| Кабінет Міністрів      |        |         |
| України.          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 5. Забезпечити виконання  | до 25     | Лузан Ю.Я.   |
| заходів, спрямованих на   | березня    | Кучер М.І.   |
| фінансове оздоровлення   | 2003 р.    | Зуб Г.І.    |
| та реструктуризацію     |        | Чорноус В.С.  |
| ДАК "Хліб України",     |        | Бочковська С.М. |
| розширення її        |        |         |
| фінансово-кредитних     |        |         |
| та експортних        |        |         |
| можливостей.        |        |         |
| (Мінекономіки - скл.,    |        |         |
| Мінагрополітики,      |        |         |
| ДАК "Хліб України",     |        |         |
| Мінфін, Фонд держмайна,   |        |         |
| Мін'юст).          |        |         |
| Про результати       |        |         |
| поінформувати Кабінет    |        |         |
| Міністрів України.     |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 6. Визначитись щодо     | до 15     | Яковенко В.П.  |
| можливості запровадження  | травня     | Сорока В.І.   |
| спеціальних зборів,     | 2003 р.    | Омельяненко Г.Г.|
| зокрема з експорту зерна,  |        | Саченко В.І.  |
| та цільового використання  |        | Зуб Г.І.    |
| коштів від них на      |        |         |
| придбання          |        |         |
| зернозбиральних комбайнів  |        |         |
| і тракторів та       |        |         |
| поінформувати Кабінет    |        |         |
| Міністрів України.     |        |         |
| У разі необхідності     |        |         |
| внести узгоджені      |        |         |
| пропозиції.         |        |         |
| (Мінфін - скл.,       |        |         |
| Мінекономіки,        |        |         |
| Мінагрополітики,      |        |         |
| Мінпромполітики,      |        |         |
| ДПА, Мін'юст).       |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 7. Разом з Радою      | червень    | Лузан Ю.Я.   |
| міністрів Автономної    | 2003 р.    | Яковенко В.П.  |
| Республіки Крим і      |        | Мельник Ю.Ф.  |
| облдержадміністраціями   |        | Дробот В.І.   |
| запровадити механізми    |        | Сорока В.І.   |
| державної підтримки     |        | Микитюк Д.М.  |
| сільськогосподарських    |        |         |
| товаровиробників.      |        |         |
| Про результати       |        |         |
| поінформувати        |        |         |
| Кабінет Міністрів      |        |         |
| України. У разі потреби   |        |         |
| прийняття рішень Уряду   |        |         |
| оперативно підготувати   |        |         |
| та в установленому     |        |         |
| порядку подати на розгляд  |        |         |
| Кабінету Міністрів     |        |         |
| України відповідні     |        |         |
| пропозиції.         |        |         |
| (Мінагрополітики - скл.,  |        |         |
| Мінекономіки, Мінфін,    |        |         |
| Антимонопольний       |        |         |
| комітет, УААН,       |        |         |
| Мін'юст).          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 8. Проаналізувати стан   | протягом    | Яковенко В.П.  |
| виконання державних     | 2003 р.    | Зуб Г.І.    |
| програм з розвитку     |        | Сорока В.І.   |
| меліорації,         |        | Саченко В.І.  |
| сільськогосподарського   |        | Дробот В.І.   |
| машинобудування,      |        |         |
| агрохімічної        |        |         |
| паспортизації земель,    |        |         |
| ужити додаткових      |        |         |
| заходів щодо їх       |        |         |
| реалізації в        |        |         |
| передбачених обсягах.    |        |         |
| (Мінагрополітики,      |        |         |
| Мінпромполітики,      |        |         |
| Держводгосп, Держкомзем,  |        |         |
| Мінфін, УААН).       |        |         |
| Поінформувати Кабінет    |        |         |
| Міністрів України.     |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 9. Разом з місцевими    | протягом    | Яковенко В.І.  |
| органами виконавчої     | двох місяців  | Ситнік В.П.   |
| влади розробити та подати  | після     | Сорока В.І.   |
| в установленому порядку   | прийняття   | Бойко М.Ф.   |
| Кабінетові Міністрів    | Закону     |         |
| України проект       | України    |         |
| десятирічної програми    | "Про      |         |
| скорочення розорювання   | охорону    |         |
| земель та збереження    | земель"    |         |
| родючості грунтів,     |        |         |
| передбачивши в ній     |        |         |
| щорічне зменшення не    |        |         |
| менш ніж на 2 відсотки   |        |         |
| площі ріллі за рахунок   |        |         |
| виведення з обробітку    |        |         |
| еродованих, порушених і   |        |         |
| малопродуктивних земель.  |        |         |
| (Мінагрополітики - скл.,  |        |         |
| Держкомзем,         |        |         |
| Держкомлісгосп,       |        |         |
| Держводгосп,        |        |         |
| Мінекономіки,        |        |         |
| Мінекології,        |        |         |
| НАНУ, УААН).        |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 10. Разом з Національним  | травень    | Лузан Ю.Я.   |
| банком України       | 2003 р.    | Зуб Г.І.    |
| забезпечити розширення   |        | Розгон А.В.   |
| кредитування підприємств  |        |         |
| аграрного сектора,     |        |         |
| зокрема шляхом       |        |         |
| запровадження механізмів  |        |         |
| стимулювання зниження    |        |         |
| відсоткових ставок.     |        |         |
| (Мінагрополітики,      |        |         |
| Мінекономіки,        |        |         |
| Мінфін).          |        |         |
| Про результат        |        |         |
| поінформувати        |        |         |
| Кабінет Міністрів      |        |         |
| України.          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 11. Організувати      | травень    | Шмідт Р.М.   |
| перевірку додержання    | 2003 р.    | Куць О.І.    |
| вимог законодавства в    |        | Гайдар М.В.   |
| процесі передачі права   |        | Зуб Г.І.    |
| власності на частки у    |        |         |
| майні колишніх       |        |         |
| міжгосподарських      |        |         |
| підприємств і        |        |         |
| організацій, а також у   |        |         |
| процесі звернення      |        |         |
| стягнення на майно,     |        |         |
| що орендується       |        |         |
| сільськогосподарськими   |        |         |
| підприємствами у      |        |         |
| громадян - власників    |        |         |
| майнових паїв.       |        |         |
| Ужити заходів щодо     |        |         |
| усунення виявлених     |        |         |
| порушень.          |        |         |
| (Мінагрополітики,      |        |         |
| Фонд держмайна,       |        |         |
| ДПА, МВС,          |        |         |
| Рада міністрів АРК,     |        |         |
| обласні,          |        |         |
| Севастопольська       |        |         |
| міська державні       |        |         |
| адміністрації).       |        |         |
| Узагальнену інформацію   | червень    |         |
| з цього питання подати   | 2003 р.    |         |
| Кабінетові Міністрів    |        |         |
| України.          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 12. Підготувати матеріали  | січень     | Лузан Ю.Я.   |
| для доповіді Міністра про  | 2004 р.    | Яковенко В.І.  |
| стан виконання доручення  |        | Мельник Ю.Ф.  |
| Президента України за    |        | Шмідт Р.М.   |
| підсумками Всеукраїнської  |        | Дробот В.І.   |
| наради з питань стратегії  |        | Керівники    |
| розвитку аграрного     |        | структурних   |
| сектора на засіданні    |        | підрозділів   |
| Кабінету Міністрів     |        |         |
| України.          |        |         |
| (Мінагрополітики - скл.,  |        |         |
| Мінфін, Мінекономіки,    |        |         |
| Мінпромполітики,      |        |         |
| Мінтранс,          |        |         |
| Держкомзем).        |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 13. Внести за участю    | до 1      | Лузан Ю.Я.   |
| заінтересованих       | листопада   | Яковенко В.П.  |
| центральних, а також    | 2003 р.    | Мельник Ю.Ф.  |
| місцевих органів      |        | Шмідт Р.М.   |
| виконавчої влади      |        | Савицька О.П.  |
| узгоджені пропозиції    |        | Дробот В.І.   |
| щодо удосконалення     |        | Гайдар М.В.   |
| системи управління     |        | Бочковська С.М. |
| аграрним сектором,     |        |         |
| передбачивши, оптимізацію  |        |         |
| функцій і повноважень    |        |         |
| центральних та місцевих   |        |         |
| органів виконавчої влади  |        |         |
| з питань розвитку      |        |         |
| сільських територій.    |        |         |
| (Мінагрополітики,      |        |         |
| Мінекономіки,        |        |         |
| Мінфін,           |        |         |
| Держкомлісгосп,       |        |         |
| Держводгосп,        |        |         |
| Держкомзем,         |        |         |
| УААН).           |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 14. Вжити заходів щодо   | травень    | Яковенко В.П.  |
| дальшого вдосконалення   | 2003 р.    | Розгон А.В.   |
| регулювання ринків     |        | Саченко В.І.  |
| сільськогосподарської    |        | Жихарєв Ю.В.  |
| техніки, електроенергії,  |        |         |
| газу, нафтопродуктів,    |        |         |
| мінеральних добрив,     |        |         |
| водопостачання для     |        |         |
| зрошення, комунальних    |        |         |
| послуг, послуг       |        |         |
| залізничного транспорту,  |        |         |
| заготівлі, зберігання,   |        |         |
| переробки та продажу    |        |         |
| сільськогосподарської    |        |         |
| продукції з урахуванням   |        |         |
| специфіки аграрного     |        |         |
| сектору.          |        |         |
| (Мінекономіки,       |        |         |
| Мінпромполітики,      |        |         |
| Мінпаливенерго,       |        |         |
| Мінтранс, Держводгосп,   |        |         |
| Держжитлокомугосп,     |        |         |
| НКРЕ, Антимонопольний    |        |         |
| комітет).          |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 15. Вишукати можливості   | березень    | Яковенко В.П.  |
| здешевлення мінеральних   | 2003 р.    | Сорока В.І.   |
| добрив вітчизняного     |        |         |
| виробництва, в тому числі  |        |         |
| шляхом використання     |        |         |
| підприємствами хімічної   |        |         |
| промисловості природного  |        |         |
| газу, виробленого в     |        |         |
| Україні, за цінами, що   |        |         |
| діють для населення,    |        |         |
| та електроенергії за    |        |         |
| зниженими тарифами.     |        |         |
| (Мінекономіки,       |        |         |
| Мінпромполітики,      |        |         |
| Мінпаливенерго,       |        |         |
| НКРЕ)            |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 16. Забезпечити ефективне  | червень    | Шмідт Р.М.   |
| функціонування біржового  | 2003 р.    | Розгон А.В.   |
| ринку продукції       |        |         |
| агропромислового      |        |         |
| комплексу, суттєве     |        |         |
| розширення участі в ньому  |        |         |
| сільськогосподарських    |        |         |
| товаровиробників та     |        |         |
| практики застосування    |        |         |
| форвардних, ф'ючерсних та  |        |         |
| опціонних біржових     |        |         |
| операцій. Створити у    |        |         |
| Міністерстві аграрної    |        |         |
| політики України      |        |         |
| систему моніторингу     |        |         |
| аграрного ринку.      |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 17. Здійснити заходи щодо  | протягом    | Лузан Ю.Я.   |
| розширення зовнішніх    | 2003 р.    | Омельяненко Г.Г.|
| ринків збуту і обсягів   |        | Розгон А.В.   |
| експорту          |        | Жихарєв Ю.В.  |
| сільськогосподарської    |        | Алимов С.І.   |
| продукції та        |        |         |
| продовольства        |        |         |
| вітчизняними        |        |         |
| підприємствами і      |        |         |
| організаціями,       |        |         |
| передбачити у        |        |         |
| торгівельно-економічних   |        |         |
| місіях у складі       |        |         |
| дипломатичних        |        |         |
| представництв України в   |        |         |
| державах з найбільшими   |        |         |
| потенційними можливостями  |        |         |
| ввезення української    |        |         |
| сільськогосподарської    |        |         |
| продукції запровадження   |        |         |
| посад торговельних     |        |         |
| представників з       |        |         |
| питань сільського      |        |         |
| господарства.        |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 18. Здійснити заходи щодо  | червень    | Яковенко В.П.  |
| залучення молоді на     | 2003 р.    | Гайдар М.В.   |
| роботу у сільській     |        | Куць О.І.    |
| місцевості, зокрема     |        | Зуб Г.І.    |
| шляхом більш широкого    |        | Бойко М.Ф.   |
| застосування пільгового   |        |         |
| довгострокового       |        |         |
| кредитування житлового   |        |         |
| будівництва,        |        |         |
| кредитування        |        |         |
| навчання тощо.       |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 19. Забезпечити       | серпень    | Яковенко В.П.  |
| координацію закупівлі у   | 2003 р.    | Розгон А.В.   |
| вітчизняних         |        | Сорока В.І.   |
| сільськогосподарських    |        | Кучер М.І.   |
| товаровиробників за     |        |         |
| рахунок усіх джерел     |        |         |
| фінансування        |        |         |
| 1,5-2 млн. тонн       |        |         |
| продовольчого зерна для   |        |         |
| задоволення регіональних  |        |         |
| потреб за вигідними     |        |         |
| для них цінами.       |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 20. Забезпечити сприяння  | протягом    | Дробот В.І.   |
| в розвитку малого      | 2003 року   | Шмідт Р.М.   |
| підприємництва та в     |        | Куць О.І.    |
| розробці регіональної    |        | Гайдар М.В.   |
| програми його розвитку   |        |         |
| в сільській місцевості.   |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 21. Забезпечити контроль  | грудень    | Лузан Ю.Я.   |
| погашення          | 2003 р.    | Савицька С.М.  |
| сільськогосподарськими   |        |         |
| підприємствами боргів    |        |         |
| минулих років із      |        |         |
| заробітної плати, а також  |        |         |
| виплату поточної      |        |         |
| заробітної плати на рівні  |        |         |
| не нижчому від       |        |         |
| законодавчо встановленого  |        |         |
| мінімального рівня.     |        |         |
| Здійснити заходи щодо    |        |         |
| зменшення в розрахунках   |        |         |
| із селянами питомої ваги  |        |         |
| натуральної форми оплати  |        |         |
| праці, оренди        |        |         |
| землі і майна.       |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 22. Сприяти запровадженню  | жовтень    | Яковенко В.П.  |
| заходів щодо сприяння    | 2003 р.    | Саченко В.І.  |
| розвитку мережі поштового  |        | Шейко П.В.   |
| зв'язку у сільській     |        |         |
| місцевості, в тому числі  |        |         |
| шляхом надання сільським  |        |         |
| відділенням та пунктам   |        |         |
| зв'язку приміщень,     |        |         |
| транспортних засобів    |        |         |
| для доставки пошти,     |        |         |
| пільг з оплати оренди    |        |         |
| приміщень, комунальних   |        |         |
| послуг.           |        |         |
|-----------------------------+----------------+-----------------|
| 23. Розглянути питання   | травень    | Мельник Ю.Ф.  |
| щодо участі місцевих    | 2003 р.    | Алимов С.І.   |
| органів виконавчої влади  |        |         |
| у виділенні квот      |        |         |
| спеціального використання  |        |         |
| водних живих ресурсів    |        |         |
| загальнодержавного     |        |         |
| значення.          |        |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 стратегії розвитку
 аграрної економіки                   В.І.Дробот
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000