Про підсумки роботи цивільної оборони Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції у 2002 році та основні завдання на 2003 рік

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
             28.02.2003 N 41
 
       Про підсумки роботи цивільної оборони
        Міністерства економіки та з питань
        європейської інтеграції у 2002 році
         та основні завдання на 2003 рік
 
   Основні завдання з цивільної оборони Міністерства у 2002 році
в основному виконано. Завдяки конкретним заходам з розбудови та
вдосконалення системи цивільної оборони Міністерства, її органів
управління, сил і засобів підвищено рівень захисту особового
складу Міністерства у можливих випадках надзвичайних ситуацій.
   Значних успіхів  досягнуто  в  несенні  чергової  служби
відповідальними черговими.
   Проведено інвентаризацію  позаміських  запасних  пунктів
управління.
   Виконано коригування  планів з питань цивільної оборони,
ураховуючи зростання вимог до захисту цивільного населення і
територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та
реагування на них як у мирний час, так і в особливий період. Крім
того, продовжувалося навчання керівного складу та працівників
Міністерства в Інституті державного управління у сфері цивільного
захисту і в навчальних групах.
   Проте при загальних позитивних результатах роботи  низка
завдань  цивільної оборони вирішується повільно, а в деяких
випадках формально, зокрема:
   на низькому рівні проводиться навчання з цивільної оборони в
структурних підрозділах Міністерства;
   є проблеми з налагодженням зв'язку із запасними пунктами
управління, з ремонтом та укомплектуванням їх необхідним майном
тощо;
   фінансування заходів з питань цивільної оборони залишається
на низькому рівні;
   потребує вдосконалення система оповіщення керівного складу
Міністерства та зв'язку;
   потребує поліпшення робота з питань цивільної оборони на
підприємствах,  установах  і організаціях, які підпорядковані
Міністерству, де не оновлюються індивідуальні засоби захисту,
інформаційно-довідкові тематичні експозиції, не вдосконалюється
навчально-матеріальна база тощо;
   повільно створюються резерви матеріально-технічних засобів
для забезпечення виконання заходів з цивільної оборони. Особливо
незадовільний стан із забезпеченням придатними до використання
засобами  індивідуального  захисту  (забезпечення  працівників
Міністерства протигазами становить лише 60 відсотків).
   З метою забезпечення виконання вимог  Указів  Президента
України від 09.02.01 N 80 ( 80/2001 ) "Про заходи щодо підвищення
рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та  природного характеру" і від 25.07.02 N 664
( 664/2002 ) "Про Державну програму перетворення військ Цивільної
оборони України у Державну службу цивільного захисту", Плану
комплексних заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної
політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та
оперативного  реагування  на  них, на період до 2005 року,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.01
N 122 ( 122-2001-п ), а також підвищення готовності органів
управління і сил цивільного захисту до функціонування в умовах
надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період, усунення
зазначених вище недоліків Н А К А З У Ю:
   1. Головним завданням цивільної  оборони  (далі  -  ЦО)
Міністерства, головних управлінь економіки обласних і міст Києва
та  Севастополя  державних  адміністрацій,  підпорядкованих
підприємств,  установ  та  організацій  на 2003 рік вважати
забезпечення їх готовності до дії за призначенням в умовах загрози
та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру та  в  умовах  можливих  терористичних  проявів,
організованого переведення системи ЦО з мирного на воєнний стан.
   2. Затвердити план основних заходів з ЦО Міністерства на
2003 рік (додаток 1), розклад  занять  з  особовим  складом
невоєнізованих  формувань  ЦО (додаток 2), розклад занять з
працівниками, які не входять до складу невоєнізованих формувань ЦО
(додаток 3).
   3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства поновити
до 28.03.03 схему оповіщення своїх підлеглих як у робочий, так і в
неробочий час.
   4. Штабу ЦО Міністерства зосередити основну увагу під час
виконання головного завдання ЦО України на:
   удосконаленні управління,  інформаційного  забезпечення  і
механізму приведення в готовність системи ЦО Міністерства до
функціонування в кризових ситуаціях мирного часу, в особливий
період та в разі виникнення можливих терористичних і диверсійних
актів;
   продовженні підготовки  керівного  складу,  працівників
Міністерства до дій у надзвичайних умовах;
   розвитку раніше  створеного  потенціалу  засобів  захисту
працівників Міністерства, накопиченні необхідних  матеріальних
резервів та підтриманні їх у готовності до застосування;
   удосконаленні стану готовності запасних пунктів управління;
   з доопрацюванні плану евакуації Міністерства.
   5. Відповідальність за проведення підготовки підприємств,
установ та організацій до роботи в кризових ситуаціях мирного
часу, особливий період та в разі виникнення можливих терористичних
і диверсійних актів покласти на керівників підприємств, установ та
організацій, які підпорядковані Міністерству.
   6. Підготовку  керівного,  командно-начальницького складу,
фахівців ЦО працівників до дій у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру залежно
від ступеня участі у виконанні завдань ЦО проводити відповідно до
директиви Начальника Цивільної оборони України  від  05.02.03
N 148-СК/96 "Про основні завдання Цивільної оборони України у 2003
році", постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.01 N 874
( 874-2001-п  )  "Про  удосконалення  системи  підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів  і
фахівців у сфері цивільного захисту", наказу МНС від 23.04.01 N 97
( z0481-01 ) "Про затвердження Порядку здійснення підготовки
населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного
характеру", наказу Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції від 04.01.03 N 6 "Про порядок та організацію контролю
за підготовкою особового складу Міністерства з цивільної оборони
на 2003 рік".
   7. Підготовку  працівників,  які  входять  до  складу
невоєнізованих  формувань ЦО і аварійно-рятувальних служб на
об'єктах господарської діяльності, проводити згідно з відповідною
тематикою спеціальної підготовки загальним обсягом 15 годин.
Загальну тематику (9 годин) опрацювати під час підготовчого
періоду до комплексних об'єктових навчань (тренувань). Спеціальну
тематику (6 годин) використовувати під час тактико-спеціальних
навчань (тренувань) (під час проведення комплексних об'єктових
навчань (тренувань).
   8. Підготовку працівників, які  не  увійшли  до  складу
невоєнізованих  формувань ЦО і аварійно-рятувальних служб на
об'єктах господарської діяльності, проводити згідно з розкладом на
планових заняттях у складі навчальних груп за тематикою загальної
підготовки (12 годин) працівників  підприємств,  установ  та
організацій незалежно від форм власності.
   9. Для проведення занять запрошувати викладачів і фахівців
територіальних курсів і навчально-методичних центрів ЦО.
   10. Комплексні об'єктові навчання (тренування)  проводити
згідно з Рекомендаціями щодо організації та проведення комплексних
навчань з ЦО, затвердженими наказом МНС від 14.10.98 N 317, та
відповідно до листа МНС від 22.04.98 N 01-1979/12.
   Штабні тренування органів управління проводити щороку  з
керівним  складом, який входить до складу комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, штабів ЦО,
командно-начальницького складу формувань ЦО.
   Тактико-спеціальні навчання з формуваннями ЦО  тривалістю
4-8 годин проводити раз на три роки під час проведення комплексних
об'єктових навчань (тренувань).
   11. Для просвітницької роботи та пропаганди знань серед
працівників з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях
обладнати  у  кожному  департаменті  центрального  апарату
Міністерства, головних управліннях економіки обласних і міст Києва
та Севастополя державних адміністрацій, на підприємствах,  в
установах  і  організаціях, що належать до сфери управління
Міністерства, куточки ЦО, інформаційні щити, де висвітлювати
правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, стан техногенної і
екологічної безпеки на територіях відповідних регіонів.
   12. Начальникам головних  управлінь  економіки  обласних.
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
підприємств, установ і організацій, що  належать  до  сфери
управління Міністерства:
   підбити до 07.03.03 підсумки роботи з ЦО у 2002 році та
визначати завдання на 2003 рік;
   розробити і затвердити до 07.03.03 плани заходів з підготовки
ЦО на 2003 рік і їх копії надіслати до управління справами
Міністерства;
   завершити протягом  першого  півріччя інвентаризацію всіх
засобів індивідуального  захисту  органів  дихання,  приладів
радіаційної,  хімічної розвідки і дозиметричного контролю за
марками виготовлення, забезпечити вилучення тих, які за своїми
технічними характеристиками не придатні до подальшого використання
за призначенням або строк експлуатації яких закінчився;
   розробити за  рекомендаціями  МНС  єдині  плани  дій  у
надзвичайних ситуаціях мирного часу і переведення системи ЦО з
мирного на воєнний стан;
   звіти про виконання заходів ЦО подавати  до  управління
справами Міністерства у терміни, передбачені витягом з табеля
термінових та строкових донесень МНС.
   13. Керівнику адміністративного департаменту - начальнику
штабу ЦО Міністерства до 07.03.03 підбити підсумки роботи з ЦО
Міністерства за 2002 рік і визначити завдання на поточний рік.
   14. Збір керівного складу Міністерства з питань підбиття
підсумків роботи з ЦО в 2003 році та визначення завдань на 2004
рік провести в грудні 2003 року.
   15. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
адміністративного департаменту - начальника штабу ЦО Міністерства
Дробного В.В.
 
 Міністр - начальник цивільної оборони
 Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України         В.Хорошковський
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   28.02.2003 N 41
 
                ПЛАН
        основних заходів з ЦО на 2003 рік
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування заходів       | Хто бере участь від | Термін  |
|п/п|                    |  Міністерства   | проведення |
|  |                    |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|      Збори та наради керівного складу Міністерства           |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Збір керівного складу ЦО України з   |начальник ЦО     |листопад - |
|  |питань підбиття підсумків        |Хорошковський В.І.  |грудень   |
|  |роботи у 2003 році та визначення    |           |(за окремим |
|  |основних завдань на 2004 рік      |           |рішенням)  |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
| 2 |Розширене засідання Державної комісії  |начальник ЦО     |лютий    |
|  |з питань техногенно-екологічної     |Хорошковський В.І.  |(за окремим |
|  | безпеки та надзвичайних        |представник     |рішенням)  |
|  |ситуацій щодо стану           |Міністерства     |      |
|  |готовності до весняного паводка і    |(за окремим списком) |      |
|  |льодоходу                |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
| 3 |Розширене засідання Державної комісії  |начальник ЦО     |березень-  |
|  |з питань техногенно-екологічної     |Хорошковський В.І.  |квітень   |
|  | безпеки та надзвичайних        |представник     |(за окремим |
|  |ситуацій щодо забезпечення       |Міністерства     |рішенням)  |
|  |санітарно-епідеміологічної безпеки та  |(за окремим списком) |      |
|  |протидії масовим лісовим        |           |      |
|  |пожежам у весняно-літній період     |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
| 4 |Розширене засідання Державної комісії  |начальник ЦО     |за окремим |
|  |з питань техногенно-екологічної     |Хорошковський В.І.  |рішенням  |
|  | безпеки та надзвичайних        |представник     |      |
|  |ситуацій щодо проблемних        |Міністерства     |      |
|  |питань, пов'язаних із знешкодженням   |(за окремим списком) |      |
|  |або захороненням            |           |      |
|  |застарілих та не придатних до      |           |      |
|  |використання засобів захисту      |           |      |
|  |рослин, пестицидів і агрохімікатів   |           |      |
|  |відповідно до Закону України      |           |      |
|  |"Про пестициди і агрохімікати"     |           |      |
|  |( 86/95-ВР)               |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
| 5 |Нарада з питань створення концепції   |представник     |січень   |
|  |медичної служби ЦО та опрацювання    |Міністерства (за   |      |
|  |проекту Положення про медичну службу  |окремим списком)   |      |
|  |ЦО України               |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
| 6 |Нарада з питань стану виконання     |начальник ЦО     |травень   |
|  |постанов Кабінету Міністрів України від |Хорошковський В.І.  |      |
|  |29.03.01 N 308 ( 308-2001-п ) "Про   |представник     |      |
|  |Порядок створення і використання    |Міністерства (за   |      |
|  |матеріальних резервів для запобігання, |окремим списком)   |      |
|  |ліквідації надзвичайних ситуацій техно- |           |      |
|  |генного і природного характеру та їх  |           |      |
|  |наслідків та від 19,08,02 N 1200    |           |      |
|  |( 1200-2002-п ) "Про затвердження Поря- |           |      |
|  |дку забезпечення населення і особового |           |      |
|  |складу невоєнізованих формувань засобами|           |      |
|  |радіаційного та хімічного захисту"   |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
| 7 |Спільна нарада з питань виконання    |представник     |друге    |
|  |Указу Президента України від 08.07.02  |Міністерства (за   |півріччя  |
|  |N 624 ( 624/2002 ) "Про вдосконалення  |окремим списком)   |(за окремим |
|  |системи інформування про стан Збройних |           |рішенням)  |
|  |Сил України та інших військових     |           |      |
|  |формувань"               |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
| 8 |Навчально-методичний збір з питань   |представник     |протягом  |
|  |формування та ведення страхового фонду |Міністерства     |року (за  |
|  |документації              |(за запрошенням)   |окремим   |
|  |                    |           |рішенням)  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Командно-штабні, штабні, спеціальні навчання (тренування)           |
|       та інші навчання з ЦО                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9 |Штабне тренування штабу ЦО Міністерства |начальник штабу ЦО  |листопад  |
|  |з питань дії органів управління     |Міністерства штаб ЦО |      |
|  |Міністерства у разі переводу      |Міністерства     |      |
|  |Міністерства з мирного на воєнний час  |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|10 |Комплексне навчання з гасіння лісових  |представник     |квітень   |
|  |(торф'яних) пожеж (на базі об'єднання  |Міністерства (за   |(за окремим |
|  |"Житомирліс")              |окремим списком)   |рішеням   |
|  |                    |           |Держкомліс- |
|  |                    |           |госпу)   |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|11 |Навчання з питань реагування на     |начальник ЦО     |друге    |
|  |надзвичайні ситуації, у тому числі в  |Хорошковський В.І.  |півріччя  |
|  |умовах надзвичайного та воєнного стану |представник     |(за окремим |
|  |                    |Міністерства (за   |рішення)  |
|  |                    |окремим списком)   |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|12 |Навчання керівного складу та      |керівний склад та  |протягом  |
|  |співробітників Міністерства в Інституті |працівники      |року    |
|  |державного управління у сфері цивільного|Міністерства     |      |
|  |захисту відповідно до розпорядження   |           |      |
|  |Кабінету Міністрів України від 18.01.03 |заступники державного|7-11 квітня |
|  |N 24-р ( 24-2003-р ) "Про затвердження |секретаря      |      |
|  |планів комплектування слухачами     |           |      |
|  |Інституту державного управління у сфері |начальники управлінь,|27-31 січня |
|  |цивільного захисту на 2003 рік" і наказу|відділів та їх    |17-21    |
|  |Міністерства від 04.01.03 N 6      |заступники      |березня,  |
|  |"Про порядок та організацію       |           |19-23 травня|
|  |контролю за підготовкою особового складу|           |17-20 червня|
|  |Міністерства з цивільної оборони на 2003|           |      |
|  |рік"                  |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|  |                    |головні спеціалісти |24-28 лютого|
|  |                    |           |14-18 квітня|
|  |                    |           |8-12 вересня|
|  |                    |           |13-17 жовтня|
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|13 |Навчання співробітників Міністерства на |начальники управлінь,|перша    |
|  |планових заняттях з ЦО згідно з наказом |відділів, працівники |середа   |
|  |Міністерства від 04.01.03 N 6      |Міністерства     |місяця   |
|  |"Про порядок та організацію       |           |      |
|  |контролю за підготовкою особового складу|           |      |
|  |Міністерства з цивільної оборони на 2003|           |      |
|  |рік"                  |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|14 |Комплексне тренування працівників    |начальники      |17 квітня  |
|  |підрозділів зв'язку ЦО         |позаміських запасних |18 вересня |
|  |                    |пунктів управління  |      |
|  |                    |штаб ЦО Міністерства |      |
|  |                    |(Тесленко А.В.    |      |
|  |                    |Ахметьянов Р.Р.)   |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|15 |Загальне тренування щодо вирішення   |начальник ЦО     |за планом  |
|  |питань управління протиаварійними діями |Хорошковський В.І.  |Мінпалив-  |
|  |та організації взаємодії в рамках єдиної|представник     |енерго та  |
|  |державної системи запобігання і     |Міністерства (за   |НАЕК    |
|  |реагування на надзвичайні ситуації   |окремим списком)   |"Енергоатом"|
|  |техногенного та природного характеру у |           |      |
|  |разі виникнення ядерної (радіаційної)  |           |      |
|  |аварії на АЕС              |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|16 |Тренування з протидії диверсіям та   |представник     |травень,  |
|  |терористичним актам у військових    |оперативної групи  |листопад  |
|  |частинах, на арсеналах, базах та складах|Міністерства (за   |(за окремим |
|  |зберігання ракет, боєприпасів, озброєння|окремим списком)   |рішенням  |
|  |і військової техніки          |           |Міноборони) |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|17 |Тренування керівного складу та     |начальник ЦО     |вересень  |
|  |співробітників Міністерства з питань  |Хорошковський В.І.  |      |
|  |оповіщення та збору як у робочий, так і |штаб ЦО Міністерства |      |
|  |в неробочий час з уточненням списків  |державні секретарі та|      |
|  |осіб, що оповіщаються          |їх заступники    |      |
|  |                    |керівники      |      |
|  |                    |департаментів та їх |      |
|  |                    |заступники керівники |      |
|  |                    |структурних     |      |
|  |                    |підрозділів     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Перевірка стану ЦО, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  |
| техногенного та природного характеру, готовності органів управління сил і  |
|     засобів до дій за призначенням, підсумкові та інші перевірки     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|18 |Комплексні перевірки стану ЦО, захисту |штаб ЦО Міністерства |      |
|  |працівників від надзвичайних      |(Ахметьянов Р.Р.)  |      |
|  |ситуацій техногенного          |           |      |
|  |та природного характеру, готовності   |           |      |
|  |органів управління, сил і засобів до дій|           |      |
|  |за призначенням:            |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|  |Державного автотранспортного      |           |3-4 квітня |
|  |підприємства:              |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|  |Тернопільського державного підприємства |           |3-5 червня |
|  |"Галант"                |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|  | Управління економіки          |           |      |
|  | облдержадміністрацій:         |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|  |      Одеської           |           |21-23 травня|
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|  |      Волинської          |           |24-26    |
|  |                    |           |вересня   |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|  |      Закарпатської        |           |21-23 жовтня|
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|  |      Луганської          |           |19-21    |
|  |                    |           |листопада  |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|19 |Перевірка та удосконалення стану    |штаб ЦО Міністерства |згідно з  |
|  |готовності позаміських запасних     |(Леськов П.А.,    |окремим   |
|  |пунктів управління:           |Тесленко А.В.    |планом   |
|  | провести ремонт робочих приміщень   |Ахметьянов Р.Р.)   |(графіком) |
|  | об'єктів;               |Державне підприємство|      |
|  | провести регламентні роботи із     |"Управління     |      |
|  | забезпечення надійної         |будівництва при   |      |
|  | роботи систем;             |Міністерстві     |      |
|  |  енергозабезпечення;         |економіки та з питань|      |
|  |  фільтровентиляції;         |європейської     |      |
|  |  водопроводу;            |інтеграції"     |      |
|  |  каналізаційної системи;       |(Чичук П.А.)     |      |
|  |  опалювальної системи        |начальники      |      |
|  |                    |позаміських запасних |      |
|  |                    |пунктів управління  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|           Конференції та інші заходи з питань ЦО          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|20 |Всеукраїнська науково-технічна     |представники     |жовтень   |
|  |конференція рятувальників        |Міністерства (за   |      |
|  |                    |окремим списком)   |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|21 |Уточнення планів ЦО Міністерства    |штаб ЦО Міністерства |щомісяця  |
|  |                    |(Ахметьянов Р.Р.)  |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|22 |Вирішення питань про забезпечення    |штаб ЦО Міністерства |грудень   |
|  |позаміських запасних пунктів      |(Ахметьянов Р.Р.)  |      |
|  |управління Міністерства всіма видами  |           |      |
|  |зв'язку                 |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|23 |Розроблення (поновлення) необхідної   |штаб ЦО Міністерства |протягом  |
|  |документації позаміських запасних    |(Ахметьянов Р.Р.).  |року    |
|  |пунктів управління Міністерства     |начальники      |      |
|  |                    |позаміських запасних |      |
|  |                    |пунктів управління  |      |
|  |                    |Міністерства     |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|24 |Коригування схеми оповіщення      |начальники управлінь |щомісяця  |
|  |співробітників управління Міністерства |(відділів)      |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|25 |Коригування плану евакуації       |штаб ЦО Міністерства |до 31    |
|  |Міністерства              |(Тесленко А.В.,   |грудня   |
|  |                    |Ахметьянов Р.Р.,   |      |
|  |                    |Коваленко П.Ф.)   |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|26 |Проведення інвентаризації всіх засобів |штаб ЦО Міністерства |II квартал |
|  |індивідуального захисту органів     |(Тесленко А.В.,   |      |
|  |дихання для працівників Міністерства  |Поліщук В.І.,    |      |
|  |                    |Ахметьянов Р.Р.)   |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|27 |Приведення в готовність пунктів видачі |штаб         |III квартал |
|  |засобів захисту органів         |ЦО Міністерства   |      |
|  |дихання і приладів, уточнення      |(Поліщук В.І.)    |      |
|  |графіків Їх видачі           |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|28 |Розроблення навчально-методичних    |штаб ЦО Міністерства |протягом  |
|  |посібників, пам'яток з ЦО        |(Ахметьянов Р.Р.)  |навчального |
|  |для підготовки працівників       |           |року    |
|  |Міністерства              |           |      |
|---+----------------------------------------+---------------------+------------|
|29 |Розмноження навчально-методичних    |штаб ЦО Міністерства |протягом  |
|  |посібників, пам'яток з ЦО,       |(Ахметьянов Р.Р.)  |навчального |
|  |доведення їх до управлінь (відділів),  |           |року    |
|  |контроль проведенням занять з питань  |           |      |
|  |ЦО Міністерства             |           |      |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник адміністративного
 департаменту - начальник штабу
 цивільної оборони Міністерств              В.Дробний
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   28.02.2003 N 41
 
               РОЗКЛАД
   занять з особовим складом невоєнізованих формувань ЦО
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Номер|    Назва теми     |  Метод  | Час проведення | Керівник  |
|теми |              | проведення |        |  занять  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Загальна тематика - 9 годин (3 дні по 3 год) (проводиться напередодні |
|            тактико-спеціальних навчань)             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Закон України "Про     |розповідь-  |1-й день    |працівник з |
|   |Цивільну оборону України" |співбесіда  |(1 год.)    |питань ЦО  |
|   |( 2974-12 ). Єдина державна|       |        |командири  |
|   |система запобігання і   |       |        |формувань  |
|   |реагування на надзвичайні |       |        |       |
|   |ситуації техногенного та  |       |        |       |
|   |природного характеру.   |       |        |       |
|   |Організаційна структура ЦО |       |        |       |
|   |підприємства, установи та |       |        |       |
|   |організації        |       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+----------------+-------------|
| 2 |Законодавство України у  |розповідь-  |1-й день    |працівник з |
|   |сфері рятувальної справи. |співбесіда  |(1 год.)    |питань ЦО  |
|   |Комплектування та     |       |        |командири  |
|   |підготовка особового    |       |        |формувань  |
|   |складу невоєнізованих   |       |        |       |
|   |формувань. Обов'язки,   |       |        |       |
|   |права, гарантії цивільного |       |        |       |
|   |захисту та         |       |        |       |
|   |відповідальність      |       |        |       |
|   |рятувальних сил ЦО     |       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+----------------+-------------|
| 3  |Функціональні обов'язки  |розповідь  |1-й день    |працівник з |
|   |особового складу      |самостійне  |(1 год.)    |питань ЦО  |
|   |невоєнізованих формувань  |вивчення   |        |командири  |
|   |та їх дії у разі      |       |        |формувань  |
|   |приведення у готовність  |       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+----------------+-------------|
| 4 |Організація захисту    |розповідь-  | 2-й день    | працівник з |
|   |особового складу      |співбесіда  | (1 год.)    | питань ЦО  |
|   |невоєнізованих формувань  |       |        | командири  |
|   |у ході рятувальних та   |       |        | формувань  |
|   |інших невідкладних робіт  |       |        |       |
|   |в умовах радіаційного   |       |        |       |
|   |забруднення місцевості та |       |        |       |
|   |при аваріях на хімічно   |       |        |       |
|   |небезпечних об'єктах    |       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+----------------+-------------|
|  5 |Радіоактивні речовини та  |розповідь  |2-й день    | працівник з |
|   |їх вимірювання. Прилади  |тренування  |(1 год.)    | питань ЦО  |
|   |радіаційної розвідки та  |       |        | командири  |
|   |дозиметричного контролю.  |       |        | формувань  |
|   |Норми радіаційної безпеки |       |        |       |
|   |(НРБУ-97 ( v0062282-97 ). |       |        |       |
|   | Поводження з       |       |        |       |
|   |радіоактивними відходами. |       |        |       |
|   |Режими радіаційного захисту|       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+----------------+-------------|
| 6 |Небезпечні хімічні     |розповідь-  |2-й день    | працівник з |
|   |речовини, особливості їх  |співбесіда  |(1 год.)    | питань ЦО  |
|   |впливу на організм людини. |       |        | командири  |
|   |Засоби індивідуального   |       |        | формувань  |
|   |захисту органів дихання  |       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+----------------+-------------|
| 7 |Організація санітарної   |розповідь  |3-й день    | працівник з |
|   |обробки особового складу  |показове   |(1 год.)    | питань ЦО  |
|   |невоєнізованих формувань, |тренування  |        | командири  |
|   |спеціальна обробка техніки |       |        | формувань  |
|   |і майна у разі зараження  |       |        |       |
|   |радіоактивними, отруйними, |       |        |       |
|   |бактеріальними речовинами |       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+----------------+-------------|
| 8 |Прийоми надання само- та  |розповідь  |3-й день    |працівник з |
|   |взаємодопомоги у разі   |показове   |(1 год.)    |питань ЦО  |
|   |поранень, опіків,     |тренування  |        |командири  |
|   |кровотеч, переломів.    |       |        |формувань  |
|   |Перша медична та      |       |        |       |
|   |лікарняна допомога у разі |       |        |       |
|   |гострих отруєнь      |       |        |       |
|   |небезпечними хімічними   |       |        |       |
|   |речовинами         |       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+----------------+-------------|
| 9 |Заходи безпеки при     |самостійне  |3-й день    |працівник з |
|   |проведенні рятувальних та |вивчення   |(1 год.)    |питань ЦО  |
|   |інших невідкладних робіт  |залік    |        |командири  |
|   |під час ліквідації     |       |        |формувань  |
|   |наслідків стихійного    |       |        |       |
|   |лиха, аварій і катастроф  |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|         Спеціальна тематика - 2-й день               |
|     (опрацюванцня у ході тактико-спеціальних навчань)          |
|       Пост радіаційного та хімічного спостереження          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 |Порядок ведення      |розповідь  |1 год.     |начальник   |
|   |радіаційної і хімічної   |практичне  |2 год.     |поста РХС   |
|   |розвідки          |тренування  |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------|
| 4.5 |Пункти видачі засобів   |теоретичне  |1 год.     |начальник   |
|   |індивідуального захисту.  |заняття   |        |поста РХС   |
|   |Склад, порядок роботи,   |практичне  |2 год.     |       |
|   |обладнання пунктів     |тренування  |        |       |
|   |видачі. Порядок      |       |        |       |
|   |підготовки і видачі    |       |        |       |
|   |засобів захисту      |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|              Ланка пожежогасіння                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 |Пожежно-технічне      | теоретично- |З год.     |командир   |
|   |спорядження. Вогнегасні  | показове  |        |ланки     |
|   |речовини та сфера їх    | заняття   |        |       |
|   |застосування        |       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------|
| 7.4 |Особливості гасіння пожеж | практичне  |З год.     |командир   |
|   |на об'єктах        | тренування |        |ланки     |
|   |господарської діяльності  |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|           Ланка охорони громадського порядку            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2 |Дії невоєнізованих     | практичне  |2 год.     |командир   |
|   |формувань під час     | тренування |        |ланки     |
|   |проведення евакуації    |       |        |       |
|   |населення         |       |        |       |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------|
| 8.3 |Забезпечення громадського | розповідь  |4 год.     |командир   |
|   |порядку, запобігання    | практичне  |        |ланки     |
|   |мародерству, випадкам   | тренування |        |       |
|   |розкрадання матеріальних  |       |        |       |
|   |цінностей під час     |       |        |       |
|   |ліквідації наслідків    |       |        |       |
|   |стихійного лиха, аварій і |       |        |       |
|   |катастроф         |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|               Санітарний пост                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Оснащення санітарних    | показове  |1 год.    |начальник поста|
|   |постів, їх призначення,  | заняття   |       |        |
|   |порядок використання    |       |       |        |
|-----+---------------------------+-------------+--------------+---------------|
| 2 |Надання допомоги ураженим | практичне  |5 год.    |начальник поста|
|   |під час різних видів    | тренування |       |        |
|   |уражень, кровотеч,     |       |       |        |
|   |переломів, опіків     |       |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|       Ланка з обслуговування захисних споруд              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |Оснащення, призначення,  | показове  |1 год.    |командир ланки |
|   |порядок використання    | заняття   |       |        |
|   |захисних споруд ЦО     |       |       |        |
|-----+---------------------------+-------------+--------------+---------------|
| 2  |Приймання, розташування  | практичне  |5 год.    |командир ланки |
|   |людей у захисних      | тренування |       |        |
|   |спорудах. Порядок     |       |       |        |
|   |використання оснащення   |       |       |        |
|   |захисних споруд      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник адміністративного
 департаменту - начальник штабу
 цивільної оборони Міністерств              В.Дробний
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   28.02.2003 N 41
 
               РОЗКЛАД
     занять з працівниками, які не входить до складу
          невоєнізованих формувань ЦО
          (12 годин (4 дні по 3 год.))
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Номер |      Назва теми      | Метод  |Час проведення| Керівник |
|теми |                 |проведення|       | занять  |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 1  |Права і обов'язки громадян у   |розповідь-|1-й день   |керівники |
|   |сфері захисту населення та    |співбесіда|(1 год.)   |навчальних |
|   |територій від надзвичайних    |     |       |груп    |
|   |ситуацій природного і      |     |       |      |
|   |техногенного характеру      |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 2  |Основні поняття про надзвичайні |розповідь-|1-й день   |керівники |
|   |ситуації, оповіщення про     |співбесіда|(1 год.)   |навчальних |
|   |надзвичайні ситуації. Дії    |     |       |груп    |
|   |робітників, службовців і     |     |       |      |
|   |населення під час        |     |       |      |
|   |попереджувального сигналу "Увага |     |       |      |
|   |всім!" та мовної інформації з ЦО |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 3  |Правила поведінки і дії населення|розповідь-|1-й день   |керівники |
|   |під час землетрусів, селевих   |співбесіда|(1 год.)   |навчальних |
|   |потоків, зсувів, ураганів,    |     |       |груп    |
|   |лісових пожеж, заметів і     |     |       |      |
|   |ожеледиці            |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 4  |Джерела радіації. Поняття про  |розповідь-|2-й день   |керівники |
|   |дози опромінення, рівні     |співбесіда|(1 год.)   |навчальних |
|   |забруднення. Побутові      |показове |       |груп    |
|   |дозиметричні прилади і робота з |заняття  |       |      |
|   |ними. Основні норми поведінки та |     |       |      |
|   |дії населення при радіаційних  |     |       |      |
|   |аваріях і радіаційному      |     |       |      |
|   |забрудненні місцевості. Режими  |     |       |      |
|   |радіаційного захисту       |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 5  |Рекомендації з гігієни      |розповідь-|2-й день   |керівники |
|   |харчування, профілактичних    |співбесіда|(1 год.)   |навчальних |
|   |заходів і ведення приватних   |     |       |груп    |
|   |господарств на територіях з   |     |       |      |
|   |підвищеним рівнем радіації,   |     |       |      |
|   |знезараження територій, будівель,|     |       |      |
|   |споруд, робочих місць, одягу.  |     |       |      |
|   |Санітарна обробка одягу людей  |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 6  |Небезпечні хімічні речовини,   |розповідь |2-й день   |керівники |
|   |речовини, що використовуються у |показове |(1 год.)   |навчальних |
|   |і промисловості. Дії населення  |тренування|       |груп    |
|   |під час аварій з викидом     |     |       |      |
|   |небезпечних хімічних речовин.  |     |       |      |
|   |Дегазація приміщень, особистих  |     |       |      |
|   |речей, одягу. Невідкладна і   |     |       |      |
|   |перша допомога ураженому     |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 7  |Засоби колективного захисту   |розповідь |3-й день   |керівники |
|   |робітників, службовців,     |показове |(1 год.)   |навчальних |
|   |населення Підвищення захисних  |тренування|       |груп    |
|   |властивостей житла        |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 8  |Промислові та підручні засоби  |розповідь |3-й день   |керівники |
|   |захисту органів дихання і шкіри. |     |(1 год.)   |навчальних |
|   |Медичні засоби індивідуального  |     |       |груп    |
|   |захисту, правила їх використання |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 9  |Обов'язки дорослих щодо     |розповідь-|3-й день   |керівники |
|   |безпеки та захисту дітей.    |співбесіда|(1 год.)   |навчальних |
|   |Виховання у дітей навичок    |     |       |груп    |
|   |поведінки в екстремальних    |     |       |      |
|   |ситуаціях. Засоби        |     |       |      |
|   |індивідуального захисту дітей  |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 10 |Основні причини загибелі     |розповідь |4-й день   |керівники |
|   |потерпілих і типові помилки під |показове |(1 год.)   |навчальних |
|   |час надання першої медичної   |заняття  |       |груп    |
|   |допомоги. Нагальна допомога у  |     |       |      |
|   |разі електротравм, утеплень,   |     |       |      |
|   |небезпечних для життя кровотеч, |     |       |      |
|   |переломів, травматичного або  |     |       |      |
|   |опікового шоку. Основи догляду  |     |       |      |
|   |за хворим            |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 11 |Пожежо- та вибухонебезпечні   |розповідь |4-й день   |керівники |
|   |предмети. Рекомендації щодо   |показове |(1 год.)   |навчальних |
|   |профілактики і дій населення у  |заняття  |       |груп    |
|   |разі виникнення пожеж. Правила  |     |       |      |
|   |поведінки у разі виявлення    |     |       |      |
|   |вибухонебезпечних предметів   |     |       |      |
|------+---------------------------------+----------+--------------+-----------|
| 12 |Морально-психологічна підготовка |розповідь-|4-й день   |керівники |
|   |населення до дій у надзвичайних |співбесіда|(1 год.)   |навчальних |
|   |ситуаціях. Психологія натовпу.  |     |       |груп    |
|   |Безпека при масових стовпищах  |     |       |      |
|   |людей              |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник адміністративного
 департаменту - начальник штабу
 цивільної оборони Міністерств              В.Дробний
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1999