Про забезпечення виконання Заходів Кабінету Міністрів України щодо підготовки та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
             28.02.2003 N 90
 
        Про забезпечення виконання Заходів
      Кабінету Міністрів України щодо підготовки
        та проведення в Україні у 2003 році
          Року людей з інвалідністю
 
   На виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи
щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в
України у 2003 році Року людей з інвалідністю" від 2 грудня
2002 р. N 1112/2002 ( 1112/2002 ) та з метою реалізації Заходів
Кабінету Міністрів України щодо підготовки та проведення в України
у 2003 році Року людей з інвалідністю Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити заходи МОЗ  України  щодо  підготовки  та
проведення в України у 2003 році Року людей з інвалідністю
(додаються).
   2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, закладів
та  установ сфери підпорядкування, Міністру охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я
обласних,  Севастопольської  міської  державних адміністрацій,
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської міської державної адміністрації забезпечити виконання
зазначених заходів.
   3. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  Першого
заступника Державного секретаря Гойду Н.Г.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   28.02.2003 N 90
 
               ЗАХОДИ
          МОЗ України щодо підготовки
        та проведення в Україні у 2003 році
          Року людей з інвалідністю
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N пункту у |       Зміст заходу       | Термін виконання |  Виконавці  |
| п/п | Заходах  |                    |          |        |
|   |  КМУ   |                    |          |        |
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   |   2   |   Нормативно-правова діяльність                      |
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  2.8   | Розробити типове положення про центри | Протягом 2003 року | Моісеєнко Р.О. |
|   |      | та відділення денного перебування   |          | Бережнов С.П. |
|   |      | дітей-інвалідів віком до 18 років   |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 2 |  2.10  | Спільно з Держбудом розробити та   | Протягом 2003 року | Довгий М.В.  |
|   |      | затвердити державну програму,     |          | Бережнов С.П. |
|   |      | спрямовану на створення умов для   |          | Марунич В.В.  |
|   |      | безперешкодного доступу інвалідів до |          |        |
|   |      | соціальної інфраструктури       |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 3 |  2.12  | Спільно з Мінпраці та Міністерством  |IV квартал 2003 року| Волосовець О.П.|
|   |      | освіти та науки розробити систему   |          | Жданова М.П.  |
|   |      | наукового обгрунтування та      |          | Моісеєнко Р.О. |
|   |      | супроводження процесу реабілітації  |          | Марунич В.В.  |
|   |      | інвалідів, шляхів підвищення їх    |          | Мартинюк В.Ю. |
|   |      | працеспроможності та подальшого    |          | Іпатов А.В.  |
|   |      | працевлаштування           |          | Шевчук В.І.  |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 4 |  2.13  | Розробити та затвердити Положення про |  Листопад-грудень | Жданова М.П.  |
|   |      | порядок проведення профілактичних   |   2003 року   | Бережнов С.П. |
|   |      | оглядів інвалідів, ветеранів війни та |          |        |
|   |      | праці                 |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 5 |  2.14  | Підготувати та затвердити Інструкцію |IV квартал 2003 року| Марунич В.В.  |
|   |      | про встановлення груп інвалідності  |          | Іпатов А.В.  |
|   |      |                    |          | Шевчук В.І.  |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 6 |  2.15  | Розробити методичні підходи до    | Протягом 2003 року | Марунич В.В.  |
|   |      | складання індивідуальних програм   |          | Жданова М.П.  |
|   |      | реабілітації та адаптації інвалідів, |          | Моісеєнко Р.О. |
|   |      | клініко-діагностичних стандартів   |          | Мартинюк В.Ю. |
|   |      | медичної реабілітації,        |          | Іпатов А.В.  |
|   |      | диференційованих за ступенем     |          | Шевчук В.І.  |
|   |      | складності та впровадити їх в практику|          |        |
|   |      | роботи органів охорони здоров'я і   |          |        |
|   |      | медико-соціальних експертних комісій |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 7 |  2.16  | Передбачити проведення пріорітетних  | Протягом 2003 року | Волосовець О.П.|
|   |      | наукових досліджень щодо профілактики |          | Марунич В.В.  |
|   |      | інвалідності та реабілітації інвалідів|          | Іпатов А.В.  |
|   |      |                    |          | Шевчук В.І.  |
|   |      |                    |          | Вищі медичні  |
|   |      |                    |          | заклади освіти |
|   |      |                    |          | та заклади   |
|   |      |                    |          | післядипломної |
|   |      |                    |          | освіти     |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 8 |  2.17  | Розробити та затвердити в       | Протягом 2003 року | Жданова М.П.  |
|   |      | установленому порядку Перелік     |          | Марунич В.В.  |
|   |      | захворювань інвалідів, які вимагають |          | Мартинюк В.Ю. |
|   |      | особливого підходу до вирішення    |          | Волосовець О.П.|
|   |      | проблем їх реабілітації. Розробити  |          | Іпатов А.В.  |
|   |      | науково обгрунтовану програму     |          | Шевчук В.І.  |
|   |      | медичної, трудової, соціальної та   |          |        |
|   |      | професійної реабілітації       |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 9 |  2.18  | Спільно з Мінпраці опрацювати і    | Березень 2003 року | Жданова М.П.  |
|   |      | підготувати пропозиції до проекту   |          | Марунич В.В.  |
|   |      | постанов Кабінету Міністрів України  |          |        |
|   |      | "Про додаткові заходи щодо вирішення |          |        |
|   |      | в Україні проблем реабілітації    |          |        |
|   |      | інвалідів зі слуху і зору та     |          |        |
|   |      | забезпечення їх соціального захисту" |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
|   |  2.19  | "Про Програму реабілітації інвалідів | Травень 2003 року | Жданова М.П.  |
|   |      | зі слуху на період до 2005 року"   |          | Марунич В.В.  |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 10 |  2.21  | Спільно з Мінпраці, після прийняття  | Протягом кварталу | Марунич В.В.  |
|   |      | Закону України "Про соціальні послуги"| після прийняття  |        |
|   |      | підготувати та подати в установленому | Закону       |        |
|   |      | порядку на затвердження Порядок    |          |        |
|   |      | замовлення послуг за рахунок     |          |        |
|   |      | бюджетних коштів суб'єктами різних  |          |        |
|   |      | форм власності, в тому числі     |          |        |
|   |      | громадськими організаціями інвалідів |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 11 |  2.25  | Розробити та затвердити галузеву   | Березень 2003 року | Моісеєнко Р.О. |
|   |      | програму "Первинна реанімація     |          |        |
|   |      | новонароджених на 2003-2006 роки"   |          |        |
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   |   3   |   Науково-практичні конференції                      |
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 12 |  3.3   | Підготувати та провести        | Вересень 2003 року | Марунич В.В.  |
|   |      | науково-практичну конференцію     |          | Жданова М.П.  |
|   |      | "Актуальні проблеми          |          | Міністерство  |
|   |      | медико-соціальної експертизи та    |          | охорони    |
|   |      | реабілітації інвалідів. Активна    |          | здоров'я    |
|   |      | реабілітація інвалідів-спинальників" |          | Автономної   |
|   |      | (м. Євпаторія)            |          | Республіки Крим|
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   |   4   |   Реабілітаційні заходи                          |
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 13 |  4.3   | Спільно з Міністерством освіти та   |IV квартал 2003 року| Марунич В.В.  |
|   |      | науки і Мінпраці підготувати до друку |          | Волосовець О.П.|
|   |      | спеціальну навчально-методичну    |          | Іпатов А.В.  |
|   |      | літературу з питань професійної    |          | Шевчук В.І.  |
|   |      | реабілітації інвалідів, необхідну для |          |        |
|   |      | навчання та підвищення кваліфікації  |          |        |
|   |      | спеціалістів регіональних центрів   |          |        |
|   |      | професійної та соціально-трудової   |          |        |
|   |      | реабілітації             |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 14 |  4.6   | Розширити мережу центрів медичної,  | Протягом 2003 року | Марунич В.В.  |
|   |      | соціальної, трудової, професійної   |          | Жданова М.П.  |
|   |      | реабілітації та забезпечити      |          | Моісеєнко Р.О. |
|   |      | інтеграцію їх роботи         |          | Мартинюк В.Ю. |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 15 |  4.10  | З метою розробки та впровадження   | Березень 2003 року | Жданова М.П.  |
|   |      | Всеукраїнської акції "Зір" утворити  |          | Бережнов С.П. |
|   |      | робочу групу (керівник групи - Міністр|          |        |
|   |      | охорони здоров'я Підаєв А.В.).    |          |        |
|   |      | Робочій групі внести узгоджений проект|          |        |
|   |      | рішення на розгляд Кабінету Міністрів |          |        |
|   |      | України щодо вирішення зазначеного  |          |        |
|   |      | питання                |          |        |
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   |   5   |    Медичне обслуговування                        |
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 17 |  5.1   | Спільно з Міністерством надзвичайних | Протягом 2003 року | Піщиков В.А.  |
|   |      | ситуацій розробити Програму заходів з |          | Моісеєнко Р.О. |
|   |      | організації оздоровлення осіб, які  |          |        |
|   |      | постраждали внаслідок Чорнобильської |          |        |
|   |      | катастрофи та Програму заходів з   |          |        |
|   |      | організації оздоровлення дітей-сиріт |          |        |
|   |      | та дітей-інвалідів внаслідок     |          |        |
|   |      | Чорнобильської катастрофи       |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 18 |  5.2   | Забезпечити оснащення госпіталів для | Постійно, протягом | Девко В.Ф.   |
|   |      | інвалідів війни сучасною       |   2003 року   | Жданова М.П.  |
|   |      | лікувально-діагностичною апаратурою, |          |        |
|   |      | зокрема: рентгенологічною,      |          |        |
|   |      | стоматологічною, ультразвуковою та  |          |        |
|   |      | лабораторним обладнанням       |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 19 |  5.3   | Організувати надання кваліфікованої  | Протягом 2003 року | Жданова М.П.  |
|   |      | медичної допомоги особам з особливими |          |        |
|   |      | потребами, які проживають у сільській |          |        |
|   |      | місцевості силами сімейних лікарів,  |          |        |
|   |      | дільничних терапевтів, педіатрів та  |          |        |
|   |      | виїзних спеціалізованих діагностичних,|          |        |
|   |      | консультативних і стоматологічних   |          |        |
|   |      | бригад                |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 20 |  5.5   | Забезпечити розробку стандартів    | Протягом 2003 року | Моісеєнко Р.О. |
|   |      | медико-соціальної реабілітації    |          | Мартинюк В.Ю. |
|   |      | дітей-інвалідів за основними групами |          |        |
|   |      | причин інвалідності          |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 21 |  5.6   | Залучати громадські організації    | Протягом 2003 року | Моісеєнко Р.О. |
|   |      | батьків дітей-інвалідів, інші     |          | Мартинюк В.Ю. |
|   |      | громадські організації до надання   |          |        |
|   |      | консультативних послуг, сприяти    |          |        |
|   |      | налагодженню системи обміну      |          |        |
|   |      | інформацією з цих питань       |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 22 |  5.7   | Забезпечити пріоритетність у наданні | Протягом 2003 року | Жданова М.П.  |
|   |      | доступної та якісної допомоги     |          | Моісеєнко Р.О. |
|   |      | інвалідам, в першу чергу дітям та   |          |        |
|   |      | інвалідам війни            |          |        |
|-----+------------+---------------------------------------+--------------------+----------------|
| 23 |  5.8   | Проаналізувати роботу         | I квартал 2003 року| Марунич В.В.  |
|   |      | медико-соціальних експертних комісій, |          | Іпатов А.В.  |
|   |      | показники інвалідності, рівень    |          | Шевчук В.І.  |
|   |      | реабілітації інвалідів та визначити  |          |        |
|   |      | основні напрямки покращення      |          |        |
|   |      | медико-соціального експертного    |          |        |
|   |      | обслуговування населення, залучати до |          |        |
|   |      | роботи МСЕК представників громадських |          |        |
|   |      | організацій інвалідів         |          |        |
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   |   7   |    Фінансове забезпечення                        |
|-----+------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| 24 |  7.4   | Спільно з Міністерством фінансів   | Протягом 2003 року | Вовк М.Г.   |
|   |      | забезпечити повне фінансування    |          | Лузан В.І.   |
|   |      | планових видатків бюджетів всіх    |          |        |
|   |      | рівнів на реалізацію національних,  |          |        |
|   |      | державних та регіональних програм,  |          |        |
|   |      | спрямованих на покращення стану    |          |        |
|   |      | захворюваності з основних нозологій, |          |        |
|   |      | що формують структуру інвалідності  |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1999