Про Координаційну раду з питань протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Про Координаційну раду з питань протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку

Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 27 лютого 2003 року N 152

Зареєстровано в Львівському обласному управлінні юстиції
4 березня 2003 р. за N 22/868

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2002 року N 1240 та п. 23 Протокольного рішення міжвідомчої наради органів виконавчої влади та правоохоронних, контролюючих органів від 15 листопада 2003 року:

1. Утворити Координаційну раду з питань протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на території Львівської області при обласній державній адміністрації (надалі - Координаційна рада) і затвердити її склад згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації С. Лукашика.

 

Голова Львівської
обласної державної адміністрації 

 
М. Янків 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
від 27 лютого 2003 р. N 152

Зареєстровано
в Львівському обласному управлінні юстиції
4 березня 2003 р. за N 22/868 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на території Львівської області при обласній державній адміністрації

1. Координаційна рада з питань протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на території Львівської області (надалі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації.

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

3.1. Здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних і контролюючих органів щодо запобігання контрабанді та захисту внутрішнього ринку.

3.2. Проведення систематичних заслуховувань керівників відповідних відомств щодо стану справ на цій ділянці роботи.

3.3. Визначення проблемних питань, вирішення яких дозволило б суттєво вплинути на обстановку на внутрішньому ринку.

3.4. Забезпечення контролю за вирішенням відповідними відомствами матеріалів за фактами виявлених порушень, правова оцінка вжитих заходів.

4. Координаційна рада відповідно до покладених завдань:

4.1. Аналізує стан дотримання у Львівській області чинного законодавства з питань ввезення імпортної продукції, економічної обстановки в області.

4.2. Виявляє причини, які негативно впливають на розвиток внутрішнього ринку та планування заходів, які спрямовані на захист внутрішнього ринку.

4.3. Вносить пропозиції керівництву облдержадміністрації щодо прийняття необхідних нормативних документів та управлінських рішень, які б перешкоджали реалізації, зберіганню та постачанню підприємствам фальсифікованої і неякісної продукції.

4.4. Вносить пропозиції у центральні органи влади щодо змін та доповнень у законодавчі акти з питань, що стосуються ввезення імпортної продукції, протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку України.

4.5. Розробляє та забезпечує здійснення правоохоронними і контролюючими органами спільних заходів щодо протидії ввезенню на територію області контрабандних товарів та захисту внутрішнього ринку.

4.6. Розглядає звернення громадян з питань придбання фальсифікованої продукції, порушення прав споживача тощо.

4.7. Проводить через засоби масової інформації інформаційну та роз'яснювальну роботу щодо результатів боротьби з контрабандою, захисту внутрішнього ринку, а також роз'яснення чинного законодавства, нормативних актів та відповідальності, передбаченої ними.

5. Координаційна рада має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, правоохоронних і контролюючих органів, установ і організацій тощо інформацію, документи та матеріали з питань, що належать до її компетенції.

5.2. Утворювати в разі потреби робочі групи для перевірки окремих напрямів діяльності.

5.3. Здійснювати перевірки щодо порядку дотримання вимог чинного законодавства України при митному оформленні вантажів із гуманітарною допомогою; при ввезенні імпортної продукції щодо наявності документального підтвердження її якості та безпеки для здоров'я населення при її митному оформленні у вільний обіг.

5.4. Проводити перевірки дотримання Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" та розробляти відповідні пропозиції щодо його забезпечення.

5.5. Здійснювати перевірки облаштування пунктів пропуску через державний кордон відповідно до міжнародних вимог та стандартів.

6. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на рік. Засідання Координаційної ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Рішення Координаційної ради приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні, і оформляється протоколом.

7. Координаційну раду очолює голова.

8. Голова Координаційної ради:

8.1. Організовує діяльність Координаційної ради, координує роботу всіх її членів.

8.2. Представляє Координаційну раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними і контролюючими органами, установами, організаціями, відповідними центральними органами влади.

9. Координаційна рада може мати бланки із своїм найменуванням.

10. Організаційне, технічне та інше забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює обласна державна адміністрація.

 

Додаток
до розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 27 лютого 2003 р. N 152 

СКЛАД
Координаційної ради з питань протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на території Львівської області при обласній державній адміністрації

ЛУКАШИК
Степан Іванович 

- заступник голови облдержадміністрації, голова Координаційної ради 

ЛЕПЕХ
Степан Ілліч 

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації, заступник голови Координаційної ради 

КОВАЛЕНКО
Михайло Іванович 

- головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації, секретар Координаційної ради 

Члени Координаційної ради: 

ВОРОБЙОВ
Сергій Геннадійович 

- начальник НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці (за згодою) 

ДОРОШЕНКО
Павло Тимофійович 

- заступник начальника УСБУ у Львівській області (за згодою) 

ЛЕБЯК
Євген Іванович 

- начальник відділу по контролю за вантажними перевезеннями, в тому числі у прикордонних пунктах податкової міліції ДПА у Львівській області (за згодою) 

МАКСИМІВ
Михайло Іванович 

- заступник начальника УМВСУ на Львівській залізниці (за згодою) 

МІРОШНИЧЕНКО
Юрій Михайлович 

- перший заступник командувача військ Західного напряму Прикордонних військ України (за згодою) 

ПАЗИНЮК
Михайло Іванович 

- начальник Прикордонної державної інспекції з карантину рослин по Львівській області (за згодою) 

ПОЛЕВОЙ
Петро Олександрович 

- начальник відділу УДСБЕЗ УМВСУ у Львівській області (за згодою) 

ПРОЖУГАН
Микола Миколайович 

- заступник начальника управління оперативного контролю запобігання порушенням у сфері діяльності суб'єктів підприємництва податкової міліції ДПА у Львівській області (за згодою) 

СІМОНОВ
Сергій Володимирович 

- т. в. о. заступника начальника митниці - начальник відділення по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил Західної регіональної митниці (за згодою) 

СУХА
Марія Тарасівна 

- заступник начальника Головного управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій облдержадміністрації 

ШЕПЕЛЕНКО
Любомира Євгенівна 

- завідувач санітарно-гігієнічного відділу Львівської обласної санепідстанції. 

 

Заступник голови облдержадміністрації,
керівник апарату 

 
В. Герич 

 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1999