Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Чернівці

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Дев'ята сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ

від 27.02.2003 р. N 190

Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Чернівці

Керуючись ст. 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Статутом територіальної громади міста Чернівці, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про громадські слухання в місті Чернівці (додається).

2. Виконкомам міської ради (районних в місті рад) в місячний термін виготовити Книгу реєстрації місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Єремічука Т. М.

 

Міський голова 

М. Федорук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чернівецької міської ради
від 27 лютого 2003 р. N 190 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадські слухання в місті Чернівці

I. Загальні положення

1.1. Громадські слухання є формою участі громадськості в здійсненні повноважень місцевого самоврядування, які передбачені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Статутом територіальної громади міста Чернівці.

1.2. Метою проведення громадських слухань є глибоке вивчення найактуальніших проблем міста, розробка шляхів їх розв'язання, ознайомлення громадськості міста з позицією міської влади з назрілих питань та отримання від мешканців міста пропозицій і зауважень.

1.3. Під час громадських слухань:

- заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які стосуються інтересів всіх членів територіальної громади або її окремих частин;

- порушуються питання та вносяться пропозиції щодо вирішення проблем місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;

- обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень міської, районних у місті рад, їх виконавчих комітетів, розпоряджень міського голови.

1.4. Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

1.5. Результати проведення громадських слухань носять рекомендаційний характер для міської (районної) ради та їх виконавчих органів, міського голови.

1.6. Громадські слухання не можуть проводитися з проблем, що стосуються:

- питань, не віднесених до компетенції місцевого самоврядування;

- ініціатив, що носять політичний характер.

1.7. Громадські слухання не можуть проводитися менш як за шість місяців до проведення виборів депутатів міської та районних в місті рад та міського голови.

1.8. Наступні громадські слухання з одного і того ж питання на відповідній території проводяться не раніше трьох місяців після проведення попередніх.

1.9. Загальноміські громадські слухання проводяться з тих актуальних проблем, що стосуються жителів міста.

1.10. Громадські слухання проводяться також з питань, які мають відношення до мешканців:

- району в місті;

- мікрорайону.

1.11. Громадські слухання проводяться у термін, що не перевищує двох місяців з дня реєстрації ініціативи щодо проведення таких слухань.

1.12. Питання організації та проведення громадських слухань регулюються законодавством, Статутом територіальної громади міста Чернівці та цим Положенням.

II. Ініціювання громадських слухань

2.1. Суб'єктами права ініціювання громадських слухань у порядку, визначеному цим Положенням (далі - Ініціатор), є:

- міський голова;

- депутати міської (районної) ради;

- постійні комісії міської (районної) ради;

- виконкоми міської (районної) ради;

- міська та районні у місті ради;

- органи самоорганізації населення;

- громадські організації;

- мешканці міста, району, мікрорайону.

2.2. Реєстрація ініціативи про наміри проведення громадських слухань здійснюється:

2.2.1. Секретарем міської ради у випадках, якщо ініціативу підтримано:

- міським головою;

- не менш як однією п'ятою депутатів від загального складу міської ради;

- не менше як 500 мешканцями міста.

2.2.2. Секретарем виконавчого комітету районної в місті ради у випадках, якщо ініціативу підтримано:

- не менш як однією п'ятою депутатів від загального складу районної в місті ради;

- не менше як 150 мешканцями району в місті;

- не менше як 50 мешканцями мікрорайону в місті.

2.3. У випадку ініціювання громадських слухань не менш як 500 мешканцями міста, секретар міської ради реєструє ініціативну групу в кількості не менше 20 осіб, котрі мають виборче право.

2.4. У випадку ініціювання громадських слухань мешканцями району в місті чи мікрорайону, секретар виконавчого комітету районної в місті ради реєструє ініціативну групу в кількості не менше 10 осіб, котрі мають виборче право.

2.5. Для реєстрації ініціативи проведення громадських слухань секретарю міської ради (секретарю виконавчого комітету районної в місті ради) подається заява суб'єкта ініціативи, в якій зазначаються:

- проблема, яка пропонується для обговорення на громадських слуханнях;

- територія, на яку розповсюджується проблематика, що виноситься на обговорення громадських слухань;

- особа чи особи, уповноважені представляти ініціативну групу, групу депутатів.

2.6. Секретар міської ради (секретар виконавчого комітету районної в місті ради) реєструє заяву в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань.

2.7. Протягом трьох робочих днів секретар міської ради (секретар виконавчого комітету районної в місті ради) організовує зустріч членів ініціативної групи з відповідальними працівниками міської (районної в місті) ради для розгляду питань, зазначених у заяві на проведення слухань, для їхнього вирішення органами самоврядування відповідно до власної компетенції у встановлені терміни. У разі, якщо така зустріч не відбулася з причин, незалежних від ініціативної групи, або коли в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи для проведення громадських слухань.

2.8. Секретар міської ради (секретар виконавчого комітету районної в місті ради):

- затверджує форму підписного листа та видає ініціативній групі його зразок;

- розраховує необхідну кількість громадян, які повинні підписати листи;

- фіксує за своїм підписом на копії заяви необхідну кількість підписних листів.

2.9. Підписний лист повинен містити такі дані:

- назву і теми громадських слухань;

- прізвище, ім'я та по батькові особи, котра підписує лист;

- дата народження;

- місце постійного проживання;

- підпис.

2.10. Підписні листи на підтримку ініціативи подаються секретарю міської ради (секретарю виконавчого комітету районної в місті ради) протягом п'ятнадцяти днів з дня реєстрації.

2.11. Протягом п'яти робочих днів з дня подання підписних листів (поданих ініціативною групою громадян) секретар міської ради (секретар виконавчого комітету районної в місті ради) здійснює реєстрацію підписних листів, про що повідомляють Ініціатора протягом найкоротшого часу, але не пізніше трьох робочих днів після прийняття цього рішення.

2.12. Секретар міської ради (секретар виконавчого комітету районної у місті ради) може перевірити достовірність підписів у підписному листі, який подається ініціативною групою, та прийняти рішення про недостовірність деяких з них. У цьому випадку ініціативна група може додатково, протягом трьох днів, зібрати відповідну кількість підписів.

2.13. Рішення про реєстрацію ініціативи оприлюднюється у засобах масової інформації протягом п'яти робочих днів.

III. Підготовка громадських слухань

3.1. Протягом п'яти робочих днів після реєстрації ініціативи секретар міської ради (секретар виконавчого комітету районної в місті ради) за погодженням з Ініціатором громадських слухань затверджує план проведення заходів з організації та проведення громадських слухань.

3.2. План заходів з організації та проведення громадських слухань повинен передбачати:

- створення дорадчого комітету з проведення громадських слухань;

- створення, в разі необхідності, експертних груп із проблем, які пропонуються на розгляд громадських слухань;

- календарний план заходів з організації та проведення громадських слухань.

3.3. Дорадчий комітет створюється розпорядженням міського голови (голови районної в місті ради), до складу якого входять:

- посадова особа, яка відповідає за підготовку громадських слухань;

- представник Ініціатора громадських слухань;

- депутати міської (районних) рад (за згодою);

- представники громадських організацій (за згодою).

Кількість членів дорадчого комітету визначається з розрахунку 7 - 15 осіб із врахуванням різних поглядів на проблему, яка виноситься на громадські слухання.

3.4. Дорадчий комітет відповідає за підготовку рекомендацій з питань, що виносяться на громадські слухання.

3.5. Очолює дорадчий комітет представник Ініціатора громадських слухань.

3.6. Формою роботи дорадчого комітету є засідання. Регламент проведення засідань дорадчого комітету визначається самим комітетом. За результатами обговорення питань комітет приймає рекомендації.

3.7. Експертні групи утворюються розпорядженням міського голови (голови районної в місті ради) за рекомендацією дорадчого комітету.

3.8. Експертні групи відповідають за підготовку експертних висновків з питань, які виносяться на громадські слухання.

3.9. Виконавчий комітет міської ради (районної в місті ради) забезпечує роботу дорадчого комітету та експертних груп із підготовки громадських слухань.

3.10. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності міста, сприяють проведенню громадських слухань і надають дорадчому комітету, на його прохання, необхідні для слухань інформаційні матеріали.

3.11. Пропозиції дорадчого комітету можуть публікуватися в засобах масової інформації.

3.12. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення громадських слухань здійснюється виконавчими комітетами міської або районних в місті рад.

IV. Проведення громадських слухань

4.1. Громадські слухання проводяться не пізніше одного місяця після реєстрації ініціативи про їх проведення або в інший час, запропонований Ініціатором слухань, але не пізніше трьох місяців з дня реєстрації ініціативи.

4.2. Час та місце проведення громадських слухань визначаються розпорядженням міського голови (голови районної в місті ради) за рекомендацією дорадчого комітету.

4.3. Про час та місце проведення громадських слухань дорадчий комітет повідомляє у засобах масової інформації не пізніш як за десять днів до їх проведення.

4.4. Проводить громадські слухання голова дорадчого комітету.

4.5. На громадських слуханнях приймається порядок денний та регламент роботи, який обов'язково передбачає доповіді представників Ініціатора слухань та дорадчого комітету, виступи представників експертних груп.

4.6. Не допускається розгляд питань та прийняття рішень, які не стосуються теми слухань та не були внесені до порядку денного громадських слухань.

4.7. Пропозиції вважаються прийнятими за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини учасників. Всі пропозиції учасників громадських слухань заносяться до протоколу засідання, за яке відповідає секретар слухань.

4.8. Секретарем слухань є секретар дорадчого комітету чи інша особа, яку обирають присутні на слуханнях.

4.9. Головуючий зобов'язаний надати слово представникам усіх груп, які висловили свою позицію під час підготовки громадських слухань у засобах масової інформації чи під час роботи дорадчого комітету. Головуючий спрямовує виступаючих до висловлення своєї думки саме з теми громадських слухань.

4.10. При обговоренні декількох проектів може проводитися рейтингове голосування, в якому беруть участь жителі відповідної території.

V. Документування та правові наслідки

5.1. Протокол оформляється головою дорадчого комітету та секретарем і подається секретарю міської ради (секретарю виконавчого комітету районної у місті ради) не пізніше трьох робочих днів після проведення громадських слухань.

5.2. Протокол повинен містити:

- назву теми, час і місце проведення слухань;

- дані про кількість учасників громадських слухань, у т. ч. мешканців відповідної території;

- рішення, яке прийняте на громадському слуханні;

- пропозиції, висловлені учасниками слухань;

- результати рейтингового голосування за наявності різних проектів;

- пропозиції дорадчого комітету.

5.2.1. Протокол готують у трьох примірниках, один з яких передається на зберігання секретарю міської ради (секретарю виконавчого комітету районної в місті ради), другий - представнику Ініціатора, третій примірник розміщують на інформаційному стенді міської (районної) ради для ознайомлення.

5.3. За результатами громадських слухань секретар міської ради (секретар виконавчого комітету районної в місті ради) готує висновки та пропозиції, які підлягають розгляду на найближчій сесії відповідної ради.

5.4. Про хід проведення та результати громадського слухання інформуються жителі міста через засоби масової інформації в десятиденний термін.

Висновки та пропозиції за результатами громадських слухань підлягають опублікуванню у засобах масової інформації протягом тижня з дня їх розгляду на сесії відповідної ради.

5.5. Депутати міської (районних в місті) рад можуть прийняти окреме рішення за результатами проведення громадських слухань.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Це Положення набуває чинності з дня його оприлюднення в засобах масової інформації.

 

Секретар міської ради 

Т. Єремічук 

 

 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1998