Щодо роз'яснення окремих питань організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях НБУ

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
               Л И С Т
 
         26.02.2003 N 11-211/647-1724
 
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку України
                   ОПЕРУ НБУ,
                   Центральне сховище,
                   Банкнотно-монетний двір
                   Департамент аудиту
                   Департамент організації
                   виробництва і господарської
                   діяльності
                   Асоціація українських банків
                   Банки України
 
 
         Щодо роз'яснення окремих питань
        організації емісійно-касової роботи
         в територіальних управліннях НБУ
 
 
   У зв'язку з набуттям чинності з 01.02.2004 Інструкції про
касові операції в банках  України,  затвердженої  постановою
Правління НБУ  від  14.08.2003 N 337  ( z0768-03 )  (далі -
Інструкція), Національний банк України надає роз'яснення щодо
порядку розгляду та відшкодування недостач готівки, виявлених
банками в упаковці територіальних управлінь, Центрального сховища
або Банкнотно-монетного двору.
 
   Враховуючи те,  що  розділ  II  Інструкції  ( z0768-03 )
поширюється  на  територіальні  управління  і  регулює  їх
взаємовідносини з банками, то при надходженні від банків актів про
розбіжності, територіальні управління мають керуватись п.  10
глави 1 розділу II Інструкції.
 
   В територіальних управліннях та Центральному сховищі мають
бути створені постійно діючі комісії по контролю за забезпеченням
схоронності цінностей, до функцій яких входять розгляд актів про
розбіжності, проведення службового розслідування та прийняття
відповідних рішень за актами на суму недостач.
 
   Так, за кожним фактом недостач та надлишків в упаковці
територіальних   управлінь,   Центрального   сховища   або
Банкнотно-монетного двору Національного банку України, банки мають
скласти акти про розбіжності за підписом керівника банку (філії) і
надіслати їх до територіального управління, за місцем знаходження
банку.
 
   Постійно діюча комісія при отриманні від банку акту про
розбіжності на недостачу в упаковці територіального управління,
має провести службове розслідування причин, що сприяли виникненню
недостачі. Під час службового розслідування з'ясовується:
   - чи були створені умови, які б забезпечили схоронність
матеріальних цінностей і безпечну роботу з ними;
   - чи належно виконувались працівником його обов'язки;
   - аналізуються  звітні  протоколи  автоматизованих систем
оброблення банкнот за відповідний період та переглядаються, у разі
їх наявності, записи відео спостереження;
   - у випадках, коли недостачі встановлені в упаковці, що
сформована касиром територіального управління вручну, здійснюється
вибіркове контрольне перерахування готівки,  сформованої  цим
касиром;
   - з'ясовується як  часто  надходять  до  територіального
управління претензії до касира, або бригади, в упаковці яких
банками встановлені розбіжності;
   - аналізується і кількість актів, що було надіслано за певний
період від банку, який надіслав акт про розбіжності;
   - для прийняття рішень щодо недостач (надлишків) готівки в
упаковці установ НБУ, комісія має врахувати матеріали перевірок
банку, який виявив розбіжності, з питань стану організації касової
роботи та дотримання встановлених процедур оброблення готівки, а у
разі знаходження банку в іншій області
   - матеріали із зазначених питань, які були отримані від
відповідного  територіального  управління разом із актом про
розбіжності тощо.
 
   На підставі  вищезазначеного   розслідування   комісією
приймається відповідне рішення щодо відшкодування недостачі або
надання повідомлення банку про відмову  у  відшкодуванні  з
відповідним обгрунтуванням.
 
   У випадку  отримання акту про розбіжності на недостачі,
виявлені  в  упаковці  іншого  територіального  управління,
Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору, територіальне
управління має надіслати до територіального управління, в упаковці
якого встановлено недостачу, або до Центрального сховища (в
упаковці Центрального сховища або Банкнотно-монетного  двору)
відповідні матеріали (акт про розбіжності, складений банком -
отримувачем, упаковочні матеріали) та  висновок  щодо  стану
організації касової роботи і дотримання встановлених процедур
оброблення готівки у банку, від якого надійшов акт.
 
   Зазначений порядок розгляду актів про розбіжності, надісланих
банками до територіальних управлінь, буде врегульовано в новій
редакції Інструкції з організації емісійно-касової роботи  в
територіальних управліннях НБУ ( v0001500-94 )  та у змінах до
Інструкції про касові операції в банках України ( z0768-03 ).
 
Заступник Голови                  В.Л.Кротюк

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1996