Щодо неприйняття віруючими ідентифікаційних номерів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          26.02.2003 N 796/П/19-2115
 
 
   Державна податкова  адміністрація України розглянула лист
Д. Погорєлова (смт Голованівськ,  Кіровоградська  обл.)  щодо
неприйняття віруючими ідентифікаційних номерів.
 
   Насамперед зазначимо,  що проти ідентифікаційних номерів,
запроваджених в Україні, виступають представники лише однієї
конфесії  -  Української  Православної  Церкви  Московського
патріархату. Наведемо витяг з Підсумкового документа VII пленуму
Синодальної богословської комісії Російської Православної Церкви,
що відбувся 19-20 лютого 2001 року в Московській духовній академії
за участю архієреїв, які представляли православні церкви чотирьох
країн - Росії, України, Білорусі та Молдови.
 
   Прийняття чи неприйняття індивідуальних номерів не є питанням
віросповідання чи гріховним вчинком. Це справа особистого вибору,
яка не має релігійного значення. Хвилювання, що виникли  в
церковному середовищі під час дискусії про ідентифікаційні номери
(ІН), свідчать про необхідність виправлення недоліків, які існують
в цьому середовищі. Не засуджуючи людей, що відмовилися прийняти
ІН, потрібно висловити тривогу за духовний стан тих з них, хто
вихваляється своєю відмовою, засуджуючи тих, які не наслідували
їхній приклад.
 
   Варто зазначити,  що  порушене  Державною  податковою
адміністрацією України ще у 1999 році питання щодо внесення змін
до Положення та Розробки Порядку внесення відміток в паспорти
фізичних осіб не знайшло підтримки глави Української Православної
Церкви Московського патріархату Блаженнішого Володимира, який
заперечував проти внесення відміток в паспорти.
 
   Однозначно ідентифікувати особу за прізвищем, іменем, по
батькові та за серійним номером паспорта неможливо тому, що
використання таких реквізитів не лише збільшить обсяги інформації,
а й, враховуючи те, що отримати кілька паспортів не є проблемою,
призведе до помилок при ідентифікації особи в інформаційних
системах.  Інша  річ,  коли  є  один  цифровий  особистий
(ідентифікаційний) номер.
 
   Допущення будь-якої  елементарної неточності при введенні
імені, прізвища, по батькові та дати народження може спричинити
ідентифікацію різних осіб. За даними аналізу найбільш поширених
прізвищ, імен та по батькові серед громадян, зареєстрованих у
Державному реєстрі  фізичних  осіб  ( 320/94-ВР ),  найбільш
поширеними серед них є Шевченко Микола Іванович - 821 особа. Крім
того, виявлено, що 23 з них мають попарно  однакову  дату
народження, а три з них народилися 01.01.1949 року.
 
   Протягом життя людина може змінювати прізвище, ім'я, по
батькові та паспортні дані. Тому існує можливість ідентифікації
однієї особи як двох осіб. І дані про доходи, сплачені податки,
страхові внески у Пенсійний фонд можуть реєструватися як дані
різних платників або навпаки, тобто не  будуть  однозначно,
ідентифікувати фізичну особу.
 
   Натомість цифровий номер зручний у використанні, оскільки
забезпечує  компактне  зберігання,  зменшує   вірогідність
неоднозначної ідентифікації фізичних осіб, забезпечує обробку та
використання різноманітних даних у  єдиній  базі  платників.
Відсутність єдиної автоматизованої системи обліку паспортів не дає
змоги відстежити за однією особою всю низку її паспортів, за умови
їх втрати або заміни як необхідної, так і навмисної. Наприклад, до
бази даних втрачених паспортів, що ведеться Державною податковою
адміністрацією України, у серпні минулого року надійшла інформація
про 11 600 втрачених паспортів, у вересні - про 11 000, у жовтні -
про 12 904.
 
   Реєстраційні номери облікових справ, які пропонуються замість
ідентифікаційних номерів у законопроектах N 4306 та N 2388, також
запропоновані  Державною  податковою адміністрацією України у
проекті Податкового кодексу, але його положення почнуть діяти лише
після прийняття Верховною Радою України.
 
 Заступник голови ДПА                В.Росоловський
 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1996