Про алгоритм перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
            26.02.2003 N 175
 
        Про алгоритм перерахування коштів
        на поточні рахунки із спеціальним
            режимом використання
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
            комісії регулювання електроенергетики
    N 204 ( v0204227-03 ) від 11.03.2003 - 13.03.2003 )
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії  регулювання
електроенергетики  України",  на  виконання спільних постанов
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
19 липня 2000 року N 1136 ( 1136-2000-п ) "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку електричної енергії України" і від
29 листопада 2001 року N 1592 ( 1592-2001-п ) "Про визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
29.10.2001 N 1086 ( v1086227-01 ) "Про порядок перерахування
коштів" і Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії (із змінами та доповненнями),
затвердженого постановою  НКРЕ  від  18.08.2000  N   861
( v0861227-00 ), у зв'язку із зверненнями ВАТ "Крименерго" (лист
від 26.02.2003 N 14-48) та ВАТ "Прикарпаттяобленерго" (лист від
25.02.2003  N  002/840),  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити на березень 2003 року алгоритм перерахування
коштів,  згідно  з  яким кошти, що надійшли від споживачів
електричної енергії на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання структурних підрозділів ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (за винятком цільової
надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію,
яка діяла до 1 січня 2002 року), установи банків перераховують у
повному  обсязі  на  поточні рахунки із спеціальним режимом
використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом.
   Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як
оплата  цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на
електричну енергію, яка діяла до 1 січня 2002 року, установи банку
перераховують за умови надання споживачем електричної енергії
окремого платіжного доручення, в якому в графі "Призначення
платежу"  зазначено - "Оплата цільової надбавки (екологічної
складової)..."), у такому порядку:
   цільову надбавку (екологічну складову) без ПДВ відповідно з
Харківської, Полтавської, Сумської областей - на спеціальний
рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в
СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; з Луганської
області - на спеціальний рахунок N 26048310101 в Луганській філії
АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; з Донецької області -
на  рахунок N 26000302636342 у відділенні Промінвестбанку в
м.Єнакієве Донецької області, МФО 334215, ЗКПО 05470978;
   ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена в
призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  Харківської,
Полтавської,  Сумської,  Луганської  та  Донецької  областей
відповідно.
   2. Затвердити   розрахунок   утримання   коштів   у
енергопостачальних компаній з урахуванням прийнятих НКРЕ рішень
(додаток 1) та розрахунок нормативів відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальних компаній (додаток 2) і враховувати їх в
алгоритмі відрахування коштів на поточні рахунки ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії.
   Для ВАТ "Крименерго" коригування за розрахунок не в повному
обсязі, коригування за перевищення граничного рівня споживання та
коефіцієнт  зменшення нормативу здійснювати протягом березня,
квітня і травня 2003 року.
   Для ВАТ "Прикарпаттяобленерго" коефіцієнт зменшення нормативу
застосовувати протягом березня - квітня 2003 року.
   3. Затвердити на березень 2003 року алгоритм, згідно з яким
кошти, що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, установи уповноваженого банку розподіляють і
перераховують  на  поточні  рахунки ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
із  спеціальним  режимом  використання оптового постачальника
електричної енергії (додаток 3).
   Встановити, що залишок коштів, який утворився на початок
першого  дня нового розрахункового місяця, розподіляється за
алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
 
                   ДОДАТОК 1
                   до постанови НКРЕ
                   26.02.2003 N 175
 
              РОЗРАХУНОК
     утримання коштів у енергопостачальних компаній
        відповідно до прийнятих НКРЕ рішень
           на березень 2003 року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні | Утримання коштів у  |   Разом,   |
|з/п|   компанії   | Відповідальних осіб, |   грн.    |
|  |         |які спричинили введення|         |
|  |         |Надзвичайних ситуацій в|         |
|  |         |   ОРЕ протягом   |         |
|  |         |  2000-2001 років,  |         |
|  |         |     грн.     |         |
|---+------------------+-----------------------+-----------------|
|1. |ВАТ "АК      |       - 31100,00|    - 31100,00|
|  |"Вінницяобленерго"|            |         |
|---+------------------+-----------------------+-----------------|
|2. |ВАТ        |      - 230000,00|   - 230000,00|
|  |"Одесаобленерго" |            |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку           С.Вишинський
 
                   ДОДАТОК 2
                   до постанови НКРЕ
                   26.02.2003 N 175
 
              РОЗРАХУНОК
      нормативів відрахувань коштів на поточний
    рахунок ліцензіатів з постачання електричної енергії
     за регульованим тарифом з урахуванням понижуючих
   коефіцієнтів відповідно до Порядку відрахувань коштів
    на поточні рахунки енергопостачальників електричної
   енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
      із спеціальним режимом використання оптового
     постачальника електричної енергії (із змінами),
    затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861
       ( v0861227-00 ), на березень 2003 року
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Енергопостачальні  | Норматив, | Величина | Величина | Величина | Величина | Норматив, |
|з/п|    компанії    |розрахований|коригування|коригування|коригування|коригування|  який  |
|  |            |за плановими| нормативу |   за  |   за  |за коефі- |враховується|
|  |            | обсягами |   за  | розрахунок|перевищення| цієнтом |в алгоритмі |
|  |            | споживання | фактичними|  не в  | граничного| зменшення | розподілу |
|  |            | електро- | обсягами | повному |  рівня  |нормативу, | коштів,  |
|  |            | енергії  | споживання| обсязі за | споживання|  %   |   %   |
|  |            |   на   | електро- | електро- |електричної|      |      |
|  |            | березень | енергії у | енергію, | енергії у |      |      |
|  |            | 2003 року, |  січні  | куплену з |  січні  |      |      |
|  |            |   %   |2003 року, |  ОРЕ у  | 2003 року,|      |      |
|  |            |      |  %   |  січні  |   %   |      |      |
|  |            |      |      | 2003 року,|      |      |      |
|  |            |      |      |   %   |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|1 |      2     |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|1. |ВАТ "АК        |  39,24  |  3,81  |  -12,67 |  0,00  |  -6,08  |  24,30  |
|  |"Вінницяобленерго"   |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|2. |ВАТ          |  30,68  |  1,32  |  -3,08 |  0,00  |  -2,89  |  26,03  |
|  |"Тернопільобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|3. |ВАТ "ЕК        |  38,40  |  2,46  |  -3,88 |  -1,41 |  -3,56  |  32,01  |
|  |"Хмельницькобленерго" |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|4. |ВАТ "ЕК        |  37,22  |  3,30  |  -12,79 |  -2,77 |  -4,99  |  19,97  |
|  |"Чернівціобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|5. |ВАТ          |  8,79   |  0,29  |  -0,73 |  0,00  |  -0,83  |  7,52   |
|  |"Запоріжжяобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|6. |ВАТ "ЕК        |  11,45  |  0,51  |  -1,17 |  -0,55 |  -1,02  |  9,22   |
|  |"Дніпрообленерго"   |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|7. |ВАТ          | 100,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  100,0  |
|  |"Кіровоградобленерго" *|      |      |      |      |      |   0   |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|8. |ВАТ "Донецькобленерго" |  14,10  |  -1,95  |  -3,28 |  -0,67 |  -1,64  |  6,56   |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|9. |ВАТ          |  30,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  30,00  |
|  |"Луганськобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|10.|ТОВ "Луганське     |  17,80  |  -0,77  |  -1,24 |  -0,37 |  -0,81  |  14,61  |
|  |енергетичне об'єднання"|      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С.      |  35,80  |  2,61  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  38,41  |
|  |Київобленерго"     |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|12.|ВАТ          | 100,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  100,0  |
|  |"Житомиробленерго" *  |      |      |      |      |      |   0   |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|13.|ВАТ "Черкасиобленерго" |  38,67  |  -0,64  |  -4,95 |  -1,36 |  -4,76  |  26,96  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|14.|ВАТ "ЕК        |  32,77  |  0,34  |  -1,14 |  0,00  |  -3,20  |  28,77  |
|  |"Чернігівобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|15.|ВАТ "Крименерго"    |  37,74  |  -2,52  |  -3,25 |  -0,42 |  -1,62  |  29,94  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|16.|ВАТ "ЕК        |  29,77  |  0,89  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  30,66  |
|  |"Севастопольенерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго"  |  29,58  |  3,58  |  -4,29 |  0,00  |  -4,33  |  24,54  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|18.|ВАТ "ЕК        |  37,22  |  3,50  |  -12,85 |  -2,79 |  -5,02  |  20,06  |
|  |"Закарпаттяобленерго" |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|19.|ВАТ          |  44,88  |  3,05  |  -8,66 |  -1,30 |  -2,85  |  35,12  |
|  |"Прикарпаттяобленерго" |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|20.|ВАТ "Ей-І-Ес      |  31,48  |  4,56  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  36,04  |
|  |Рівнеенерго"      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|21.|ВАТ "Одесаобленерго"  |  30,68  |  -0,39  |  -10,10 |  -0,24 |  -3,99  |  15,96  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|22.|ВАТ "ЕК        |  32,35  |  1,98  |  -8,84 |  -2,29 |  -4,64  |  18,56  |
|  |"Миколаївобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|23.|ВАТ "ЕК        |  38,15  |  1,33  |  -7,91 |  -1,70 |  -5,97  |  23,90  |
|  |"Херсонобленерго"   |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|24.|АК "Харківобленерго"  |  27,65  |  0,25  |  -4,53 |  -2,34 |  -3,15  |  17,88  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго" |  54,04  |  14,79  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  68,83  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго"  |  42,17  |  4,04  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  46,21  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго" |  28,99  |  1,95  |  -5,88 |  -0,80 |  -3,64  |  20,62  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ -       |  17,40  |  0,15  |  -5,22 |  0,00  |  -2,47  |  9,86   |
|  |Енерговугілля"     |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|29.|ДП СЕМ ВО       |  18,66  |  0,25  |  -8,92 |  -0,76 |  -1,85  |  7,38   |
|  |"Донецьквугілля"    |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"  |  15,44  |  0,62  |  -0,94 |  0,00  |  -1,51  |  13,61  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|31.|ДП МО України "102 ПЕМ"|  0,00   |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00   |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|32.|ЗАТ "Східно-Кримська  |  31,22  |  0,38  |  -16,36 |  0,00  |  -3,05  |  12,19  |
|  |енергетична компанія" |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|33.|МДКП "Розділтеплокомун-|  27,73  |  1,58  |  -19,95 |  0,00  |  -1,87  |  7,49   |
|  |енерго"        |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|34.|Новояворівське КП "МЕМ"|  33,96  |  -2,62  |  -11,05 |  0,00  |  -4,06  |  16,23  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|35.|ДТГО "Південно-західна |  19,55  |  2,83  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  22,38  |
|  |залізниця"       |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|36.|ТОВ "Сервіс-Інвест"  | 100,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  100,0  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * встановлено 100-відсоткове  перерахування  на  поточний
рахунок ВАТ "Житомиробленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго" та ТОВ
"Сервіс-Інвест", відповідно до постанов НКРЕ  від  28.12.2001
N 1276 ( v1276227-01 ), від 29.07.2002 N 829 ( v0829227-02 ) та
від 27.11.2002 N 1304 ( v1304227-02 ).
 
 Начальник управління енергоринку           С.Вишинський
 
                   ДОДАТОК 3
                   до постанови НКРЕ
                   26.02.2003 N 175
 
              НОРМАТИВИ
    відрахувань коштів на поточний рахунок ліцензіатів
   з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
  та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
   оптового постачальника електричної енергії за куповану
  на ОРЕ електроенергію з урахуванням понижуючих коефіцієнтів
  відповідно до Порядку відрахувань коштів на поточні рахунки
   енергопостачальників електричної енергії за регульованим
   тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом
   використання оптового постачальника електричної енергії
      (із змінами), затвердженого постановою НКРЕ
       від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 ),
           на березень 2003 року
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N |  Енергопостачальні  | Відсоток  |  Відсоток | Щодобове  |
|з/п|    компанії    |відрахування | відрахування| додаткове |
|  |            | коштів на | коштів на |перерахування|
|  |            |  поточні  |  поточний | (утримання) |
|  |            |  рахунки  | рахунок із | коштів на |
|  |            |ліцензіатів з| спеціальним |  поточні  |
|  |            | постачання |  режимом  |  рахунки  |
|  |            | електричної | використання| енергопос- |
|  |            | енергії,  |  оптового | тачальних |
|  |            |   %   |постачальника| компаній, |
|  |            |       | електричної |  грн.   |
|  |            |       |  енергії, |       |
|  |            |       |   %   |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 |     2       |   3   |   4   |   5   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|1. |ВАТ "АК         |  24,30  |  75,70  | - 31100,00 |
|  |"Вінницяобленерго"   |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|2. |ВАТ           |  26,03  |  73,97  |  0,00   |
|  |"Тернопільобленерго"  |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|3. |ВАТ "ЕК         |  32,01  |  67,99  |  0,00   |
|  |"Хмельницькобленерго"  |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|4. |ВАТ "ЕК         |  19,97  |  80,03  |  0,00   |
|  |"Чернівціобленерго"   |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|5. |ВАТ           |  7,52   |  92,48  |  0,00   |
|  |"Запоріжжяобленерго"  |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|6. |ВАТ "ЕК         |  9,22   |  90,78  |  0,00   |
|  |"Дніпрообленерго"    |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|7. |ВАТ           |  100,00  |   0,00  |  0,00   |
|  |"Кіровоградобленерго"  |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|8. |ВАТ "Донецькобленерго" |  6,56   |  93,44  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|9. |ВАТ "Луганськобленерго" |  50,00  |  50,00  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10.|ТОВ "Луганське     |  14,61  |  85,39  |  0,00   |
|  |енергетичне об'єднання" |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С.       |  38,41  |  61,59  |  0,00   |
|  |Київобленерго"     |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|12.|ВАТ "Житомиробленерго" |  100,00  |   0,00  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13.|ВАТ "Черкасиобленерго" |  26,96  |  73,04  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14.|ВАТ "ЕК         |  28,77  |  71,23  |  0,00   |
|  |"Чернігівобленерго"   |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15.|ВАТ "Крименерго"    |  29,94  |  70,06  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16.|ВАТ "ЕК         |  30,66  |  69,34  |  0,00   |
|  |"Севастопольенерго"   |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго"  |  24,54  |  75,46  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|18.|ВАТ "ЕК         |  20,06  |  79,94  |  0,00   |
|  |"Закарпаттяобленерго"  |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|19.|ВАТ           |  35,12  |  64,88  |  0,00   |
|  |"Прикарпаттяобленерго" |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20.|ВАТ "Ей-І-Ес      |  36,04  |  63,96  |  0,00   |
|  |Рівнеенерго"      |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21.|ВАТ "Одесаобленерго"  |  15,96  |  84,04  | - 230000,00 |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22.|ВАТ "ЕК         | 18,56 (2,3) |  81,44  |  0,00   |
|  |"Миколаївобленерго" ** |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|23.|ВАТ "ЕК         |  23,90  |  76,10  |  0,00   |
|  |"Херсонобленерго"    |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24.|АК "Харківобленерго"  |  17,88  |  82,12  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго" |  68,83  |  31,17  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго"   |  46,21  |  53,79  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго"  |  20,62  |  79,38  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ -       |  9,86   |  90,14  |  0,00   |
|  |Енерговугілля"     |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|29.|ДП СЕМ ВО        |  7,38   |  92,62  |  0,00   |
|  |"Донецьквугілля"    |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"  |  13,61  |  86,39  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31.|ДП МО України "102 ПЕМ" |  0,00   |  100,00  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32.|ЗАТ "Східно-Кримська  |  12,19  |  87,81  |  0,00   |
|  |енергетична компанія"  |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|33.|МДКП          |  7,49   |  92,51  |  0,00   |
|  |"Розділтеплокомуненерго"|       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|34.|Новояворівське КП "МЕМ" |  16,23  |  83,77  |  0,00   |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|35.|ДТГО "Південно-західна |  22,38  |  77,62  |  0,00   |
|  |залізниця"       |       |       |       |
|---+------------------------+-------------+-------------+-------------|
|36.|ТОВ "Сервіс-Інвест"   |  100,00  |   0,00  |  0,00   |
------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * встановлено 30% відповідно до Постанови НКРЕ від 25.12.02
N 1442 ( v1442227-02 ).
   **  у  тому  числі  2,30%  на  поточний  рахунок  ВАТ
"Миколаївобленерго" із спеціальним режимом використання, відкритий
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2001
N 358 ( 358-2001-п ).
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 204
( v0204227-03 ) від 11.03.2003 - 13.03.2003 )
 
 Начальник управління енергоринку           С.Вишинський
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1994