Перелік утворюваних у діяльності органів прокуратури України документів, що містять конфіденційну інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Генерального прокурора
                   України
                   28.12.2002 N 89
 
 
               ПЕРЕЛІК
    утворюваних у діяльності органів прокуратури України
     документів, що містять конфіденційну інформацію
       і яким надається гриф обмеження доступу
         "Для службового користування"
 
 
   1. Організаційно-розпорядчі  документи  (накази, вказівки,
розпорядження) керівництва  Генеральної  прокуратури  України,
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських
Сил України (за пропозицією ініціатора).
 
   2. Документи з кадрових питань (матеріали особових справ
працівників органів прокуратури України).
 
   3. Доповідні записки, довідки, інформаційні листи, методичні
рекомендації  з  питань здійснення прокурорського нагляду за
додержанням законів під час  проведення оперативно-розшукової
діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що
становлять державну таємницю).
 
   4. Узагальнення, аналізи, огляди (за пропозицією ініціатора).
 
   5. Документи прокурорського  реагування  (за  пропозицією
ініціатора).
 
   6. Спецповідомлення  про  катастрофи,  аварії  та  інші
надзвичайні події, що спричинили загибель людей чи завдали значних
матеріальних збитків.
 
   7. Облікова картка на особу про надання допуску до державної
таємниці (після заповнення).
 
   8. Листування з органами Служби безпеки України з питань
оформлення працівникам прокуратури допусків до державної таємниці.
 
   9. Накази про надання працівникам прокуратури допусків до
державної таємниці.
 
   10. Номенклатури посад працівників, які підлягають оформленню
на допуск до державної таємниці (якщо за своїм змістом не
розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
 
   11. Інші документи, для створення яких використовувалася
конфіденційна інформація.
 
 Секретаріат Генеральної
 прокуратури України

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1997