Про встановлення Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           III сесія XXIV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 228/388 від 26.12.2002
 
     { Рішення втратило чинність на підставі Рішення
                      Київміськради
      N 260/921 ( ra0260023-07 ) від 15.03.2007 }
 
       Про встановлення Правил надання послуг
        з перевезення пасажирів та їх багажу
            на таксі в м. Києві
 
 
   Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю
України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), статті 30 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статей 3-7,
10, 12, 13 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), статей 7,
38, 39, 43, 50-52, 69, 70 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ), статей 8, 9  Закону  України  "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
статей 2, 3, 9, 10 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ), Указу Президента України від 3 липня
1998 року N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", з метою
впорядкування перевезень  пасажирів та їх багажу на таксі в
м. Києві, забезпечення необхідного рівня та якості наданих послуг,
Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Встановити Правила надання послуг з перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі в м. Києві згідно з додатком та ввести їх в
дію з 1 червня 2003 року.
 
   2. Виконавчому  органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):
   2.1. До 1 червня 2003 року визначити нормативну кількість
таксі та їх стоянок відповідно до вимог Державного класифікатора
соціальних стандартів і нормативів ( v0293203-02 ).
   2.2. Спільно з районними державними адміністраціями визначити
місця зупинок і стоянок таксі на вулично-шляховій мережі м. Києва
та розробити вимоги до їх обладнання.
   2.3. Забезпечити обладнання місць зупинок і стоянок таксі в
місцях підвищеного попиту на перевезення  таксі:  аеропорти,
залізничні вокзали, автовокзал, автостанції, готелі, ресторани,
ринки та інших.
   2.4. До 1 червня 2003 року розробити систему планування та
організації перевезень, обліку роботи таксі, порядок проведення
контролю  за  дотриманням нормативно-правових актів в галузі
автомобільного транспорту.
   2.5. До 1 лютого 2004 року відповідно з цим рішенням,
провести аналіз стану справ за 2003 рік по забезпеченню перевезень
пасажирів та їх багажу на таксі.
   2.6. При проектуванні об'єктів нового будівництва передбачати
місця зупинок і стоянок таксі в зручних для пасажирів місцях.
   2.7. Розробити Програму розвитку таксі в м. Києві до 2010
року.
 
   3. Дія рішення поширюється на всі установи, підприємства і
організації, які здійснюють контроль за виконанням законодавства в
галузі автомобільного транспорту, та суб'єктів підприємницької
діяльності, незалежно від форм власності, що надають послуги з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київської міської ради з питань транспорту та зв'язку.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   Додаток
                   до рішення Київської
                   міської ради
                   від 26.12.2002 р. N 228/388
 
               ПРАВИЛА
       надання послуг з перевезення пасажирів
         та їх багажу на таксі в м. Києві
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їх
багажу на таксі в м.Києві (надалі - Правила) впроваджуються з
метою:
   забезпечення стабільного,   безпечного   і   якісного
обслуговування  населення  та  гостей  м. Києва послугами з
перевезення на таксі;
   - створення  умов  для розвитку рівної та добросовісної
конкуренції у сфері перевезень пасажирів на таксі, а також для
зниження вартості цих послуг;
   - легалізації діяльності у сфері послуг таксі, забезпечення
зростання надходжень до міського бюджету;
   - захисту прав споживачів, які користуються послугами з
перевезення на таксі.
 
   1.2. Ці Правила визначають порядок організації та здійснення
перевезень пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві і є
обов'язковими для виконання Замовником, Перевізниками, водіями,
пасажирами, а також підприємствами, установами та організаціями,
які здійснюють контроль за виконанням законодавства в галузі
автомобільного транспорту.
 
   1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
   диспетчер (диспетчерська служба Перевізників) - фізична або
юридична особа, яка регулює рух таксі на транспортній мережі
міста, приймає від громадян спеціальні замовлення та передає їх на
виконання у встановлені терміни Перевізникам, а також надає
інформацію громадянам про ціни та тарифи на послуги з перевезень;
   - Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м.
Києві (надалі - Договір) - це письмова угода про надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, яка
укладається між Замовником та Перевізником;
   - електронний таксометр (надалі - таксометр) - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково  забезпечує  попереднє
програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з
перевезень пасажирів;
   - Замовник  визначений  структурний підрозділ виконавчого
органу Київської міської ради  (Київської  міської  державної
адміністрації) - Головне управління транспорту Київської міської
державної адміністрації, який укладає з Перевізниками договори на
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, контролює
виконання умов укладених договорів, надає Перевізникам право
користуватися мережею стоянок таксі в м. Києві, а також надає
Перевізникам послуги з організації перевезень  пасажирів  на
договірних засадах в межах своїх повноважень;
   - звичайне замовлення таксі - замовлення таксі на стоянці або
на шляху слідування таксі;
   - кваліфікаційна  комісія  -  комісія  з  проведення
кваліфікаційної перевірки і визначення Перевізників пасажирів та
їх багажу на таксі в м. Києві. Склад комісії затверджує Замовник;
   - мережа стоянок таксі - територіально визначена сукупність
спеціально обладнаних  місць  зупинки  (стоянки)  для  найму
громадянами таксі;
   - мінімальна кількість таксі - кількість таксі, яка необхідна
для задоволення потреб населення в перевезеннях пасажирів та їх
багажу на таксі в м. Києві, визначається відповідно до вимог
Державного класифікатора  соціальних  стандартів та нормативів
( v0293203-02 ), за обов'язковим погодженням з Представництвом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва у м. Києві;
   - Перевізники  -  юридична  або  фізична особа (суб'єкт
підприємницької діяльності), яка надає послуги з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі;
   - претендент -  юридична  або  фізична  особа  (суб'єкт
підприємницької  діяльності),  яка  офіційно подала необхідні
документи для укладання із Замовником Договору на перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві;
   - розрахунковий документ  (надалі  -  чек)  -  документ
встановленої форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція
тощо), що  підтверджує  факт  надання  послуг,  надрукований
зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових
операцій або заповнений вручну;
   - спеціальне замовлення таксі - замовлення таксі за телефоном
(телефаксом чи письмове) з обов'язковим визначенням місця і часу
подачі таксі та інформуванням особи, яка здійснює замовлення, про
марку і державний номер транспортного засобу;
   - таксі  -  спеціальний  легковий автомобіль, обладнаний
таксометром і призначений для перевезення пасажирів та їх багажу в
індивідуальному порядку.
   - Талон до Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі (надалі - Талон) - спеціальний Талон відповідного зразка до
Договору на перевезення пасажирів та їх багажу, який підтверджує,
що Перевізник згідно з виданою ліцензією та укладеним Договором
має право на здійснення перевезень пасажирів і їх багажу на таксі
та користування мережею стоянок таксі в м. Києві (додаток 2 до цих
Правил).
 
   1.4. Організація перевезень пасажирів та їх багажу на таксі в
м. Києві здійснюється на  підставі  цих  Правил  та  інших
нормативно-правових  документів,  що регламентують перевезення
пасажирів автомобільним транспортом.
 
   1.5. Особи, які є власниками або користувачами легкових
автомобілів і виявили бажання здійснювати перевезення пасажирів та
їх багажу на таксі в м. Києві, звертаються до Замовника відповідно
до вимог пункту 3.1 цих Правил.
 
      2. Система організації перевезень пасажирів
           та їх багажу на таксі
 
   2.1. До системи перевезень пасажирів та їх багажу на таксі
входять Замовник, Перевізники, мережа стоянок таксі, диспетчери,
диспетчерські служби замовлень.
 
   2.2. Замовник затверджує створену на вулицях міста мережу
стоянок таксі. Мережа стоянок таксі та дорожні знаки 5.44 "Місце
зупинки  таксі"  утримуються  у  належному санітарному стані
відповідними комунальними службами міста та районів. Порядок
організації та утворення мережі стоянок таксі, їх благоустрій,
обладнання відповідно до існуючих норм і користування всіма
Перевізниками і пасажирами, визначаються Замовником за погодженням
із управлінням ДАІ ГУ МВС України в м. Києві та відповідними
установами.
 
   2.3. Місця стоянок таксі позначаються дорожнім знаком 5.44
"Місце зупинки таксі" відповідно до Правил дорожнього  руху
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
10.10.2001 N 1306 ( 1306-2001-п ).
 
   2.4. Регулювання  роботи  таксі  Перевізників  здійснюють
диспетчери, диспетчерські служби замовлень.
 
   2.5. Координацію дій Перевізників при перевезенні пасажирів
та їх багажу здійснює Замовник.
 
   2.6. Функції Замовника:
   - формування сучасного ринку послуг таксі, сприяння розвитку
цивілізованої конкуренції серед Перевізників;
   - визначення мінімальної кількості таксі, яка необхідна для
задоволення потреб населення в перевезеннях пасажирів та їх багажу
на таксі в м. Києві;
   - вжиття заходів щодо повного та якісного надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
   - сприяння ефективному використанню транспортних  засобів
Перевізниками;
   - видання розпоряджень та наказів в межах своїх повноважень
щодо організації перевезень пасажирів, які не суперечать діючому
законодавству;
   - затвердження складу кваліфікаційної комісії (до складу
комісії включаються представники Уповноваженого з питань захисту
прав підприємців, Представництва Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва у м. Києві і
громадських організацій);
   - укладання договорів  з  Перевізниками  на  перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві і забезпечення
талонами;
   - реєстрація  та  облік  роботи  Перевізників, створення
інформаційної бази даних;
   - координація роботи Перевізників на лінії відповідно до
існуючого попиту на перевезення, отримання звітів про роботу
Перевізників, їх аналіз та систематизація;
   - здійснення перевірок Перевізників щодо виконання  умов
укладених договорів та цих Правил;
   - надання  Перевізникам  послуг  за  їхнім  замовленням,
пов'язаних із забезпеченням їх діяльності.
 
   2.7. Функції кваліфікаційної комісії:
   - реєстрація претендентів, отримання від них  документів
згідно з додатком 1 до цих Правил;
   - проведення   кваліфікаційної   перевірки   документів
претендентів, які бажають здійснювати перевезення пасажирів та їх
багажу на таксі в м. Києві;
   - надання висновків Замовнику щодо відповідності претендентів
Умовам та порядку укладання договорів на перевезення пасажирів та
їх багажу на таксі в м. Києві згідно з додатком 1 до цих Правил.
 
   2.8. Функції Перевізників:
   - надання населенню та гостям м. Києва якісних і безпечних
послуг з перевезення на таксі;
   - утримання автомобільного транспорту в належному технічному
стані;
   - обладнання кожного автомобіля-таксі відповідно до вимог цих
Правил;
   - забезпечення проведення медичного контролю водіїв;
   - забезпечення водіїв таксі документацією на перевезення
пасажирів та їх багажу відповідно до вимог пункту 4.2;
   - розробка тарифів на надання послуг населенню з перевезення
на таксі;
   - укладання договорів з Замовником на перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі в м. Києві та забезпечення їх виконання;
   - виконання вимог  чинного  законодавства  України  щодо
страхування при транспортному обслуговуванні населення таксі в м.
Києві;
   - сприяння Замовнику з утримання в належному технічному стані
дорожніх знаків 5.44 "Місце зупинки таксі" на стоянках таксі;
   - виконання розпоряджень, наказів Замовника щодо організації
перевезень пасажирів та їх багажу на таксі, цих Правил.
 
        3. Порядок визначення Перевізників
 
   3.1. Претенденти, що мають відповідні транспортні засоби та
всі необхідні документи для здійснення діяльності з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі  в  м.  Києві,  проходять
кваліфікаційну перевірку відповідно до Умов та порядку укладання
договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м.
Києві (додаток 1 до цих Правил).
 
   3.2. Між  Замовником  та  Перевізником,  що  пройшов
кваліфікаційну перевірку, у десятиденний  термін  укладається
договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві
(додаток 3 до цих Правил). На кожне визначене умовами укладеного
договору таксі видається Талон, який є невід'ємною частиною
договору.
 
   4. Кваліфікаційні, технологічні, організаційні вимоги
     до перевезень пасажирів та їх багажу на таксі
 
   4.1. Вимоги до водіїв таксі:
   - до керування таксі допускаються громадяни згідно вимог
передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93
N 340 ( 340-93-п ) "Про затвердження Положення про порядок видачі
посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними
засобами";
   - кожний водій підлягає  обов'язковому  страхуванню  від
нещасного випадку і повинен мати документи, що підтверджують
страхування (договір, поліс), що передбачено Законом України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) та постановою Кабінету Міністрів України
від 14.08.96 N 959 ( 959-96-п ) "Про затвердження Положення про
обов'язкове особисте страхування від  нещасних  випадків  на
транспорті".
 
   4.2. Вимоги до транспортного засобу - таксі та їх екіпіровки:
   - транспортні засоби повинні бути зареєстровані відповідно до
вимог  чинного  законодавства,  мати  свідоцтво про державну
реєстрацію,  видане  органами  Державтоінспекції,  талон  про
проходження державного технічного огляду (проведення технічного
огляду транспортного засобу - таксі здійснюється один раз на рік
при наявності Талону), тимчасовий реєстраційний талон виданий
підрозділом ДАІ (якщо транспортний засіб переданий його власником
у встановленому порядку в користування і (або) розпорядження іншій
фізичній або юридичній особі), а також ліцензійну картку;
   - автомобілі-таксі повинні відповідати наступним вимогам:
мати не менше 4 дверей, кількість місць для пасажирів не менше 3,
об'єм двигуна від 1300 куб.см;
   - на автомобілі-таксі повинно бути встановлено: сигнальний
ліхтар із зеленим та червоним світлом у верхньому правому кутку
лобового скла, розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який
встановлюється на даху таксі, з нанесенням на ньому композиції з
чорно-білих квадратів, розташованих у шаховому порядку, таксометр,
який повинен бути розташований на видному місці, що дозволяє
пасажирам мати повну інформацію про показники, прейскурант цін на
послуги, пристрій зв'язку із диспетчерською службою замовлень
таксі (при наявності служби замовлень), нанесені на  бортах
автомобіля-таксі  назву  Перевізника  та  номери  телефонів
диспетчерської служби замовлень таксі, а також розташований зверху
(посередині) лобового скла за дзеркалом заднього огляду Талон до
Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м.
Києві;
   - транспортні  засоби  повинні бути застраховані і мати
документи, що підтверджують обов'язкове страхування цивільної
відповідальності  власників  транспортних  засобів  (договір,
страховий поліс), що передбачено Законом України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) та постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96
N 1175 ( 1175-96-п ) "Про порядок і умови проведення обов'язкового
страхування  цивільної відповідальності власників транспортних
засобів".
 
   4.3. Замовлення таксі може бути звичайним чи спеціальним.
Звичайне замовлення таксі врегульовано пунктом 1.3 цих Правил.
Звичайне замовлення на стоянці таксі здійснюється за чергою. Право
позачергового  користування таксі надається: вагітним жінкам,
інвалідам, пасажирам з дітьми дошкільного віку та особам, яким це
право надано згідного з чинним законодавством. При спеціальному
замовленні таксі особи, що мають намір скористатися послугами
таксі,  зазначають місце і час подачі таксі (для виконання
замовлення). Спеціальне замовлення розподіляється на термінове
(якщо передбачає виконання замовлення протягом ЗО хвилин) і
планове (якщо від прийняття замовлення до його виконання визначено
більше 30 хвилин - в межах узгодженого з особою, яка замовляє,
часу подачі таксі).
   Спеціальне замовлення здійснюється через диспетчера, який
передає його водію за допомогою пристрою зв'язку.
 
   4.4. Посадка у таксі і вихід із нього здійснюється з правої
сторони автомобіля тільки після його повної зупинки.
 
   4.5. Кількість пасажирів, що перевозяться в таксі, не повинна
перевищувати кількості місць для сидіння згідно із паспортом
заводу-виробника транспортного засобу.
 
   4.6. Вимоги  до перевезення багажу в таксі визначаються
Правилами дорожнього руху України та Правилами надання послуг
пасажирським автомобільним транспортом, затвердженими постановами
Кабінету Міністрів України від 10.10.01 N 1306 ( 1306-2001-п ) та
від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ).
 
   4.7. Обслуговування населення таксі здійснюється в м. Києві
та передмісті, по дорогах з твердим покриттям.  У  випадку
здійснення  поїздки  на більшу відстань водій таксі повинен
інформувати відповідну диспетчерську службу.
 
   4.8. При виконанні спеціального замовлення підсадка інших
пасажирів забороняється.
 
   4.9. Перевезення пасажирів та їх багажу на таксі дозволяється
лише при наявності Договору з Замовником на перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі в м. Києві.
 
   4.10. Розміщення реклами на автомобілях-таксі здійснюється
відповідно до вимог чинного законодавства.
 
            5. Плата за проїзд
 
   5.1. Тарифи за надання послуг з перевезення  на  таксі
розраховуються Перевізниками та визначаються в умовах укладеного
Договору.
 
   5.2. За надання послуг з перевезення на таксі отримується
плата:
   - за виконання спеціального замовлення  (термінового  чи
планового);
   - за посадку, якщо це звичайне замовлення;
   - за фактичний пробіг в кілометрах;
   - за час чекання.
   Тарифи розподіляються на денний (з 6.00 до 22.00 годин) та
нічний (з 22.00 до 6.00 годин). За бажанням Перевізника денний та
нічній тарифи можуть співпадати.
 
   5.3. Розрахунки за послуги таксі здійснюються згідно з чинним
законодавством, з обов'язковою видачею  пасажиру  чека.  При
перевезенні  в таксі кількох пасажирів плата кожного з них
вираховується діленням загальної суми  вартості  проїзду  на
кількість пасажирів, що їдуть, пропорційно до відстані поїздки
кожного. У випадку зупинки таксі в дорозі з вини водія пасажири не
платять за простій таксі.
 
   5.4. При неможливості доставки пасажира (стихійне лихо та
його наслідки, будівельні роботи на шляху слідування, бездоріжжя,
закритий залізничний переїзд та інше) до місця призначення,
розрахунки за послуги з перевезення провадяться  за  місцем
вимушеної зупинки, якщо пасажир не вимагає доставити його іншим
маршрутом.
 
   5.5. Перевізник не пізніше ніж за тиждень до дати введення
нових тарифів розміщує поруч з діючим прейскурантом цін на послуги
з перевезення новий прейскурант та  інформує  Замовника,  з
обов'язковим зазначенням дати введення нових тарифів.
 
    6. Права, обов'язки та відповідальність водія таксі
 
   6.1. Водій має право:
   - вимагати від пасажирів виконання вимог Правил дорожнього
руху (  1306-2001-п  ),  Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту ( 176-97-п ) та цих Правил;
   - відмовляти в наданні послуг пасажирам, які знаходяться у
нетверезому стані, забрудненому одязі;
   - відмовляти в наданні послуг, якщо багаж пасажира не може
бути вільно розміщений у багажнику чи в салоні автомобіля або може
забруднити чи пошкодити його;
   - вимагати від Перевізника створення умов безпечної роботи на
лінії.
 
   6.2. Водій зобов'язаний:
   - при перевезенні  пасажирів  мати  наступні  документи:
посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,
дорожній лист з підписами та штампами механіка  і  лікаря,
ліцензійну картку на таксі, Талон до Договору з Замовником,
   - забезпечити безпечне та якісне перевезення  пасажирів;
утримувати транспортний засіб в належному технічному і санітарному
стані;
   - зупиняти вільний автомобіль на вимогу громадян;
   - здійснювати посадку пасажирів на стоянці за чергою, а також
надавати право позачергового користування таксі громадянам згідно
з чинним законодавством;
   - надавати пасажирам повну інформацію щодо надання послуг з
перевезення на таксі в м. Києві та порядку їх оплати;
   - завантажувати та розвантажувати з багажника автомобіля
багаж пасажира;
   - відчиняти двері таксі і відкривати багажник та перевіряти
їх закриття під час посадки пасажирів;
   - виконувати перевезення пасажирів та їх багажу до пункту
призначення найкоротшим шляхом або за домовленістю із пасажиром;
   - після закінчення поїздки повідомити про вартість наданих
послуг, здійснити розрахунки і видати чек;
   - при виникненні технічної несправності транспортного засобу
при перевезенні, вжити заходів для своєчасної доставки пасажирів
до місця призначення, за погодженням з пасажирами;
   - пред'являти особі, яка має право здійснювати контроль, всі
необхідні документи на право перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі в м. Києві;
   - займати стоянку таксі тільки у встановлені години, шо
визначені на дорожньому знаку 5.44 "Місце зупинки таксі", і в
межах зазначеної зони;
   - передавати речі, забуті в таксі, у диспетчерський пункт
Перевізника;
   - виконувати вимоги чинного законодавства та цих Правил.
 
   6.3. Водію таксі забороняється:
   - відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім випадків, коли
порушуються вимоги пунктів 4.5, 4.8 та 6.1 цих Правил;
   - відходити на стоянці від транспортного засобу і вести
переговори з пасажирами;
   - обирати пасажирів за вигідністю напрямків їх прямування;
   - без згоди пасажирів заїжджати або ставити на стоянку
найняте таксі;
   - здійснювати стоянку ближче ніж за 100 метрів до стоянки
таксі, якщо транспортний засіб вільний;
   - нав'язувати  спільний  проїзд  кільком  пасажирам  або
здійснювати перевезення пасажирів не найкоротшим шляхом, якщо на
те відсутня їх згода;
   - перевозити в автомобілі  гострі  і  ріжучі  предмети,
пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні, наркотичні
речовини та матеріали, вогнепальну зброю без  чохлів  (крім
випадків, передбачених законодавством);
   - перевозити тварин, крім дрібних звірів і птахів, у клітках,
собак у намордниках при наявності повідка (за умови розташування
на підлозі, а при наявності підстілки для собаки - на сидінні) та
котів;
   - використовувати тарифи, які не зазначені в прейскуранті;
   - відмовлятись без поважних причин від виконання спеціального
замовлення;
   - під час руху з пасажирами їсти, пити та палити.
 
   6.4. Водій  таксі несе відповідальність за псування або
зникнення з багажника прийнятого для перевезення багажу.
 
   6.5. За збереження багажу, що перевозять пасажири у салоні
автомобіля, водій відповідальності не несе.
 
         7. Права та обов'язки пасажира
 
   7.1. Пасажир має право:
   - вибирати на свій розсуд будь-яке таксі, що перебуває на
стоянці;
   - вимагати від водія виконання вимог Правил дорожнього руху
України ( 1306-2001-п ), Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту ( 176-97-п ) та цих Правил;
   - вимагати від водія застосування встановлених тарифів за
проїзд та отримання чеку;
   - вимагати від водія виконання перевезень найкоротшим шляхом
прямування;
   - перевозити на руках дитину дошкільного віку, якщо пасажир
знаходиться на задньому сидінні;
   - звертатися до Замовника та в інші організації щодо якості
надання транспортних послуг.
 
   7.2. Пасажир зобов'язаний:
   - виконувати  вимоги  Правил  дорожнього  руху  України
( 1306-2001-п  ),  Правил  надання  послуг  пасажирського
автомобільного транспорту ( 176-97-п ) та цих Правил;
   - здійснювати посадку та висадку з таксі з правого боку
тільки після повної його зупинки;
   - під час руху не відволікати водія від виконання керування
транспортним засобом;
   - під час замовлення таксі на стоянках таксі надавати право
позачергового  користування таксі вагітним жінкам, інвалідам,
пасажирам з дітьми дошкільного віку та особам, яким це право
надано згідно з чинним законодавством;
   - не допускати дій, які могли  б  загрожувати  безпеці
перевезень;
   - не палити цигарки і не відкривати вікон у салоні без
погодження з водієм та іншими пасажирами;
   - після закінчення поїздки  провести  з  водієм  повний
розрахунок, а при зупинці на вимогу - внести аванс за час чекання
за домовленістю (якщо в межах цього часу пасажир не з'явився, то
перевезення вважається закінченим).
 
   8. Контроль за здійсненням перевезень та відповідальність
 
   8.1. Контроль здійснюється для гарантування виконання обсягів
перевезень, дотримання безпеки перевезень  пасажирів,  якості
надання послуг Перевізниками та захисту прав споживачів згідно з
законами України, умовами укладеного договору на перевезення
пасажирів  та  їх  багажу на таксі в м. Києві, дотримання
Перевізниками законів України,  постанов  Кабінету  Міністрів
України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації), наказів Замовника та інших нормативно-правових
документів щодо організації перевезень пасажирів, недопущення до
роботи в місті Перевізників, які не мають договору на перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві та Талону до нього, або
порушують ці Правила.
 
   8.2. Контроль за наданням Перевізниками послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м.  Києві  здійснюється
представниками податкових служб у м. Києві, управління ДАІ ГУ МВС
України в м. Києві, Головного Київського міського управління у
справах захисту прав споживачів та інших державних установ, яким
це право надано згідно з чинним законодавством, представниками
Замовника, а також особами, уповноваженими Замовником, в межах їх
повноважень.
 
   8.3. Замовник разом із іншими підприємствами, органами та
установами,  які мають відповідні повноваження, організовують
планові та позапланові перевірки роботи Перевізників пасажирів на
таксі  в  м.  Києві.  Графік  проведення планових перевірок
розробляється Замовником та узгоджується між  підприємствами,
організаціями і установами, що беруть участь у рейдах. До планових
перевірок залучаються представники Перевізника.
 
   8.4. Особа, уповноважена Замовником здійснювати контроль за
перевезенням пасажирів та багажу на  таксі,  здійснює  свою
діяльність відповідно до наказу Міністерства транспорту України
від 21.01.98 N 21 ( z0257-98 ).
 
   8.5. Замовник та Перевізники несуть відповідальність  за
невиконання цих Правил відповідно до чинного законодавства і
Договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
                   Додаток 1
                   до Правил надання послуг
                   з перевезення пасажирів та
                   їх багажу на таксі в м.Києві
                   від 26.12.2002 N 228/388
 
             УМОВИ ТА ПОРЯДОК
      УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ
         ТА ЇХ БАГАЖУ НА ТАКСІ В М. КИЄВІ
 
   Умови та порядок укладання договорів на перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі в м. Києві (надалі - Умови), є обов'язковими
для  виконання  Замовником,  кваліфікаційною  комісією  та
претендентами при визначенні перевізників пасажирів та їх багажу
на таксі в м. Києві.
 
   1. Метою встановлення Умов, при виконанні яких між Замовником
та  претендентом, який бажає надавати послуги з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, укладається Договір, є
забезпечення безпечних та якісних перевезень пасажирів, захист
економічних інтересів України та законних інтересів підприємств,
установ і організацій транспорту, створення рівних умов для
розвитку господарської діяльності підприємств транспорту.
 
   2. Претенденти, які бажають надавати послуги з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, ознайомлюються з:
   - Правилами надання послуг  пасажирського  автомобільного
транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ) (зі змінами та доповненнями), та
Правилами надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі в м. Києві;
   - наказом Міністерства транспорту України від 21.01.98 N 21
( z0257-98  )  "Про затвердження Порядку і умов організації
перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом";
   - Типовим договором на перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі в м. Києві, на підставі якого з претендентом, що пройшов
кваліфікаційну перевірку, укладається договір;
   - цими Умовами.
 
   3. Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в
м. Києві укладається лише при позитивному висновку кваліфікаційної
комісії.
 
   4. Для проведення кваліфікаційної перевірки претендент подає
такі документи:
   - заяву (додаток 1 до цих Умов);
   - свідоцтво про реєстрацію його як суб'єкта підприємницької
діяльності;
   - нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг
з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, копії ліцензійних
карток на кожний транспортний засіб;
   - довідку державної податкової адміністрації про відсутність
у нього заборгованості оплати  податків,  зборів  та  інших
обов'язкових платежів;
   - свідоцтво про реєстрацію платника податку  на  додану
вартість, або свідоцтво про сплату єдиного податку, у випадку коли
суб'єкт підприємницької діяльності працює за спрощеною системою
оподаткування і не є платником податку на додану вартість.
 
   5. Обов'язковими  вимогами  для претендентів, які подали
необхідні документи до. кваліфікаційної комісії, є наявність:
   - власних  або  орендованих  автомобілів, призначених та
допущених органами ДАІ до перевезень пасажирів (наявність копії
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу чи тимчасового
реєстраційного талона про реєстрацію транспортного засобу);
   - договору з медичною установою чи іншого документу, яким
посвідчується проведення щоденного передрейсового медичного огляду
стану здоров'я водіїв;
   - власного або орендованого місця збереження автомобіля чи
договір з іншою організацією, яка надає такі послуги;
   - власної або орендованої виробничої бази  для  ремонту
рухомого складу чи наявність договору з іншою організацією, яка
буде виконувати ремонтні роботи і передрейсовий технічний огляд
транспортного засобу.
 
   6. Претендент  може  додатково  запропонувати  технічні,
організаційні чи комерційні умови, які не суперечать Правилам
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м.
Києві і можуть бути прийняті Замовником, якщо це буде визнане
доцільним.
 
   7. До участі у кваліфікаційній перевірці не допускаються
юридичні або фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності),
які:
   - визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про
банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності
(скасування державної реєстрації);
   - мають заборгованість з оплати податків, зборів та інших
обов'язкових платежів;
   - не  виконують умови попередньо укладених договорів на
перевезення пасажирів та їх багажу в м. Києві;
   - не мають транспортних засобів, що відповідають вимогам,
визначених в пункті 3 цього додатку, або транспортні засоби не
допущені органами ДАІ до перевезення пасажирів;
   - подали для проведення кваліфікаційної перевірки невірно
оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.
 
   8. Особа, яка потребує роз'яснень щодо надання необхідних
документів для участі у кваліфікаційній перевірці, має право
звернутися до Замовника, для надання роз'яснень в усній, а при
необхідності - в письмовій формі. Роз'яснення надається не пізніше
як за 15 календарних днів з моменту отримання запиту.
 
   9. Всі документи претендент подає до кваліфікаційної комісії
в папці, на якій зазначено назва претендента та його реквізити.
Особа,  відповідальна  за  прийом документів, та представник
претендента засвідчують у  журналі  прийому  документів  від
претендентів  своїми  підписами  про прийом-здачу документів,
зазначених у пункті 5 цих Умов.
 
   10. Документи, представлені не  в  повному  обсязі,  не
реєструються і повертаються претендентам із письмовим зазначенням
причин повернення.
 
   11. Після отримання в  повному  обсязі  документів  між
претендентом та Замовником узгоджуються термін перевірки поданих
документів про їх відповідність, який має становити не більше, ніж
10 робочих днів.
 
   12. З претендентом, який пройшов кваліфікаційну перевірку, в
десятиденний термін укладається договір на перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі в м Києві, в якому визначаються права,
обов'язки та відповідальність сторін, порядок розрахунків за
користування мережею стоянок таксі, платежі за надані послуги, а
також запропоновані цим Перевізником інші умови (якщо вони були
прийняті Замовником як доцільні).
 
   13. У місячний термін від дня укладання Договору Перевізник
повинен обладнати таксі відповідно до вимог пункту 4.2 Правил
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м.
Києві, провести  передбачене  чинним  законодавством  України
страхування  та  отримати у Замовника необхідні документи і
розпочати виконувати умови укладеного договору. При невиконанні
цих вимог договір вважається неукладеним.
 
   14. Перевізники не мають права працювати на транспортній
мережі міста без укладеного договору на перевезення пасажирів та
їх багажу на таксі в м. Києві та несуть відповідальність за
порушення цього пункту згідно з чинним законодавством України.
 
   15. При систематичному порушенні протягом півроку будь-яким
водієм таксі або Перевізником умов укладеного договору, договір
може бути достроково розірваний Замовником згідно з  чинним
законодавством, а Перевізник має право на проведення повторної
кваліфікаційної перевірки не раніше, ніж  через  рік  після
розірвання договору. При цьому, про кожне порушення Замовник
зобов'язаний в п'ятиденний термін повідомити Перевізника про факт
порушення.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
                   Додаток 1
                   до Умов та порядку укладання
                   договорів на перевезення
                   пасажирів та їх багажу
                   на таксі в м. Києві
 
               ЗАЯВА
        на укладання договору на перевезення
      пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві
 
   Я, __________________________________________________________
__________________________________________________________________
ознайомився з Правилами надання послуг з перевезення пасажирів та
їх багажу на таксі в м. Києві та з Умовами та порядком укладання
договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м.
Києві, бажаю  пройти  кваліфікаційну  перевірку  та  укласти
відповідний Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
в м. Києві і прошу зареєструвати такі транспортні засоби:
__________________________________________________________________
            (кількість, марка)
   зобов'язуюсь:
   - виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових
актів  України про надання послуг пасажирським автомобільним
транспортом;
   - виконувати Правила надання послуг з перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі в м. Києві;
   - надавати послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі у м. Києві згідно з умовами укладеного з Замовником
договору.
   Додатково пропоную внести до  договору  такі  (технічні,
організаційні, комерційні) умови: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Юридична адреса претендента _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   До заяви додаються: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________  _________________________________
 (дата)       (підпис керівника-претендента)
                 М.П.
 
                   Додаток 2
                   до Правил надання послуг з
                   перевезення пасажирів та їх
                   багажу на таксі в м. Києві
                   від 26.12.2000 N 228/388
 
             Лицьова сторона
      ------------------------------------------
      |     Державний герб України     |
      |                    |
      |                    |
      |         ТАЛОН         |
      |       до договору        |
      |    на перевезення пасажирів    |
      |  та їх багажу на таксі в м. Києві  |
      |                    |
      |                    |
      ------------------------------------------
 
             Зворотна сторона
      ------------------------------------------
      | КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ |
      |   Головне управління транспорту   |
      |                    |
      |       ТАЛОН N 00000       |
      | до договору від ________ N ________  |
      |                    |
      |Дійсний до _____________________________|
      |Перевізник _____________________________|
      |Юр. адреса _____________________________|
      |__________________ тел. ________________|
      |Марка автомобіля ________ держ.N _______|
      |Замовник _______________________________|
      |     ____________________      |
      |         м.п.         |
      ------------------------------------------
 
 
   Примітка: розмір пластикової картки-Талону складає 86х54 мм.
Талон має відповідний захист від підробки: повнокольоровий друк з
обох сторін, голограму та інші захисні елементи.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
                   Додаток 3
                   до Правил надання послуг з
                   перевезення пасажирів та їх
                   багажу на таксі в м. Києві
                   від 26.12.2000 N 228/388
 
 
           ТИПОВИЙ ДОГОВІР N ______
       на перевезення пасажирів та їх багажу
            на таксі в їм. Києві
 
 "___"_________ 200_ р.                  м. Київ
 
   Головне управління транспорту Київської міської державної
адміністрації в особі начальника Головного управління ____________
(надалі - Замовник), що діє на підставі Положення про Головне
управління транспорту Київської міської державної адміністрації з
однієї сторони, та _______________________________________ в особі
               (назва Перевізника)
____________________________, що діють на підставі _______________
(посада, прізвище керівника)
(надалі - Перевізник), з іншої сторони (надалі - Сторони), на
виконання Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх
багажу на таксі в м. Києві, уклали договір на перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві (надалі - Договір) про
наступне:
 
          1. Предмет та умови договору
 
   1.1. Предметом цього договору є надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві.
 
   1.2. Замовник надає  Перевізнику  право  на  перевезення
пасажирів визначеною кількістю таксі - ___________________ (згідно
                    (кількість одиниць)
з протоколом  висновків кваліфікаційної комісії, затвердженого
Замовником 200 р. N _______, який є невід'ємною частиною цього
договору), здійснює контроль за забезпеченням безпечних та якісних
пасажирських перевезень, виконанням умов цього Договору, надає
Перевізнику право користування мережею стоянок таксі в м. Києві, а
також надає послуги з організації роботи таксі.
 
   1.3. Перевізник забезпечує перевезення пасажирів та їх багажу
зазначеною кількістю таксі та сплачує  Замовнику  плату  за
користування стоянками таксі при їх використанні.
 
          2. Обов'язки і права Сторін
 
   2.1. Замовник зобов'язаний:
   2.1.1. Внести перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в
м.  Києві  до  інформаційної  бази  даних та єдиного плану
транспортного обслуговування населення в м. Києві із забезпеченням
координації роботи усіх видів пасажирського транспорту.
   2.1.2. Затвердити мережу стоянок таксі та екіпіровку, що
необхідна для облаштування цих стоянок і автомобілів-таксі.
   2.1.3. Сприяти  Перевізникам  у  вирішенні  питань  щодо
поліпшення умов організації перевезень пасажирів на таксі в м.
Києві.
   2.1.4. Відповідно до стандартів розробити та погодити з
відповідними службами міста екіпіровку для облаштування стоянок
таксі та автомобілів-таксі, Паспорт кожної стоянки таксі тощо.
   2.1.5. Обладнати відповідно до затвердженого Положення кожну
стоянку таксі та сприяти утриманню дорожніх знаків 5.44 "Місце
зупинки таксі" у належному технічному стані.
   2.1.6. Вести реєстр Перевізників та транспортних засобів.
Оформити на кожний таксі Талон до договору на  перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м.Києві (надалі - Талон) та інші
документи, які необхідні для виконання умов цього договору, і
своєчасно забезпечити ними Перевізника. Вести облік Талонів.
   2.1.7. Проводити обстеження пасажиропотоків, вивчення попиту
населення на перевезення на таксі.
   2.1.8. Організувати та забезпечити диспетчерський та лінійний
контроль за роботою таксі в м. Києві.
   2.1.9. Організувати перевезення пасажирів та їх багажу від
вокзалів,  готелів,  культурно-мистецьких  закладів, проводити
коригування плану при проведенні культурно-масових заходів та
інше.
   2.1.10. З метою створення безпечних умов і зручностей при
посадці-висадці та перевезенні пасажирів здійснювати перевірки
стану вулично-дорожньої мережі, стоянок таксі та інформувати про
це Перевізника.
   2.1.11. Вживати  заходи  щодо  усунення  недобросовісної
конкуренції з боку Перевізників, які порушують Правила надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві.
   2.1.12. Сприяти  забезпеченню  Перевізника  дорожньою  і
обліковою документацією, таксометрами,  засобами  радіозв'язку
встановленого   зразка   тощо,   а   також   інформацією
нормативно-організаційного характеру щодо роботи пасажирського
транспорту в м. Києві.
 
   2.2. Замовник має право:
   2.2.1. Здійснювати перевірку таксі на  їх  відповідність
санітарним та експлуатаційним вимогам.
   2.2.2. Перевіряти виконання Перевізником умов Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правил надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві та
цього договору.
   2.2.3. При виявленні порушень  п.2.2.2.  цього  договору
складати Акт про порушення (Додаток 1 до договору). Не підписаний
представником Перевізника Акт про виявлені порушення зберігає його
юридичну силу.
   2.2.4. Надавати Перевізникові інші послуги за домовленістю,
що не вказані в п.2.1. цього Договору.
 
   2.3. Перевізник зобов'язаний:
   2.3.1. Надати Замовнику відомості про транспортні засоби, що
будуть використовуватись як таксі.
   2.3.2. Обладнати таксі відповідно до вимог Правил надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві,
затверджених рішенням Київської міської ради  від  26.12.2002
N 228/388 "Про встановлення Правил надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві".
   2.3.3. Забезпечити  проходження  щоденного  передрейсового
технічного огляду  автомобіля  та медичного огляду водіїв, з
обов'язковими підписами та штампами механіка і лікаря у дорожньому
листі.
   2.3.4. Забезпечувати  виконання  Правил  надання  послуг
пасажирського автомобільного транспорту, Правил надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві та умов
цього договору, дотримання безпеки руху таксі, правил охорони
праці, техніки безпеки та  високої  культури  обслуговування
пасажирів.
   2.3.5. Забезпечити дотримання водіями встановлених тарифів і
здійснення розрахунків з пасажирами згідно з вимогами чинного
законодавства, з обов'язковою видачею їм чеків.
   2.3.6. Забезпечити  обслуговування  пасажирів  технічно
справними таксі, які оснащені засобами пожежогасіння і безпеки, та
такими, що відповідають стандартним нормам.
   2.3.7. Щоденно, у встановлені години (__________) інформувати
Замовника про фактичний вихід транспорту на лінію.
   2.3.8. Здійснювати страхування, передбачене законодавством
України.
   2.3.9. При складенні Замовником Акта про порушення, прибути
для надання пояснень в строк, вказаний в Акті. Не допускати випуск
на лінію автомобіля-таксі до усунення недоліків. Про усунення
недоліків повідомляти Замовника.
   2.3.10. Виконувати накази та розпорядження Замовника щодо
організації пасажирських перевезень.
   2.3.11. За розпорядженням Замовника виконувати цільові подачі
таксі.
   2.3.12. Для  проведення перевірки надавати всі необхідні
документи, які передбачені чинним законодавством, та забезпечує
умови для їх проведення. Брати участь у планових перевірках роботи
підприємства та сприяти їх проведенню.
   2.3.13. Своєчасно  отримувати  від  Замовника  необхідну
кількість Талонів та інших документів, що необхідні для виконання
умов цього договору, і виконувати обсяги перевезень пасажирів та
їх багажу власними чи залученими транспортними засобами.
 
   2.4. Перевізник має право:
   2.4.1. Вносити пропозиції щодо розміщення стоянок таксі на
території м. Києва.
   2.4.2. Надавати пропозиції щодо зміни кількості таксі.
   2.4.3. Отримувати  матеріали  перевірок  роботи  водіїв
проведених Замовником.
   2.4.4. Попереджати Замовника щодо змін до тарифів,  які
застосовуються,  якщо  на  собівартість  перевезень впливають
об'єктивні причини.
 
            3. Тарифи на проїзд
 
   3.1. За користування таксі отримується плата: за спеціальне
замовлення (термінове чи планове); за посадку (якщо таксі було
вільне); за фактичний пробіг в кілометрах; за час простою на
вимогу клієнта, до яких застосовується денний або нічний (з 22.00
до 6.00 годин) тарифи.
 
   3.2. При  укладанні  договору Перевізник надає Замовнику
інформацію про тарифи за надання послуг з перевезення пасажирів та
їх багажу на таксі.
 
   3.3. При зміні діючих тарифів, Перевізник не пізніше, ніж за
тиждень до запланованої дати введення нових тарифів, розміщує
поруч з діючим прейскурантом цін на послуги новий прейскурант та
інформує Замовника, з обов'язковим зазначенням дати та підстави
введення нових тарифів.
 
     4. Платежі за договором і порядок розрахунків
 
   4.1. Щомісячно до шостого числа місяця,  наступного  за
звітним, Сторони складають Акт про виконання Договору відповідно
до наданих послуг з перевезень та з узгодженими і затвердженими
тарифами за користування стоянками таксі (Додаток 2 до Договору).
 
   4.2. Бюджетні  відрахування  кожна  із  Сторін  здійснює
самостійно.
 
          5. Відповідальність Сторін
 
   5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
 
   5.2. За порушення строків платежів (згідно з Договором)
Перевізник сплачує пеню у розмірі _________ за кожний прострочений
день, але не більше _______%.
 
   5.3. Перевізник  несе  односторонню  відповідальність  за
недотримання Правил дорожнього руху, заподіяння шкоди джерелом
підвищеної небезпеки згідно з чинним законодавством.
 
   5.4. Перевізник несе матеріальну відповідальність за нанесені
збитки індивідуальному майну та здоров'ю пасажирів при перевезенні
на таксі згідно з чинним законодавством.
 
            6. Особливі умови
 
   6.1. При отриманні письмового запиту чи іншого документа, що
вимагає підпису, Сторона, яка його отримала, зобов'язана протягом
10-ти днів дати письмову відповідь.
 
   6.2. Усі додатки до цього договору є його  невід'ємною
частиною.
 
   6.3. Усі зміни і доповнення до цього договору дійсні лише у
випадку, якщо вони укладені у письмової формі та підписані
Сторонами.
 
   6.4. У випадку реорганізації однієї із Сторін права  і
обов'язки за цим договором переходять до її правонаступника.
 
   6.5. Усі питання та розбіжності, що виникають у зв'язку з
виконанням  цього  договору,  вирішуються  безпосередньо  між
уповноваженими представниками Сторін шляхом проведення переговорів
у 10-ти денний термін від дня письмового повідомлення будь-якою
Стороною.  При  неможливості  вирішити  розбіжності  шляхом
переговорів, спори вирішуються в судовому порядку.
 
   6.6. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу.
   Один примірник зберігається у Замовника, а другий -  у
Перевізника.
 
    7. Зміни, доповнення та умови розірвання договору
 
   7.1. Зміни та доповнення до цього договору укладаються в
письмової формі за підписами Сторін.
 
   7.2. Договір може бути розірваний:
   7.2.1. З ініціативи однієї із Сторін, якщо інша Сторона
порушує його умови.
   7.2.2. За угодою Сторін.
   7.2.3. З інших підстав, передбачених чинним законодавством.
 
   7.3. Сторони зобов'язані письмово повідомити  про  намір
достроково  розірвати цей договір у строк - не пізніше 20
(двадцяти) днів до дня розірвання договору.
 
   7.4. Укладений договір вважається розірваним, якщо Перевізник
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту підписання договору не
розпочав роботу з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.
 
   7.5. Протягом 3-х днів з моменту розірвання цього договору
Перевізник повертає Замовнику Талони та іншу документацію.
 
            8. Термін Договору
 
   8.1. Договір укладено на строк з _______ 200_ р. по ______
200_ р., але не менш, ніж на 3 роки, і діє з моменту підписання
його сторонами.
 
   8.2. При відсутності (за 30 календарних днів до закінчення
дії цього Договору) заяви однієї із Сторін про припинення цього
договору, або внесення змін до  нього,  Договір  вважається
продовженим на той самий термін і на тих самих умовах.
 
 
    9. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
 
     Замовник:            Перевізник:
 __________________________    __________________________
 __________________________    __________________________
 __________________________    __________________________
 
 
     ЗАМОВНИК:             ПЕРЕВІЗНИК:
 __________________________    __________________________
 __________________________    __________________________
      М.П.                М.П.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
                   Додаток 1
                   до Типового Договору на
                   перевезення пасажирів та їх
                   багажу на таксі в м. Києві
                   від 26.12.2002 N 228/388
 
   М.П.
 
              (ЗАМОВНИК)
 
   м. Київ             "___"______________ 200_ р.
 
                АКТ
    про порушення Правил надання послуг з перевезення
      пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві
 
Місце перевірки _______________ Час перевірки ______ год. ___ хв.
Перевізник та його юр. адреса ____________________________________
__________________________________________________________________
Водій ____________________________________________________________
Марка автомобіля ________________ Держ. N ________________________
Талон N _____ до Договору від _________ 200_ р. N _______, дійсний
до _________ 200_ р.
 
   Зміст порушення: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Перевізнику необхідно протягом 3 (трьох) днів прибути до
Замовника для надання пояснень.
 
  Представник Замовника:       Представник Перевізника:
 ____________________________    ____________________________
     (посада)                (посада)
 ____________________________    ____________________________
 (підпис, прізвище, телефон)     (підпис, прізвище, телефон)
 
                   Додаток 2
                   до Типового Договору на
                   перевезення пасажирів та їх
                   багажу на таксі в м. Києві
                   від 26.12.2002 N 228/388
 
                АКТ
  про виконання договору N _____ від "___"________ 200_ р.
   на здійснення перевезень пасажирів та їх багажу на таксі
      в м. Києві та користування стоянками таксі
 
      ___________________________________________
            (назва перевізника)
         за ___________________ 200_ р.
 
   Сторони підтверджують, що Перевізник здійснював перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі згідно з Договором.
   Встановлена кількість працюючих таксі - __________одиниць.
   Кількість автомобілів, які використовували стоянки таксі -
______ одиниць.
   Коефіцієнт виходу машин на лінію склав - ________%.
 
   Згідно з  умовами  Договору  Перевізник  перераховує  на
розрахунковий рахунок _________________________________________ за
                   (реквізити)
користування стоянками таксі ___ грн. (_________________________).
                      (сума прописом)
 
   Крім того, послуги Замовника за виконання п.2.2.4. цього
договору склали _____ грн. (____________________________________),
                     (сума прописом)
в т.ч. ПДВ ________ грн. (______________________________________).
                     (сума прописом)
 
   Найменування та обсяги додаткових послуг Замовника __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
     ЗАМОВНИК:             ПЕРЕВІЗНИК:
 __________________________    __________________________
 __________________________    __________________________
      М.П.                М.П.
 
 "Хрещатик", N 27, 25.02.200
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1994