Про утворення обласної комісії з врегулювання майнових питань реформованих сільськогосподарських підприємств

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2001 р. N 544

Про утворення обласної комісії з врегулювання майнових питань реформованих сільськогосподарських підприємств

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації
від 28 квітня 2004 року N 143)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 року N 1503 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року N 177":

1. Утворити обласну комісію з врегулювання майнових питань реформованих сільськогосподарських підприємств згідно з додатком та затвердити Положення про неї (додається).

2. Головам райдержадміністрацій утворити районні комісії з врегулювання майнових питань реформованих сільськогосподарських підприємств та затвердити положення про них.

 

Голова обласної
державної адміністрації 

 
Ю. Іванов 

 

Додаток
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2001 р. N 544 

Склад
обласної комісії з врегулювання майнових питань реформованих сільськогосподарських підприємств

ЗАБОЛОТНИЙ
Григорій Михайлович 

- перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії 

ЧЕРНІЙ
Василь Васильович 

- начальник Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, заступник голови комісії 

МАРЦИНКОВСЬКИЙ
Павло Дмитрович 

- заступник начальника Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації - начальник центру реформування аграрного сектору економіки, секретар комісії 

БЕВЗ
Валерій Ананійович 

- начальник Управління МВС України у Вінницькій області (за згодою) 

ВОВК
Микола Михайлович 

- начальник регіонального відділення Фонду державного майна України (за згодою) 

ІГНАТОВ
Сергій Новомирович 

- начальник обласного управління статистики (за згодою) 

ЛЕВЧЕНКО
Василь Федорович 

- начальник контрольно-ревізійного управління у Вінницькій області (за згодою) 

ЛЬОВКІН
Леонід Пилипович 

- начальник управління юстиції у Вінницькій області (за згодою) 

НЕШИК
Степан Степанович 

- заступник голови обласної ради, голова профспілки працівників агропромислового комплексу (за згодою). 

 

Заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату 

 
І. Цопа 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2001 р. N 544 

Положення
про обласну комісію з врегулювання майнових питань реформованих сільськогосподарських підприємств

Це Положення розроблено відповідно до Указу Президента України від 29 січня 2001 року N 62 і постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 року N 1503.

У своїй роботі Комісія керується Конституцією, законами України, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та рішеннями органу, який створив Комісію. Кількісний та персональний склад Комісії, регламент її роботи визначається органом, який її створив. Комісія у своїй діяльності звітна цьому органу.

Очолює Комісію заступник голови обласної державної адміністрації з питань агропромислового комплексу.

До складу Комісії входять представники органів виконавчої влади, профспілок, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян, засобів масової інформації.

Головними завданнями Комісії є надання роз'яснень щодо порядку набуття та реалізації права власності громадян на майнові паї, способів та порядку захисту цього права, а також висвітлення в засобах масової інформації ходу реалізації положень чинного законодавства та забезпечення виконання організаційних заходів щодо:

• уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, з урахуванням майна, що призначалося, але не використане для погашення заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку із списанням цієї заборгованості відповідно до законодавства;

• визначення розмірів паїв колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств, що не були ними одержані в натурі, грішми або цінними паперами при припиненні членства, а також встановлення осіб, які є їх власниками;

• посвідчення права власності на майнові паї колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств, забезпечення вільного здійснення ними права власності на паї, зокрема передачі паїв в оренду, купівлі-продажу, дарування, міни, передачі у спадщину;

• недопущення порушень майнових прав колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі права власності на паї;

• забезпечення неухильного виконання правонаступниками реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств майнових обов'язків, які перейшли до них від зазначених підприємців, зокрема стосовно колишніх членів цих підприємств.

Для виконання цих завдань Комісія:

Забезпечує утворення на місцях комісій з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки, надає їм правову допомогу.

Організовує запровадження документального посвідчення права власності на паї шляхом видачі свідоцтв про право власності на пай членам колективного сільськогосподарського підприємства (майнових сертифікатів).

Надає роз'яснення власникам майнових паїв з питань забезпечення вільного здійснення ними права власності на паї, зокрема передачі паїв в оренду з виплатою орендної плати в розмірі не менше двох відсотків вартості паю, купівлі-продажу, дарування, міни, передачу майнових паїв в спадщину.

Організовує приведення у відповідність із вимогами законодавства установчих документів суб'єктів господарювання, які було створено внаслідок реорганізації чи на основі майна, що належало реорганізованим колективним сільськогосподарським підприємствам, зокрема в частині правонаступництва щодо майна та порядку його оформлення.

Організовує і контролює проведення робіт з уточнення складу і вартості державного майна, яке не увійшло до пайового фонду реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств, та вносить пропозиції до органів, уповноважених управляти державним майном, щодо подальшого його збереження та використання.

Розробляє пропозиції щодо збереження і використання за призначенням до передачі в комунальну власність об'єктів соціальної інфраструктури, які належали колективним сільськогосподарським підприємствам.

Розробляє пропозиції щодо уточнення установчих документів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств, зокрема в частині правонаступництва щодо майна та порядку його формування, а також майнових обов'язків, які перейшли до них від правонаступників, зокрема стосовно колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств.

Вживає заходів щодо розгляду скарг і звернень громадян з питань реалізації і захисту прав на майнові паї.

Проводить семінари-навчання фахівців з питань забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки.

Голова Комісії організовує діяльність Комісії, головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник.

Члени Комісії мають право:

• вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії;

• брати участь у дискусіях з питань, що обговорюються;

• брати участь у прийнятті рішень;

• ознайомлюватися зі всіма документами, що надходять до Комісії;

• у випадках незгоди з прийнятим Комісією рішенням - письмово викласти свої заперечення, обгрунтувати їх і додати до протоколу засідання Комісії.

При необхідності до участі в роботі Комісія може залучати фахівців наукових та інших установ і організацій з правом дорадчого голосу.

Порядок денний засідання Комісії встановлюється з врахуванням пропозицій членів Комісії.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар. Засідання Комісії проводяться у міру необхідності.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше двох третин членів Комісії.

Рішення на засіданнях Комісії приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються ухваленими, якщо за них проголосували більше половини від загального складу Комісії. У разі якщо голоси розділилися порівну голова має право вирішального голосу.

Засідання Комісії оформляється протоколом засідань. Протокол підписується головою і секретарем Комісії.

У разі неможливості члена Комісії виконувати обов'язки через хворобу або з інших причин орган, який створив Комісію, замість нього вводить до складу Комісії іншого представника відповідного органу.

Діяльність Комісії припиняється за рішенням органу, який її створив.

Протоколи та інші матеріали Комісії зберігаються протягом п'яти років.

____________

 

 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1998