Про внесення змін до власного розпорядження від 31 липня 1998 р. N 484

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Про внесення змін до власного розпорядження від 31 липня 1998 р. N 484

Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 27 грудня 2001 року N 814

Зареєстровано в Рівненському обласному управлінні юстиції
14 січня 2002 р. за N 1/429

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Рівненської обласної державної адміністрації
від 17 березня 2003 року N 164

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 145 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року N 1597", з врахуванням змін, які вносились до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 липня 1998 року N 484 "Про Положення про порядок надання, використання та погашення довгострокових пільгових позик, які надаються обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та організацію роботи Фонду":

1. Затвердити в новій редакції Правила надання довгострокових кредитів обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (додаються).

2. Розпорядження голови обласної державної адміністрації N 752 від 10 листопада 1998 року, зареєстроване в обласному управлінні юстиції 20 листопада 1998 року за N 231/44, N 832 від 11 грудня 1998 року, зареєстроване в обласному управлінні юстиції 29 грудня 1998 року за N 236/49, N 260 від 24 травня 2000 року, зареєстроване в обласному управлінні юстиції 12 червня 2000 року за N 30/328, N 593 від 31 жовтня 2000 року, зареєстроване в обласному управлінні юстиції 16 листопада 2000 року за N 53/351, вважати такими, що втратили чинність.

 

Голова адміністрації 

М. Сорока 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Рівненської обласної державної адміністрації
від 27 грудня 2001 р. N 814

Зареєстровано
в Рівненському обласному управлінні юстиції
14 січня 2002 р. за N 1/429 

ПРАВИЛА
надання довгострокових кредитів обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

I. Загальні положення

1. Кредит індивідуальним забудовникам (в подальшому - позичальник) житла надається на пільговій основі з урахуванням програми забудови населених пунктів області та дотриманням вимог чинного законодавства України. Кредитування Фондом будівництва житла на селі є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.

2. Кредит надається жителям області, які є громадянами України, працюють на підприємствах, в установах, організаціях сільського господарства, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу незалежно від форм власності, в інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, а також у соціальній сфері села та в органах місцевого самоврядування на селі, на будівництво та придбання індивідуального житла в сільській місцевості.

3. Селища міського типу, які не є районними центрами і в яких функціонують сільськогосподарські та інші підприємства місцевого значення, прирівняти по наданню кредитів до сільських населених пунктів.

4. Переважним правом на одержання кредиту користуються забудовники, які проживають в даній сільській місцевості не менше двох років і ведуть особисте підсобне або фермерське господарство.

5. Право на одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальним забудовникам тільки один раз.

Визначені у цих Правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.

6. Кредит надається для будівництва індивідуального житлового будинку, надвірних підсобних приміщень, будівництва інженерних мереж в місцях компактної вуличної забудови, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла за експертною оцінкою з проведенням його добудови та реконструкції відповідно до Положення, затвердженого Мінагрополітики і Мінфіном та зареєстрованого Мін'юстом.

7. "Позичальник", який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

8. В першу чергу кредит надається для завершення будівництва раніше розпочатого житлового будинку.

9. Кредитні угоди з індивідуальними забудовниками укладаються фондом на підставі рекомендацій житлових комісій при районних державних адміністраціях за поданням органів місцевого самоврядування.

10. Фондом може здійснюватись страхування коштів кредитів відповідно до законодавства.

II. Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам

11. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20-ти років з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

12. Кредит на будівництво інженерних мереж є короткотерміновим з погашенням його протягом наступних двох років із внесенням додаткової плати за користування ним в розмірі трьох відсотків річних з індексацією цих коштів з урахуванням рівня інфляції з початку їх повернення до моменту повного погашення.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Рівненської обласної державної адміністрації від 17.03.2003 р. N 164)

Індексація не застосовується до позичальника, який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей.

(пункт 12 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Рівненської обласної державної адміністрації від 17.03.2003 р. N 164)

13. Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови постійного його проживання або переселення на постійне місце проживання у сільську місцевість, а також підтвердження ним своєї платоспроможності.

14. Сума кредиту визначається Фондом з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку загальною площею не більше як 125 кв. метрів та надвірних підсобних приміщень і граничного розміру кредиту у сумі п'ятдесят тисяч гривень. Якщо загальна площа будинку перевищує 125 кв. м, але цей будинок знаходиться в стадії завершення, то сума кредиту не повинна перевищувати 15 тис. грн.

Граничний розмір кредиту на будівництво інженерних мереж та на газифікацію будинків не повинен перевищувати дві тисячі гривень.

III. Порядок оформлення і видачі кредиту

15. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту.

16. Для підтвердження прав на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник надає до Фонду такі документи:

- заяву на ім'я голови правління Фонду про надання кредиту;

- клопотання органів місцевого самоврядування та житлової комісії району про надання кредиту;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- довідку про склад сім'ї (форма N 3);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника:

довідку з місця роботи позичальника і членів його сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців перед зверненням;

довідку про доходи, одержані за попередній рік, видану місцевою податковою адміністрацією для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю;

довідку з банку про наявність (відсутність) кредиторської заборгованості (для фермерів);

довідку органу місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір;

- довідку, видану бюро технічної інвентаризації, про наявність (відсутність) приватного житла;

- витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову;

- проектно-кошторисну документацію на спорудження або добудову житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, погоджену з районним архітектором, вартість виготовлення якої за згодою позичальника може входити до суми кредиту.

Для одержання кредиту на будівництво інженерних мереж позичальником надаються вищеперераховані документи за виключенням довідки, виданої бюро технічної інвентаризації, про наявність приватного житла, витягу з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову.

17. Для одержання довгострокових кредитів на придбання у сільській місцевості завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та проведення їх добудови та реконструкції до вищеперерахованих документів додається заява до Фонду власника про згоду продати житло, що належить йому на праві приватної власності, з зазначенням погодженого з покупцем-позичальником кредиту.

18. Фонд одночасно з укладенням кредитної угоди з покупцем-позичальником оформляє та направляє гарантійний лист на ім'я продавця про перерахування на його особистий рахунок, відкритий в ощадбанку, суми кредиту, отриманої покупцем-позичальником, після оформлення у встановленому порядку договору купівлі-продажу житла.

19. Продавець письмово повідомляє Фонд про прийняття останнім гарантійного листа.

20. Сума кредиту на придбання житла визначається Фондом з урахуванням платоспроможності покупця - позичальника кредиту та погодженої з продавцем і покупцем - позичальником кредиту ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу.

21. Розрахунок з продавцем за придбане покупцем - позичальником кредиту житло здійснюється Фондом шляхом перерахування коштів на особистий рахунок продавця, відкритий в ощадбанку, після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання Фонду нотаріально посвідченої копії цього договору.

22. Рішення про надання або відмову у наданні індивідуальному забудовнику кредиту приймає правління Фонду на підставі поданих відповідно до пунктів 16 - 19 цих Правил документів у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту правління Фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обгрунтуванням причин відмови. Позитивне рішення правління Фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитної угоди.

23. Кредитна угода укладається відповідно до законодавства з урахуванням вимог цих Правил.

Зміни та доповнення до кредитної угоди оформляються додатковою угодою і є невід'ємною частиною кредитної угоди.

24. Для забезпечення погашення кредиту позичальник повинен подати один із таких документів:

1) договір застави, який повинен бути оформлений нотаріально від свого імені. Предметом застави може бути:

земельна ділянка під будівництво, що є власністю позичальника;

будівлі, що споруджуються за рахунок кредиту;

інші види майна і майнові права, на які відповідно до законодавства України може бути накладено стягнення. Заставлене майно повинно бути ліквідним і підлягає страхуванню заставодавцем від ризику втрати та пошкодження;

2) договір поруки, за яким поручителем може бути підприємство, установа або організація, що є місцем роботи позичальника, або нотаріально посвідчене поручительство одного чи кількох громадян, які мають постійні та достатні джерела доходу для погашення кредиту.

25. Дієздатність і достатність форм забезпечення позики визначаються Фондом.

26. Кредитна угода укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:

Перший етап - земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку з перекриттям, гідроізоляційні роботи;

Другий етап - спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

Третій етап - внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;

Четвертий етап - зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під'їздів та підходів.

За згодою сторін кредитної угоди графік будівництва може бути змінений.

Графік будівництва з визначеними термінами виконання етапів є складовою частиною угоди.

27. Термін, на який надається кредит на завершення будівництва, визначається Фондом у залежності від ступеня готовності незавершеного будівництва, суми кредиту та платоспроможності позичальника.

28. Кредит може надаватися позичальникові коштами у безготівковій формі або матеріальними ресурсами, необхідними для будівництва житла, залежно від умов кредитної угоди.

29. Видача кредиту на проведення другого та наступних етапів будівництва здійснюється лише після завершення попереднього етапу на підставі акта про виконані роботи, складеного позичальником, підрядною організацією та Фондом, а у разі виконання робіт власними силами позичальника - позичальником та Фондом.

30. Термін використання кредиту обумовлюється у кредитній угоді і не повинен перевищувати двох років з дня одержання першої його частини.

При тимчасовій відсутності коштів у Фонді на фінансування наступних етапів будівництва позичальнику продовжується термін будівництва на період між підписанням акта про завершення будівництва попереднього етапу та отриманням кредиту на будівництво наступного етапу.

31. При укладанні договору про надання кредиту Фонд заводить на кожного позичальника технічний паспорт та відкриває особовий рахунок.

32. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання кредиту ведеться згідно із законодавством.

IV. Умови погашення кредиту та внесення інших платежів

33. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту, встановленого в пункті 30 цих Правил.

34. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним може проводитись коштами або частково чи повністю сільськогосподарською продукцією власного виробництва за цінами та на умовах, визначених кредитною угодою, рівними частинами щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, або до 30 листопада поточного року. Погашення позики в останній рік повинно бути проведено до закінчення терміну кінцевого погашення кредиту.

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Рівненської обласної державної адміністрації від 17.03.2003 р. N 164)

35. За погодженням з Фондом допускається погашення позики іншими юридичними або фізичними особами.

36. За бажанням позичальника можливе дострокове погашення кредиту.

37. У разі порушення умов кредитних угод, у тому числі в разі використання кредиту не за призначенням, Фонд має право припинити кредитування будівництва, розірвати договір, вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальником інших платежів, передбачених угодами, що оформляється актом у присутності представників органів місцевого самоврядування і архітектури.

38. За несвоєчасне погашення кредиту і інших платежів та при нецільовому використанні кредиту позичальник сплачує Фонду пеню у розмірі 0,2 відсотка від несвоєчасно сплаченої суми або суми нецільового використання за кожен день прострочки.

Сплачена позичальниками пеня спрямовується на поповнення Фонду і використовується в загальному порядку, визначеному цими Правилами.

39. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов'язань за кредитною угодою розглядається і затверджується правлінням Фонду.

40. До повного виконання фінансових зобов'язань перед Фондом позичальник не має права продати або передати майнові права на житловий будинок, який будується (збудований), третій особі, в зв'язку з чим Фонд повідомляє державну нотаріальну контору за місцем знаходження будинку, з метою накладання заборони відчуження в установленому законом порядку.

V. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту

41. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту до нього застосовуються санкції відповідно до пунктів 37 та 38 цих Правил.

42. Позичальники повинні надавати представникам Фонду безперешкодну можливість для огляду споруджуваних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями і перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту.

Поетапна перевірка освоєння та цільового використання кредиту оформляється актом, який підписується працівником Фонду та позичальником.

43. Головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням Фондом вимог законодавства під час видачі, обслуговування та погашення кредиту.

VI. Визначення обсягів бюджетних коштів для надання кредитів індивідуальним забудовникам на селі та їх розподіл

44. Під час складання проектів державного та місцевих бюджетів Фонд визначає потребу в коштах для пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі відповідно до затвердженої регіональної програми "Власний дім".

Пропозиції Фонду щодо обсягу коштів, необхідних для цього виду кредитування у державному бюджеті, в установленому порядку подаються Мінагрополітики, а стосовно місцевих бюджетів - відповідним радам та адміністраціям.

45. Частина коштів з перерахованих на рахунки Фондів для кредитування індивідуальних сільських забудовників спрямовується на витрати з надання та обслуговування кредиту банківськими установами, та на витрати з утримання Фонду, відповідно до затвердженого облдержадміністрацією кошторису, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами за рахунок державного бюджету.

(пункт 45 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 
Рівненської обласної державної адміністрації від 17.03.2003 р. N 164)

46. Кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок місцевих бюджетів, зараховуються на спецрахунок, відкритий Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, а з державного бюджету - на спецрахунок, відкритий в органах Державного казначейства, крім коштів, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

(пункт 46 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 
Рівненської обласної державної адміністрації від 17.03.2003 р. N 164)

47. Головне фінансове управління облдержадміністрації під час складання проекту обласного бюджету на основі розрахунків, поданих Фондом, передбачає обсяги кредитування індивідуального житлового будівництва на селі відповідно до затвердженої обласною радою регіональної програми "Власний дім".

48. Сформовані за рахунок бюджетних джерел кошти Фонду, які не використано у звітному бюджетному році, вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

VII. Особливості кредитування індивідуального житлового будівництва на селі за рахунок коштів, які надають фонду підприємства

49. Відносини між Фондом та підприємством визначаються двосторонніми угодами.

50. Фонд виступає перед підприємством гарантом погашення кредиту позичальником.

51. Для підтвердження права на отримання частини кредиту за рахунок коштів підприємства, забудовник додатково до документів, передбачених пунктом 16 цих Правил, подає спільне рішення адміністрації підприємства і профспілкового комітету про фінансування фонду для надання кредиту конкретному позичальнику.

  

Заступник голови адміністрації 

А. Лавренчук 

 

 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007