Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 27 грудня 2001 р. N 1746
                Київ
       Про внесення змін до постанови Кабінету
     Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між  державним  бюджетом  та  місцевими  бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101), зміни, що додаються.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 34
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 грудня 2001 р. N 1746
               ЗМІНИ,
   що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних
      трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
      що передаються до державного бюджету) між
      державним бюджетом та місцевими бюджетами
             ( 1195-2001-п )
 
   1. Абзац перший пункту 7 доповнити словами і цифрою "для
обласних бюджетів - 1".
   2. Доповнити пункт 12 абзацом такого змісту:
   "З метою приведення розрахункового показника обсягу видатків
загального фонду бюджету м. Києва, що враховується для визначення
міжбюджетних трансфертів, додатково застосовується коригувальний
коефіцієнт (Kvkyiv), що забезпечує часткове вирівнювання темпу
зростання розрахункового обсягу видатків загального фонду бюджету
м. Києва на 2002 рік порівняно з відповідним показником на 2001
рік до аналогічного середнього показника усіх місцевих бюджетів.
На 2002 рік Kvkyiv дорівнює 0,969.
               ____
   Kvkyiv= 1 - g (TSvkyiv - TSvu),
   де g  -  коефіцієнт ступеня коригування темпу зростання
розрахункового  обсягу  видатків  загального  фонду  бюджету
м. Києва. На 2002 рік g дорівнює 0,5;
   TSvkyiv -  темп зростання розрахункового обсягу видатків
загального фонду бюджету м. Києва на 2002 рік до відповідного
показника на 2001 рік;
   ____
   TSvu - темп зростання розрахункових показників загального
фонду усіх місцевих бюджетів на 2002 рік до відповідного показника
на 2001 рік". 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007