LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро стан виконання Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.12.2001 р. N 739

Про стан виконання Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати"

Місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання всіх форм власності здійснені заходи щодо виконання вимог Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати".

Як наслідок, ліквідована заборгованість із заробітної плати працівників установ, утримання яких здійснюється за рахунок коштів державного й місцевих бюджетів, працівників нафтопереробної промисловості, переважної більшості містоутворюючих підприємств, а також чорної та кольорової металургії.

Рівень заборгованості з початку року зменшено на 81,1 млн. грн., або 17,4 відсотка, у тому числі з початку дії Указу Президента України - на 70,8 млн. грн., або 15,5 відсотка.

Скорочення заборгованості із заробітної плати відбувається при зростанні в січні - жовтні п. р. фонду оплати праці на 30,6 відсотка порівняно з відповідним періодом 2000 року, номінальної середньомісячної заробітної плати - на 34,2 відсотка, обсягів фактичних виплат - на 47,4 відсотка.

Разом з тим, не забезпечено в повному обсязі виконання вимог щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати до кінця поточного року. За станом на 10.11.2001 р. не отримали заробітну плату 268 тисяч працівників в обсязі 384,5 млн. грн. Не забезпечено виконання графіків погашення заборгованості із заробітної плати в усіх галузях економіки, за винятком галузей, що отримують бюджетне фінансування, підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, комунальних підприємств територіальних громад Антрацитівського, Білокуракинського, Краснодонського, Марківського, Новопсковського районів. На 90,1 відсотка виконані графіки підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад області.

Найгірше становище з виконанням графіків погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної форми власності, стратегічно важливих для економіки й безпеки держави.

Органами місцевого самоврядування зменшено заборгованість із заробітної плати на підприємствах комунальної власності територіальних громад на 7,5 млн. грн., що на рівні 53 відсотків від встановленого графіками завдання. Нижче середньообласного цей показник у містах Антрациті, Брянці, Кіровську, Первомайську, Ровеньках, Рубіжному, Сєверодонецьку, Міловському й Новоайдарському районах.

Господарськими товариствами не забезпечено погашення боргів в обсязі 140,6 млн. грн., або 36,6 відсотка від їх рівня по області, у тому числі товариствами з державною часткою майна в статутних фондах 50 і більше відсотка - 33,9 млн. грн., або 8,8 відсотка.

Не вжиті заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати господарськими товариствами, функції з управління державними корпоративними правами яких передані обласній держадміністрації.

Основні причини незадовільних темпів скорочення заборгованості зумовлені існуванням платіжної кризи та важким фінансовим становищем переважної кількості підприємств, недостатністю поточних надходжень від реалізації продукції на покриття заборгованості, що утворилася в 1995 - 1999 роках, перевищенням витрат на виробництво продукції над оптовими цінами, невирішенням проблем, що накопичились у вугільній промисловості та в паливно-енергетичному комплексі в цілому.

Аналіз стану розрахунків із заробітної плати засвідчив, що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання не задіяли в повному обсязі можливості щодо безумовного забезпечення виконання вимог Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати". Зокрема не досягнута координація дій з центральними органами виконавчої влади щодо вжиття ефективних заходів із зміцнення фінансового становища та платоспроможності підприємств державної форми власності, господарських товариств з державною часткою майна.

Не повністю задіяні можливості Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". З 1,7 тис. суб'єктів господарювання, які надали звіти про заборгованість з оплати праці, лише по 87 прийняті рішення господарськими судами про відновлення платоспроможності, визнання банкрутами або справи перебувають у провадженні.

Недостатньо проводиться робота із зазначених питань з підприємствами-боржниками недержавної та комунальної форми власності щодо доцільності їх подальшого існування або відновлення платоспроможності, застосування процедури банкрутства.

Керівники практично всіх перевірених підприємств не дотримуються чинного законодавства про працю.

Враховуючи викладене:

1. Визнати роботу головних управлінь, управлінь обласної держадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання області щодо виконання вимог Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати" недостатньою.

2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Ахромкин Є. М.) при підготовці проекту програми соціально-економічного й культурного розвитку Луганської області на 2002 рік визначити пріоритетними завдання щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати в галузях економіки області.

3. З метою підвищення темпів погашення заборгованості із заробітної плати Головному управлінню економіки, Головному управлінню сільського господарства і продовольства (Іванов В. О.), управлінню промисловості (Матюшев В. І.), паливно-енергетичному управлінню (Смірнов М. М.) Головного управління промислової політики, управлінню будівництва (Мухін М. В.), управлінню житлово-комунального господарства (Кірюшин В. М.), управлінню у справах преси та інформації (Селіванов Є. М.) облдержадміністрації:

- здійснити спільно з підприємствами-боржниками з оплати праці аналіз фінансово-господарської діяльності, встановити причини невиплат заборгованості до кінця поточного року, уточнити графіки її погашення у 2002 році та надати їх до 10.02.2002 року;

- підготувати для подання центральним органам виконавчої влади, уповноваженим на управління державним майном, пропозиції щодо стабілізації їх роботи, відновлення платоспроможності, реструктуризації, банкрутства тощо;

- разом з керівниками підприємств-боржників, потенційними інвесторами, податковими органами, обласним управлінням Пенсійного фонду, профспілками на підставі фінансової звітності за 9 місяців ц. р. визначити шляхи ініціювання в установленому порядку питання щодо досудової санації підприємств або порушення справ про банкрутство;

- проаналізувати в місячній термін стан виконання керівниками підприємств-боржників державної форми власності, господарських товариств з державним пакетом акцій 25 і більше відсотків виконання умов контрактів щодо зобов'язань з ліквідації заборгованості з оплати праці та внести, у разі потреби, до 25.01.2002 р. пропозиції щодо доцільності їх подальшого перебування на займаних посадах.

4. Внести пропозиції Федерації профспілок області, профспілковим організаціям суб'єктів господарювання незалежно від форм власності щодо ініціювання звітів керівників підприємств, виконавчих органів господарських товариств про виконання у 2001 році умов колективних договорів перед трудовими колективами.

Заступникам голів обласної, головам районних держадміністрацій, керівникам головних управлінь, управлінь облдержадміністрації взяти участь у роботі цих зборів.

5. Головному управлінню економіки, Головному управлінню праці та соціального захисту населення (Тураєв В. О.) облдержадміністрації проаналізувати стан виконання Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати" суб'єктами господарювання недержавної форми власності. Про результати поінформувати до 01.02.2002 року.

6. Головному управлінню економіки, Головному фінансовому управлінню (Балковий Ю. І.), Головному управлінню сільського господарства і продовольства, управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з виконавчими органами міських рад (міст обласного значення) та райдержадміністраціями підготувати та подати до 01.03.2002 р. проект програми передачі до комунальної власності територіальних громад житлового фонду, інших об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, та тих, що не ввійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації.

7. Доручити заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації Запорожцеву М. В. забезпечити в установленому порядку перевірку стану виконання виконавчими органами міських рад (міст обласного значення) та райдержадміністраціями повноважень щодо участі у веденні колективних переговорів та укладання територіальних тарифних угод, вирішення окремих трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, району, реєстрації колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням.

8. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з галузевими управліннями обласної держадміністрації та територіальною державною інспекцією праці в Луганській області (Нестеренко К. Б.) підготувати перелік підприємств, які систематично порушують законодавство з оплати праці, не вживають заходів щодо їх усунення, з метою звернення до органів прокуратури для реагування.

9. Райдержадміністраціям, виконавчим органам міських рад (міст обласного значення) розглянути до 29.12.2001 р. на засіданнях колегій та виконкомів стан справ з погашенням заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної держадміністрації Песоцького М. Ф.

 

 Голова обласної держадміністрації 

О. С. Єфремов 

 

 

 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы