Про внесення змін до Інструкції про порядок обліку платників податків

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 347 від 05.09.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 жовтня 2001 р.
                   за N 874/6065
 
         Про внесення змін до Інструкції
          про порядок обліку платників
               податків
 
   З метою приведення Інструкції про порядок обліку платників
податків ( z0172-98 ) у відповідність до Закону України "Про
судоустрій" ( 2022-10 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  зміни  до  Інструкції про порядок обліку
платників податків, затвердженої наказом Державної податкової
адміністрації  України  від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) та
зареєстрованої у Міністерстві  юстиції  України  16.03.98  за
N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 17.11.98 N 552 ( z0791-98 ), зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України  14.12.98 за N 791/3231), що
додаються.
   2. Начальнику Головного управління обліку  та  державних
реєстрів платників податків Сердюк Н.П. подати наказ "Про внесення
змін до Інструкції про порядок обліку платників податків" в
Міністерство юстиції України для його державної реєстрації.
   3. Начальнику  управління  справами  Коваленку  В.В.  у
десятиденний термін після державної реєстрації цього  наказу
забезпечити його тиражування та розсилку по Державних податкових
адміністраціях в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   4. Начальнику Головного управління  масово-роз'яснювальної
роботи Сисоєву В.О. після державної реєстрації довести до відома
платників податків зміни до Інструкції про  порядок  обліку
платників податків.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
 
 Голова                     М.Я.Азаров
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   05.09.2001 N 347
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 жовтня 2001 р.
  
308
                  за N 874/6065
            Зміни до Інструкції
       про порядок обліку платників податків
              ( z0172-98 )
   В абзаці першому пункту 8.2, абзаці п'ятому пункту 8.6,
абзаці першому та другому пункту 8.7, а також у додатку 8 та
додатку 12 - слово "арбітражний" у всіх відмінках замінити словом
"господарський" у відповідних відмінках.
 
 Заступник начальника Головного
 управління обліку та державних
 реєстрів платників податків           А.П.Пономаренко 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005