Щодо надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 255 від 04.09.2001
 
  Щодо надання регулярної інформації відкритими акціонерними
   товариствами та підприємствами - емітентами облігацій
 
   З метою вдосконалення порядку надання регулярної інформації
відкритими акціонерними  товариствами  та  підприємствами  -
емітентами  облігацій  Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити роз'яснення про застосування ст. 24 Закону
України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) про
обов'язкове  надання  регулярної  інформації  емітентами,  що
знаходяться в процесі санації або до яких встановлено процедуру
розпорядження майном боржника.
   2. Рішення  набуває  чинності  відповідно  до  діючого
законодавства.
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови М. Волкова.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
 
 Протокол засідання Комісії
 від 4 вересня 2001 р. N 43 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2004