Про стан реалізації в області єдиної державної регуляторної політики

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.09.2001 р. N 757/А-2001

Про стан реалізації в області єдиної державної регуляторної політики

Відповідно до Указу Президента України від 22 січня 2000 року N 89 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва", з метою зменшення державного втручання в ринкові механізми регулювання економікою, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва і розглянувши на колегії при голові обласної державної адміністрації питання про впровадження єдиної державної регуляторної політики в області:

1. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади до 1 жовтня поточного року проаналізувати роботу з виконання вимог державної регуляторної політики та вжити заходів щодо усунення недоліків. Зокрема:

1.1. Визначити осіб, відповідальних за дотримання встановленого порядку підготовки та погодження проектів регуляторних актів.

1.2. Розробити поточні та перспективні плани прийняття регуляторних актів та до 1 грудня поточного року надати їх представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області для узагальнення та контролю за їх виконанням.

1.3. При розробці проектів регуляторних актів неухильно дотримуватись порядку їх підготовки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 2000 р. N 1182 щодо обов'язкового здійснення аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів з чітким визначенням мети запропонованого регулювання, аналізу витрат та доходів, альтернатив регулюванню; погодження проектів регуляторних актів з представництвом Держпідприємництва України в Одеській області.

1.4. Здійснювати планування заходів з визначення ефективності розроблених регуляторних актів після введення їх у дію та відслідковувати ефективність дії прийнятих регуляторних актів відповідно до критеріїв економічної та соціальної ефективності, реальних кількісних та якісних показників реалізації кожного регуляторного акта.

2. Представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області (Савчук В. В.):

2.1. Посилити організаційно-методичну роботу щодо впровадження практичних навиків виконання процедур з підготовки проектів регуляторних актів, аналізу регуляторного впливу, проведення публічних обговорень.

2.2. Узагальнити надані плани прийняття регуляторних актів, забезпечити належний контроль за їх виконанням.

2.3. Спільно з структурними підрозділами облдержадміністрації розробити графік проведення секторного аналізу регуляторного впливу у пріоритетних галузях економіки області та розробити пакетні рішення правового регулювання діяльності суб'єктів підприємництва в цих галузях.

3. Державній податковій адміністрації в Одеській області (Губко І. І.), представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області (Савчук В. В.) спільно з іншими контролюючими органами:

3.1. Розробити та направити відповідним центральним органам влади пропозиції щодо удосконалення координації здійснення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності.

3.2. Забезпечити проведення моніторингу здійснення перевірок суб'єктів підприємництва.

4. Звернути увагу органів місцевого самоврядування на необхідність більш повного виконання вимог щодо розробки та прийняття власних регуляторних актів, додержання принципів нормативного регулювання підприємницької діяльності, передбачених Указом Президента України від 22.01.2000 N 89 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва".

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Тиндюка М. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації  

 
С. Р. Гриневецький  

 

 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2004