Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 33, ст. 179 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
   1. У статті 15 Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16,
ст. 119; 2000 р., N 39, ст. 333):
   а) пункт 15 частини другої виключити;
   б) у частині третій слова "та екскурсійно-туристичного збору,
які встановлюються" замінити словами "який встановлюється".
   2. Останній абзац статті 1 та статтю 17-2 Декрету Кабінету
Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 ( 56-93 ) "Про
місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради  України,
1993 р., N 30, ст. 336; 2000 р., N 39, ст. 333) виключити.
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 червня 2001 року
     N 2515-III
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1994