Про відображення в бухгалтерському обліку суми єдиного податку

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 053-3975 від 01.06.2001
 
      Про відображення в бухгалтерському обліку
            суми єдиного податку
 
   Управління методології бухгалтерського обліку у виробничій
сфері на запит щодо відображення в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності суб'єктами малого підприємництва суми єдиного
податку повідомляє.
   Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року
N 39 ( z0161-00 ), з урахуванням  змін,  внесених  наказом
Міністерства фінансів України  від 24 лютого 2001 року N 101
( z0218-01 ), належна відповідно до чинного законодавства до
сплати за звітний період сума єдиного податку наводиться у статтях
"Інші операційні витрати" (рядок 130) та "у тому числі суми
єдиного податку" (рядок 131) форми N 2-м "Звіт про фінансові
результати" і згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів
малого підприємництва, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 19 квітня 2001 року N 186 ( z0389-01 ), відображається
на рахунку 84 "Витрати операційної діяльності".
 
 Заступник начальника Управління            А.Боварська
 
 "Податки та бухгалтерський облік", N 55, 09.07.2001 р. 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006