Про внесення змін до кошторисів за спеціальним фондом

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 021-05/174 від 31.05.2001
 
   Про внесення змін до кошторисів за спеціальним фондом
 
   Міністерство фінансів на запит Державного казначейства щодо
внесення змін до кошторисів доходів та видатків бюджетних установ
за спеціальним фондом повідомляє.
   Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на
2001 рік" ( 2120-14 ) видатки спеціального фонду бюджету мають
постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно
в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду
незалежно від обсягів, встановлених у законі, якщо цим Законом не
передбачено інших обмежень.
   Відповідно у постанові Кабінету Міністрів України від 9 січня
2000 року N 17 ( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду,
затвердження та основні вимоги до виконання кошторису доходів і
видатків бюджетних установ та організацій", зі  змінами  та
доповненнями,  а  також  у наказі Міністерства фінансів від
09.01.2001 року N 6 ( z0065-01 ) "Про затвердження документів, що
застосовуються в процесі виконання бюджету" встановлені процедури,
які забезпечують діяльність  спеціального  фонду  бюджету  з
урахуванням вимог Закону про державний бюджет.
   Керуючись цими документами, слід  розрізняти  три  групи
надходжень до спеціального фонду, для яких запропоновані процедури
внесення змін до кошторису доходів та видатків та до розпису
державного бюджету:
   1) доходи, які згідно із законодавством  надходять  для
використання її на конкретну мету (вказані у статті 31 за пунктами
1-17 та 19-33 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001
рік" ( 2120-14 );
   2) власні надходження бюджетних установ  та  організацій
(згідно з переліком, затвердженим у наказі Міністерства фінансів
від 25.12.2000 року N 347 ( z0128-01 ) "Про внесення змін до
Переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій",
пункт 18 статті 31 Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік" ( 2120-14 );
   3) субвенції, які відповідно до законодавства отримуються з
інших бюджетів.
   Для проведення видатків за першою та третьою групами зміни
вносяться  спочатку до розпису державного бюджету, потім до
кошторису (пункт 51 постанови Кабінету Міністрів України від 9
січня 2000 року N 17 ( 17-2000-п ) "Про Порядок складання,
розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису
доходів і видатків бюджетних установ та організацій", зі змінами
та доповненнями, пункти 3.11, 3.12 Інструкції щодо складання та
виконання розпису  Державного  бюджету,  затвердженої  наказом
Міністерства фінансів від 09.01.2001 року N 6 ( z0065-01 ) "Про
затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання
бюджету").
   Для проведення видатків за власними надходженнями  зміни
вносяться спочатку до кошторису доходів і видатків, потім до
розпису державного бюджету (пункт 47 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 січня 2000 року N 17 ( 17-2000-п ) "Про Порядок
складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання
кошторису доходів і видатків бюджетних установ та організацій", зі
змінами та доповненнями, пункт 3.9, 3.10 Інструкції щодо складання
та виконання розпису Державного бюджету ( z0065-01 ).
   При цьому у разі внесення змін за власними надходженнями
можливі випадки, коли з'являються інші, ніж у затвердженому
розписі, коди функціональної класифікації.
   Зміни можуть бути внесені у разі необхідності перерозподілу
затверджених видатків за економічною класифікацією,  у  разі
спрямування на видатки надходжень, що перевищують планові, а також
у разі використання залишків коштів на додаткові видатки (коди
економічної класифікації можуть додаватись за умови, що такі
видатки відповідають меті надходжень).
   Зміни можуть  вноситись  у  всіх  випадках,  дозволених
законодавством.
   Відповідно до пункту 3.9 Інструкції щодо  складання  та
виконання розпису  Державного  бюджету  (  z0065-01 ) органи
Державного казначейства ведуть окремий облік змін, які вносяться
розпорядниками бюджетних коштів до кошторисів доходів та видатків.
З урахуванням цього тут же встановлений термін - 15 число
наступного за кварталом місяця (в кінці року - до 15 грудня), до
якого головні розпорядники повинні підготувати пропозиції про
внесення змін до розпису державного бюджету за спеціальним фондом,
погодити з Державним казначейством  та  подати  Міністерству
фінансів.
   Квартальний звіт повинен бути зданий з уточненим планом, який
відповідає уточненим призначенням за розписом.
   Усі довідки про внесення змін до кошторисів доходів та
видатків мають бути оформлені за встановленим порядком, оскільки
це - документ, який є підставою  для  проведення  органами
казначейства видатків за спеціальним фондом.
 
 Начальник Департаменту по бюджету           А.А.Максюта
 
 "Все про бухгалтерський облік", N 67, 20.07.2001 р.
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006