LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 4 квітня 2001 р. N 332
                Київ
 
  Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів,
   іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів,
   комп'ютерів державними органами, а також установами та
      організаціями, які утримуються за рахунок
         державного і місцевих бюджетів
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1410 ( 1410-2002-п ) від 24.09.2002
                    Указом Президента
      N 909/2002 ( 909/2002 ) від 08.10.2002 
                     Постановами КМ
      N 1976 ( 1976-2002-п ) від 25.12.2002 
      N 802 ( 802-2003-п ) від 02.06.2003
      N 702 ( 702-2006-п ) від 20.05.2006
      N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 
      N 853 ( 853-2007-п ) від 20.06.2007
      N  29 (  29-2008-п ) від 30.01.2008 }
 
 
  { Вимоги цієї Постанови не застосовуються під час реалізації
   проектів  економічного  та соціального розвитку,  які
   підтримуються  Міжнародним  банком  реконструкції  та
   розвитку, і кошти для  реалізації яких передбачені у
   спеціальному  фонді  державного  бюджету,  згідно  з
   Постановою КМ N 1090 ( 1090-2007-п ) від 05.09.2007 }
 
 
 
   На виконання  статті  5  Указу  Президента  України від
16 листопада 2000 р. N 1242 ( 1242/2000 ) "Про додаткові заходи
щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в
соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання
державних   коштів"   Кабінет     Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових
автомобілів,  меблів,  іншого  обладнання  та  устаткування,
комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними
органами, а також установами та організаціями, які утримуються за
рахунок  державного  бюджету,  республіканського  Автономної
Республіки Крим і місцевих бюджетів (додаються).
 
   Органам Державного казначейства під час оплати рахунків на
придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та
устаткування,  комп'ютерів,  придбання  і утримання мобільних
телефонів дотримуватися граничних сум витрат, затверджених цією
постановою.
 
   2. Керівникам центральних та місцевих органів виконавчої
влади забезпечити включення до контрактів з керівниками державних
підприємств, які перебувають у сфері їх управління, умов щодо
дотримання граничних сум витрат, затверджених цією постановою.
 
   3. Фондові державного майна забезпечити термінове винесення
уповноваженими  особами  на  виконання  функцій з управління
державними  корпоративними  правами  в  органах  управління
господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави
становить більш як 50 відсотків, на розгляд загальних зборів
акціонерів  (учасників) питання про дотримання граничних сум
витрат, затверджених цією постановою, на придбання обладнання та
устаткування і комп'ютерів.
 
   4. Установити, що бюджетні установи, які утримуються за
рахунок  коштів бюджетів усіх рівнів, здійснюють витрати на
придбання легкових автомобілів, придбання і утримання мобільних
телефонів (крім легкових автомобілів спеціального призначення та
мобільних засобів зв'язку для правоохоронних органів, збройних сил
та інших військових формувань і Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації) за наявності бюджетних асигнувань
на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої
кредиторської  заборгованості  на останню звітну дату як за
загальним, так і за спеціальним фондами відповідного бюджету.
{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1410 ( 1410-2002-п ) від
24.09.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1976
( 1976-2002-п ) від 25.12.2002, N 1700 ( 1700-2006-п ) від
08.12.2006 }
 
   5. Установити, що державні органи, а також установи та
організації,  які  утримуються  за  рахунок  державного,
республіканського Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів,
укладають договори оренди легкових автомобілів, вартість яких не
перевищує граничних сум витрат, затверджених цією постановою.
 
   6. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Міністерство фінансів, Головне контрольно-ревізійне управління,
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та  місцеві
фінансові органи.
 
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України            Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Iнд. 40
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 4 квітня 2001 р. N 332
 
 
            ГРАНИЧНI СУМИ ВИТРАТ
    на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого
    обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання
      і утримання мобільних телефонів державними
     органами, а також установами та організаціями,
     які утримуються за рахунок державного бюджету,
      республіканського Автономної Республіки Крим
            і місцевих бюджетів
 
                         Сума, гривень за
                           одиницю
 
Легкові автомобілі для:
 
   членів  Кабінету  Міністрів  України,  Глави 500000
   Адміністрації Президента України
 
   обслуговування  посадових  осіб  Адміністрації 250000
   Президента  України,  апарату  Верховної Ради
   України і Секретаріату Кабінету Міністрів України
 
   керівників центральних органів виконавчої влади 110000
   (крім членів Кабінету Міністрів України)
 
   заступників  керівників  центральних  органів 90000
   виконавчої влади, керівників урядових органів
   державного управління
 
   Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 300000
   Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
   голів обласних, Київської та Севастопольської
   міських держадміністрацій, голів обласних рад,
   Київського та Севастопольського міського голови
 
   заступників Голови Верховної Ради  Автономної 60000
   Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної
   Республіки Крим, голів обласних, Київської та
   Севастопольської  міських  держадміністрацій,
   заступників  голів  обласних рад, заступників
   Київського та Севастопольського міського голови
 
   керівників інших  органів виконавчої влади та 60000
   органів  місцевого  самоврядування,  бюджетних
   установ і організацій
 
Мобільний телефон:
 
   придбання                     1200
 
   утримання (на місяць)               1500
 
Персональний комп'ютер (системний блок, монітор,    7200
клавіатура, маніпулятор "миша")
 
Комплект меблів для:
 
   службового кабінету члена  Кабінету Міністрів 30000
   України, Глави Адміністрації Президента України
 
   службового кабінету посадових осіб Адміністрації 25000
   Президента  України,  апарату  Верховної Ради
   України і Секретаріату Кабінету Міністрів України
 
   службового кабінету керівника центрального органу 15000
   виконавчої влади (крім членів Кабінету Міністрів
   України)
 
   службового  кабінету  заступника  керівника 11000
   центрального органу виконавчої влади, керівника
   урядового органу державного управління
 
   службового  кабінету  Голови  Верховної  Ради 15000
   Автономно Республіки Крим, Голови Ради міністрів
   Автономної  Республіки  Крим, голів обласних,
   Київської   та   Севастопольської   міських
   держадміністрацій
 
   службового кабінету заступника Голови Верховної 9000
   Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради
   міністрів Автономної Республіки  Крим,  голів
   обласних, Київської та Севастопольської міських
   держадміністрацій
 
   службового кабінету керівника іншого місцевого 6500
   органу виконавчої влади та  органу місцевого
   самоврядування,   бюджетної   установи   та
   організації
 
Меблі для обладнання робочих місць працівників:
 
   стіл письмовий                   600
 
   стіл приставний                  200
 
   крісло м'яке                    300
 
   стілець                      150
 
   шафа для одягу                   700
 
   шафа для паперів                  700
 
   сейф                       1500
 
   стіл для комп'ютера                500
 
   Теле- і  радіоапаратура,  відеотехніка   для
   службових кабінетів                600
 
 
   Примітка. Затверджені граничні суми витрат призначені для
        придбання  комплектних  легкових  автомобілів,
        меблів, обладнання, устаткування, а  не окремих
        деталей (предметів)".
 
{ Граничні суми витрат із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1410 ( 1410-2002-п ) від 24.09.2002, Указом Президента
N 909/2002 ( 909/2002 ) від 08.10.2002, Постановами КМ N 1976
( 1976-2002-п ) від 25.12.2002, N 802 ( 802-2003-п ) від
02.06.2003,  N 702  ( 702-2006-п ) від 20.05.2006, N 853
( 853-2007-п ) від 20.06.2007, N 29 ( 29-2008-п ) від 30.01.2008 }
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы