LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро організацію роботи щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


Про організацію роботи щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 2 квітня 2001 року N 185

Зареєстровано в Донецькому обласному управлінні юстиції
12 квітня 2001 р. за N 34/787

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації
 від 10 жовтня 2001 року N 572

З метою організації в області роботи щодо ліцензування певних видів господарської діяльності, відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 08.11.2000 N 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру":

1. Затвердити Положення про порядок ліцензування певних видів господарської діяльності Донецькою облдержадміністрацією (далі - Положення) (додається).

2. Головному фінансовому управлінню (Ласіков), Головному управлінню освіти і науки (Тесленко), управлінню житлово-комунального господарства (Хівріч), управлінню містобудування та архітектури (Шевцов) облдержадміністрації:

2.1. здійснювати роботу щодо ліцензування згідно з затвердженим Положенням;

2.2. щомісячно (не пізніше 5 числа наступного місяця) передавати Головному управлінню економіки відомості в електронному вигляді для ведення ліцензійного реєстру згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1658.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Машошин) здійснювати формування, ведення і надання відомостей з ліцензійного реєстру, а також подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з Положенням.

4. Затвердити склад комісії по проведенню роботи щодо визнання бланків ліцензії єдиного зразка зіпсованими при оформленні, пошкодженими при зберіганні або утраченими (викраденими) (додається).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Клюєва А. П.

 

Перший заступник
голови облдержадміністрації 

 
А. М. Близнюк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації
від 2 квітня 2001 р. N 185 

СКЛАД
комісії по проведенню роботи щодо визнання бланків ліцензії єдиного зразка зіпсованими при оформленні, пошкодженими при зберіганні або викраденими

Клюєв
Андрій Петрович 

заступник голови облдержадміністрації, голова комісії 

Машошин
Віктор Олександрович  

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації, заступник голови комісії 

Дегліна
Людмила Григорівна 

начальник управління розвитку ринкового середовища Головного управління економіки облдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії: 

Агєєв
Микола Федорович 

заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

Боровенська
Любов Іллівна 

начальник відділу бухгалтерського обліку облдержадміністрації 

Єрмаков
В'ячеслав Леонідович 

заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

Шумейко
Ольга Миколаївна 

заступник начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації 

Щуліпенко
Володимир Захарович 

заступник начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації. 

 

Керівник апарату
облдержадміністрації 

 
С. В. Скубашевський 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації
від 2 квітня 2001 р. N 185

Зареєстровано
в Донецькому обласному управлінні юстиції
12 квітня 2001 р. за N 35/788 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ліцензування певних видів господарської діяльності Донецькою облдержадміністрацією

Дане Положення визначає організацію роботи з ліцензування, яка буде проводитися управліннями облдержадміністрації, на які покладені функції з ліцензування певних видів господарської діяльності (далі - відповідні управління), а саме:

- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів - Головне фінансове управління облдержадміністрації;

- надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами - Головне управління освіти та науки облдержадміністрації;

- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) - управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;

(абзац четвертий преамбули із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації
 від 10.10.2001 р. N 572)

- централізоване водопостачання та водовідведення - управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

1. Документи, що подаються для одержання ліцензії

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного управління облдержадміністрації із заявою про видачу ліцензії за формою згідно з додатком N 1 до Положення.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, перелік видів робіт згідно з ліцензійними умовами.

Для окремих видів господарської діяльності також додаються документи згідно з переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Приймання та розгляд документів

Заява про видачу ліцензії та документи до неї приймаються відповідним управлінням за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог законодавства.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, визначеному вище.

3. Прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії

Відповідне управління облдержадміністрації у термін - сім робочих днів від дати надходження заяви - розглядає всі надані документи, перевіряє відповідність заявника ліцензійним умовам, готує висновок щодо видачі ліцензії або відмови у її видачі та проект розпорядження голови облдержадміністрації про видачу ліцензії і надає його до Головного управління економіки облдержадміністрації.

У разі надходження одночасно кількох проектів розпоряджень з питань ліцензування Головне управління економіки об'єднує їх в один проект розпорядження.

Проект розпорядження з питань ліцензування погоджується в обов'язковому порядку з заступником голови облдержадміністрації, який координує питання підприємництва, заступником голови облдержадміністрації за розподілом обов'язків та начальником Головного управління економіки.

Розпорядження голови облдержадміністрації з питань ліцензування готується у триденний термін з дня надходження проекту до головного управління економіки.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) відповідним управлінням заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження голови облдержадміністрації. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензій, суб'єкт господарювання може подати до відповідного управління нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам суб'єкт господарювання може подати до відповідного управління нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

4. Видача ліцензії та її копії

Відповідне управління облдержадміністрації повинно оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, робиться на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до відповідного управління для отримання оформленої ліцензії, облдержадміністрація має право скасувати розпорядження про видачу ліцензії або прийняти розпорядження про визнання такої ліцензії недійсною.

Ліцензія підписується головою облдержадміністрації або заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків та засвідчується печаткою облдержадміністрації.

Строк дії ліцензії не може бути меншим ніж 3 роки.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої облдержадміністрацією, здійснюється на території Донецької області.

Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, відповідне управління видає ліцензіату засвідчені облдержадміністрацією копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться кожним управлінням, на яке покладено функції по видачі ліцензій. Засвідчена облдержадміністрацією копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.

У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вказаний вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до відповідного управління заяву про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до п. 1 Положення.

У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до відповідного управління повідомлення в письмовій формі. Відповідне управління повинно внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.

У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію згідно з цим Положенням.

Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.

5. Переоформлення ліцензії

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати у відповідне управління заяву про переоформлення ліцензії (додаток N 2 до Положення) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Відповідне управління протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, оформляє та видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії.

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією відповідне управління на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії приймається розпорядження голови облдержадміністрації про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строк дії, зазначений в ліцензії, що переоформлялася.

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження вказаної діяльності, яка видається облдержадміністрацією у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

6. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

У разі виникнення змін у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до відповідного управління повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

На підставі документів, поданих ліцензіатом, відповідне управління протягом десяти робочих днів може підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації про анулювання ліцензії.

Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності, на який видана ліцензія.

7. Видача дубліката ліцензії

У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до відповідного управління із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток N 3 до Положення), до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає відповідному управлінню:

заяву про видачу дубліката ліцензії;

непридатну для користування ліцензію;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Відповідне управління видає довідку про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження зазначеного виду господарської діяльності, на підставі якої ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність.

Відповідне управління зобов'язано протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строк дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої відповідне управління готує проект розпорядження голови облдержадміністрації про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

8. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр

Відповідне управління після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії розпоряджень голови облдержадміністрації про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

Відповідне управління веде журнал обліку заяв та виданих ліцензій на певний вид господарської діяльності, що ліцензується, у якому фіксує дату надходження документів.

Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії.

При видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій зазначаються дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження зазначеного виду господарської діяльності, що засвідчується його підписом.

Відповідальність за зберігання ліцензійних справ несуть відповідні управління.

Відповідні управління формують і ведуть ліцензійні реєстри за певними видами господарської діяльності та щомісячно (не пізніше 5 числа наступного місяця) надають Головному управлінню економіки облдержадміністрації відомості в електронному вигляді для ведення ліцензійного реєстру згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1658.

Головне управління економіки здійснює формування і ведення ліцензійного реєстру, а також надання відомостей до Єдиного ліцензійного реєстру щомісяця не пізніше ніж 15 числа наступного місяця.

Відповідні управління повинні щорічно до 1 червня надавати Головному управлінню економіки заявки на необхідну кількість бланків на наступний рік. Головне управління економіки складає спільну заявку та до 1 липня п. р. передає її до Держпідприємництва України.

Головне управління економіки одержує бланки ліцензій у Держпідприємництві України за довіреністю, що видається відділом бухгалтерського обліку облдержадміністрації.

Відповідальність за зберігання, видачу та облік бланків несуть посадові особи, які призначаються наказами відповідних управлінь.

Щоквартально, до 5 числа останнього місяця кварталу, відповідні управління надають Головному управлінню економіки звіт про використання бланків ліцензій та перелік використаних бланків ліцензій на папері та в електронному вигляді. Головне управління економіки до 15 числа останнього місяця кварталу передає цю інформацію до Держкомітету України.

У випадках зіпсування бланків при оформленні, пошкодженні при зберіганні або втраті (викраденні) комісією, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, складається акт.

9. Контроль у сфері ліцензування

Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють відповідні управління в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік.

Позапланові перевірки здійснюють відповідні управління лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень голови облдержадміністрації про усунення порушень ліцензійних умов.

Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.

Орган, що здійснює перевірку, за результатами перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику суб'єкта, який перевірявся, другий - зберігається органом, який здійснив перевірку.

Відповідні управління не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов готують проект розпорядження голови облдержадміністрації про усунення порушень ліцензійних умов або про анулювання ліцензії.

Ліцензіат, який одержав розпорядження голови облдержадміністрації про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у ньому строк подати відповідному управлінню інформацію про усунення порушень.

Державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов зобов'язані повідомити про ці порушення відповідне управління облдержадміністрації.

10. Анулювання ліцензії

Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Відповідне управління протягом семи робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії готує проект розпорядження голови облдержадміністрації про анулювання ліцензії та надає його до Головного управління економіки. У триденний термін після цього приймається розпорядження голови облдержадміністрації.

Рішення про анулювання ліцензії вручається (надсилається) відповідним управлінням ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження голови облдержадміністрації про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється відповідним управлінням з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного розпорядження голови облдержадміністрації зупиняється до прийняття відповідного рішення Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься відповідним управлінням до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття розпорядження голови облдержадміністрації про анулювання попередньої ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

 

Керівник апарату
облдержадміністрації 

 
С. В. Скубашевський 

 

Додаток N 1
до Положення про порядок ліцензування певних видів господарської діяльності Донецькою облдержадміністрацією 

Заступнику голови облдержадміністрації
___________________________________ 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ___________________________________________________________
                                        (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
__________________________________________________________________
                                    номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

організаційно-правова форма  ________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ____________________________________________________
 __________________________________________________________________

розрахунковий рахунок N ___________ в _______________________________
 __________________________________________________________________
                                                 (найменування кредитної установи)

просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місце провадження діяльності:  _______________________________________

Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності відповідаю і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

Підпис заявника ______________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200_ р. N ___ 

________________________________ ______ ________________
                    (посада особи, яка прийняла заяву)   (підпис)     (прізвище) 

 

Додаток N 2
до Положення про порядок ліцензування певних видів господарської діяльності Донецькою облдержадміністрацією 

Заступнику голови облдержадміністрації
___________________________________ 

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

__________________________________________________________________
                          (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник ___________________________________________________________
                                             (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
                                         (прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця,
__________________________________________________________________
                                                                     місце проживання)

місцезнаходження __________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ____________________________________________________

ідентифікаційний код ________________________________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _________________________________________

термін дії ліцензії  ___________________________________________________

просить переоформити ліцензію у зв'язку з ______________________________
                                                                                                                   (зазначити причини)
__________________________________________________________________

Місце провадження діяльності: _______________________________________

Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Підпис заявника ______________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200_ р. N ___ 

_________________________________ ______ _______________
                      (посада особи, яка прийняла заяву)   (підпис)   (прізвище) 

 

Додаток N 3
до Положення про порядок ліцензування певних видів господарської діяльності Донецькою облдержадміністрацією 

Заступнику голови облдержадміністрації
___________________________________ 

ЗАЯВА
на отримання дубліката ліцензії

__________________________________________________________________
                               (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник ___________________________________________________________
                                       (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
                      (прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

організаційно-правова форма _________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ____________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи  ________________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію
 __________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії  _________________________________________

дата видачі ліцензії __________________________________________________

термін дії ліцензії ____________________________________________________

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з  ______________________________
                                                                                                                     (зазначити причину)

Місце провадження діяльності: ________________________________________

Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

 

Підпис заявника ______________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200_ р. N ___ 

_________________________________ ______ _______________
                      (посада особи, яка прийняла заяву)    (підпис)   (прізвище) 

____________

 

 

 

попередній документ наступний документ
архів-2003
Партнеры


Правовые ресурсы