LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро забезпечення виконання Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


Про забезпечення виконання Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 2 квітня 2001 року N 198-р

Зареєстровано в Миколаївському обласному управлінні юстиції
5 квітня 2001 р. за N 28/973

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
від 14 березня 2003 року N 120-р)

Відповідно до ст. ст. 2, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення виконання Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" від 1 червня 2000 року:

1. Утворити при облдержадміністрації робочу групу по розгляду проектів клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про робочу групу по розгляду проектів клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною (додається).

3. Головам райдержадміністрацій спільно з міськими (міст обласного значення) головами, керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації сприяти в наданні необхідної інформації та документів по запиту робочої групи в межах покладених на неї повноважень.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Рихальського М. А.

 

Голова облдержадміністрації 

О. М. Гаркуша 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
від 2 квітня 2001 р. N 198-р 

СКЛАД
робочої групи по розгляду проектів клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Миколаївській облдержадміністрації

Голова 

Рихальський
Михайло Анатолійович 

  -

заступник голови облдержадміністрації 

Заступник голови 

Єфремова
Наталія Василівна 

  -

начальник обласного управління Пенсійного фонду України (за узгодженням) 

Секретар 

Водяна
Алла Савеліївна 

  -

начальник відділу пенсійного забезпечення обласного управління Пенсійного фонду України (за узгодженням) 

Макарова
Надія Лаврентіївна 

 - 

голова обласної ради профспілок (за узгодженням) 

Гвоздецька
Таміла Федосіївна 

  -

начальник управління Державного казначейства України у Миколаївській області (за узгодженням) 

Соловей
Юрій Леонідович 

 - 

уповноважений представник Державного комітету України у справах ветеранів в Миколаївській області (за узгодженням) 

Момотенко
Олександр Іванович 

 -

голова ради обласної організації ветеранів України (за узгодженням). 

 

Начальник обласного управління
Пенсійного фонду України 

 
Н. В. Єфремова 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
від 2 квітня 2001 р. N 198-р 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу по розгляду проектів клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Миколаївській облдержадміністрації

1. Робоча група по розгляду клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Миколаївській облдержадміністрації (далі - робоча група) є постійним консультативно-дорадчим органом з питань розгляду проектів клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням робочої групи є розгляд проектів клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам, які мають особливі заслуги перед Україною, а в разі смерті цих осіб - членам їх сімей. Порядок поетапного оформлення проектів клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною додається.

4. Робоча група має право:

- одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та документи для виконання покладеного на неї завдання;

- вносити в межах своєї компетенції в установленому порядку пропозиції голові облдержадміністрації щодо внесення клопотань з питань встановлення пенсій за особливі заслуги до Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія);

- залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

5. Основною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

6. Засідання робочої групи веде голова робочої групи, а в разі його відсутності - заступник голови робочої групи.

7. Робоча група правоможна приймати рішення за умови участі в засіданні не менше 70 відсотків її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні.

8. Рішення робочої групи оформляється протоколом. У разі прийняття позитивного рішення проект клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги порушується головою облдержадміністрації перед Комісією з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України. Всі необхідні документи, передбачені п. п. 13, 14, 15 Положення про Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000р. N 1578, додаються.

9. Як виняток, рішення робочої групи може бути прийнято без проведення засідання шляхом письмового погодження проекту рішення з членами робочої групи. У цьому разі її рішення вважається прийнятим, якщо його схвалено 70 відсотками членів.

Прийняте шляхом письмового погодження рішення включається до протоколу чергового засідання робочої групи.

10. Протокол засідання робочої групи підписується всіма присутніми членами робочої групи.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи (вивчення клопотань, підготовка документів на розгляд робочої групи, оформлення протоколів засідань і витягів з них тощо) здійснюється обласним управлінням Пенсійного фонду України.

12. Проект клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги має бути підготовлений протягом місяця з дня надходження до робочої групи всіх необхідних документів.

 

Додаток
до Положення 

ПОРЯДОК
поетапного оформлення проектів клопотань про встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України

1. Районні та міські управління Пенсійного фонду України приймають заяви та порушують клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги.

2. Всі зібрані до клопотання документи надсилаються міськими та районними управліннями Пенсійного фонду України до обласного управління Пенсійного фонду України.

3. Обласне управління Пенсійного фонду України готує проект клопотання.

4. У разі погодження робочою групою при облдержадміністрації проекту клопотання голова облдержадміністрації порушує перед Комісією з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги.

____________

 

 

 

попередній документ наступний документ
архів-2003
Партнеры


Правовые ресурсы