LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruВисновок N 1/10 про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
 N 1/10 від 30.03.2001
 
 
 Згоден                 Затверджую
 Директор Департаменту          Заступник Міністра
     В.В.Бутрименко              Л.В.Єфіменко
 30 березня 2001 р.           30 березня 2001 р.
 
             Висновок N 1/10
     про скасування рішення про державну реєстрацію
          нормативно-правового акта
 
 
  Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації
               України,
         Міністерство транспорту України
__________________________________________________________________
       (найменування органу, який видав акт)
   Правила сертифікації  послуг  автомобільного  транспорту,
затверджені від 19.03.99 N 119/156 ( z0192-99 ).
__________________________________________________________________
  (найменування нормативно-правового акта, вид, дата та номер
     розпорядчого документа, яким він затверджений)
           30.03.99 за N 192/3485
__________________________________________________________________
     (дата реєстрації й номер за державним реєстром)
   Доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2001 до N
135/97 до листів Державного комітету України з питань регуляторної
політики  та  підприємництва  від 13.02.2001 N 1-313/914 та
Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
України від 26.01.2001 N 1-1/6-415 стосовно скасування рішення про
державну реєстрацію наказу Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації і Міністерства транспорту України від
19.03.99 N 119/156 ( z0192-99 ) "Про  затвердження  Правил
сертифікації послуг автомобільного транспорту".
__________________________________________________________________
  (підстави для розгляду питання щодо скасування рішення про
            державну реєстрацію)
   Висновок:
   Зазначений нормативно-правовий  акт  було  розроблено  на
виконання підпункту 6 пункту 42 протокольного рішення засідання
Кабінету  Міністрів  України "Про стан та заходи поліпшення
державного  регулювання  перевезень  вантажів  і  пасажирів
автомобільним транспортом", статті 4 Закону України "Про дорожній
рух" ( 3353-12 ), статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від
10.05.93 N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і сертифікацію".
   Згідно з пунктом 16 Положення про  державну  реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами і доповненнями) (далі -
Положення), у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що
втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято
нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий
акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні
зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.
   Наказом Державного комітету стандартизації, метрології та
сертифікації України від 24.01.2001 N 29 ( z0118-01 ) "Про
внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, і до Термінів уведення обов'язкової
сертифікації окремих видів продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України
07.02.2001 за N 118/5309 - розділ 36 "Послуги автомобільного
транспорту" із Переліку продукції, що підлягає  обов'язковій
сертифікації, вилучено.
   У зв'язку з цим Міністерством юстиції України листом від
01.03.2001 N 33-9-1316 запропоновано Держстандарту і Мінтрансу до
05.03.2001 Правила сертифікації послуг автомобільного транспорту,
затверджені наказом від 19.03.99 N 119/156 ( z0192-99 ), визнати
такими, що втратили чинність, та подати в установленому порядку
нормативно-правовий акт на державну реєстрацію.
   Однак, за станом на 16.03.2001 наказ Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України і Міністерства
транспорту України щодо визнання вищевказаних Правил ( z0192-99 )
такими,  що  втратили  чинність,  на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України не подано.
    Відповідно до підпункту "в" пункту 17 зазначеного Положення
( 731-92-п ) та пункту 4.3 Порядку скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного
реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
31.07.2000 N 32/5 ( z0458-00 ), та зареєстрованого у Мін'юсті
31.07.2000 за N 458/4679, рішення про державну реєстрацію Правил
сертифікації  послуг  автомобільного  транспорту, затверджених
спільним наказом Державного комітету стандартизації, метрології та
сертифікації і Міністерства транспорту від 19.03.99 N 119/156
( z0192-99 ), та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 30.03.99 за
N 192/3485, скасувати.
 
 Виконавець ___________________________  О.Г.Айдіна
           (підпис)
 Дата складання висновку 16.03.2001 

 

попередній документ наступний документ
архів-2002
Партнеры


Правовые ресурсы