LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро раду представників громадських організацій національних меншин при голові обласної державної адміністрації

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.03.2001 р. N 206

Про раду представників громадських організацій національних меншин при голові обласної державної адміністрації

Відповідно до Указу Президента України від 19 квітня 2000 року N 600/2000, з метою підвищення в області ролі громадських організацій національних меншин у процесі прийняття рішень щодо розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин, поглиблення демократичних засад українського суспільства та забезпечення міжнаціональної злагоди в Рівненській області:

1. Утворити раду представників громадських організацій національних меншин при голові обласної державної адміністрації як консультативно-дорадчий орган у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про раду представників громадських організацій національних меншин (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Сауха П. Ю.

 

Голова адміністрації 

М. Сорока 

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 30 березня 2001 р. N 206 

СКЛАД
ради представників громадських організацій національних меншин при голові облдержадміністрації

Саух
Петро Юрійович 

- заступник голови облдержадміністрації, доктор філософських наук, голова ради; 

Гартунг
Олександр Адольфович 

- керівник Рівненського товариства німців "Відергебурт", заступник голови ради (за згодою); 

Власиневич
Олександр Степанович 

- начальник відділу з питань національностей та міграції облдержадміністрації, секретар ради; 

Члени ради: 

Долгіх
Яніна Юріївна 

- керівник Рівненського товариства польської культури (за згодою); 

Грифко
Яків Мойсейович 

- керівник Рівненської єврейської громади (за згодою); 

Андрієнко
Олександр Васильович 

- керівник Рівненської російської общини (за згодою); 

Іванов
Володимир Борисович 

- керівник Рівненського товариства "Білорусь" (за згодою); 

Бучак
Ананій Олександрович 

- керівник Рівненської обласної культурно-освітньої організації "Матіца Словенська" (за згодою); 

Садигов
Юсиф Ахад-Огли 

- керівник регіональної організації "Конгресу Азербайджанців України" (за згодою). 

 

Заступник голови адміністрації 

А. Лавренчук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Рівненської обласної державної адміністрації
від 30 березня 2001 р. N 206 

ПОЛОЖЕННЯ
про раду представників громадських організацій національних меншин при голові облдержадміністрації

1. Основні положення

1.1. Рада представників громадських організацій національних меншин при голові Рівненської обласної державної адміністрації (далі - рада) створюється відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 30 березня 2001 року N 206. 

1.2. Рада є експертним та консультативно-дорадчим органом при голові Рівненської обласної державної адміністрації, утвореним з метою сприяння підвищенню ролі громадських організацій національних меншин України в процесі прийняття органами державної влади рішень щодо розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин, поглиблення демократичних засад українського суспільства та забезпечення міжнаціональної злагоди в Україні.

1.3. Склад ради формується з керівників (або представників) громадських організацій національних меншин, що офіційно зареєстровані та діють на території Рівненської області.

1.4. Зміни та доповнення до Положення про раду вносяться членами ради з подальшим затвердженням головою Рівненської обласної державної адміністрації.

1.5. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

2. Завдання ради

2.1. Сприяти формуванню толерантності та злагоди в міжнаціональних відносинах.

2.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про національні меншини, механізмів його реалізації.

2.3. Забезпечувати права національних меншин, потреби їх етнокультурного розвитку.

2.4. Розвиток етнокультурних і гуманітарних зв'язків громадських організацій національних меншин України з країнами їх етнічного походження.

2.5. Співробітництво з органами державної влади України в Рівненській області та м. Рівне, громадськими організаціями, засобами масової інформації Рівненської області з метою вирішення проблем та забезпечення прав національних меншин на території Рівненської області.

2.6. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує пропозиції щодо формування державної етнонаціональної політики, забезпечення прав національних меншин України, їх участі у державотворенні;

- аналізує стан, тенденції та перспективи етнонаціонального розвитку України, становище національних меншин України;

- вносить у встановленому порядку пропозиції з питань етнокультурного розвитку національних меншин України, що потребують правового регулювання;

- вносить пропозиції щодо організації і проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, форумів, симпозіумів з питань національних меншин України.

3. Права ради

3.1. Утворювати тимчасові та постійні робочі групи.

3.2. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, працівників наукових та інших установ і організацій, творчих спілок (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції.

3.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.4. Рада розповсюджує інформацію про становище національних меншин на території Рівненської області.

3.5. Рада готує проекти розпоряджень та рішень місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування щодо становища національних меншин.

4. Склад ради

4.1. Рада утворюється у складі голови, заступника голови та членів ради.

4.2. Голова ради має право в разі потреби вносити зміни до її персонального складу.

4.3. Голова, заступник голови та члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.4. У випадку реєстрації нових організацій національних меншин на території Рівненської області їхні представники вводяться до складу ради відповідним рішенням ради.

5. Порядок роботи ради

5.1. Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу в півріччя.

5.2. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Головує на засіданнях ради її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

5.3. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів - голос голови є вирішальним.

5.4. Рішення ради оформляються протоколом, мають рекомендаційний характер.

5.5. У разі необхідності може скликатися позачергове засідання ради.

6. Забезпечення діяльності ради

6.1. Приміщення для засідань ради надається Рівненською обласною державною адміністрацією.

____________

 

 

 

 

попередній документ наступний документ
архів-2002
Партнеры


Правовые ресурсы