LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації об'єктів державної власності

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
               Н А К А З
 
 N 43/511 від 30.03.2001       Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 травня 2001 р.
                   за N 394/5585
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                        казначейства
    N 167/1534 ( z0750-02 ) від 28.08.2002 )
 
    Про затвердження Порядку перерахування до державного
    бюджету коштів, одержаних від приватизації об'єктів
            державної власності
 
 
   З метою забезпечення виконання статей 3, 31, 33 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) і
вимог  Державної  програми  приватизації  на 2000-2002 роки,
затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації"
( 1723-14 ), Н А К А З У Є М О :
 
   1. Затвердити Порядок перерахування до державного бюджету
коштів, одержаних від приватизації об'єктів державної власності,
що додається.
   2. Начальнику управління методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку і звітності Державного казначейства України
Чечуліній О.О. забезпечити державну реєстрацію зазначеного порядку
в Міністерстві юстиції України.
   3. Начальнику управління організації діловодства та контролю
виконавської  дисципліни  Державного  казначейства  України
Радзіховському Л.Ф. у дводенний період після державної реєстрації
Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від
приватизації об'єктів державної власності,  забезпечити  його
доведення  управлінням  Державного  казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   4. Фонду державного майна України у дводенний термін після
державної реєстрації Порядку перерахування до державного бюджету
коштів, одержаних від приватизації об'єктів державної власності,
забезпечити його доведення до територіальних відділень Фонду
Державного майна України всіх рівнів.
 
 Голова Державного
 казначейства України                   О.Кірєєв
 
 Голова Фонду Державного
 майна України                      О.Бондар
 
 Погоджено:
 Голова Державної податкової
 Адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
                       Затверджено
                  Наказ Державного казначейства
                  України та
                  Фонду державного майна України
                  30.03.2001 N 43/511
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 травня 2001 р.
                   за N 394/5585
 
    Порядок перерахування до державного бюджету коштів,
        одержаних від приватизації об'єктів
            державної власності
 
   Цей Порядок регулює питання перерахування коштів, одержаних
від приватизації державного майна, до Державного бюджету України.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Кошти, одержані від продажу об'єктів приватизації, що є
державною власністю, добровільні внески українських та іноземних
юридичних  і  фізичних  осіб,  громадських організацій, інші
надходження, що не суперечать чинному законодавству, зараховуються
до Державного бюджету України.
   1.2. Розподіл коштів, одержаних від приватизації об'єктів
державної власності, інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств*, здійснюється
згідно з вимогами Закону України про Державний бюджет України на
відповідний  рік,  Закону  України  "Про  Державну  програму
приватизації" ( 1723-14 ) та інших законодавчих актів.
 _____________________
 * Під надходженнями, пов'язаними з кредитуванням підприємств, у
  цьому Порядку слід розуміти  надходження  від  повернення
  підприємствами-позичальниками, яким були надані кредити за
  рахунок коштів позабюджетних фондів приватизації, сум основного
  боргу та сплати відсотків за користування наданим кредитом.
 
   1.3. Кошти, одержані від приватизації об'єктів незавершеного
будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок
централізованих капітальних вкладень, зараховуються до доходів
державного бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації, з
яких:
   97 відсотків - до загального фонду;
   3 відсотки - до спеціального фонду, і спрямовуються на
заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 ).
 
   1.4. Кошти  від  приватизації  об'єктів  незавершеного
будівництва, що споруджувалися відповідно  до  Чорнобильської
будівельної  програми,  зараховуються  до  спеціального фонду
державного бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації, з
яких:
   90 відсотків - на фінансування в установленому  порядку
державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської
будівельної програми;
   10 відсотків  -  на  заходи,  пов'язані  з  проведенням
приватизації державного майна відповідно до Державної програми
приватизації ( 1723-14 ).
 
   1.5. Кошти, що надійдуть від  продажу  акцій  відкритих
акціонерних товариств для ліквідації наслідків аварії на очисних
спорудах міста Харкова, зараховуються до спеціального  фонду
бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації, з яких:
   75 відсотків - на фінансування видатків  на  ліквідацію
наслідків на очисних спорудах м.Харкова;
   25 відсотків  -  на  заходи,  пов'язані  з  проведенням
приватизації державного майна відповідно до Державної програми
приватизації ( 1723-14 ).
 
   1.6. Кошти від приватизації державного майна (крім об'єктів,
для яких передбачений окремий розподіл коштів відповідно до
Державної програми приватизації ( 1723-14 ) та інші надходження,
безпосередньо пов'язані з процесом приватизації та кредитуванням
підприємств, зараховуються до державного бюджету за відповідним
кодом бюджетної класифікації, з яких:
   97 відсотків - до загального фонду державного бюджету;
   3 відсотки - до спеціального фонду бюджету, і спрямовуються
на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 ).
 
   1.7. Кошти від продажу об'єктів приватизації, у тому числі
групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються
з балансів підприємств, зараховуються до державного бюджету за
відповідним кодом бюджетної класифікації, з яких:
   97 відсотків - до загального фонду державного бюджету;
   3 відсотки - до спеціального фонду бюджету, і спрямовуються
на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 ).
 
   1.8. Кошти від приватизації підприємств, що належать до сфери
управління  Міністерства  оборони  України,  зараховуються до
спеціального фонду бюджету за  відповідним  кодом  бюджетної
класифікації, з яких:
   98 відсотків - на потреби Збройних Сил України;
   2 відсотки - на заходи, пов'язані з проведенням приватизації
державного майна відповідно до Державної програми приватизації
( 1723-14 ).
 
   1.9. Кошти, отримані від приватизації відкритого акціонерного
товариства  "Укртелеком", розподіляються відповідно до Закону
України від 13.07.2000 N 1869-III ( 1869-14 ) "Про особливості
приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком":
   60 відсотків коштів розподіляються відповідно до законів
України про Державний бюджет України ( 2120-14 ) та про Державну
програму приватизації ( 1723-14 );
   30 відсотків перераховуються "Укртелекому" як інвестиція на
розвиток мереж електрозв'язку в Україні та на їх  технічне
переоснащення;
   10 відсотків перераховуються Міністерству оборони України і
спрямовуються виключно на фінансування цифрових систем зв'язку.
 
   1.10. Не проводяться відрахування до державного бюджету:
   а) від коштів, які надійшли відповідно до умов продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств на конкурсній основі
та у вигляді фінансових гарантій при наданні послуг у зв'язку з
виконанням програми приватизації і підлягають поверненню особам,
які їх унесли;
   б) від коштів, надходження та використання яких установлено
пунктом 83 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки
( 1723-14 ).
 
   1.11. Кошти на заходи, пов'язані з проведенням приватизації
державного майна відповідно до Державної програми приватизації
( 1723-14 ), є коштами спеціального фонду Державного бюджету
України. Зазначені кошти використовуються органами, які здійснюють
приватизацію  об'єктів  державної  власності,  відповідно  до
затверджених у встановленому порядку  кошторисів  доходів  і
видатків. Відповідальність за цільове використання цих коштів
несуть відповідні органи приватизації.
 
   2. Порядок перерахування до державного бюджету коштів,
   одержаних від приватизації об'єктів державної власності
 
   2.1. Кошти, одержані від приватизації об'єктів державної
власності, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом
приватизації, які визначені пунктом 124  Державної  програми
приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) (від покупців за
подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію
покупців на участь в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за
несвоєчасні  розрахунки  за  придбані  об'єкти  приватизації;
надходження від продажу патентів на право оренди приміщень;
відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), а також
надходження, пов'язані з кредитуванням підприємств, у повному
обсязі зараховуються на рахунок за балансовим рахунком 3560 (2560)
планів рахунків бухгалтерського обліку відповідно Національного
банку  та комерційних банків України, відкритий в установах
Національного банку України та уповноважених комерційних банків на
ім'я Державного казначейства України та управлінь (відділень)
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
   2.2. Кошти, отримані як застава від покупців для участі в
аукціоні, конкурсі, зараховуються на спеціальні  реєстраційні
рахунки, відкриті органам приватизації в управліннях (відділеннях)
Державного казначейства для обліку депозитних сум (ознака коштів
3).
   2.3. В областях, які працюють через кореспондентський рахунок
Державного казначейства в установах Національного банку України,
кошти, зазначені в п. 2.1, зараховуються на рахунки, відкриті в
управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3131
"Надходження коштів,  що  розподіляються  між  загальним  та
спеціальним фондами державного бюджету", а кошти, зазначені в п.
2.2, зараховуються на рахунки, відкриті в управліннях Державного
казначейства за балансовим рахунком 2312 "Депозити, отримані
розпорядниками  коштів  державного  бюджету"  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів,
затвердженого наказом  Державного  казначейства  України  від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ), із змінами та доповненнями.
   2.4. Органи Державного казначейства наступного дня після
зарахування  коштів,  одержаних  від  приватизації, передають
представникам Фонду державного майна України виписки з рахунків та
реєстр розрахункових документів до них.
   2.5. Органи Фонду державного майна України готують платіжні
доручення на перерахування коштів, розподілених між загальним та
спеціальним фондами державного бюджету згідно з нормативами,
затвердженими Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік та Законом України "Про  державну  програму
приватизації" ( 1723-14 ), на відповідні рахунки, а саме:
   на рахунки, відкриті на ім'я управлінь (відділень) Державного
казначейства  в  установах  Національного  та  уповноважених
комерційних банків України за балансовим рахунком 3510 (2510)
планів рахунків бухгалтерського обліку відповідно Національного та
комерційних банків України за відповідними кодами  бюджетної
класифікації  та  символами звітності банків (загальний фонд
державного бюджету);
   на рахунки, відкриті на ім'я управлінь (відділень) Державного
казначейства  в  установах  Національного  та  уповноважених
комерційних банків України за балансовим рахунком 3530 (2530)
планів  рахунків  бухгалтерського  обліку  Національного  та
комерційних банків України (спеціальний фонд державного бюджету);
   в управліннях Державного казначейства, які працюють через
кореспондентський рахунок, - на рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3111 "Надходження до  загального  фонду  державного
бюджету", та на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3121
"Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету" Плану
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України
від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ), із змінами та доповненнями.
   2.6. На рахунки, відкриті на ім'я управлінь (відділень)
Державного казначейства в установах Національного та комерційних
банків України за балансовим рахунком 3510 (2510) планів рахунків
бухгалтерського обліку Національного та комерційних банків України
зараховуються:
   97% надходження коштів від приватизації державного майна
(крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів (код
21070400, символ 044);
   97% надходження  коштів  від  приватизації   об'єктів
незавершеного  будівництва,  фінансування  яких  здійснювалося
виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень (код
21070100, символ 271);
   97% надходження коштів від продажу об'єктів приватизації, у
тому числі групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що
виділяються з балансів підприємств (код 21070500, символ 273);
   90% надходження   коштів  від  приватизації  об'єктів
незавершеного будівництва, що  споруджувалися  відповідно  до
Чорнобильської будівельної програми (код 21070200, символ 159);
   75% надходження коштів, що надійдуть унаслідок продажу акцій
відкритих акціонерних товариств для ліквідації наслідків аварії на
очисних спорудах міста Харкова (код 21070300, символ 272);
   98% надходження  коштів від приватизації підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства оборони України (код
21070600, символ 274).
   Зазначені кошти в  установленому  порядку  надходять  до
Державного казначейства України (центральний рівень).
   Кошти, які належать спеціальному фонду державного бюджету,
зараховуються на особові рахунки, відкриті на ім'я відповідних
головних розпорядників за балансовим рахунком 3512  "Особові
рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду
державного бюджету", а з них (після розподілу) - на спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку інших коштів спеціального фонду,
що надходять за розподілом розпорядників коштів вищого рівня,
відкриті розпорядникам за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного
бюджету"  Плану  рахунків  бухгалтерського  обліку  виконання
державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ), із
змінами та доповненнями.
   Видатки за  рахунок коштів спеціального фонду державного
бюджету здійснюються розпорядниками відповідно до Порядку касового
виконання державного бюджету за видатками, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 22.01.2001 N 3 ( z0104-01 ) та
зареєстрованого Міністерством юстиції України  05.02.2001  за
N 104/5295.
   2.7. На рахунки, відкриті на ім'я управлінь (відділень)
Державного казначейства України в установах Національного банку
України та уповноважених комерційних банків за балансовим рахунком
3530 (2530) планів рахунків бухгалтерського обліку Національного
та комерційних банків України на підставі розрахункових документів
органів приватизації, зараховуються кошти, які витрачаються на
заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна, а
саме:
   3% надходжень за кодом 21070400, символ звітності 044;
   3% надходжень за кодом 21070100, символ звітності 271;
   3% надходжень за кодом 21070500, символ звітності 273;
   10% надходжень за кодом 21070200, символ звітності 159;
   25% надходжень за кодом 21070300, символ звітності 272;
   2% надходжень за кодом 21070600, символ звітності 274.
   Зазначені надходження   зараховуються   на   спеціальні
реєстраційні рахунки установ, відкриті в управліннях (відділеннях)
Державного  казначейства за місцезнаходженням цих установ за
балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду державного бюджету" (ознака коштів 7)
Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та
місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства
України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ), із змінами і
доповненнями.
   На ці самі рахунки можуть зараховуватись кошти, що надходять
після перерозподілу від вищих чи підвідомчих установ.
   Видатки за рахунок коштів, які спрямовуються на заходи,
пов'язані з  виконанням  Державної  програми  приватизації
( 1723-14 ), здійснюються розпорядниками (органами приватизації)
відповідно до Порядку касового виконання державного бюджету за
видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України
від 22.01.2001 N 3 ( z0104-01 ) та зареєстрованого Міністерством
юстиції України 05.02.2001 за N 104/5295.
   2.8. Кошти, отримані від приватизації відкритого акціонерного
товариства  "Укртелеком", розподіляються відповідно до Закону
України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком"  (  1869-14 ) за окремимим порядком,
установленим Державним казначейством України та погодженим з
Фондом державного майна України.
   2.9. Кошти, зараховані помилково, або кошти, які підлягають
поверненню за рішеннями судових органів, на підставі розрахункових
документів перераховуються за призначенням.
   2.10. Остаточний розподіл коштів від приватизації та їх
перерахування до загального фонду державного бюджету за звітний
період (місяць) здійснюється до 10 числа місяця, наступного за
звітним.
   2.11. Відповідальність за правильність розподілу коштів між
загальним та спеціальним фондами державного бюджету несуть органи
Фонду державного майна України.
 
 3. Бухгалтерський облік операцій за коштами, що надходять від
   приватизації державного майна, який здійснюється органами
   приватизації та органами Державного казначейства України
 
   3.1. В органах приватизації кошти, одержані від продажу
об'єктів приватизації, що є державною власністю, добровільні
внески  українських та іноземних юридичних і фізичних осіб,
громадських організацій, інші надходження, що не  суперечать
чинному  законодавству,  обліковуються на рахунках, відкритих
відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, затвердженого наказом Головного управління Державного
казначейства України від 10.12.99 N 114 (  z0890-99  )  та
зареєстрованого  Міністерством  юстиції  України  20.12.99 за
N 890/4183, із змінами і доповненнями.
   3.2. В органах Державного казначейства України кошти, які
надходять  від  приватизації  об'єктів  державної  власності,
обліковуються на рахунках, відкритих відповідно до Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів,
затвердженого  наказом  Державного  казначейства  України від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ), із змінами і доповненнями.
   3.3. Бухгалтерські  проведення  здійснюються  на підставі
Порядку відображення у бухгалтерському  обліку  операцій  по
виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 28.12.2000 N 142.
   3.4. Звіти про надходження коштів від приватизації об'єктів
державної власності до загального фонду Державного бюджету України
та про доходи і видатки спеціального фонду Державного бюджету
України  складаються  за  формами та порядком, установленими
Державним казначейством України.
 
 Начальник управління методології
 по виконанню бюджету,
 бухгалтерського обліку і звітності         О.О. Чечуліна
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2002
Партнеры


Правовые ресурсы