LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruЩодо нарахування та виплати дотацій населенню за здані на переробні підприємства молоко та м"ясо у живій вазі

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 4152/7/16-1217-26 від 30.03.2001
 
 
 
   ДПА України розглянула лист щодо нарахування та виплати
дотацій населенню за здані на переробні підприємства молоко та
м'ясо у живій вазі і повідомляє таке.
   Відповідно до п.11.21 ст.11 Закону України від 03.04.97 р.
N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість" до
01.01.2004 р. сума ПДВ, що повинна сплачуватися до бюджету
переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними
молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному
обсязі  спрямовується  виключно  для   виплати   дотацій
сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам
молоко і м'ясо в живій вазі. Порядок нарахування, виплати і
використання зазначених коштів затверджений постановою КМУ від
12.05.99 р. N 805 ( 805-99-п ) "Про Порядок нарахування, виплат і
використання  коштів,  спрямованих  для  виплати  дотацій
сільсьгосптоваровиробникам  за  продані  ними   переробним
підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі" (до затвердження цього
Порядку діяв Порядок, затверджений постановою КМУ від 16.02.98 р.
N 145 ( 145-98-п ) "Про затвердження Порядку нарахування та
виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за продані ними молоко та
м'ясо у живій вазі", який у частині виплати дотацій населенню не
відрізнявся від діючого).
   Механізм нарахування  та  виплати  дотацій  переробними
підприємствами за реалізовані таким підприємствам молоко та м'ясо
в живій вазі, встановлений зазначеним Порядком, розповсюджується
на сільгосптоваровиробників усіх форм власності і господарювання,
включаючи   особисті   підсобні   господарства  (далі  -
сільгосптоваровиробники),  за  реалізовані  ними  переробним
підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі. Зазначений Порядок не
поширюється на операції з продажу молока і м'яса в живій вазі
посередниками з переробки імпортованої сировини чи закупленої не в
живій вазі або переробки сировини на давальницьких умовах.
   Пунктом 3 цього Порядку ( 805-99-п ) передбачено, що для
визначення сум дотацій сільгосптоваровиробникам за молоко і м'ясо
в живій вазі переробні підприємства щомісяця складають попередній
розрахунок надходження і використання ПДВ, який погоджують з
відповідними   управліннями   АПК   районних   (обласних)
держадміністрацій, відповідними підрозділами в  АР  Крим,  а
підприємства системи Укоопспілки - із споживчими товариствами
(спілками споживчих товариств).
   Відповідно до п.4 цього ж Порядку ( 805-99-п ) під час
приймання закуплених молока та  м'яса  в  живій  вазі  від
сільгосппідприємств (господарств) переробні підприємства виписують
квитанції за формами ПК-1 і ПК-3, а від особистих підсобних
господарств населення - за формами ПК-2 і ПК-3а, у яких окремим
рядком   зазначаються   суми   дотацій,   що   належать
сільгосптоваровиробнику, виходячи із загального обсягу закупленої
продукції та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком
переробних підприємств.
   Згідно з п.5 вказаного Порядку ( 805-99-п ) перерахування сум
дотацій сільгосптоваровиробникам проводиться з окремого рахунку
переробного підприємства, а виплата дотацій особистим підсобним
господарствам населення здійснюється готівкою безпосередньо з каси
переробного підприємства або згідно з договорами доручення через
сільгосппідприємства, інші організації чи сільські (селищні) ради.
   Закон України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
та вказаний Порядок нарахування, виплат і використання коштів,
спрямованих  для  виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за
продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій
вазі ( 805-99-п ), не передбачають обов'язковості реєстрації
населення, яке не здійснює підприємницької діяльності, платниками
ПДВ.
   Виходячи з викладеного, відмова у нарахуванні та виплаті
дотацій за здані переробним підприємствам молоко та м'ясо у живій
вазі населенням, яке не зареєстроване як платник ПДВ, за умови
дотримання норм Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) та Порядку не має законодавчих підстав.
 
 Заступник Голови                    Г.Оперенко
 
 "Бухгалтерія", N 23, 04.06.2001 р. 

 

попередній документ наступний документ
архів-2002
Партнеры


Правовые ресурсы